De invloed van de Uruguayaanse burgerpolitiek op de strijd voor de erkenning van het recht op water als een fundamenteel mensenrecht

Kelly
Hertenweg

De spreekwoordelijke druppel

Zuiver, drinkbaar water, we hebben het allemaal nodig, elke dag opnieuw. Het bruikbare zoetwater wordt echter steeds schaarser. Bovendien is er geen alternatief: er bestaat immers geen enkele door de mens manipuleerbare techniek die een gebrek aan water werkelijk kan compenseren. Met andere woorden, op is op.
We zijn er weliswaar allemaal van op de hoogte dat er heel wat mensen zijn die geen of slechts in beperkte mate toegang hebben tot drinkbaar water, maar doorgaans zien we dit als een probleem dat kenmerkend is voor minder ontwikkelde gebieden. Als duidelijk wordt dat het ook óns binnen afzienbare tijd kan en zal overkomen indien we op dezelfde weg verder gaan, zullen we dan beter gaan begrijpen waarom er elders in de wereld – nu al – oorlogen worden uitgevochten om (de toegang tot) water als een basisrecht te laten erkennen? Zullen we dan de inwoners van Uruguay, dat kleine land aan de andere kant van de wereld, dankbaar zijn voor het feit dat ze de moed hebben gehad om de strijd met de watergiganten aan te gaan? Met nog geen 3,5 miljoen zijn ze, maar toch zijn ze in nauwelijks enkele jaren tijd geslaagd waar de Verenigde Naties na bijna 40 jaar debatteren nog steeds rond de hete brij heen blijven draaien. Wat heeft hen zover gebracht? Hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen? En wat was de impact van dit baanbrekende resultaat, niet enkel in Centraal- en Zuid-Amerika, maar ook op wereldvlak?
 
Het is inderdaad een feit dat het probleem van het gebrek aan water zich momenteel voornamelijk in ontwikkelingslanden stelt, maar de reden hiervoor dient misschien dichter bij huis te worden gezocht: de toenemende waterschaarste is immers niet enkel een gevolg van de recente klimaatsveranderingen en demografische ontwikkelingen, maar ook van vervuiling en verkeerd en overmatig gebruik van water en dit voornamelijk door de geïndustrialiseerde landen. Wij dus. Het zijn echter in eerste instantie de ontwikkelingslanden die door deze schaarste getroffen worden, onder meer omwille van het feit dat de overheid er vaak niet over de noodzakelijke middelen en kennis beschikt om deze waterschaarste tegen te gaan.
Vanaf de jaren ’90 dacht men deze waterproblematiek te kunnen oplossen door de tot dan toe hoofdzakelijk door de nationale overheden beheerde watervoorzieningen te privatiseren. Deze private ondernemingen beschouwen het water echter als een handelsproduct en zijn het dan ook gaan commercialiseren. Het winstbejag dat hiermee gepaard ging, leidde tot prijsstijgingen, waardoor voor de armere lagen van de bevolking de toegang tot water werd bemoeilijkt of zelfs volledig werd ontzegd. In plaats van een duurzame langetermijnoplossing voor de groeiende waterschaarste werd het probleem met andere woorden alleen maar groter gemaakt.
Dit alles gebeurde zonder inspraak van het volk. Als reactie hierop en omwille van de pure noodzaak om toegang te hebben tot drinkbaar water, is wereldwijd de bevolking zich gaan verenigen om zo samen de strijd aan te gaan voor het recht op water voor iedereen. Zuid-Amerika vormt het hart van deze beweging. De Uruguayanen hebben hierbij het voortouw genomen door in 2004 een referendum goed te keuren waardoor het recht op water als een fundamenteel mensenrecht in de Uruguayaanse grondwet werd opgenomen. Uruguay was hierdoor het eerste land ter wereld waar dit recht onder druk van de bevolking in de grondwet werd ingeschreven.
Hoewel dit een historische gebeurtenis was, is hierover nog steeds slechts weinig bekend. In hoeverre was het recht op water reeds internationaalrechtelijk erkend als een zelfstandig afdwingbaar fundamenteel mensenrecht in de periode voorafgaand aan de het referendum in Uruguay? Onder welke omstandigheden is het protest van de Uruguayanen tegen de uitbuiting door watergiganten op gang gekomen? Wat was de invloed van dit protest op het politieke proces dat aan de opname van het recht op water in de grondwet is voorafgegaan? En wat waren hier uiteindelijk de gevolgen van, zowel op het Centraal- en Zuid-Amerikaanse continent als voor de rest van de wereld? En vooral: hebben de inspanningen van de Uruguayanen en / of de regionale en mondiale uitwassen hiervan een invloed gehad op de internationale wetgeving? Wordt het recht op water met andere woorden inmiddels als een zelfstandig afdwingbaar fundamenteel mensenrecht erkend? Al deze vragen bleken tot op heden nauwelijks onderzocht, laat staan met elkaar in verband gebracht. Toch zijn de antwoorden hierop van cruciaal belang voor de toekomst, willen we vermijden dat het ook op andere plaatsen van de wereld – zoals bijvoorbeeld bij ons – op een dag zo ver komt dat we moeten vechten voor een druppel water.
 
Water is – na zuurstof – de stof waar een levend wezen het minst lang zonder kan, wil het in leven blijven. Toch lijken we dit nog steeds niet ten volle te beseffen: ons waterverbruik neemt immers almaar toe, met de industrie als grootste slokop. Dit zal echter spoedig moeten veranderen, indien we niet willen dat Daniëlle Mitterand gelijk zal krijgen toen ze zei: “Ooit zullen we steenrijk zijn, maar sterven van de dorst.”

Bibliografie

 

1.      PERS- EN TIJDSCHRIFTARTIKELS
-            BARLOW, M. & CLARKE, T. (2004), ‘Diefstal van openbaar water – De strijd om water in Latijns-Amerika’ in LA Chispa, 6, 8: X. (Zie ook: http://www.noticias.nl/chispa/num307.html
-            DE KIEVID, J. (2004), ‘Historische verkiezingen in Uruguay – Links wint’ in LA Chispa, 6, 8: X. (Zie ook: http://www.noticias.nl/chispa/num307.html)
-            HALL, D., LOBINA, E. & DE LA MOTTE, R. (2005), ‘Public resistance to privatisation in water and energy’ in Development in Practice, 15, 3-4, 286-301. (Zie ook: http://www.psiru.org/reports/2005-06-W-E-resist.pdf)
-            HUWART, A-C (17/6/2008), ‘L’eau, un défi mondial’ in Swarado (< bijlage bij Le Soir), 6.
-            PETROVA, V. (2006), ‘At the Frontiers of the Rush for Blue Gold: Water Privatization and the Human Right to Water’ in Brooklyn Journal of International Law, 31, 2: 577-613. (Zie ook: https://www.brooklaw.edu/students/journals/bjil/bjil31ii_petrova.pdf)
-            PROTOS vzw. (2007), ‘De rol van de Verenigde Naties in de wereldwijde waterproblematiek’ in Wereldbeeld, 31, 141: 2-6.
-            SYBESMA-KNOL, N. (2007), ‘Behoort het recht op water tot de fundamentele rechten van de mens?’ in Wereldbeeld, 31, 141: 44-50.
-            TAKS, J. (2008), “'El Agua es de Todos/Water for All': Water resources and development in Uruguay” in Development, 51, 1: 17-22. (Zie ook: http://www.palgrave-journals.com/development/journal/v51/n1/pdf/1100464…)
2.      BEELDMATERIAAL
-            CANVAS (7/6/2008), ‘Water op de fles!’ in Vranckx (< BBC, 2008).
-            EEN (25/6, 2/7 en 9/7/2008), ‘Water beschermen is leven beschermen’ in De aarde vanuit de hemel (< ARTHUS-BERTRAND, Y., 2006).
-            EEN (13/12/2007), ‘Water in Namibië’ in Koppen.
-            EEN (13/12/2007), Het Journaal.
3.      INTERNETBRONNEN
a.         ACADEMISCHE RAPPORTEN & PUBLICATIES
               i.          Public Services International Research Unit – Business School – University of Greenwich – Verenigd Koninkrijk
-            HALL, D. (1999), Water and privatization in Latin America, http://www.psiru.org/reports/9909-W-Latam.doc, 66 p.
-            HALL, D. & LOBINA, E. (2007), Water privatisation and restructuring in Latin America, http://www.psiru.org/reports/2007-09-W-Latam.doc, 60 p.
-            HALL, D. & LOBINA, E. (2003), Problems with private water concessions: a review of experience, http://www.psiru.org/reports/2003-06-W-over.doc, 48 p.
-            HALL, D. & LOBINA, E. (2002), Water privatisation in Latin America, http://www.dev-zone.org/kcdocs/6154latam.pdf, 27 p.
-            HALL, D., LOBINA, E. & DE LA MOTTE, R. (2004), Making water privatisation illegal – new laws in Netherlands and Uruguay, http://www.psiru.org/reports/2004-11-W-crim.doc, 8 p.
            ii.           Faculteit Latijns-Amerikaanse sociale wetenschappen – FLACSO – Argentinië
-            DOMINGUEZ, A. (2006), La gestión sustentable del agua en Uruguay, http://www.redes.org.uy/modules.php?op=modload&name=News&file=index&cat…, 18 p.
           iii.          Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie – Universiteit van Amsterdam – Nederland
-            CATALAN ARAVENA, O. & JAGER, H. (2002), Economische groei en volatiliteit in het Chileense liberalisatiemodel, http://www1.fee.uva.nl/toe/content/people/content/jager/downloadablepap…(Zie ook: CATALAN ARAVENA, O. & JAGER, H. (2002), ‘Economische groei en volatiliteit in het Chileense liberalisatiemodel’ in Maandschrift Economie, 66, X: 495-509). , 13 p.
            iv.          Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo, Fundación CIDOB – Barcelona – Spanje
-            FUNDACION CIDOB (2007), Biografías Líderes Políticos - Tabaré Vázquez Rosas, http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/amer….
-            FUNDACION CIDOB (2006a), Biografías Líderes PolíticosJorge Luis Batlle Ibáñez, http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/amer…. –
-            FUNDACION CIDOB (2006b), Biografías Líderes PolíticosJulio María Sanguinetti, http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/amer…. Coirolo –
b.         ANDERE RAPPORTEN
-            PROTOS (2005), Water en conflicten. Tekort aan water bedreigt de vrede, http://www.protos.be/protosh2o/bibliotheek/results?search=water+en+conf…, 47 p.
-            United Nations Development Programme, UNDP (2006), Human Development Report 2006 – Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis, http://hdr.undp.org/en/media/hdr06-complete.pdf. (Zie ook: United Nations Development Programme, UNDP (2006), Human Development Report 2006 – Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis, New York: Palgrave Macmillan, 422 p.)
c.         ARTIKELS
               i.          Algemeen
-            Espectador.com (2004), Proyecto de reforma constitucional presentado por la Comision en Defensa del Agua y de la Vida, http://www.espectador.com/nota.php?idNota=19456.
-            FundingUniverse (2008), Company Histories – Vivendi Universal S.A., http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Vivendi-Universal-SA-C….
-            Globalinfo (2004), Privatisering water: verboden in Nederland en Uruguay, http://www.globalinfo.nl/content/view/463/39/.
-            History of Nations (2005), History of Uruguay, http://www.historyofnations.net/southamerica/uruguay.html.
-            Indymedia Uruguay (2005), Declaración de la Comisión del AGUA, http://uruguay.indymedia.org/news/2005/06/36184.php.
-            La insignia (2004), Salvar el agua para cambiar el país, http://www.lainsignia.org/2004/agosto/econ_001.htm.
-            Veolia Environnement (2008), 150 ans au service de l'environnement – L'histoire du groupe Veolia Environnementhttp://www.veolia.com/fr/groupe/historique/default.aspx. ,
             ii.          Nationale en internationale (niet-)gouvernementele organisaties
-            Amigos de la Tierra Internacional (31/10/2004), Uruguay: Triumph of the social struggle for water, http://www.radiomundoreal.fm/rmr/?q=en/node/3579.
-            Blue Planet Project (X), Victory in Uruguay, http://www.blueplanetproject.net/Movement/Uruguay.html.
-            Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, CNDAV (22/3/2007), Declaración de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida – Marzo de 2006, http://www.guayubira.org.uy/comunicados/reforma.html.
-            Friends of the Earth International, FOEI (2008), Uruguay says Yes to Water Sovereignty – referendum result: 60% reject water privatization, http://www.foei.org/en/campaigns/water/uruguay.html.
-            Friends of the Earth International, FOEI (1/2005), Uruguayans unite against water sell-off, http://www.foei.org/en/publications/link/privatization/22case.html.
-            GRAIN (1/2005), Uruguay: victoria en la lucha social por el agua, http://www.grain.org/biodiversidad/?id=262.
-            International Relations Center, IRC (2/12/2004), Free Trade and Water Privatization: The Wet Side of the FTAAhttp://americas.irc-online.org/articles/2004/0412water.html. ,
-            Movimiento de Participación Popular, MPP (2007), Síntesis Histórica del Movimiento de Participaci http://www.mppuruguay.org/delmpp/sintesis%20historica%20del%20MPP.pdf. ón Popular,
-            PROTOS (1/7/2008), Vaarwel mensenrecht op water? Actie op 10 december, http://www.11.be/index.php?option=content&task=view&id=105018.
-            PROTOS (27/5/2008), Concept virtueel water kan leiden tot een grensoverschrijdend waterbeleid, http://www.11.be/index.php?option=content&task=view&id=104747.
-            PROTOS (23/12/2005), Latijns-Amerika: wie heeft de wateroorlog gewonnen?, http://www.11.be/index.php?option=content&task=view&id=100247.
-            Red de Ecología Social – Amigos de la Tierra – Uruguay, REDES-AT (30/4/2005), Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida denuncia ante la ciudadanía a la Global Water Partnership, que ya opera en Uruguay, http://redes.org.uy/n/2005/04/30/comision-nacional-en-defensa-del-agua-….
-            Red de Ecología Social – Amigos de la Tierra – Uruguay, REDES-AT (7/4/2005), Uragua: se inicia el camino de la rescisión de contrato. CNDAV se moviliza en Fray Bentos, http://redes.org.uy/n/2005/04/07/uragua-se-inicia-el-camino-de-la-resci….
-            Red de Ecología Social – Amigos de la Tierra – Uruguay, REDES-AT (30/11/2004), Uruguay, decisión soberana por el agua. Más del 60% dijo SÍ, http://redes.org.uy/n/2004/11/30/uruguay-decision-soberana-por-el-agua-….
-            Red de Ecología Social – Amigos de la Tierra – Uruguay, REDES-AT (21/10/2004), Comenzó acción judicial contra Uragua y Aguas de la Costa, http://redes.org.uy/n/2004/10/21/comenzo-accion-judicial-contra-uragua-….
-            Red de Ecología Social – Amigos de la Tierra – Uruguay, REDES-AT (19/10/2004), Maude Barlow en Montevideo, http://redes.org.uy/n/2004/10/19/maude-barlow-en-montevideo/.
-            Red de Ecología Social – Amigos de la Tierra – Uruguay, REDES-AT (15/10/2004), El plebiscito del agua en Uruguay despierta la atención de diferentes organizaciones a lo largo del mundo, http://redes.org.uy/n/2004/10/15/el-plebiscito-del-agua-en-uruguay-desp….
-            Red de Ecología Social – Amigos de la Tierra – Uruguay, REDES-AT (5/10/2004), La cultura uruguaya vota Sí por la reforma del agua, http://redes.org.uy/n/2004/10/05/la-cultura-uruguaya-vota-si-por-la-ref…;
-            Réseau d'information et de solidarité avec l'Amérique latine, RISAL (17/11/2004), Uruguay : la démocratie de l’eau, http://risal.collectifs.net/spip.php?article1180.
-            Réseau d'information et de solidarité avec l'Amérique latine, RISAL (26/8/2004), La lutte pour l’eau en Amerique Latine, http://risal.collectifs.net/spip.php?article1087.
-            The Public Eye Awards (X), Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), http://www.evb.ch/cm_data/Comision_Nacional_Defensa_Agua_EN_edited_.pdf.
-            Water Justice (1/11/2004), Sovereign decision for water in Uruguay: more than 60% said YES, http://www.waterjustice.org/?mi=16&news_id=96.
           iii.          Pers
-            AlterNet (1/5/2008), Latin America: Why There's a Water Crisis in the Most Water-Rich Region, http://www.alternet.org/story/84145?page=entire.
-            BBC Mundo.com (20/10/2004), Larrañaga, un blanco "distinto”http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3753000/3753798.s…. ,
-            BBC News (1/11/2004), Uruguay elects left-wing leader, http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3968755.stm.
-            De Tijd (15/12/1992), Referendum remt privatizeringsplan Uruguay af, http://www.mediargus.be/net/Services/Frames/Article.aspx?id=7933412B726….
-            Inter Press Service, IPS (18/7/2008), Voor het eerst minder dan 1 miljard mensen zonder drinkwater, http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=21943&cHash=7ae731bb….
-            Inter Press Service, IPS (26/8/2007), Colombia: Colombiaanse actiegroepen willen recht op water in grondwet, http://www.ipsnews.be/index.php?id=35&no_cache=1&tx_uwnews_pi4[art_id]=….
-            Inter Press Service, IPS (8/11/2006), Bolivia: Cochabamba's 'Water War', Six Years On, http://ipsnews.net/news.asp?idnews=35418.
-            Inter Press Service, IPS (25/7/2006), Hernationalisering waterdistributie baart Latijns-Amerika zorgenhttp://www.11.be/index.php?id=100996&option=content&task=view.,
-            Inter Press Service, IPS (1/11/2004), Uruguay: referendum gives resounding ‘No’ to the privatization of waterhttp://ipsnews.net/interna.asp?idnews=26097. ,
-            Inter Press Service, IPS (31/10/2004), Ambiente-Uruguay: No a la privatización del agua, http://www.ipsnoticias.net/print.asp?idnews=31860.
-            Le Jouet enragé (2/2007), Bye Bye Suez – Vers la fin de la privatisation de l’eau dans le monde, http://lejouetenrage.free.fr/net/spip.php?article85 en http://risal.collectifs.net/spip.php?article2209
-            The New York Times (8/5/2002), Argentina Shakes, Uruguay Rattleshttp://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9A00E4D71430F93BA35756C0…. ,
d.        DOCUMENTEN VAN INSTELLINGEN, OVERHEDEN EN (INTERNATIONALE) ORGANISATIES
-            Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, AV-VN (2000), UN Millennium Declaration, http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf.
-            Central Intelligence Agency, CIA (2008), The world factbook – Uruguay, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uy.html.
-            Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, ECOSOC (2003), General Comment No. 15 – The right to water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/a5458d1d1bbd713fc1256cc400389e94?Ope….
-            Georgetown University – Center for Latin American Studies – Base de Datos Políticos de las Américas, PDBA (2005), Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1967, http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Uruguay/uruguay67.html.
-            Georgetown University – Center for Latin American Studies – Base de Datos Políticos de las Américas, PDBA (2005b), Constitución política de la República Oriental del Uruguay de 1967 – Incluye reformas plebiscitadas el 26 de Noviembre de 1989; 26 de Noviembre de 1994; 8 de Diciembre de 1996 y 31 de Octubre de 2004http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Uruguay/uruguay04.html. ,
-            Global Water Partnership South America, GWP South America – South American Technical Advisory Committee, SAMTAC (2005), GWP SAMTAC Workplan for 2005, http://64.233.183.104/search?q=cache:E-irUbb0MGcJ:www.eclac.cl/samtac/n….
-            Internationaal Monetair Fonds, IMF (2002), Uruguay – Letter of Intent, Memorandum of Economic Policies, and Technical Memorandum of Understandinghttp://www.imf.org/external/np/loi/2002/ury/01/index.htm (12/03/2002), http://www.imf.org/external/np/loi/2002/ury/02/index.htm (18/06/2002) en http://www.imf.org/external/np/loi/2002/ury/03/index.htm (04/08/2002).,
-            Parlamento del Uruguay – Poder Legislativo (2008), Constitución de la República – Constitución 1967 con las modificaciones plebiscitadas el 26 de noviembre de 1989, el 26 de noviembre de 1994 y el 8 de diciembre de 1996, http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const997.htm.
-            The World Bank (2005), World Bank Policy Research Working Paper 3780 – An Analysis of the 2002 Uruguayan Banking Crisis, http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/….
-             United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO – International Hydrological Programma, IHP (2006), IHP-related extrabudgetary activities, http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001463/146359E.pdf.
e.         WEBSITES
               i.          Encyclopediën
-            Atlapedia online (2008), http://www.atlapedia.com/online/countries/uruguay.htm.
-            Encyclopædia Britannica Online – Academic Edition (2008), https://vpn.ua.ac.be/http/0/search.eb.com/.
-            Larousse Encyclopédie (2008), http://www.larousse.fr/.
             ii.          Nationale en internationale (niet-)gouvernementele organisaties, instellingen en overheden
-            Aguas de Limeira (2008), http://www.aguasdelimeira.com.br/.
-            Agua y Saneamientos Argentinos, AySA (2008), http://www.aysa.com.ar/.
-            Banco Central del Uruguay (2008), http://www.bcu.gub.uy/.
-            Bechtel (2008), http://www.bechtel.com/.
-            BlueOctoberCampaign.Org (2007), http://www.blueoctobercampaign.org/.
-            Blue Planet Project (2008), http://www.blueplanetproject.net/.
-            Censat Agua Vida (2008), http://www.censat.org/.
-            Club de Madrid (2008), http://www.clubmadrid.org/.
-            Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, COMDA (2008), http://www.comda.org.mx.
-            Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, CNDAV (2007), http://www.aguayvida.org/.
-            Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento, DINASA (2008), http://www.mvotma.gub.uy/dinasa/.
-            Ecofondo (2008), http://ecofondo.org/.
-            Financing Water for All, FWA (2007), http://www.financingwaterforall.org/.
-            Fondation Danielle Mitterrand – France Libertés (X),http://www.france-libertes.fr/.
-            Frente Amplio, FA (2008), http://www.frenteamplio.org.uy/.
-            Friends of the Earth Europe, FOEE (2008), http://www.foeeurope.org/.
-            Friends of the Earth International, FOEI (2008b), http://www.foei.org/.
-            Global Water Partnership, GWP (2008), http://www.gwpforum.org/servlet/PSP.
-            Grupo Agbar (2008), http://www.agbar.es/esp/home.asp.
-            Iberdrola (2008), http://www.iberdrola.es/.
-            International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID (2008), http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp.
-            International Monetary Fund, IMF (2008), http://www.imf.org/external/.
-            Institut Européen de Recherche sur la Politique de l’Eau, IERPE (2008), http://www.ierpe.eu/.
-            Mercado Común del Sur, Mercosur (2008), http://www.mercosur.int/msweb/.
-            Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, MVOTMA (2008), http://www.mvotma.gub.uy/.
-            Movimiento de Participación Popular, MPP (2008), http://www.mppuruguay.org/.
-            Obras Sanitarias del Estado, OSE (2008), http://www.ose.com.uy/.
-            Ondeo (2008), http://www.ondeo-is.com/corporate/en/index.asp.
-            Parlamento del Uruguay (2008), http://www.parlamento.gub.uy/palacio3/index1024.htm.
-            Partido Colorado (2008), http://www.partidocolorado.com.uy/.
-            Partido Nacional (2008), http://www.partidonacional.com.uy/cgi-bin/portada.asp.
-            Portal del Estado Uruguayo (2008), http://www.uruguay.gub.uy/estado/default.asp.
-            Portal del información del Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nueva Mayoría, EPFA (2006), http://www.epfaprensa.org/.
-            Presidencia de la República Oriental del Uruguay 2008), http://www.presidencia.gub.uy/.&nbsp;
-            PROTOS (2008), http://www.protosh2o.org/ OF http://www.protos.be/.&nbsp;
-            Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority, PRASA (2008), http://www.acueductospr.com/.
-            Red de Ecología Social – Amigos de la Tierra – Uruguay, REDES-AT (2008), http://redes.org.uy/.
-            Red VIDA (2008), http://www.laredvida.org/.
-            Rights and Humanity (2008), http://www.rightsandhumanity.org/randhd/.
-            Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, SEMAPA (2008), http://www.semapa.com.bo/.
-            Stockholm International Water Institute, SIWI (2008), http://www.siwi.org/sa/node.asp?node=11.
-            Suez (2008), http://www.suez.com OF http://www.gdfsuez.com/BE/fr/.
-            The Business & Human Rights Resource Centre (2008), http://www.business-humanrights.org/.&nbsp;
-            The Right to Water (2008), http://www.righttowater.org.uk/code/homepage.asp.
-            The World Bank (2008), http://www.worldbank.org/.
-            United Nations, UN
o    International Decade for Action – Water for Life, 2005-2015 (2008), http://www.un.org/waterforlifedecade/index.html;
o    International Year of Sanitation (2008), http://esa.un.org/iys/;
o    Millennium Development Goals, http://www.un.org/millenniumgoals/;
o    Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR, http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx;&nbsp;
o    United Nations Development Programme, UNDP (2008), http://www.undp.org/;
o    United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO (2008), http://portal.unesco.org/;
o    United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – World Water Assessment Programme for development, capacity building and the environment, UNESCO – WWAP (2008), http://www.unesco.org/water/wwap/;
o    United Nations – Water, UN-Water (2007), http://www.unwater.org/:
§ World Water Day, WWD (2008), http://www.unwater.org/worldwaterday/flashindex.html.
§ World Water Day, WWD (2007), http://www.unwater.org/wwd07/flashindex.html.
-            United States Environmental Protection Agency (2008), http://www.epa.gov/.
-            Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 1948 – 2008 (2008), http://www.60jaaruvrm.nl/index.html.
-            Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua, Red VIDA (2008), http://www.laredvida.org/.
-            WaterAid (X), http://www.wateraid.org/.
-            Water Justice (2008), http://www.waterjustice.org/?mi=15.
-            Water Year 2003 (2005), http://www.wateryear2003.org/en/ev.php-URL_ID=1456&URL_DO=DO_TOPIC&URL_….
-            World Water Council, WWC (2008), http://www.worldwatercouncil.org/.
-            World Water Forum, WWF (2008), http://www.worldwatercouncil.org/index.php?id=6.
-            World Water Week, WWW (2008), http://www.worldwaterweek.org/.&nbsp;
4.      LITERATUUR
a.         BIJDRAGEN UIT EEN VERZAMELWERK
-            SANTOS, C. & VALDOMIR, S. (2006), ‘Indicadores del acceso al agua y el saneamiento en Uruguay’, X in CELIBERTI, L. (ed.), Agua. Construcción social de un derecho humano, Montevideo: Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), X p. (Zie ook: http://www.iniciativamercosur.org/agua_uy.pdf of http://www.aguayvida.org/home/downloads/aguauruguay.pdf)
-            SANTOS, C. & VILLAREAL, A. (2005), ‘Uruguay: Victorious Social Struggle for Water’ (revised July 2006: ‘Uruguay: direct democracy in defence of the right to water’, http://www.tni.org/books/wateruruguayrev.pdf), 173-179 in BALANYA, B., BRENNAN, B., HOEDEMAN, O., KISHIMOTO, S. & TERHORST, Ph. (eds.), Reclaiming Public Water: Achievements, Struggles and Visions from Around the World, X: TNI/CEO Press Release, 286 p.
-            VERSCHUUREN, J. (2006), ‘Recht op water’, 425-438 in DRUPSTEEN, Th. G., HAVEKES, H.J.M., VAN RIJSWICK, H.F.M.W. (eds.), Weids water. Opstellen over waterrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers, 508 p.
b.         BOEKEN
-            BARLOW, M. & CLARKE, T. (2003), Blauw goud: de strijd tegen de privatisering van water door multinationals, X: Lemniscaat, 280 p.
-            BUTLER, D. & RANNEY, A. (1994), Referendums around the world. The growing use of direct democracy, Washington: AEI Press, 304 p. (Zie ook: http://books.google.com/books?id=GXV-HFnk_9wC&pg=PA206&dq=BUTLER+%26+RA…)
-            COCKCROFT, J.D. (2001), América Latina y Estados Unidos. Historia y política país por país, Mexico D.F.: Impresores Aldina, 875 p.
-            PETRELLA, R. (1999), Water als bron van macht – Een manifest, Leuven: Van Halewyck, 158 p.
-            WILLIAMSON, J. (1990), Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, Washington, D.C.: Institute for International Economics, 445 p.

 

Download scriptie (702.5 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2008