de ontwikkeling van een opleidingsplan op maat voor het operatiekwartier

maarten sterckx
Persbericht

de ontwikkeling van een opleidingsplan op maat voor het operatiekwartier

 

Ook voor de verpleegkundige is het operatiekwartier een zeer gespecialiseerde omgeving. Basistechnieken en principes komen aan bod in de basisopleiding tot verpleegkundige. De pijlsnelle technologische evolutie in het operatiekwartier en de chirurgische subdisciplines heeft ook zijn weerslag op de taken van de operatieverpleegkundige. Dit vormde de aanzet tot het ontwikkelen van een verpleegkundig opleidingsplan op maat van het operatiekwartier. In deel I werk ik dit model theoretisch uit. Het is gestoeld op de sterke technologische evolutie, enkele belangrijke wijzigingen binnen het onderwijs, de situatie op de arbeidsmarkt van verpleegkundigen en een zekere stijging van de werkdruk. Enkele belangrijke criteria die de voorwaarden zijn tot een goed resultaat van zo’n plan zijn een flexibel karakter, een opbouwende en gestructureerde inhoud, haalbaar en mee evoluerend met de technologie. Een evaluatie en beoordeling creëren bijsturingmogelijkheden voor zowel een nieuweling op het operatiekwartier als voor het opleidingsplan. Een koppeling met de doelstellingen van stagiair-verpleegkundigen op het operatiekwartier is uniek. Dit werk geeft weer hoe aan de hand van gestelde criteria een opleidingsplan is opgebouwd volgens het SMART-principe.In deel II presenteer ik in dit werk een concreet uitgewerkt opleidingsplan voor nieuwe operatiekwartier verpleegkundigen. In deel III toon ik het concrete actieplan zoals het reeds is gestart in onze afdeling. Tot slot formuleer ik enkele kritische bemerkingen bij de hele opzet.

Bibliografie

Bibliografie

 

 

Boeken

 

Elaine, Biech (2005): Trainen voor dummies. Vertaling van training for dummies. Indianapolis, indiana: Wiley Publishing, Inc., 2005.

Janssen, P.J.  (1996): Studeren, doceren en evalueren in studaxologisch perspectief. Leuven/Amersfoort: Acco,

Meyers, B. (2007). Ik als (bege)leider van een team.  Niet gepubliceerde cursus opleiding Bachelor na Bachelor Zorgmanagement: Hogeschool Antwerpen – Departement Gezondheidszorg.

 

Meyers, B. (2006). Ik als leidinggevende. Niet gepubliceerde cursus opleiding Bachelor na Bachelor Zorgmanagement: Hogeschool Antwerpen – Departement Gezondheidszorg.

 

Nieuwenhuis, M.A. (2003-2008). The Art of Management (the-art.nl), ISBN-13: 978-90-806665-1-1.

 

Noomen, J.L. (2003). Integraal personeelsmanagement. Een praktijkgerichte leerroute. 9de druk. Soest, H. Nelissen BV.

 

Seegers, J. (1997). Beoordelen blijft een zorgenkindje, Gids voor personeelsmanagement.

 

Sels, L. (2002). Inleiding Personeelsbeleid. Teksten. 4de herwerkte uitgave. Leuven, Acco.

Stephen R. (2006).  De zeven eigenschappen van effectief leiderschap.
Uitgeverij Business Contact, Antwerpen.

 

Van Meel, P.(2006). De afdeling als leeromgeving inhet kader van levenslang leren. Niet gepubliceerde cursus opleiding Bachelor na Bachelor Zorgmanagement: Hogeschool Antwerpen – Departement Gezondheidszorg.

 

Vlemmix, M.C. (ir.), et al. (1989-1996). Verpleegkundig management: Evaluatie (5820-10, 16de dr., deel 2). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.

 

Vlemmix, M.C. (ir.), et al. (1989-1996). Verpleegkundig management: Opleiding(2500/10-2600, 18de dr., deel1). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.

 

Walbers, D. (2007). Personeelsbeleid. . Niet gepubliceerde cursus opleiding Bachelor na Bachelor Zorgmanagement: Hogeschool Antwerpen – Departement Gezondheidszorg.

 

 

Congres

 

V.V.O.V. Vereniging Vlaamse Operatie Verpleegkundigen, 24ste Nationaal Symposium 10 en 11 mei 2007, Workshop 2: (HOOP) voor verantwoordelijken in het operatiekwartier.

Websites

 

http://www.czv.kuleuven.be/project/6/Belimage_rapport.pdf (11/2007)

http://www.kce.fgov.be/index_nl.aspx?SGREF=5265&CREF=9071 (11/2007)

http://vdab.be/trends/vacatureanalyse/analyse2006deel1.pdf (12/2007)

http://www.operatieverpleegkundige.be/werking.htm (12/2007)

http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=2004060732 (02/2008)

http://www.hiva.be/docs/perstekst/40.pdf (1/2008)

http://nl.wikipedia.org/wiki/SMART-principe (11/2007)

http://www-dsz.service.rug.nl/los/LOSCON/NR16/AF3/studax.htm (10/2007)

http://123management.nl/0/030_cultuur/a300_cultuur_02_typering.html (9/2007)

 

Universiteit of Hogeschool
zorgmanagement
Publicatiejaar
2008
Share this on: