De OVSE in Armenië. Democratisering in de praktijk

Robin
Thiers

Westers zaad kiemt niet in Russische achtertuin

 

 

De pogingen van westerse internationale organisaties om de West-Europese democratie te verspreiden naar de Kaukasus kregen het voorbije jaar aanzienlijke klappen in Georgië en Armenië. Dit westerse falen is te wijten aan de grote culturele verschillen tussen de ingevoerde ‘democratie’ en de lokale gewoontes. Daarnaast speelt ook Rusland een grote rol en staat de samenwerking tussen de verschillende organisaties niet op punt. Ook de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) slaagt er niet in de autoritaire wind in de Kaukasus te stoppen.

 

De OVSE is een groepering van 56 ‘Europese’ landen die gewapende conflicten in Europa en de voormalige Sovjet-Unie wil vermijden. Ze doet dit onder meer door de democratie te promoten onder haar lidstaten, waaronder niet alleen alle EU-landen, maar ook landen als Rusland, Georgië en Armenië. Sinds 2000 heeft de OVSE een Bureau in de Armeense hoofdstad Jerevan met 40 vaste werknemers.

 

Op 1 maart van dit jaar maakte het Armeense leger met dodelijk geweld een einde aan het protest van de oppositie, die de overheid beschuldigde van verkiezingsfraude. Dit toont aan dat de OVSE in Armenië voorlopig niet in haar opzet slaagt.

 

Moeilijk te bewerken grond

Het OVSE Bureau tracht op verschillende manieren de Armeense opvattingen over samenleving en democratie te beïnvloeden. Het Bureau begeleidt onder meer de overheid bij de totstandkoming van nieuwe verkiezingswetgeving, het financiert een krantenbijlage die aandacht besteedt aan vrouwen in politiek en het heeft diverse projecten rond transparantie van de overheid, de werking van de politie, economie en milieu, mensenrechten enzovoort.

 

Ook andere internationale organisaties verrichten dit soort werk in Armenië. Het werk van het OVSE Bureau wordt door de lokale partners echter het hoogst ingeschat. Dit komt doordat onder de 40 werknemers 33 Armeniërs zijn, terwijl ook de internationale medewerkers enkele jaren ter plaatse blijven. Het Bureau is bijgevolg goed vertrouwd met de Armeense omstandigheden en kan beter inspelen op de plaatselijke context.

 

Desondanks blijven de werkomstandigheden moeilijk. 70 jaar sovjetoverheersing, lokale tradities en oosterse gebruiken hebben een zware stempel gedrukt op het land. In de sovjettijd was er geen sprake van vrije verkiezingen of vrije media. Politiek en economie werden bepaald door de Communistische Partij. Daar komt bij dat uit oude tradities en gebruiken hechte groepen van mensen zijn ontstaan (de zogenaamde clans) die onder elkaar strijden om politieke en economische belangen.

 

Tuinier zonder wortel en stok

In de landen die in 2004 en 2007 zijn toegetreden tot de Europese Unie, heeft het westen een meer pragmatische methode toegepast. In ruil voor democratische veranderingen, bood de Unie duidelijke voordelen aan, zoals economische steun of lidmaatschap van de EU. De OVSE werkt echter met kleine budgetten en kan hierdoor geen ‘lekkere wortel’ aanbieden aan de Armeense autoriteiten. Tegelijkertijd stelt Rusland zich ook zeer actief op in de Kaukasus. Moskou beschouwt dit gebied weer steeds meer als de ‘eigen achtertuin’ en wil een groeiende westerse invloed dan ook ten allen prijze vermijden. Rusland aarzelt niet het oliewapen of het leger zelf (zoals in Georgië deze zomer) in te zetten in de regio.

 

Armenië is ook zelf lid van de OVSE. De Armeense overheid kan bovendien steeds beslissen het Bureau niet meer toe te laten in Jerevan. Dit maakt dat de OVSE erg omzichtig te werk moet gaan wanneer ze kritiek wil uiten. Het land met een ‘harde stok’ tot democratie dwingen ligt dan ook niet binnen de mogelijkheden.

 

Wat te doen?

Het klimaat in de Kaukasus is duidelijk niet optimaal om een democratie naar westers model te laten groeien. Toch kan de OVSE een rol van betekenis spelen in Armenië. Belangrijk is dat ze hierbij rekening houdt met haar eigen sterktes en zwaktes. De organisatie heeft met haar Bureau stevig voet aan de grond in Armenië. Hoewel kleinschalig, zijn de projecten waarin het Bureau zich engageert, relatief succesvol. Het Bureau moet dus op deze manier blijven inwerken op de  opvattingen van de Armeniërs.

 

De OVSE moet echter inzien dat het westen enkel een rol van betekenis kan spelen als alle internationale organisaties die in Armenië aanwezig zijn, optimaal samenwerken. Na de rellen van 1 maart bijvoorbeeld is dit niet gebeurd, wat de internationale invloed op de gebeurtenissen sterk beperkt heeft. In de toekomst zal de OVSE er mee aan moeten werken om de internationale acties beter op elkaar af te stemmen. Een belangrijke rol ligt hierin ook weggelegd voor de Europese Unie. Die heeft immers in het verleden al bewezen met lidmaatschap en economische voordelen een erg lekkere wortel aan te bieden. Nu Moskou echter steeds meer haar op de tanden toont, rijst de vraag of Brussel nog wel bereid is zijn waren aan te bieden in de Russische achtertuin.

Bibliografie

 

Bibliografie

 

X, “Levon Ter-Petrossian’s team congratulates on victory” in A1+, 19.02.2008. (02.05.2008, A1+, www.a1plus.am/en/?page=issue&iid=57893).

 

X, “Doden bij geweld tussen Armeense betogers en politie” in De Standaard Online, 02.03.2008. (12.05.2008, De Standaard, www.standaard.be).

 

X, “Tenth victim” in A1+, 14.04.2008. (02.05.2008, A1+, www.a1plus.am/en/?page=issue&iid=59540).

 

X, “OSCE and CoE welcome agreement to change recently amended assembly law” in A1+, 21.04.2008. (04.05.2008, A1+, http://www.a1plus.am/en/?page=issue&iid=59778).

 

ABADJIAN, V., “The OSCE cross-dimensional roving missions –A myth or reality?” in Helsinki Monitor: Security and Human Rights, 2007, 3, pp. 208-223.

 

ALKHAZASHVILI, M., “Armenia’s Millenium Challenge funding in doubt” in The Messenger Online, 31.03.2008. (05.05.2008, The Messenger Online, http://www.messenger.com.ge/issues/ 1577_march_31_2008/1577_econ_three.html).

 

ARMENIAN ASSOCIATION OF WOMEN WITH UNIVERSITY EDUCATION (AAWUE), Women’s Political Participation in the 2007 Parliamentary Elections in the Republic of Armenia. Analytical Overview, Jerevan, 2007, 59 p. (09.05.2008, OVSE, http://www.osce.org/documents/oy/2007/11/27913_en.pdf).

 

ASLANYAN, S., Woman Liberation and Woman Question in Armenia, Jerevan, s.d., 10 p.

 

AVAGYAN, G., OSCE Office in Yerevan Organigram, 06.05.2008 (E-mail).

 

CAMBRE, B. en WAEGE, H., “Kwalitatief onderzoek en dataverzameling door open interviews” in BILLIET, J. en WAEGE, H. (Reds.), Een samenleving onderzocht. Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, Antwerpen, De Boeck, 2003, pp. 315-342.

 

CAROTHERS, T., “The End of the Transition Paradigm” in Journal of Democracy, 13, (2002), 1, pp. 5-21.

 

CHECKEL, J.T., “International Institutions and Socialization in Europe: Introduction and Framework” in International Organization, 59, (2005), 4, pp. 801-826.

 

CSCE Participating States, Final Recommendations of the Helsinki Consultations, Helsinki, 1973, §65. (16.04.2008, OSCE, http://www.osce.org/documents/mcs/1973/07/4136_en.pdf).

 

CSCE Participating States, Conference on Security and Co-operation in Europe Final Act, Helsinki, 01.08.1975. (17.04.2008, OSCE, http://www.osce.org/documents/mcs/1975/08/4044_en.pdf).

 

CSCE Participating States, Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE, Kopenhagen, 29.06.1990, 2. (17.04.2008, OSCE, http://www.osce.org/documents/odihr/1990/06/ 13992_en.pdf).

 

CSCE Participating States, Document of the Moscow Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE, 03.08.1991, 29. (17.04.2008, OSCE, http://www.osce.org/documents/odihr/1991/10/13995_en.pdf).

 

CSCE Participating States, Mandate of the High Commissioner on National Minorities, Helsinki, 10.07.1992, §2. (18.04.2008, OSCE, http://www.osce.org/documents/mcs/1992/07/21998_en.pdf).

 

DANILOVICH, J., Letter to Robert Kocharian, President of the Republic of Armenia, 11.03.2008.

 

DIMITROVA, A. en PRIDHAM, G., “International Actors and Democracy Promotion in Central and Eastern Europe: The Integration Model and its Limits” in Democratization, 11, (2004), 5, pp. 91-112.

 

DRYZEK, J.S. en HOLMES, L., Post-Communist Democratization. Political Discourses across Thirteen Countries, Cambridge, University Press, 2002, 300 p.

 

DUNAY, P., “The OSCE in crisis” in Chaillot Paper, n°88, Paris, Institute for Security Studies, 2006, 97 p.

 

EUROPEAN COMMISSION’S DELEGATION TO ARMENIA, Implementation of the European Neigbourhood Policy in 2007 Progress Report, 10.04.2008. (11.05.2008, European Commission’s Delegation to Armenia, http://www.delarm.ec.europa.eu/en/press/10_04_2008.htm).

 

EUROPESE COMMISSIE, What is the European Neighbourhood Policy?, 01.04.2008. (25.04.2008, Europese Commissie, http://ec.europa.eu/world/enp/policy_en.htm).

 

FREEDOM OF INFORMATION CENTRE OF ARMENIA (FOIC), Freedom of Information Training Needs Assessment for Civil Servant Information Officers and Press Services of the Police, Military, and Security Agencies, Jerevan, 2008, 28 p.

 

GALBREATH, D.J., The Organization for Security and Co-operation in Europe, Abingdon, Routledge, 2007, 151 p.

 

GHEBALI, V., “The OSCE long-term missions: A creative tool under challenge” in Helsinki Monitor, 2004, 3, pp. 202-219.

 

GOVERNMENT OF REPUBLIC OF ARMENIA, General Information about the Republic of Armenia, 2008. (02.05.2008, Government of RA, http://www.gov.am/enversion/armenia/about_armenia.htm).

 

HAAS, P.M., “Social constructivism and the evolution of multilateral environmental governance” in PRAKASH, A. en HART, J.A. (Reds.), Globalization and Governance, Londen, Routledge, 1999, pp. 103-133.

 

HOLMES, L., The Democratic State or State Democracy? Problems of Post-Communist Transition, San Domenico, European University Institute, 1998, 38 p.

 

HUBER, M., “The effectiveness of OSCE Missions” in Helsinki Monitor, 2003, 2, 125-135.

 

HUTJES, J., “De gevalsstudie” in SEGERS, J., Methoden voor de maatschappijwetenschappen, Assen, Van Gorcum, 1999, pp. 338-366.

 

INTERNATIONAL ELECTION OBSERVATION MISSION. PRESIDENTIAL ELECTION, RA, 19.02.2008 (IEOM), Statement of Preliminary Findings and Conclusions, Jerevan, 20.02.2008, 11 p. (02.05.2008, OVSE, http://www.osce.org/documents/odihr/2008/02/29775_en.pdf).

 

ISHIYAMA, J.T. en KENNEDY, R., “Superpresidentialism and Political Party Development in Russia, Ukraine, Armenia and Kyrgyzstan” in Europe-Asia Studies, 53, (2001), pp. 1177-1191.

 

KELLEY, J., “International Actors on the Domestic Scene: Membership Conditionality and Socialization by International Institutions” in International Organization, 58, (2004), 3, pp. 425-457.

 

KOCHARIAN, R., Adress of the President of the Republic of Armenia Robert Kocharian to the People of Armenia, 01.03.2008. (02.05.2008, President.AM, http://news.president.am/eng/?sub=news&day=1&month= 03&year=2008).

 

KURKCHIYAN, M., “The Armenian Media in Context: Soviet Heritage, the Politics of Transition, Democracy, and the Rule of Law” in Demokratizatsiya, 14, (2006), 2, pp. 266-282.

 

LAVROV, S., Statement by Mr. Lavrow, Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation,  at the Fifteenth Meeting of the OSCE Ministerial Council, Madrid, 29.11.2007, 5 p. (18.04.2007, OSCE, http://www1.osce.org/documents/mcs/2007/11/28525_en.pdf).

 

LINZ, J. en STEPAN, A., Problems of Democratic Transition and Consolidation, London, The Johns Hopkins Press Ltd., 1996, 479 p.

 

MARSHALL, C. en ROSSMAN, G.B., Designing Qualitative Research, Thousand Oaks, Sage, 1999, 224 p.

 

MASO, I. en SMALING, A., Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie, Amsterdam, Boom, 1998, 146 p.

 

MANUKYAN, A., “The European Neighbourhood Policy and the South Caucasus” in Conference Papers, International Studies Association, 2007, pp. 1-21.

 

MERLINGEN, M. en MUJIC, Z., “Public Diplomacy and the OSCE in the Age of Post-International Politics: The Case of the Field Mission in Croatia” in Security Dialogue, 34, (2003), 3, pp. 269-283.

 

MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC), MCC, s.d. (11.05.2008, MCC, http://www.mca.gov/).

 

MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION, Armenia and the Millenium Challenge Corporation, 12.03.2008. (05.05.2008, Millenium Challenge Corporation, http://www.mcc.gov/press/releases/documents/ stmt-031208-armenia.php).

 

NAVASARDIAN, B., Perspective: Promoting Democracy from Abroad?, Paper gepresenteerd op de ‘Promoting Democracy from Abroad? Promoting Instruments of External State and Non State Actors. Perspective for the EU’s Eastern Neighbors’-workshop/Friedrich Ebert Foundation in Berlijn, 17.11.2005, 7 p.

 

ODIHR, OSCE Human Dimension Commitments (2° edition), Warsaw, 2005, 261 p. (17.04.2008, OSCE, http://www.osce.org/ publications/odihr/2005/09/16237_440_en.pdf).

 

OSCE, OSCE Handbook, 11.10.2007, 1-4. (17.04.2008, OSCE.org, http://www.osce.org/publications/sg/2007/10/ 22286_952_en.pdf).

 

OSCE, Minsk Process, 2008. (02.05.2008, OVSE, http://www.osce.org/item/21979.html).

 

OSCE/ODIHR, Elections-Armenia, s.d. (03.05.2008, OVSE, http://www.osce.org/odihr-elections/14350.html).

 

OSCE CONFLICT PREVENTION CENTRE, Survey of OSCE Long-Term Missions and other OSCE Field Activities, Wenen, 2007, 82 p. (19.04.2008, OVSE, http://www.osce.org/documents/cpc/2007/07/3242_en.pdf).

 

OSCE OFFICE IN JEREVAN, Gender, s.d. (09.05.2008, OVSE,  http://www.osce.org/yerevan/20146.html).

 

OSCE OFFICE IN JEREVAN, Media/Acces to information, s.d. (05.05.2008, OVSE, http://www.osce.org/yerevan/13212.html).

 

OSCE OFFICE IN JEREVAN, Military and Security, s.d. (03.05.2008,

OVSE, http://www.osce.org/yerevan/13515.html).

 

OSCE OFFICE IN JEREVAN, Outline of the activities of the Gender Programme in 2007, s.d.

 

OSCE OFFICE IN YEREVAN, Overview, s.d. (02.05.2008, OVSE,  http://www.osce.org/yerevan/13204.html).

 

OSCE Participating States, Decision n°193. Mandate of the OSCE Representation on Freedom of the Media, Helsinki, 05.11.1997, §2. (18.04.2008, OSCE, http://www.osce.org/documents/pc/1997/11/4124_en.pdf).

 

OSCE Participating States, Charter for European Security, Istanbul, 11.1999, §§37-41. (19.04.2008, OSCE, http://www.osce.org/documents/mcs/1999/11/17497_en.pdf).

 

OSCE PERMANENT COUNCIL, Decision n°704, Wenen, 24.11.2005. (02.05.2008, OVSE,  http://www.osce.org/documents/pc/2005/11/17501_en.pdf).

 

OSCE PERMANENT COUNCIL, Decision n°844, OSCE 2007 Year-End Unified Budget Revision, Wenen, 13.04.2008. (19.04.2008, OVSE, http://www.osce.org/documents/pc/2008/03/30265_en.pdf).

 

OSCE PERMANENT COUNCIL, Decision n°704, Wenen, 24.11.2005. (02.05.2008, OVSE,  http://www.osce.org/documents/pc/2005/11/17501_en.pdf).

 

OSCE PERMANENT COUNCIL, Decision n°314, Wenen, 22.07.1999. (02.05.2008, OVSE, http://www.osce.org/documents/pc/1999/07/2563_en.pdf).

 

OSKANIAN, V., Statement at the 660th meeting of the OSCE Permanent Council, Wenen, 17.04.2007. (03.05.2008, RA Ministerie van Buitenlandse Zaken, http://www.armeniaforeignministry.com).

 

PRAVDA, A., “Introduction” in ZIELONKA, J. en PRAVDA, A. (Reds.), Democratic Consolidation in Eastern Europe. Volume 2. International and Transnational Factors, Oxford, Oxford University Press, 2001, 556 p.

 

REPRESENTATIVE ON FREEDOM OF THE MEDIA (RFOM), The State of Media Freedom in Armenia. Observations and Recommendations, 26.07.2006, 11 p. (05.05.2008, OVSE, http://www.osce.org/documents/rfm/2006/07/20007_en. pdf).

 

RISSE, T., “Let’s Argue!: Communicative Action in World Politics” in International Organization, 54, (2000), 1, pp. 1-39.

 

RITCHIE, J., LEWIS, J. en ELAM, G., “Designing and selecting samples” in RITCHIE, J. en LEWIS, J. (Reds.), Qualitative research practice. A guide for social science students and researchers, 2003, Sage, Londen, pp. 77-108.

 

SASSE, G., “The European Neighbourhood Policy: Conditionality revisited for the EU’s Eastern Neighbours” in Europe-Asia Studies, 60, (2008), 2, pp. 295-316.

 

SCHIMMELFENNIG, F., “Strategic Calculation and International Socialization: Membership Incentives, Party Constellations, and Sustained Compliance in Central and Eastern Europe” in International Organization, 59, (2005), 4, pp. 827-860.

 

SEMNEBY, P., “Ten lessons for running OSCE field missions in the future” in Helsinki Monitor, 2005, 3, pp. 232-237.

 

SMITH, K.E., “Western Actors and the Promotion of Democracy” in ZIELONKA, J. en PRAVDA, A. (Reds.), Democratic Consolidation in Eastern Europe. Volume 2. International and Transnational Factors, Oxford, Oxford University Press, 2001, 556 p.

 

SWANBORN, P.G., Case-study’s. Wat, wanneer en hoe?, Amsterdam, Boom, 1996, 167 p.

 

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, Armenia basic information, 2007, 11 p. (02.05.2008, UNDP, http://www.undp.am/docs/about_armenia.pdf).

 

WARKOTSCH, A., “The OSCE as an Agent of Socialisation? International Norm Dynamics and Political Change in Central Asia” in Europe-Asia Studies, 59, (2007), 5, pp. 829-846.

 

WISTRAND, B. en MKHITARYAN, A., Women empowerment and cooperation in Armenia with a focus on the Syunik region, Jerevan, 2007, 16 p. (09.05.2008, OVSE, http://www.osce.org/documents/oy/2007/12/28693_en.pdf).

 

YPC e.a., Statement of eight NGOs on development in Armenian media during the emergency situation, 14.03.2008. (11.05.2008, YPC, http://www.ypc.am/eng/ index.php?go=newsletter/2008/march_eng/14_20).

 

 

Download scriptie (570.39 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2008