ergotherapie en thuiszorg: is er een taak weggelegd in de thuiszorg voor de ergotherapeut werkend in de Kortrijkse lokale dienstencentra ?

marieke claerbout
Persbericht

ergotherapie en thuiszorg: is er een taak weggelegd in de thuiszorg voor de ergotherapeut werkend in de Kortrijkse lokale dienstencentra ?

 

In dit eindwerk ben ik nagegaan of er een taak weggelegd is in de thuiszorg voor de ergotherapeut werkend in de Kortrijkse lokale dienstencentra. In het theoretische gedeelte bespreek ik het belang van thuiszorg aan de hand van de kenmerken van ouderen. Ook bespreek ik waarom ergotherapie in de thuiszorg past en welke meerwaarde ergotherapeutische thuisinterventies kunnen betekenen. Tenslotte leg ik uit wat een lokaal dienstencentrum precies is en waarom ik mijn eindwerk bij deze dienst uitwerkte. In het praktijkgedeelte ging ik na wat het aanbod is van de ergotherapie in de thuiszorg in groot-Kortrijk bij ouderen. Ik ging ook na of ik in dat aanbod hiaten kon vinden. Van zodra ik een beeld kon vormen van het aanbod van ergotherapie bij ouderen in groot-Kortrijk, kon ik besluiten of de ergotherapeut werkend in de Kortrijkse lokale dienstencentra een meerwaarde kan bieden in de thuiszorg. Doorheen mijn stage in het lokaal dienstencentrum De Zonnewijzer kwam ik te weten dat er in andere provincies ergotherapeuten vanuit de lokale dienstencentra werk in de thuiszorg verrichten. Ik heb drie lokale dienstencentra bevraagd en in mijn eindwerk besproken. Zo kon ik een beeld vormen van het mogelijke takenpakket voor de ergotherapeut werkend in de lokale dienstencentra van Kortrijk. In mijn eindwerk formuleerde ik ook tips en advies over de verschillende mogelijkheden voor het organiseren van ergotherapie aan huis vanuit de Kortrijkse lokale dienstencentra. In dit eindwerk ben ik nagegaan of er een taak weggelegd is in de thuiszorg voor de ergotherapeut werkend in de Kortrijkse lokale dienstencentra. In het theoretische gedeelte bespreek ik het belang van thuiszorg aan de hand van de kenmerken van ouderen. Ook bespreek ik waarom ergotherapie in de thuiszorg past en welke meerwaarde ergotherapeutische thuisinterventies kunnen betekenen. Tenslotte leg ik uit wat een lokaal dienstencentrum precies is en waarom ik mijn eindwerk bij deze dienst uitwerkte. In het praktijkgedeelte ging ik na wat het aanbod is van de ergotherapie in de thuiszorg in groot-Kortrijk bij ouderen. Ik ging ook na of ik in dat aanbod hiaten kon vinden. Van zodra ik een beeld kon vormen van het aanbod van ergotherapie bij ouderen in groot-Kortrijk, kon ik besluiten of de ergotherapeut werkend in de Kortrijkse lokale dienstencentra een meerwaarde kan bieden in de thuiszorg. Doorheen mijn stage in het lokaal dienstencentrum De Zonnewijzer kwam ik te weten dat er in andere provincies ergotherapeuten vanuit de lokale dienstencentra werk in de thuiszorg verrichten. Ik heb drie lokale dienstencentra bevraagd en in mijn eindwerk besproken. Zo kon ik een beeld vormen van het mogelijke takenpakket voor de ergotherapeut werkend in de lokale dienstencentra van Kortrijk. In mijn eindwerk formuleerde ik ook tips en advies over de verschillende mogelijkheden voor het organiseren van ergotherapie aan huis vanuit de Kortrijkse lokale dienstencentra. In dit eindwerk ben ik nagegaan of er een taak weggelegd is in de thuiszorg voor de ergotherapeut werkend in de Kortrijkse lokale dienstencentra. In het theoretische gedeelte bespreek ik het belang van thuiszorg aan de hand van de kenmerken van ouderen. Ook bespreek ik waarom ergotherapie in de thuiszorg past en welke meerwaarde ergotherapeutische thuisinterventies kunnen betekenen. Tenslotte leg ik uit wat een lokaal dienstencentrum precies is en waarom ik mijn eindwerk bij deze dienst uitwerkte. In het praktijkgedeelte ging ik na wat het aanbod is van de ergotherapie in de thuiszorg in groot-Kortrijk bij ouderen. Ik ging ook na of ik in dat aanbod hiaten kon vinden. Van zodra ik een beeld kon vormen van het aanbod van ergotherapie bij ouderen in groot-Kortrijk, kon ik besluiten of de ergotherapeut werkend in de Kortrijkse lokale dienstencentra een meerwaarde kan bieden in de thuiszorg. Doorheen mijn stage in het lokaal dienstencentrum De Zonnewijzer kwam ik te weten dat er in andere provincies ergotherapeuten vanuit de lokale dienstencentra werk in de thuiszorg verrichten. Ik heb drie lokale dienstencentra bevraagd en in mijn eindwerk besproken. Zo kon ik een beeld vormen van het mogelijke takenpakket voor de ergotherapeut werkend in de lokale dienstencentra van Kortrijk. In mijn eindwerk formuleerde ik ook tips en advies over de verschillende mogelijkheden voor het organiseren van ergotherapie aan huis vanuit de Kortrijkse lokale dienstencentra.  

Bibliografie

Marieke Claerbout, afgestudeerd in Hogeschool West-Vlaanderen, Departement Hiepso.

 

 

Universiteit of Hogeschool
ergotherapie
Publicatiejaar
2008
Kernwoorden
Share this on: