handhygiene

pelagie goossens
Persbericht

handhygiene

 

Handhygiëne wordt in de rusthuissector wel al eens stiefmoederlijk behandeld. De overdracht van kiemen wordt geminimaliseerd. Dit gebeurt niet uit onwil, maar vaak uit onwetendheid.
 
Door de grote campagnes in de ziekenhuizen rond handhygiëne werd ik geprikkeld om mijn eigen werkveld eens onder de loep te nemen. Medewerkers vertellen geen vieze verhalen onder de maaltijd omdat die dan de eetlust zouden bederven.
Maar aan het bed van de resident vervaagt de grens voor wat vies is. Het dragen van persoonlijke kledij, handjuwelen, geen handschoenen gebruiken zijn velerlei.
 
Ik stelde me de vraag hoe ik als leidinggevende mijn medewerkers kon motiveren of prikkelen tot een gedragsverandering aangaande handhygiëne. Maar was mijn idee dat ik over hun handelen had ook correct? Misschien zag ik het verkeerd of slechts voor de helft.
 
Eerst moest ik een correct zicht hebben, maar dan wel tweeërlei.
Aan de ene kant heel objectief: wat doen de medewerkers en hoe doen ze het. Ik ging hun handhygiënegedrag observeren.
Aan de andere kant wou ik weten wat ze kennen en hoe ze theorie naar praktijk kunnen omzetten. Maar wat ik ook belangrijk vond, was te weten welk (in)zicht ze hadden op hun gedrag.
 
Met deze gegevens ben ik op stap gegaan. De resultaten waren maar matig. En gaande weg heb ik nog een aantal zaken ontdekt.
Dat handhygiëne niet alleen te maken heeft met netheid, maar ook kadert in patiëntveiligheid. Dat handhygiëne niet alleen een opdracht is van de medewerkers, maar ook van de resident en zijn bezoek.
Dat onze Vlaamse Regering de rusthuissector nog niet vergeten is.
 
Er was ook de stap als leidinggevende. Welke tools moest ik hanteren om het project handhygiëne te starten? Voor mij waren er drie onderwerpen die mijn aandacht trokken. Welke stappen omvat een veranderproject?
Op welke manier ga ik leiding geven, volgens welke stijl?
Hoe ga ik dit leerproces begeleiden?
 
De eerste stappen naar een goed handhygiënegedrag zijn gezet. De eerste resultaten zijn positief en bemoedigend. Het besef bij de medewerkers groeit dat handhygiëne belangrijk is: deze elke dag en niet alleen bij specifieke kiemen.

Bibliografie

 

1. Boeken
 
·        DE BENS R. en KNAEPKENS L., Infectiepreventie: wat voor een beestje is dat?, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 2005, 232 p.
·        VVSG – VVI – FERUBEL, in opdracht van de Vlaamse Overheid, m.m.v. KATHO, MRSA - preventie in rusthuizen, Politeia, Brussel, 2007.
 
 
2. Artikels
 
·        CLAYS K., Ligament, Ziekenhuishygiëne in evolutie, Ligament, oktober – november – december 2004, nr. 4, p 31- 40.
·        HAXHE J.J., Intensive zorgen: Handhygiëne Geen ringen en ontsmetting met een waterige oplossing, Noso – info, 2003, vol. VII, n° 3, p 4 – 5.
·        KOTTER P., Veranderen in acht stappen, Praktisch Management,2004, editie 5, p5-7.
·        PROF. PITTET D. MD, e.a., Evidence – based model for hand transmission during patient care and the role of improved practices., The Lancet, Infectious Diseases, October 2006, volume 6, Issue 10, p 641 – 652.
·        SCHUERMANS A., e.a., Sensibilisatiecampagne handhygiëne door de Regionale Werkgroep voor Ziekenhuishygiëne Vlaams-Brabant en Limburg, Noso – info, 2004, vol. VIII, n° 4, p 5 – 9.
·        SCHUERMANS A., e.a.,Verslag van de “studiedag ziekenhuishygiëne”, Noso – info, 2001,vol. V, n° 2, p 5 – 11.
 
 
3. Informatie via internet
 
·        www.belgianinfectioncontrolsociety.be - 2006
·        http://www-dsz.service.rug.nl/los/LOSCON/NR16/AF3/studax.htm - 2008
·        http://www.iph.fgov.be/EPIDEMIO/epifr/plabfr/semfr/sem22.pdf - 2008
·        http://www.managementstart.nl/artikelen/s55.html - 2008 
·        http://www.123management.nl/0/030_cultuur/a300_cultuur_11_situationeel_… - 2008
·        http://www.menscentraal.nl/tekst_Leon_de_Caluwe1.html - 2008
·        www.patiënt-safety.be - 2008
·        https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE… - 2006
·        https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE… - 2006
·        https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,512837&_dad=portal… - 2007
·        http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=kruisbesmetting - 2007
·        http://www.wvg.vlaanderen.be/juriwel/kwaliteitszorg/rg/mb101201.htm - 2008
·        http://www.wvg.vlaanderen.be/juriwel/kwaliteitszorg/rg/mb101201-1.htm#T… - 2008
·        http://www.wvg.vlaanderen.be/juriwel/kwaliteitszorg/rg/decr171003.htm - 2008
·        http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2006-2007/VERVOTTE/74/antw.074… - 2006
·        http://www.who.int/patientsafety/information_centre/Last_April_versionH… -2008
·        http://www.zorg-en-gezondheid.be/uploadedFiles/NLsite/Zorgaanbod/Proced… - 2008
 
 
4. Onuitgegeven teksten
 
·        MEYERS B., Ik als leidinggevende, 2007.
·        VAN DE VELDE A., Patiëntveiligheid, 2008.
·        VAN MEEL P., Professionele houding: de afdeling als leeromgeving, 2006
·        WOUTERS F., Organisatie en wetgeving ouderenzorg, 2007
 

Universiteit of Hogeschool
banaba in het zorgmanagement
Publicatiejaar
2008
Share this on: