Het effect van preoperatieve informatie op het postoperatief herstel bij het plaatsen van een totale heupprothese

Katrien Vermeulen
Persbericht

Het effect van preoperatieve informatie op het postoperatief herstel bij het plaatsen van een totale heupprothese

Gezien mijn interesse voor orthopedie heb ik ervoor gekozen om mijn eindwerkstage van het derde jaar verpleegkunde te lopen op de afdeling orthopedie van het A.Z. Sint-Lucas te Gent. Men stelde zich de vraag op de afdeling wat de effectiviteit was van het recent ingevoerde “klinisch pad totale heupprothese”. Omwille van een steeds grotere vraag naar patiënteneducatie in de moderne maatschappij is men in dat kader gestart met het geven van preoperatieve informatiesessies en heeft men twee patiëntenbrochures ontwikkeld. Deze informatieverstrekking vormt, samen met het dossier “klinisch pad totale heup”, de basis van “het klinisch pad totale heupprothese”. Het personeel van de afdeling had het gevoel dat door deze informatie de patiënten minder angstig zijn, minder pijn ervaren, beter revalideren, een hogere tevredenheid ervaren en sneller het ziekenhuis kunnen verlaten. Omdat dit slechts subjectieve ervaringen zijn, heeft men mij gevraagd om hiernaar een klein onderzoek te doen. Mijn eindwerk handelt over het onderzoek dat ik heb gevoerd met de daarbij horende literatuurstudie.

Het opzet van mijn onderzoek was dus om het effect na te gaan van de preoperatieve informatie op het postoperatief herstel bij patiënten met een totale heupprothese. Aan dit onderzoek namen 16 patiënten deel, die een totale heupprothese hebben laten plaatsen in de periode van 25 februari 2008 tot en met 28 maart 2008.  Deze steekproef bestond uit 10 vrouwen en 6 mannen, met een gemiddelde leeftijd van 71,75 jaar (gaande van 59 tot 80 jaar). 

Van deze 16 patiënten hadden 10 patiënten de preoperatieve informatiesessie bijgewoond. Om het effect na te gaan van deze informatiesessie werden individueel per patiënt gegevens verzameld, na het ondertekenen van een informed consent- document, over: de copingstijl van de patiënt, de pijnervaring postoperatief, de postoperatieve mobilisatie van de patiënt, de tevredenheid van de patiënt bij ontslag en de hospitalisatieduur van de patiënt.

De copingstijl werd geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst. Een duidelijk onderscheid tussen monitor-copingstijl en blunter-copingstijl werd gemaakt en wordt beschreven in het eindwerk.

Het pijnniveau postoperatief werd bepaald aan de hand van de Visuele Analoge Schaal die op verschillende tijdstippen tijdens de hospitalisatie werd afgenomen.

Het effect van de preoperatieve informatie op de postoperatieve mobiliteit werd gemeten aan de hand van het tijdstip waarop een bepaalde mobiliteit (bv. transfer in-uit bed) kon worden bereikt. Dit werd vergeleken met het tijdstip waarop dit volgens het klinisch pad zou moeten kunnen.

Om de patiënttevredenheid na te gaan, werd een tevredenheidsvragenlijst opgesteld. Ook deze lijst werd op verschillende tijdstippen ingevuld.

De hospitalisatieduur werd eveneens genoteerd. Volgens het klinisch pad in het A.Z. Sint-Lucas zou een patiënt gemiddeld op de zevende dag postoperatief het ziekenhuis moeten verlaten na het plaatsen van een totale heupprothese.

Bibliografie

Literatuurlijst

 

 

Aabakken, L., Baasland, I., Lygren, I., & Osnes, M. (1997). Development and evaluation of written patient information for endoscopic procedures. Endoscopy, 29 (1), 23-26.

 

Acute Pain Management Guideline Panel (1992). Clinical Practice Guideline for Acute Pain Management: Operative of Medical Procedures and Trauma. AHCPR pub. No. 92-0032. Agency for Health Care Policy and Research, Public Health Service, US Department of Health and Human Service, Rockville, MD.

 

Ahles, T.A., Blanchard, E.B., & en Ruckdeschel, J.C. (1983). The multidimensional nature of cancer-related pain. Pain, 17, 277-288.

 

Anderson, R.M. (1995). Patient empowerment and the traditional medical model. Diabetes care, 18, 412-415.

 

Andrew, J.M. (1970). Recovery from surgery, with and without preparatory instruction for three coping styles. Journal of Personality and Social Psychology, 15, 223-226.

 

Aristotle. Metaphysics. Apostle HG, translator. Grinnell, IA: Peripatetic Press, 1979.

 

Asadi-Pooya, A.A., Schilling, C.A., Glosser, D., Tracy, J.I., and Sperling, M.R. (2007). Health locus of control in patients with epilepsy and its relationship to anxiety, depression, and seizure control. Epilepsy & Behavior, 11 (3), 347-350.

 

Baert, I. (1998). Verloop van pijn en pijnbestrijding bij palliatieve kankerpatiënten.  katholieke universiteit Leuven (Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg, Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap), 40-41.

 

Baker, M.L. (1999), Theories for practitioners: two frameworks for studying consumer health information-seeking behavior. Bulletin of the Medical Library Association , 87 (4), 444-450.

 

Bandura, A. (1977). Self- efficacy: Toward a unifying theory of behavioural change. Psychological Review, 84, 191-215.

 

Bar-Tal, Y. and Spitzer, A. (1999). The effect of on coping of monitoring, blunting and the ability to achieve cognitive structure. The Journal of Psychology, 133 (4), 395-412.

 

Breivik, H. (1998). Postoperative pain management: why is it difficult to show that it improves outcome. European Journal of Anaesthesiology, 15, 748-751.

 

Brady, O.H., Masri, B.A., Garbuz, D.S., Duncan, C.P. (2000). Rheumatology: 10. Joint replacement of the hip and knee: when to refer and what to expect. Canadian Medical Association Journal, 163 (10), 1285-1291.

 

Bulter, G.S., Hurley, C.A., Buchanan, K.L., Smith-Van Horne, J. (1996). Prehospital education: effectiveness with total hip replacement surgery patients. Patient Education & Counseling, 29 (2), 189-197.

 

Burridge, L. (1993). Challenging the traditional view of pre-operative visiting. British Journal of Theatre Nursing, 3 (4), 12-15.

 

Callaghan, P. et al. (1998). The effect of pre-operative information on post-operative anxiety, satisfaction with information, and demand for analgesia in Chinese men having transurethral resection of the prostate (TURP). Journal of Clinical Nursing, 7 (5), 479-480.

 

Carlsson, A.M. (1983). Assessment of chronic pain. Aspects of the reliability and validity of the Visual Analogue Scale. Pain, 16, 87-101.

 

Case, D.O., Andrews, J.E., Johnson, J.D., and Allard, S.L. (2005). Avoiding versus seeking: the relationship of information seeking to avoidance, blunting, coping, dissonance, and related concepts. Journal of the Medical Library Association, 93 (3), 353–362.

 

Chen, K.H. (1992). Post-operative pain control. Clinical Medicine, 30 (1), 1-6.

 

Chiou, S.F. (1993). The effects of systematic nursing intervention on postoperative pain and recovery for thoracotomy patients. MA Thesis of Graduate Institute of Nursing, National Taiwan University, Taipei, Taiwan.

 

Clode-Baker, E., Draper, E., Raymond, N., Haslam, C., Gregg, P. (1997). Preparing patients for total hip replacement. A randomized controlled trial of a preoperative educational intervention. Journal of Health Psychology, 2 (1), 107-114.

 

Cohen, F., & Lazarus, R.S. (1973). Active coping processes, coping dispositions, and recovery from surgery. Psychosomatic Medicine, 35, 375-389.

 

Coleman, M., White, J. (2001). Pre-operative visiting in Wales: a study of prevalence and nature. Nursing Times Research, 6 (2), 611-625.

 

Courtney, M. (2000). Information about surgery: what does the public want to know? New Zealand Journal of Surgery, 71 (1), 24-26.

Crevits, E. en Vandewalle, C. (2002). Patiëntenvoorlichting in ieders voordeel. Focus, A.Z. Sint-Lucas, Gent.

Crowe, J., Henderson, J. (2003). Pre-arthroplasty rehabilitation is effective in reducing hospital stay. Canadian Journal of Occupational Therapy – Revue Canadienne d’Ergotherapie, 70 (2), 88-96.

Cupples S.A. (1991). Effect of timing and reinforcement of preoperative education on knowledge and recovery of patients having coronary artery bypass graft surgery. Heart and Lung, 20 (6), 654-660.

 

Daltroy, L.H., Morlino, C.I., Eaton, H.M., Poss, R., Liang, M.H. (1998). Preoperative education for total hip and knee replacement patients. Arthritis Care & Research, 11 (6), 469-478.

 

Doering, S., Behensky, H., Rumpold, G., Schatz, D.S. Rossler, S., Hofstotter, B., et al. (2001). [Videotape preparation of patients before hip replacement surgery improves mobility after three months]. Zeitschrift Fuer Psychosomatische Medizin Und Psychotherapie, 47 (2), 140-152.

 

Devine, E.C., Bevsek, S.A., Brubakken, K., Johnson, B.P., Ryan, P., Sliefert, M.K., & Rodgers, B. (1999). AHCPR clinical practice Guideline on surgical pain management: adoption and outcomes. Research in Nursing and Health, 22, 119-130.

 

Devine, E.C., Cook, T.D. (1983). A meta-analytic analysis of effects of psychoeducational interventions of length of postsurgical hospital stay. Nursing Research, 32, 267-274.

 

Devine, E.C., & Cook, T.D. (1986). Clinical and cost-saving effects of psychoeducational interventions with surgical patients: A meta- analysis. Research in Nursing and Health, 9, 89-105.

 

Dobree, L. (1990). Pre-operative advice for patients. Nursing Standard, 4 (48), 28-30.

 

Doering, S., Behensky, H., Rumpold, G., Schatz, D.S., Rossler, S., Hofstotter, B. et al. (2000). Videotape preparation of patients befor hip replacement surgery improves mobility after three months. Zeitschrift Fuer Psychosomatische Medizin Und Psychotherapie, 47 (2), 140-52.

 

Eberhardt, J., van Wersch, A, van Schaik, P., Cann, P. (2006). Information, social support and anxiety before gastrointestinal endoscopy. British Journal of Health Psychology, 11 (4), 551-559.

 

Eeckhout, K. (1999). Monitoring en blunting. Onderzoek van de psychometrische eigenschappen van de Vragenlijst Medisch Bedreigende Situaties van Van Zuuren. Een secundaire analyse. Zevergem.

 

Egbert, L., Battit, G.E., Welch, C.E., Bartlett, M.K. (1964). Reduction of post-operative pain by encouragement and instruction of patients. A study of doctor-patient rapport. New England Journal of Medicine, 270, 825-827.

 

Feyaerts, S. (1997).  Patient education in case of a non dangerous, not burdensome diagnostic examination: the CT-scan; a follow-up study [Patiëntenvoorlichting bij een niet-gevaarlijk, niet-vervelend diagnostisch onderzoek: de CT-scan]. Licentiaatsverhandeling ed. Gent: Verpleegwetenschap, Medisch-Sociale Wetenschappen, Universteit Gent.

 

Fisher, D.A., Trimble, S., Clapp, B., & Dorsett, K. (1997). Effect of a patient management system on outcomes of total hip and knee arthroplasty. Clinical Orthopaedics and Related Research, 345, 155-160.

 

Franklin, B. (1974). Patient Anxiety on Admission to Hospital. London, Royal College of Nursing.

 

Funnell, M.M., Anderson, R.M., Arnold, M.S., Barr, P.A., Donnelly, M., Johnson, P.D., Taylor-Moon, D., & White, N.H. (1991). Empowerment: an idea whose time has come in diabetes education. The Diabetes Educator, 17, 37-41.

 

Gammon, J., Mulholland, C.W. (1996). Effect of preparatory information prior to elective total hip replacement on post-operative physical coping outcomes. International Journal of Nursing Studies, 33 (6), 589-604.

 

Garretson, S. (2004). Benefits of pre-operative information programmes. Nursing Standard, 18 (47), 33-37.

 

Gattuso, S.M., Litt, M.D., Fitzgerald, T.E. (1992). Coping with gastrointestinal endoscopy: self-efficacy enhancement and coping style. Journal of  Consulting and Clinical Psychology, 60, 133-139.

 

Gould, D., Kelly, D., Goldstone, L., Gammon, J. (2001). Examining the validity of pressure ulcer risk assessment scales: developing and using illustrated patient simulations to collect the data. Journal of Clinical Nursing, 10, 697–706.

 

Grypdonck, M. (1988). Voorbereiding van volwassen patiënten op chirurgische ingrepen. Verpleegkunde, 4, 171-186.

 

Grypdonck, M. (1997). Methodologie voor wetenschappelijk onderzoek in de verpleegkunde. Niet gepubliceerde cursusnota’s, Verpleegwetenschappen, Universiteit Gent.

 

Hanucharurnkui, S., & Vinya-nguag, P. (1991). Effects of promoting patients’ participation in self-care on postoperative recovery and satisfaction with care. Nursing Science Quarterly, 4 (1), 14-20.

 

Harmer, M., & Davies, K.A. (1998). The effect of education, assessment and a standardised prescription on postoperative pain management. Anaesthesia, 53, 424-430.

 

Hartfield, M.T., Cason, C.L., & Cason, G.J. (1982). Effects of information about a threatening procedure on patients’ expectations and emotional distress. Nursing Research, 31, 202-206.

 

Hathaway, D. (1986). Effect of preoperative instruction on postoperative outcomes: A meta-analysis. Nursing Research, 35, 269-275.

 

Hayward, J. (1975). Information: A prescription against Pain. London, Royal College of Nursing.

 

Hayward, J.E.S., (1975). Royal College of Nursing and National Council of Nurses of the United Kingdom. Information, a prescription against pain. London: Royal College of Nursing.

 

Heye, M.L., Foster, L., Bartlett, M.K., & Adkins, S. (2002). A Preoperative Intervention for Pain Reduction, Improved Mobility, and Self- Efficacy. Applied Nursing Research, 16 (2), 1174-183.

 

Heszen-Niejodek, I. (1997). Coping style and its role in coping with stressful encounters. European Psychologist, 2, 342-351.

 

Hjelm-Karlsson, K. (1989). Effects of information to patients undergoing intravenous pyelography: An intervention study. Journal of Advanced Nursing, 1989, 853-862.

 

Johnson, J.E. (1996). Coping with radiation therapy: optimism and the effect of preparatory interventions. Research in Nursing & Health, 19, 3-12.

Johnson J.E. (1999). Self-regulation theory and coping with physical illness. Research in Nursing & Health, 22, 435-448.

 

Johansson, K., Hupli, M., & Salanterä, S. (2002a). Patients’ learning needs after hip arthroplasty. Journal of Clinical Nursing, 11, 634-639.

 

Johansson, K., Nuutila, L., Virtanen, H., Katajisto, J., & Salanterä S. (2005). Preoperative education for orthopaedic patients: systematic review. Journal of Advanced Nursing, 50 (2), 212-223.

 

Johansson, K., Salanterä, S., Katajisto, J., & Leino-Kilpi, H. (2002b). Patient education in orthopaedic nursing. Journal of Orthopaedic Nursing, 6, 220-226.

 

Kanto, J., et al. (1990). Pre-operative preparation. Nursing Times, B6 (20), 39-41.

 

Kremer, E., Atkinson, J.H., & Ignelzi, R.J. (1980). Measurement of pain: Patient preference does not confound pain measurement. Pain, 10, 241.

 

Krohne, H.W. (1991). Das Konstrukt Repression-Sensitization und seine Weiterentwicklungen (Mainzer Berichte zur Persönlichkeitsforschung, No. 37). Mainz, Germany: Johannes Gutenberg-Universität, Psychologisches Institut.

 

Langer, E., Janis, I.L., Wolfer, J.A. (1975). Reduction of psychological stress in surgical patients. Journal of experimental social psychology, 11, 155-165.

 

Leino-Kilpi, H. (1999). Keynote speaker identifies need for research and empowerment among patients. AORN Journal, 70, 863-877.

 

Leino-Kilpi, H., Iire, L., Suominen, T., Vuorenheimo, J., & Välimäki, M. (1993). Client and information: a literature review. Journal of Clinical Nursing, 2, 331-340.

 

Leino-Kilpi, H., Luoto, E., & Katajisto, J. (1998). Elements of empowerment and MS patients. Journal of Neuroscience Nursing, 18, 116-123.

 

Lepczyk, M., Raleigh, E.H., Rowley, C. (1990). Timing of preoperative patient teaching. Journal of Advanced Nursing, 15, 300-306.

 

Ley, P. (1979). Memory for medical information. The British journal of social and clinical psychology, 18, 245-255.

 

Ley, P. (1985). Doctor-patient communication: some quantitative estimates of the role of cognitive factors in non-compliance. Journal of hypertension. Supplement : official journal of the International Society of Hypertension, 3, S51-S5.

 

Ley, P. (1988). Communicating with patients: improving communication, satisfaction, and compliance. London, Chapman & Hall.

 

Leventhal, H., Johnson J.E. (1983). Laboratory and field experimentation: development of a theory of self-regulation. In: Wooldridge P., Schmitt U., Skipper S.K.A., Leonard R.C., editors. Behavioral science and nursing theory. St. Louis: Mosby; 189-262.

 

Lin, L.-Y., & Wang, R.-H. (2005). Abdominal surgery, pain and anxiety: preoperative nursing intervention. Journal of Advanced Nursing, 51 (3), 252-260.

 

Lucy, M.S. (1999). An analysis of the concept of pain. Journal of Advanced Nursing, 29 (4), 935-941.

 

Martelli, M.F., Auerbach, S.M., Alexander, J., Mercuri, L.G. (1987). Stress management in the health care setting: matching interventions with patient coping styles. Journal of Consulting Clinical Psychology, 55, 201-207.

 

Maslow, A.H. (1963). The need to know and the fear of knowing. The Journal of general psychology, 68, 111-125.

 

Mc.Donald, S., Hetrick, S., & Green, S. (2007). Pre-operative education for hip or knee replacement (Review). The Cochrane Library, 7, 1-23.

 

Melzack, R., & Katz, J. (1994). Pain measurement in persons in pain. In D.W. Wall, & R. Melzack, Textbook of pain (pp. 337-350). Edinburgh: Churchill Livingstone.

 

Melzack, R., & Wall, P.D. (1965). Pain mechanisms: a new theory. Science, 150, 971-979.

 

Mezo, G.P., McCabe, R.E., Antony, M.M., and Burns K. (2005). Psychometric validation of a monitoring- blunting measure for social anxiety disorder: the coping styles questionnaire for social situations (CQSS). Depression and Anxiety, 22, 20-27.

 

Miller, S.M. (1980). When is a little information a dangerous thing? Coping with stressful events by monitoring versus blunting. In: Levine, S., Ursin, H., editors. Coping and health. Nem York: Plenum Press, 145-170.

 

Miller, S.M. (1987). Monitoring and Blunting: Validation of a Questionnaire to Assess Styles of Information Seeking Under Threat. Journal of Personality and Social Psychology, 52 (2), 345-353.

 

Miller, S.M., (1988). The interacting effects of coping styles and situational variables in gynaecologic settings: implications for research and treatment. Journal of psychosomatic obstetrics and gynaecology, 9, 23-34.

 

Miller, S.M. (1995). Monitoring versus blunting styles of coping with cancer influence the information patients want and need about their disease. Cancer, 76, 167-177.

 

Miller, S.M., Brody, D.S. and Summerton, J. (1988). Styles of coping with threat: implications for health. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 142-148.

 

Miller, S.M., Combs, C., Kruus, L. (1993). Tuning in and tuning out: confronting the effects of confrontation. In: Krohne, H.W., editor. Attention and avoidance: strategies in coping with aversiveness. (pp. 51-71) Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

 

Miller, S.M., Combs, C., Stoddard, E. (1989). Information, coping and control in patients undergoing surgery and stressful medical procedures. In: Steptoe, A., Appels, A., editors. Stress, personal control and health. Chichester (UK): Wiley, 107-130.

Miller, S.M., Mangan, C.E. (1983). Interacting effects of information and coping style in adapting to gynaecologic stress: should the doctor tell all. Journal of Personality and Social Psychology,  45, 223-236.

 

Miller, S.M., Shoda, Y., Hurley, K. (1996). Applying cognitive-social theory to health-protective behaviour: breast self-examination in cancer screening. Psychological Bulletin, 119, 70-94.

 

Muris, P., Van Zuuren, F.J. and De Vries, S. (1994). Monitoring, blunting and situational anxiety: a laboratory study on coping with a quasi medical stressor. Personality and Individual Differences, 16, 365-372.

 

Muris, P., van Zuuren, F., & Merckelbach, H. (1993). Preparation for a frightening picture: Effects of an imposed monitoring and blunting strategy in relation to habitual coping style. Journal of Anxiety Disorders, 7, 119-127.

 

Myers, L.B. and Derakshan, N. (2000). Monitoring and blunting and an assessment of different coping styles. Personality and Individual Differences, 28 (1), 111-121.

 

National Institutes of Nursing Research (1994). The Nature of Pain: A Conceptual Perspective. A Report of the NINR Priority Expert Panel on Symptom Management: Acute Pain. US Departments of Health and Human Services, US Public Health Service National Institutes of Health, Bethesda, MD.

 

Orem, D.E., Taylor, S.G., Renpenning, K.M. (2001). Nursing; concepts of practice, Sixthe ed. St. Louis: Mosby.

 

Owen, H., McMillan, V., Rogowski, D. (1990). Postoperative pain therapy: a survey of patients’ expectations and their experiences. Pain, 41, 303-307.

 

Pearce, P., McKenzie, M. & Taylor, G. (1991). Wound infections in orthopaedic surgery: effect of extended surveillance on infection rate. Canadian Journal of Surgery, 34 (1), 31-34.

 

Poskiparta, M., Liimatainen, L., Kettunen, T. & Karhila, P. (2001). From nurse-centred health counseling to empowermental health counselling. Patient Education and Couseling, 45, 69-79.

 

Rees C.E., Bath P.A. (2001). Information-seeking behaviors of women with breast cancer. Oncology Nursing Forum, 28, 899-907.

 

Rees, C.E., Bath, P.A. (2000). The psychometric properties of the Miller Behavioral Style Scale with adult daughters of women with early breast cancer: a literature review and empirical study. Journal of Advanced Nursing, 32, 366-374.

 

Revill, S.I., Robinson, J.O., Rosen, M., & Hogg, M.I.J. (1976). The reliability of a linear analogue for evaluating pain. Anaesthesia, 31, 1191-1198.

 

Robbins, J.A., Bertakis, K.D., Helms, I.J., Azari, R. Callahan, E.J., & Creten, D.J. (1993). The influence of physician practice behaviours and patient satisfaction. Family Medicine, 25, 17-20.

 

Roter, D.L. (1977). Patient participation in the patient-provider interaction; the effects of patient question asking on the quality of interaction, satisfaction and compliance. Health Education Monograph, 5, 335-341.

 

Santavirta, N., Lillqvist, G., Sarvimaki, A., Honkanen, V., Konttinen, Y.T., Santavirta, S. (1994). Teaching of patients undergoing total hip replacement surgery. International Journal of Nursing Studies, 31 (2), 135-142.

 

Schwartz, B.D., Fortin, J.D., & Kim, H.S. (1994). Client-nurse interaction: testing for its impact in preoperative instruction. International Journal of Nursing Studies, 31 (1), 23-35.

 

Scott, L.E., Clum, G.A., Peoples, J.B. (1983). Preoperative predictors of postoperative pain. Pain, 15, 283-293.

 

Searle, R., & Bennett M. (2008). Pain assessment. Anaesthesia & Intensive Care Medicine, 9 (1) , 13 – 15.

Shuldham, C. (1999). A review of the impact of pre-operative education on recovery from surgery. International Journal of Nursing Studies, 36, 171-177.

 

Sjöling, M., Nordahl, G., Olofsson, N.n Asplund, K. (2003). The impact of preoperative information on state anxiety, postoperative pain and satisfaction with pain management. Patient Education and Counseling, 51, 169-176.

 

Steptoe, A., Sutcliffe, I., Allen, B., and Coombes, C. (19991). Satisfaction with communication, medical knowledge and coping style in patients with metastatic cancer. Social Science and Medicine, 32, 627-632.

 

Stiles, W.B., Putnam, S.M., Wolf, M.H., & James, S.A. (1979). Interaction exchange structure and patient satisfaction with medical interviews. Medical Care, 17, 667-679.

 

Swindale, J. (1989). The nurse’s role in giving pre-operative information to reduce anxiety in patients admitted to hospital for elective minor surgery. Journal of Advanced Nursing, 14 (11), 899-905.

 

Theis, S., & Johnson, J. (1995). Strategies for teaching patients: A meta analysis. Clinical Nurse Specialist, 9 (2), 100-105.

 

Van der Beek, H.J. (1998). Het meten van copingstijl. Een onderzoek naar mogelijkheden om de copingstijl van patiënten te identificeren. Doctoraatscriptie, Verpleegwetenschap, Universiteit Utrecht, 35p.

 

Van Der Zee, K.I., Gallandat Huet, R.C., Cazemier, C., & Evers, K. (2002). The influence of the premedication consult and preparatory information about anesthesia on anxiety among patients undergoing cardiac surgery. Anxiety, Stress and Coping, 15 (2), 123-133.

 

Van Hecke, M., en Vanbellinghen, M. (2007). Patiëntenfolders kunnen beter. Test gezondheid, 81, 18-22.

 

Van Slycken, S. (1998). Patiëntenvoorlichting bij een niet-gevaarlijk, niet-vervelend diagnostisch onderzoek: de CT-scan; Een vervolgonderzoek. Niet gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Faculteit Geneeskunde, Medisch Sociale Wetenschappen, Universiteit Gent, 92p.

 

Van Vliet, M.J., Grypdonck, M., Van Zuuren, F.J., Winnubst, J., & Kruitwagen, C. (2004). Preparing patients for gastrointestinal endoscopy: the influence of information in medical situations. Patient Education and Counseling, 52, 23-30.

 

Van Zuuren, F. (1994). Cognitive confrontation and avoidance during a naturalistic medical stressor. European Journal of Personality, 8, 371-384.

 

Van Zuuren, F.J., de Groot, K.I., Mulder, N.L., & Muris, P. (1996). Coping with medical threat: an evaluation of the Threatening Medical Situations Inventory (TMSI). Personal and individual differences, 21, 21-31.

 

Van Zuuren, F.J., De Jongh, A., Beekers, C. & Swinkels, P. (1999). Coping with dental treatment: correlates of dispositional and domain specific monitoring and blunting. Psychology and Health, 14, 323-337.

 

Van Zuuren, F.J., Grypdonck, M., Crevits, E., Vande Walle, C., Defloor, T. (2006). The effect of an information brochure on patients undergoing gastrointestinal endoscopy: A randomized controlled study. Patient Education and Counseling, 64, 173-182.

 

Van Zuuren, F.J., & Hanewald, G.J.F.P. (1993). Cognitieve toenadering en vermijding in medische bedreigende situaties: de ontwikkeling van een vragenlijst. Gedragstherapie, 26, 33-48.

 

Van Zuuren, F.J., Wolfs, H.M. (1991). Styles of information seeking under threat: personal and situational aspects of monitoring and blunting. Personality and individual differences, 12 (2), 141-149.

 

Vernon, D.T. & Bigelow, D.A. (1974). Effect of information about a potentially stressful situation on responses to stress impact. Journal of Personality and Social Psychology, 29 (1), 50-59.

 

Voss, U. & Harsh, J. (1998). Information processing and coping style during the wake/sleep transition. Journal of Sleep Research, 7, 225-232.

 

Voss, U., Müller, H., Schermelleh-Engel, K. (2006). Towards the assessment of adaptive vs. rigid coping styles: Validation of the Frankfurt Monitoring Blunting Scales by means of confirmatory factor analysis. Personality and Individual Differences, 41, 295-306.

 

Waddell, G. & Turk, D.C. (1992). Clinical Assessment of Low Back Pain. In Turk, D.C. & Melzack, R. (Eds.). Handbook of Pain Assessment (pp. 15-36). New York: The Guilford Press.

 

Warwick, R., Joseph, S., Cordel, C., & Ashworth, P. (2004). Social support for women with chronic pain: What is helpful from whom? Psychology and Health, 19 (1), 117-134.

 

Watkins, L.O., Weaver, L., Odegaard, V. (1986). Preparation for cardiac catheterization: tailoring the content of instruction to coping style. Heart Lung, 15, 382-389.

 

Watts, S., Brooks, A. (1997). Patients’ perceptions of the pre-operative information they need about events they may experience in the intensive care unit. Journal of Advanced Nursing, 26 (1), 85-92.

 

Wijgman, A.J., Dekkers, G.H., Waltje, E., Krekels, T., Arens, H.J. (1994) [No positive effect of preoperative exercise therapy and teaching in patients to be subjected to hip arthroplasty]. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, 138 (19), 949-952.

 

Williams, P.D., & Valderrama, D.M. (1988). Effects of preparation for mastectomy/ hysterectomy on women’s post-operative self-care behaviors. International Journal of Nursing Studies, 25 (3), 191-206.

 

Williams, S.J., & Calnan, M. (1991). Convergence and divergence: Assessing criteria of consumer satisfaction across general practice, dental and hospital care settings. Social Science and Medicine, 33 (6), 707-716.

 

Williams-Piehota, P., Pizarro, J., Schneider, T.R., Mowad, L., Salovey, P. (2005). Matching health messages to monitor-blunting coping styles to motivate screening mammography. Health Psychology, 24, 58-67.

 

Universiteit of Hogeschool
Verpleegkunde
Publicatiejaar
2008
Share this on: