Kinderrechten in actie!

Marjolein
Brandt

'Kinderrechten in actie!' is een actief eindwerk dat zorgt voor vernieuwende aspecten. De leerlingen leren aan de hand van een ganzenspel, een memoryspel, een kwartetspel en puzzels hun rechten kennen. We vroegen de mening van de kinderen en maakten zo de vernieuwende werkvormen. Er bestaan heel wat interessante theoretische eindwerken in verband met kinderrechten, maar dit is een buitenbeentje. Alle werkvormen staan uitgelegd in het eindwerk en je vindt er ook de bijlagen, zodat u eveneens een kwartetspel kunt maken. Kinderen weten weinig af van hun rechten. Daarom hebben we als onderwijzers de taak hen met deze rechten te laten kennismaken. En actie...

 

Kinderrechten in actie!Kinderen smachten naar een creatieve en actieve manier om hun rechten te leren kennen. Met mijn eindwerk wil ik kinderrechten op een kindvriendelijke manier bij de kinderen brengen.Na een week stelde ik aan de leerlingen van het vijfde leerjaar enkele vraagjes om te weten te komen wat er in de leerlingen omgaat.

- Ik wist nog niets over kinderrechten. Ik heb bijgeleerd dat ieder kind zijn rechten heeft. (Fien)

- Ik wist nog niets over kinderrechten. (Cedric)

- Ik wist niet dat samenkomen ook een recht was. (Emiel)

- Ik wist nog niets over kinderrechten. Ik heb met al de soorten kinderrechten kennis gemaakt.

  (Matthias)

- Ik wist nog niets over kinderrechten. De juf had veel prenten mee en een leuk kinderrechtenganzenbord. (Immanuelle)

Opmerkelijk is dat heel wat kinderen nog niet gehoord hadden van kinderrechten.We vroegen hen ook hoe ze het vonden om rond kinderrechten te werken. Dit zijn enkele reacties.

- Ik vond het heel leerrijk, omdat ik nu weet welke rechten het kind allemaal heeft. (Fien)

- Leuk, ik heb veel bijgeleerd en ik vind het belangrijk dat de kinderrechten bestaan. (Dario)

- Leuk en ik heb iets bijgeleerd over eigen mening. (Jeroen)

- Ik vond het leuk, omdat we er heel veel over leerden: o.a. welke rechten er bestaan. (Andreas)

- Leuk om eens te weten wat kinderen allemaal meer kunnen nu met de kinderrechten. (Geeraard)

Aan de reacties van de kinderen merken we dat ze erg geboeid waren door het thema. Ze vinden het belangrijk dat er rechten bestaan.Je kunt kinderen iets vertellen of iets voortonen, maar wat hen het meeste bijblijft is wanneer je hen zelf iets laat doen. Kinderen houden niet van pure theorie. Ze willen actie!In de loop van het thema leerden ze aan de hand van een ganzenbord kennismaken met de rechten die zij hebben.

Doordat de leerlingen het ganzenbord de leukste werkvorm vinden merken we dat ze het liefst al spelend leren. Een leerkracht heeft de taak om kinderen op een vernieuwende manier met hun rechten te leren kennismaken.

De leerlingen kregen de kans om zelf een leuke activiteit i.v.m. kinderrechten te verzinnen.

- Domino met tekeningetjes van de rechten i.p.v. bolletjes. (Fien)

- Een tekening maken over kinderrechten. (Cedric)

- Toneeltjes van voorbeelden van overtredingen op kinderrechten. (Emiel)

- Meer oefeningen die we buiten kunnen doen. (Emiel)

- Alle rechten op een kaartje maken en voorbeelden maken om bij de rechten te hangen. (Stijn)

- Een paar kinderen moeten één van de kinderrechten uitbeelden. (Matthias)

- Zelf een klein mobiel schooltje knutselen met karton en verf. (Luka)

- Memory met kinderrechten. (Andreas)

- Gedichtjes maken rond kinderrechten. (Andreas en Jonas)

- Spelkaarten maken. (Veronique)

- Gaan vertellen aan mensen hoe goed zij het hebben. (Immanuelle)

- Pictionnary, levensweg met kinderrechten. (Geeraard)

Ik hield rekening met hun ideeën en realiseerde o.a. toneeltjes, memoryspelen, een kwartet, een kinderrechtenpictogrammenbord, … ..Terwijl ik me voorbereidde op een volgende stage in het vijfde leerjaar wilde ik weten wat de leerlingen van het vorige jaar in één jaar tijd al hadden meegemaakt i.v.m. kinderrechten.

Zo kunnen de lessen zo goed mogelijk aansluiten bij de leefwereld van kinderen.

- ‘Ondanks ik eigenlijk niet zo graag naar school ga, ben ik toch blij dat ik er van alles kan leren: ik heb dus recht op onderwijs.

- Ik heb ook het recht om mijn mening te mogen zeggen: in de klas, thuis, bij familie en vrienden, kortom eigenlijk overal, ik moet natuurlijk wel beleefd zijn en mag niemand kwetsen.

- Ik heb recht op verzorging: het recht om vb. naar de tandarts te gaan ook al heb ik geen  tandpijn en laat ik mijn tanden gewoon nazien, recht om naar de dokter te gaan als ik hier of daar pijn heb enz.’

- ‘Ik zag op tv dat er een kind vermoord was en ik voelde me heel triest.

- Ik las in een artikeltje in de krant dat er kinderen van tien jaar in de oorlog moesten vechten.

Er stond dat jongetjes van tien bij ons voetbal spelen, hun eerste woordjes Frans leren, alleen naar school mogen fietsen, naar FC De Kampioenen kijken, ruzie maken om een stuk chocolade, nog niet met de meisjes bezig zijn, die doen immers flauw. Jongens van tien zijn stoere gasten.

- In vele Afrikaanse landen waar oorlog heerst nemen ze dit laatste wel letterlijk, en vechten

kinderen mee. Zij horen normaal op de schoolbanken te zitten of te voetballen met hun

vriendjes. Zij hebben ook recht op alle dingen die voor ons maar heel gewoon lijken. Ze

hebben niet alleen recht op een leven zonder oorlog en geweld, ze hebben ook recht om

beschermd te worden tegen dat geweld zonder zelf te moeten meevechten’. (Matthias)

- ‘Na de lessen heb ik nagedacht over het recht op ontspanning, want voor mij is het soms veel huiswerk en lessen afwerken, daardoor heb ik soms nood aan ontspanning want ik kan mij moeilijk concentreren en werk traag’ (Jeroen).

- ‘Bij mij is dat allemaal normaal. Ik ga naar school. Ik woon bij mijn familie. Als ik ziek ben ga

ik naar de dokter of naar het ziekenhuis vb. voor mijn gips.

Ik ben Geeraard B., ik ben in de scouts, ga lopen en voetballen, zit op de computer, ga naar de bieb. Ik ben vrij om te bewegen als mijn mama en papa het toelaten.

Mijn oom Karel is missionaris in Congo en hij vertelde dat er heel veel straatkinderen zijn

in Kinshasa. Ik heb daar ook een reportage van gezien op Focus deze vakantie.

Eerst dacht ik 'joepie' die kunnen de hele dag voetballen en hoeven niet naar school, maar

dan besef je dat ze helemaal nergens naartoe kunnen als ze ziek zijn of honger hebben.

Ze moeten werken voor eten!

Mijn meter was reeds in Bangladesh voor de Damiaanactie. Veel kinderen hebben daar

tuberculose.  Club Brugge, waar ik fan van ben, steunt ook die actie!

Ik voel mij daar een beetje bij betrokken, omdat mijn meter daar al veel van verteld heeft

en ik vind dat wel erg triestig! Daarom probeer ik dan ook mee te helpen door stiftjes te

verkopen voor de Damiaanactie. Dan denk ik: ’Alle beetjes helpen!’.

In de kleuterklas zat Esmeralda in mijn klas. Ze was gevlucht met haar familie uit Albanië,

omdat daar oorlog was. Toen was ik blij dat ik in België woonde! Ik was nog maar vier jaar!

Onlangs hoorde ik op het nieuws dat kinderen die samen met hun ouders in een gesloten

asielcentrum zaten niet naar de scouts konden omdat de aanvraagpapieren te laat

ingediend waren. Ik kon dat bijna niet geloven. Ik werd zelfs een beetje kwaad, omdat door

één papiertje dat niet op tijd ingevuld was die kinderen geen leuke namiddag hadden en daar opgesloten bleven.

Ik heb wel veel geluk dat ik hier in België geboren ben!!!!’

Mijn gevoelens kan ik wel moeilijk omschrijven! Ik voel mij onmachtig doordat alles zo

slecht verdeeld is in de wereld’ (Geeraard).

- ‘Mijn beste vriend is komen spelen. Hij moest om 17 uur terug thuis zijn, maar hij was een

uur te laat thuis. Hij heeft dan straf gekregen. Tot het einde van het jaar mogen we niet

meer bij elkaar gaan spelen. Recht op spel en plezier !’ (Andreas).

- ‘Wat ik de voorbije dagen op tv zag: Dat een baby in de vondelingenschuif wordt gelegd, vind ik heel triestig. Toch ben ik  wel blij dat die baby nu toch zorg en voeding kan krijgen.

De kinderen van Tsjaad die gescheiden werden van hun ouders.

 In verband met recht op zorg is er in Duitsland een jong meisje overleden aan verwaarlozing en ondervoeding.’ (Jonas).

- ‘Ik heb al eens een film gezien hoe een jongetje mishandeld werd, omdat hij niet genoeg

geld had verdiend! Dat vind ik erg, want die jongen heeft ook recht op verzorging’ (Fien).

- ‘Ik heb het boek "Pjotr" gelezen en daarin ging het over een jongen die geslagen werd door

zijn ouders. Ik had medelijden met Pjotr. Ik vond het geen leuke ouders.

Pjotr nam het initiatief om weg te lopen, dat vond ik raar omdat ik niet zou weten waar

naartoe. Ik vond het leuk dat het op het einde toch nog goed kwam’ (Cedric).Als we deze soms schokkende situaties lezen waar kinderen over vertellen, dan besef je dat leerkrachten en ouders een belangrijke rol spelen om kinderen antwoorden te geven op hun vragen.

Ik heb twee weken les gegeven aan deze kinderen en voor Jeroen ligt het tempo te

hoog. Het is mooi en tegelijk jammer dat hij zegt dat hij minder recht heeft op

ontspanning dan andere kinderen van zijn leeftijd.

Als kinderen na het lessenpakket beseffen dat ze het goed hebben hier en dat andere

kinderen minder kansen hebben, dan is er een belangrijke doelstelling bereikt.

De inzet van kinderen voor kinderen is iets waar wij volwassenen veel bewondering

moeten voor hebben.

Geeraard vertelt dat hij toen hij vier jaar was al erg blij was dat hij in België woonde,

omdat hij hier niet moet vluchten voor de oorlog.

Naar een jeugdbeweging gaan is voor heel wat kinderen een wekelijkse activiteit. Het

is goed dat kinderen geconfronteerd worden met situaties die voor hen doodgewoon

zijn, maar voor andere kinderen een droom. Zo leren ze meer respect hebben voor

alles wat zij mogen en kunnen doen.

Matthias haalde een vergelijking tussen jongens van hier en jongens uit Afrika uit een

krant. Hij begrijpt zeer goed dat oorlog geen spel is.

Net als Matthias haalt ook Jonas informatie uit de actualiteit. Deze jongens, maar ook meisjes, zitten met vragen en situaties waar ze graag in klas over praten. Tijdens een project i.v.m.  kinderrechten is de actualiteit een ideale bron.

Een film of een boek spreken tot de verbeelding van een kind. Kinderen vinden het

goed dat er boeken bestaan over problemen zoals mishandeling, pesten, … .

Ze kunnen heel snel situaties uit het dagelijkse leven linken met de kinderrechten. Dit thema sluit nauw aan bij hun leefwereld!

Laten we stoppen met praten over dit thema en overgaan tot actie! 

Bibliografie

/

Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2008