Muziekverhalen voor kleuters van 3-6 jaar.

Goedele Moens
Persbericht

Muziekverhalen voor kleuters van 3-6 jaar.

Het explorerend aanbieden van muziekverhalen in de kleuterklas.

 

Wat zijn muziekverhalen? En is het zinvol om ze aan te bieden bij kleuters?

Muziekverhalen zijn verhalen waarbij een gebeurtenis, personage of handeling in het verhaal ondersteund wordt door muziek. Elk muziekverhaal bestaat dus uit twee elementen: het vertellen en het verklanken van het verhaal. Door beide elementen te combineren spreken deze verhalen kinderen van 3 tot 6 jaar sterk aan, en is het zeker en vast zinvol om ze aan te bieden in de kleuterklas.

 

Muziek is voor kinderen iets heel bijzonders: het boeit hen, het fascineert hen en het trekt hen aan. Wanneer je met muziekverhalen werkt, maken kleuters op een speelse manier kennis met de "echte" muziekinstrumenten zoals de bellenkrans, de handtrom, zelfs de xylofoon. Ze leren naar de instrumenten luisteren, ze krijgen de kans om de instrumenten te onderzoeken en te vergelijken. Ze kunnen de instrumenten ook zelf bespelen waardoor ze oor krijgen voor tegenstellingen zoals "hoog-laag" en "snel-traag". Ze krijgen spelenderwijs de eerste ritmes en melodieën onder de knie.

Wanneer kleuters instrumenten bespelen, krijgen ze de kans om zowel klein- als grootmotorisch te bewegen. Kleuters zullen spontaan mee bewegen op de muziek die in het verhaal weerklinkt. Op die manier kan je, door muziekverhalen aan te bieden, kleuters meer kansen geven tot actief mee bewegen en kan je inspelen op het tekort aan beweging bij jonge kinderen. Naast het actief bezig zijn, wordt er bovendien ook naar muziek en muziekverhalen geluisterd. Werken met muziekverhalen biedt dus heel wat leuke kansen en ervaringen.

Bij elk verhaal wordt er geprobeerd instrumenten te gebruiken die de juiste sfeer van een gebeurtenis of personage kunnen weergeven. Kleuters staan nog onbevangen in de wereld, waardoor ze een grenzenloze fantasie hebben. Ze zullen dus gemakkelijk meeleven met het muziekverhaal.

 

In het onderwijs wordt er steeds meer aandacht besteed aan muzisch werken in de klas. Er worden heel wat studiedagen, vormingsdagen en bijscholingen georganiseerd om ons, leerkrachten, duidelijk te maken hoe we dat kunnen doen. Het hanteren van muziekverhalen is daar een onderdeel van. Om leerkrachten een ruimere waaier aan ideeën te geven en het eerder beperkte aanbod van bestaande muziekverhalen uit te breiden, stelde ik een bundel samen met verschillende muziekverhalen. Deze verhalen zijn vooral bedoeld voor kinderen van 3 tot 6 jaar.

 

Hoe ben ik tewerk gegaan om deze bundel samen te stellen? Ik startte met het schrijven van eenvoudige kinderverhalen, verhalen met voldoende handelingen en gebeurtenissen die dan achteraf kunnen verklankt worden. Toen de verhalen geschreven waren, werden de personages, gebeurtenissen en handelingen verklankt. Daarvoor zocht ik de gepaste instrumenten uit die de juiste sfeer van het personage of van de gebeurtenis kunnen weergeven.

Vervolgens wordt er steeds vermeld op welke manier je het bijhorende instrument moet bespelen. Daarna noteerde ik hoe je het muziekverhaal verder kan uitwerken in de klas en welke (muzische) doelen bij dat specifieke muziekverhaal aan bod komen. Deze doelen komen zowel uit het leerplan muzikale opvoeding, als uit het ontwikkelingsplan. Een combinatie van beide vond ik noodzakelijk. De leerplandoelen halen alles aan wat met muziek te maken heeft, maar toch dienen er ook enkele ontwikkelingsaspecten aan bod te komen die in het leerplan niet terug te vinden zijn.

 

Op deze manier wil ik aantonen dat muziekverhalen aanbieden in de kleuterklas een verrijking is voor kleuters. Hun fantasie wordt extra geprikkeld door de geluiden die ze bij het verhaal horen. Door de muzikale ondersteuning wordt er een extra sfeer gecreëerd die de kleuters laat genieten van het begin tot het einde! Muzisch werken in de kleuterklas is dus helemaal niet zo moeilijk en verloopt -zoals je hierboven kunt lezen- meestal heel vlot, speels en plezant!

 

 

Goedele Moens – Kleuterleidster

Afgestudeerd te KaHo Sint-Lieven (Nieuwerkerken)

 

Bibliografie

Bibliografie:

 

 

 

 

Tijdschriften:

Dille, G. (1988 – 1989). Actief muziek beluisteren. Kleutermagazien, 18, nr. 2, 9-18.

 

Hubo, A. (1987 – 1988). Actief muziek beluisteren in de kleuterklas. PIT , 2, nr. 4, 17-19.

 

Vandenbroele, K. (1983). Creatief muziek beluisteren, beleven, bewegen. Pedagogische Periodiek, nr. 6, 78 – 80.

 

Decraene, R. (1983). Hoe zie ik kleuters muziek beleven. Pedagogische Periodiek, nr. 6, 54 – 55.

 

Helmes, P. (1991 – 1992). Het glazen vogeltje: een klankrijk verhaal: muziekinstrumenten bij een taalactiviteit. Wereld jonge kind, 19, nr. 4, 111 – 113.

 

Boeken:

Mooij, C. (2002). Bewegen op muziek (2e dr.). Baar: HB Uitgevers.

 

Wagner, E. (2001). Kwaakie de kleine smikkelkikker: vrolijke klankspelletjes voor kinderen van 3 – 8 jaar (Vertaald door: M. Bannink). Katwijk: Panta Rhei.

 

Universiteit of Hogeschool
Bachelor in onderwijs - Kleuteronderwijs
Publicatiejaar
2008
Share this on: