Doorstroming op de Arnhemse woningmarkt

Patrick
Kemperman

Kwantitatief dataonderzoek naar de doorstroming op de Arnhemse woningmarkt door een confrontatie van het gerealiseerde en gewenste verhuispatroon aan de hand van de gemeentelijke basisadministratie en het WoON.

Bibliografie

Master thesis ter afronding van de Master Planologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Download scriptie (2.35 MB)
Universiteit of Hogeschool
Andere
Thesis jaar
2009