Een Retorische Analyse van de Game Civilization IV: Colonization. Videogames als Cultuur en Educatie.

Kristoff
Meel

 

Een Retorische Analyse van de Game Civilization IV: Colonization.

Videogames als Cultuur en Educatie.

 

Promotor: Prof. Dr. Ronald Soetaert

 

Samenvatting

Doordat videogames zijn uitgegroeid tot een ware cultuur, hebben zij de aandacht opgewekt van onderzoekers in diverse domeinen, waaronder de ‘Cultural Studies’. De onderzoekers in deze groep stellen dat populaire cultuurvormen, zoals videogames, even veel educatieve waarde hebbe als de traditionele ‘hoge’ cultuur. Binnen deze onderzoeksrichting ontwikkelde Kenneth Burke een theorie en een methode voor de analyse van retoriek, namelijk de ‘Dramatistische Pentad’.

 

In deze masterproef ga ik, gebaseerd op werk van Bourgonjon (2008), na of de Pentad van Burke (1969) bruikbaar is om videogames met een eerder open verhaallijn, i.c. Civilization IV: Colonization, retorisch te bestuderen. Op basis daarvan bespreek ik de bruikbaarheid van de Pentad en van Civilization in het onderwijs. Hiermee wil ik een theoretische inleiding bieden, die kan aanzetten tot aandacht voor retoriek en games in de onderwijspraktijk.

 

Daartoe voer ik onderzoek op drie niveaus. Op een eerste niveau analyseer ik de retoriek in Civilization IV: Colonization met behulp van de Pentad. Op het tweede niveau koppel ik de inzichten uit deze analyse aan de attitudes die jongeren tegenover de game aannemen. Die leid ik af uit de discussies op drie Civilization-fora. Op het derde niveau bespreek ik, bij wijze van discussie, hoe de thema’s en beeldvorming uit de game en de houdingen van jongeren op de fora betekenisvol kunnen zijn in de context van het onderwijs.

 

Uit mijn analyse komt naar voor dat de Pentad spelers en leerlingen kan aanzetten games vanuit diverse perspectieven te benaderen. Bovendien kan werken met de Pentad ook aanzetten om andere symbolische situaties vanuit een retorisch perspectief te bekijken. Met betrekking tot onderwijs blijkt dat games als Civilization IV: Colonization zinvol kunnen zijn voor geschiedenisonderwijs. Met behulp van de Pentad blijken perspectieven op geschiedenis naar voren te komen die kunnen aanzetten tot discussie in de klas. Meer onderzoek naar de praktische toepassing van de Pentad en van videogames in het onderwijs is echter wenselijk.

 

Bibliografie

 

Bibliografie

 

Aelterman, A., Meysman, H., Troch, F., Vanlaer, O. & Verkens, A. (2008). Een nieuw profiel voor de leraar secundair onderwijs: Hoe worden leraren daartoe gevormd? Informatiebrochure bij de invoering van het nieuwe beroepsprofiel en de basiscompetenties voor leraren. Vlaams Departement Onderwijs en Vorming.

 

Alloway, N. & Gilbert, P. (1998). Video game culture: Playing with masculinity, violence and pleasure. In S. Howard (Ed.), Wired-up: Young People and the Electronic Media (pp. 95-114). New York, NY: Routledge.

 

Anderson, C.A. (2003). An update on the effects of playing violent video games. Journal of Adolescence, 27(1), 113-122

 

Amory, A., Naicker, K.,  Vincent, J. & Adams, C. (1999). The use of computer games as an educational tool: identification of appropriate game types and game elements. British Journal of Educational Technology, 30(4), 311-321

 

Bogost, I. (2005). Videogames and the future of education. On the Horizon, 13(2), 119-125

 

Bogost, I. (2008). The Rhetoric of Video Games. In K. Salen (Ed.), The Ecology of Games: Connecting Youth, Games, and Learning. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008. 117–140.

 

Booth, W. (2004). The Rhetoric of Rhetoric. The Quest for Effective Communication. Malden: Blackwell Publishing.

 

Bourgonjon, J., Rutten, K.,  Vanhooren, S.  & Soetaert, R. (2008). Games als & in educatie. In E. De Pauw, S. Pleysier, J. Van Looy & R. Soetaert (Eds.), Jongeren en Gaming. Over de effecten van games, nieuwe sociale netwerken en educatieve kansen. Leuven: Acco.

 

Bourgonjon, J. (2008). Een retorische analyse van videogames. Unpublished thesis, Universiteit Gent.

 

Brummett, B. (1985). Electric Literature As Equipment For Living: Haunted House Films. Critical Studies in Mass Communication, 2, 247-261.

 

Brummett, B. (1999). Burke’s Representative Anecdote as a Method in Media Criticism. In J.L. Lucaites, C.M. Condit & S. Caudill (Eds.), Contemporary Rhetorical Theory: a reader (pp. 479-493). New York, NY: Guilford Press.

 

Brummett, B. (2006). Rhetoric in Popular Culture. Second Edition. Thousand Oaks: Sage Publications Inc.

 

Burke, K. (1954). Permanence and change: An anatomy of purpose. Los Altos: Hermes Publication

 

Burke, K. (1966). Language as symbolic action: Essays on life, literature, and method. Berkeley: University of California Press.

 

Burke, K. (1969).  A Grammar of Motives, 2nd edition. Los Angeles: University of California Press.

 

Burke, K. (1969). A Rhetoric of Motives. Berkeley: University of California Press

 

Burke, K. (1974). Literature as equipment for living. In K. Burke (ed.), The philosophy of literary form: studies in symbolic action, third edition. Berkeley: University of California Press  

 

Burke, K. (1978). Questions and Answers about the Pentad. College Composition and Communication, 29(4) (Dec., 1978), pp. 330-335.

Civilization IV: Colonization. (2008). Firaxis Games, 2KGames.

 

Copier, M (2007). Beyond The Magic Circle: a network perspective on role-play in online games, Phd. Thesis, Utrecht.

 

Crawford, C. (1982). The Art of Computer Game Design. Geraadpleegd op 13 mei 2009, op http://www.vancouver.wsu.edu/fac/peabody/game-book/Chapter1.html#COMPUT…

 

Davidson, D. (2003). Games and Rhetoric: a rhetorical look at gameplay. Digital Games Research Association (DiGRA), geraadpleegd op de website van de International Game

Developers Association: http://www.igda.org/columns/ivorytower/ivory_Aug03.php

 

De Meyer, G. (2006). De beste smaak is de slechte smaak – Populaire cultuur en complexiteit. Leuven: Acco.

 

Egenfeldt-Nielsen, S. (2007). Educational Potential of Computer Games. New York: Continuum International Publishing Group.

 

Feldman, M.S., Sköldberg, K., Brown, R.N. & Horner, D. (2004). Making Sense of Stories: A Rhetorical Approach to Narrative Analysis. Journal of Public Administration Research and Theory, 14, 147-170.

 

Ferguson, C.J., Rueda, S.M., Cruz, A.M., Ferguson, D.E., Fritz, S. & Smith, S.M. (2008). Violent Video Games and Aggression: Causal Relationship or Byproduct of Family Violence and Intrinsic Violence Motivation? Criminal Justice and Behavior, 35, 311-332

 

Foss, S.K. (2004). Rhetorical Criticism. Exploration and Practice, Third Edition. Long Grove, IL: Waveland Press.

 

Frasca, G. (2003). Ludologists love stories, too: notes from a debate that never took place. In M. Copier & J. Raessens (Eds.), Level Up: Digital Games Research Conference. Utrecht: University of Utrecht Press. Geraadpleegd op http://www.ludology.org/articles/Frasca_LevelUp2003.pdf

 

Frasca, G. (2003). Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology. In M.J.P Wolf en B. Perron, Video/Game/Theory. New York: Routledge. Geraadpleegd op http://www.ludology.org/articles/VGT_final.pdf

 

Fritz, B. (2008, 25 juni). Civilization IV: Colonization... Wow that looks offensive. Geraadpleegd op 13 mei 2009 op de website van Variety: http://weblogs.variety.com/the_cut_scene/2008/06/civilization-iv.html

 
From High Seas to High Life. (n.d.). Geraadpleegd op 13 mei 2009 op  de Caribbean-Guide.info.-website: http://caribbean-guide.info/past.and.present/history/

 

Fromme, J. (2003). Computer Games as a Part of Children’s Culture. The international journal of computer game research, 3(1), geraadpleegd op 13 mei 2009, op http://gamestudies.org/0301/fromme/

 

Gee, J. P. (1999). An introduction to discourse analysis: Theory and method. New York:

Routledge.

 

Gee,  J.P.  (2003). What Video Games Have To Teach Us About Learning And Literacy. New York: Palgrave Macmillan.

 

Gee, J.P. (2006). Why Game Studies Now? Video Games: A New Art Form. Games and Culture, 1, 58-61

 

Giroux, H.A. (1995). Disturbing Pleasures: Learning Popular Culture. New York: Routledge.

 

Greenfield, P.M. (1996). Video Games as Cultural Artifacts. In P.M. Greenfield & R.R. Cocking (Eds.), Interacting with Video (pp. 85-94). Westport, CT: Greenwood Publishing Group.

 

Griffiths, M. (2002). The educational benefits of videogames. Education and Health, 20(3), 47-51

Hall, S. (1997). Representation. Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage Publications.

 

Harper, D. (2003). Slavery in the North. Geraadpleegd op 13 mei, 2009 op http://www.slavenorth.com/index.html

 

History of Colonial America. (n.d.). Geraadpleegd op 13 mei 2009 in de Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2009: http://encarta.msn.com/encyclopedia_1741502191_6/

History_of_Colonial_America.html

 

Jenkins, H. & Squire, K. (2003). Harnessing the power of games in education. Insight. Geraadpleegd op 13 mei 2009,

op http://website.education.wisc.edu/kdsquire/manuscripts/insight.pdf

 

Johnson, S.  (2005). Everything Bad Is Good For You. Why popular culture is making us smarter. New York: Riverhead.

 

Jones,  S. (2003). Let the games begin. Gaming technology and entertainment among college students. Pew Internet & American Life Project.

 

Kimberling, C.R. (1982). Kenneth Burke’s Dramatism and the Study of the Popular Arts. Bowling Green, OH: Bowling Green University Popular Press.

 

Mateas, M., & Stern, A. (2005). Build it to understand it: ludology meets narratology. Proceedings of DiGRA 2005: Game Design Space. Vancouver, Canada.

Geraadpleegd op 13 mei 2009 op http://www.lcc.gatech.edu/~mateas/publications/

MateasSternDIGRA05.pdf

Matthiesen, N.L. (2007, 17 juli). Narratives of war, victory and defeat. Geraadpleegd op 13 mei 2009 op http://www.nisleerskov.com/labels/Rhetorical%20war.html

 

McAllister, K.  (2004). Game Work. Language, Power, and Computer Game Culture. Tuscaloosa: The University of Alabama Press.

McManus, A. & Fernstein, A.H. (2006). Narratology and Ludology: Competing Paradigms or Complementary Theories in Simulation. Developments in Business Simulation and Experiential Learning, 33, 363-372

 

Moshirnia, A. (2007). The Educational Potential of Modified Video Games. Issues in Informing Science and Information Technology, 4, 511-521

 

Murray, J.H. (2005). The Last Word on Ludology v Narratology in Game Studies.

Preface to keynote talk at DiGRA 2005, Vancouver, Canada, 17 juni. Geraadpleegd op http://www.lcc.gatech.edu/~murray/digra05/lastword.pdf

 

Myers, D. (2005).  Bombs, barbarians, and backstories: Meaning-making within Sid Meier's Civilization.  In M. Bittanti (Ed.), Civilization. Virtual history, real fantasies. Milan, Italy: Costa & Nolan.

 

Potter, W.J. (2005). Media Literacy. Londen: SAGE

 

Provenzo, E.F., Jr. (1991). Video kids: Making sense of Nintendo. Cambridge, MA: Harvard University Press

 

Rebetez, C. & Betrancourt, M. (2007). Video game research in cognitive and educational sciences. Cognition, Brain & Behaviour, IX(1) (Maart), 131-142

 

Rutten, K., Mottart, A. & Soetaert, R. (in press). Narrative and Rhetoric in Social Work Education. Unpublished manuscript, Universiteit Gent.

 

Salen, K. & Zimmerman, E.  (2004). Rules of Play. Game Design Fundamentals. Cambridge, MA: The MIT Press.

 

Sandford, R., Ulicsak, M., Facer, K. & Rudd, T. (2006). Teaching with Games. Using commercial off-the-shelf computer games in formal education. Bristol: Futurelab.

 

Soetaert, R. (2006). De cultuur van het lezen. Den Haag: Nederlandse Taalunie.

Squire, K. (2002). Cultural Framing of Computer/Videogames. The International Journal of Computer Game Research, 2 (1). Geraadpleegd op 13 mei 2009, op http://gamestudies.org/0102/squire/

 

Squire, K. (2004). Replaying History: Learning World History through playing Civilization III.  Unpublished dissertation. Indiana: Indiana University – Instructional Systems Technology Department.

 

Tüzün, H. (2007). Blending video games with learning: Issues and challenges with classroom implementations in the Turkish context. British Journal of Educational Technology 38(3), 465-477.

 

Uhlman, E. & Swanson, J. (2004). Exposure to violent video game increases automatic

aggressiveness. Journal of Adolescence, 27, 41-52.

 

Walz, S.P. (2003). Delightful Identification & Persuasion: Towards an Analytical and Applied Rhetoric of Digital Games. In  M. Copier and J. Raessens (eds.), Level Up. Proceedings of the 1st International Digital Games Research Conference. Utrecht: University of Utrecht Press. (pp. 194-207). Geraadpleegd op http://www.playbe.com/stuff/games_rhetoric.htm

 

Winebrenner, T.C. (1983). The Rhetorical Dimensions of Popular Song. Paper gepresenteerd op de ‘Annual Meeting of the Speech Communication Association’ (69th, Washington, DC, 10-13 november 1983).

 

Young, S.D. (2000). Movies as equipment for living: A developmental analysis of the importance of film in everyday life. Critical Studies in Media Communication, 17(4), 447-468.

 

Young, S.D. (2005). Bob Dylan, popular music and life stories. Impuls, 59(2), 87-90.

 

 

 

Websites

Website Civfanatics, geraadpleegd op 13 mei 2009 op http://forums.civfanatics.com/forumdisplay.php?f=213

 

Website Colonizationfans, geraadpleegd op 13 mei 2009 op

http://forums.colonizationfans.com/viewforum.php?f=6

 

Website 2KGames, geraadpleegd op 13 mei 2009 op

http://forums.2kgames.com/forums/forumdisplay.php?s=0e5bba2b0fa6cd7183e…

 

Website Vlaams department onderwijs, geraadpleegd op 13 mei 2009 op http://www.ond.vlaanderen.be

 

Index Figuren

Figuur 1: De drie niveaus in videogames volgens Salen en Zimmerman        p. 9-10

 

Figuur 2: Model van Amory et al (1999, p. 319) voor pedagogische

kenmerken van videogames                                                                 p. 15

 

Figuur 3: De Pentad van Kenneth Burke                                                             p. 27

 

Figuur 4: Landtegels en hun kenmerken in Civilization IV: Colonization        p. 33

 

Figuur 5: Blauwe cirkels helpen de speler bij zijn/haar keuze

voor een geschikte landtegel.                                                               p. 36

 

 

 

Download scriptie (1.06 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2009