Fan van Gent

Pieter Dirix Janne Schacht
Persbericht

Fan van Gent

 

Met de klas op avontuur in Gent!

 

Fan van Gent is een vernieuwend project voor stadsscholen om op een

eenvoudige manier leerwandelingen of activiteiten in de stad te plannen voor kinderen van het derde en vierde leerjaar. Pieter Dirix en Janne Schacht, twee eindejaarsstudenten leraaropleiding lager onderwijs aan de hogeschool Gent, bedachten het concept in het kader van hun eindwerk.

 

Een multifunctionele tafel met een kaart van Gent en twee informatiemappen. Dat zijn de ingrediënten voor een geslaagd en leerrijk avontuur doorheen onze Arteveldestad. Op zich lijkt het allemaal niet zo revolutionair. Maar als we ons verder verdiepen in de kaart en de map dan merken we dat dit project veel meer in zijn mars heeft dan de verplichte stadsuitstapjes aan de zijde van een saaie gids. Met dit project willen Pieter en Janne een andere manier van lesgeven promoten die het bekrompen klasje met de schoolbankjes inruilt voor een ware ontdekkingsreis. Gedaan met die broek verslijten, tijd voor iets

nieuws!

 

Fan van Gent is een project dat geïnspireerd is op ervaringsgericht onderwijs. Hoe meer de kinderen bepaalde zaken ervaren in een proces waarbij ze zelf betrokken worden, hoe meer zij daar uit zullen leren. De kinderen worden niet alleen aangespoord om opdrachten uit te voeren. Zij kunnen ook samen met de leerkracht beslissen welke route,plaatsen of onderwerpen ze willen exploreren. Op die manier krijgen de kinderen meer inspraak en dat werkt alleen maar bevorderlijk voor hun motivatie.

 

De stadswandeling is slechts één facet van het concept. Vooral voor

stadsscholen is het de bedoeling om Fan van Gent in de toekomst te

gebruiken als werkmiddel om de leerstof te behandelen van de verschillende vakken binnen het algemene leerplan. Op de kaart staan verschillende symbolen die verwijzen naar bepaalde vakken zoals mens & maatschappij, technologie, taal, rekenen... Een veel actievere manier om om te gaan met de leerstof. Wat de stadswandelingen betreft... Die zullen meer behelzen dan het beantwoorden van verplichte vragen op vooropgestelde invulblaadjes.

 

 De leraar zelf krijgt een interessante toolbox in handen om de kinderen doorheen ons cultureel erfgoed te loodsen. Hij hoeft geen ellenlang opzoekingwerk meer te verrichten en kan zo aan de slag. Fan van Gent levert de nodige informatie aan over de verschillende plaatsen met voor elke plaats verschillende doe-opdrachten die voor interpretatie vatbaar zijn.

 

De leerkracht kan zo alle kanten op en zal de aandacht van de kinderen kunnen vasthouden door ze te tonen dat er veel meer schuilt achter de facades van oude gebouwen, standbeelden en godvergeten straatjes. Hij zal ze laten kennismaken met het verhaal achter die gebouwen en de vergeten legendes die rondzwermen in de stad. Dit gebeurt op een eenvoudige manier en volledig op maat van de kinderen met anecdotes en verhalen die de leerlingen prikkelen om meer te weten te komen over een bepaalde plaats of een bepaald onderwerp.

 

Bibliografie

 

Literatuurlijst

Boeken

-BOESMAN K., SPAEPEN P. en VAN DER STRAETEN E., Groot Applaus, drama-activiteiten met 9- tot 12- jarigen, Abimo, 2007

-BOUCKAERT B., DUVERGER E., HAGG B. e.a., De Sint-Baafskathedraal in Gent: van Middeleeuwen tot barok, Ludion, Gent, 200

-BREAMSCHEUTE E., VAN DEN BROECK K. en VAN DEN HEURCK T., Cursus pedagogiek, tweede traject professionele Bachelor in de initiële lerarenopleiding Lager Onderwijs, z.p., 2007

-DE BACKER A., DEBROUWERE J. en JACXSENS M., Gent verkend, informatiegids voor de Gentse universiteitsstudent., New Goff, 2008

-DE KESTELIER M., Cursus ruimte, eerste traject professionele Bachelor in de initiële lerarenopleiding Lager Onderwijs, 2007

-DE SMET C. en MARTENS J., Bronnengebruik, z.p., 2009

-DECALUWE, L., Gent, bruisend authentiek, toeristische brochure, z.p., z.j.

-DECALUWE, L., Stadsplan Gent, z.p., 2008

-DECAVELE J., LEKENS L. en VAN BRUWAENE C., Jacob van Artevelde: het zevenjarig bewind van de Wijze man van Gent 1338-1345, Stadsarchief, Gent, 1995

-DECAVELE, J., Het Toreken op de Vrijdagmarkt te Gent, Kredietbank, 1986

-DESEYN, G., Gids voor oud Gent, vierde druk, De Vries-Brouwens, Antwerpen, 2008

-Gent en haar pracht, Thill, 2005

-Gent van toen en nu: ons erfgoed, Waanders, 2003

-HOGENSCHOOL GENT, Cursus pedagogiek specifiek eerste traject professionele Bachelor in de initiële lerarenopleiding Lager Onderwijs, z.p., 2006

-HOOGEVEEN P. en WINKELS J., Het didactische werkvormenboek, achtste druk, Koninklijke Van Gorcum, 2008

-LEKENS, L., Gids voor Gent, Snoeck, 1994

-VAN BRUWAENE, C., Keizer Karel achterna: Gent in de eerste helft van de 16de eeuw., Dienst voor culturele zaken, Gent, 1990

-VAN DOOREN H., Cursus wereldoriëntatie: tijd/mens/maatschappij, eerste, tweede en derde modeltraject professionele Bachelor in de initiële lerarenopleiding Lager Onderwijs, z.p., 2006

-VIZIT, Gentse toeren: crimineel wijze wandelingen en een toer op de fiets, vierde druk, Lannoo, Tielt, 2003

Websites

-Auteursrecht en onderwijs. Internet, juni 2009, ( http://www.auteursrechtenonderwijs.nl/)

-BOEYKENS, J., Belgiumview. Internet, (ht

-DE SPAEY, S., De Spiegel Goudenleeuwplein 1-2 Gent. Internet, 8 januari 2001, ( http://www4.gent.be/gent//historis/stadsarchief/huizenonderzoek/Spiegel…)

-Gent mijne stad. Internet, 17 april 2005, ( http://users.telenet.be/gentmijnestad/)

-GENTINFO, Gent. Internet, juni 2009, (www.gent.be)

-Info en diensten – Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Internet, juni 2009, (www.ond.vlaanderen.be)

-LALEMAN M., VAN GOETHEM V., Archeoweb Gent. Internet, mei 2009, ( http://www.archeoweb.gent.be/)

-Liberaal archief. Internet, juni 2009, ( http://www.liberaalarchief.be/waarden_willems.html)

-P., Gent door de jaren ... een mix van heden en verleden ... . Internet, 31 mei 2009, ( http://gent-door-de-jaren.be/)

-Routeyou. Internet, juni 2009, ( www.routeyou.com)

-Sint-Baafskathedraal – Gent. Internet, juni 2009, ( http://users.skynet.be/sintbaafskathedraal-gent/)

-VEREENOOGHE T., e.a., Archeonet. Internet, mei 2009, ( http://www.archeonet.be/)

-VZW ONDER DE DRAAK, Onder de draak. Internet, juni 2009, (http://www.onderdedraak.be)

-Wikipedia. Internet, juni 2009, ( www.wikipedia.be)

 

 

Universiteit of Hogeschool
Bachelor in het onderwijs: Lager Onderwijs
Publicatiejaar
2009
Kernwoorden
Share this on: