The intensified geographic and demographic battle in the Holy Basin of Jerusalem. Case Study: How effectively claim a Palestinian village? The advanced judaization of Silwan.

Sofie Van Der Straeten
Persbericht

The intensified geographic and demographic battle in the Holy Basin of Jerusalem. Case Study: How effectively claim a Palestinian village? The advanced judaization of Silwan.

 

Damage control: is een eerlijke opdeling van Jeruzalem nog mogelijk?
 
De geïntensiveerde geografische en demografische strijd in de ‘Holy Basin’ van Jeruzalem en Silwan als case study van de vergevorderde judaïsering van een Palestijns dorp.
 
Op één dag tijd: negen Palestijnse families worden door de Israëlische politie in het Palestijnse dorp Sheikh Jarrah uit hun huis gezet. Een paar uur later komen joodse kolonisten de meubels verwijderen en nemen hun intrek in de verlaten huizen. Diezelfde week: de inwoners van Al Bustan, een wijk in het Palestijnse dorp Silwan, krijgen voor de derde keer bevelen tot vernieling van hun huizen. Honderden inwoners van Al Bustan zullen plaats moeten ruimen voor een nationaal park ter ere van de Bijbelse Israëlische Koning David. Inwoner van Al Bustan Fakhri Abu Diab: “Wanneer ze komen, gaan we onze huizen sluiten. Weggaan doen we nooit. We sterven nog liever in onze eigen huizen.”
 
De staat Israël heeft een aantal reddingsplannen voor handen om een opdeling van Jeruzalem onmogelijk te maken. Welk plan de finish haalt en hoe ver Israël kan gaan in het realiseren van de ‘Greater Jerusalem’-droom is afhankelijk van de buitenlandse druk. Ondanks de verschillende scenario’s voor Jeruzalem blijft de kern van het Israëlische beleid in het geannexeerde Oost-Jeruzalem sinds 1967 ongewijzigd: zoveel mogelijk grond met zo weinig mogelijk Palestijnen. Wegens de verhoogde druk op een tweestatenoplossing voert de Israëlische staat op dit moment een koers van ‘damage control’ en ‘worst case scenarios’ en tracht ze te redden wat te redden valt. De realiteit op het terrein maakt duidelijk waar de grootste spanningsvelden zich situeren.
 
De geografische en demografische strijd wordt het hardst gestreden in de ‘Holy Basin’ van Jeruzalem. Omwille van de hoge graad van symboliek, religieuze en historische elementen leent de ‘Holy Basin’ zich tot meer verregaande vormen van strategieën om gebied te claimen dan in de rest van Oost-Jeruzalem. Een recent uitgelekt rapport onthulde hoe de Israëlische overheid in nauwe samenwerking met kolonistenorganisaties de joods/Israëlische aanwezigheid in de ‘Holy Basin’ legitimeert. Via de aanleg van nationale parken benadrukt men in dit gebied haast exclusief de joodse geschiedenis en religie. Christelijke elementen worden geminimaliseerd en islamitische elementen worden al helemaal genegeerd in een oppervlakte die bulkt van sporen van verschillende culturen en religies.
 
De verjoodsing van de ‘Holy Basin’ is het meest verregaand in het Palestijnse dorp Silwan. De kans dat Israël de geografische en demografische strijd op deze plek zal winnen is groot. Indien de internationale druk er niet in slaagt om dit tegen te houden zullen over één à twee jaar grote delen van Silwan onherroepelijk bij de Israëlische staat worden ingekapseld. Silwan omvat alle elementen die de overname zo succesvol maakt. De formule is een combinatie van religie, geschiedenis, symboliek, archeologie en het hervormen tot een exclusief joods residentieel gebied. Hierbij tracht men via het massaal aantrekken van toerisme het nationaal bewustzijn aan te wakkeren, zodat het bij een toekomstige opdeling van Jeruzalem ondenkbaar wordt dat men deze gebieden zou loslaten. Deze mentale claims worden als legaal gepresenteerd via een ruimtelijke planning die nauwelijks ruimte laat voor residentieel gebruik, legaal bouwen haast onmogelijk maakt met als gevolg een hoge prevalentie aan huizenvernielingen. Daarnaast is er ook de systematische overname van Palestijnse huizen door joodse kolonistenorganisaties en, zij het niet altijd direct, de Israëlische staat.
 
De katalysatoren van dit project zijn met recht en rede de kolonisten te noemen. Zij zitten zo nauw verweven in het netwerk van de Israëlische overheid, waardoor men zich kan afvragen of men wel van twee aparte entiteiten kan spreken. Een recente en volgens velen nog ongeziene trend langs Palestijnse zijde is de stijgende organisatie op ‘grassroots’-niveau, voornamelijk in de ‘Holy Basin’. De protesttenten zijn een effectieve manier waarop de inwoners van bedreigde dorpen meer internationaal bewustzijn trachten te creëren.
 
De Palestijnse dorpen buiten de ‘Holy Basin’ zijn voor Israël van minder nationale waarde. Alles lijkt erop te wijzen dat ze bereid is deze gebieden terug te geven aan de Palestijnse Autoriteit indien het tot een opdeling van Jeruzalem zou moeten komen. Deze Palestijnse dorpen zouden als een soort ‘trading card’ kunnen fungeren voor de joodse nederzettingen die Israël niet wil/kan loslaten. Of is het vooral een kaart die ze achter de hand houdt maar liever niet wil uitspelen? Het recente charmeoffensief van Nir Barkat tegenover deze dorpen lijkt in ieder geval handig in te spelen op de dualistische identiteit van vele Palestijnse Jeruzalemmers, ideologisch bij de Palestijnse Autoriteit, maar omwille van de hogere levensstandaard in Israël stil de bezetting prefererend.
 
De ‘Holy Basin’ kan gerust de kern van de geografische en demografische strijd genoemd worden. Het gewenste plan voor Jeruzalem reikt echter verder dan dat, met name de creatie van een ‘Greater Jerusalem’: de verbinding van de ‘Holy Basin’ met de joodse nederzettingen buiten de stadsgrenzen van Jeruzalem in het noorden, oosten en zuiden. De uitbreiding naar het oosten via het gecontesteerde gebied E-1 wordt momenteel tegengehouden door de Verenigde Staten vanwege haar desastreuze gevolgen. Deze oostelijke uitbreiding zou de Palestijnse territoriale continuïteit van noord naar zuid in Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever doorbreken en daarmee de kans op een tweestatenoplossing dwarsbomen. De droom van Jeruzalem als ‘the Undivided-Never-to-be-Re-divided-Eternal-Capital of Israel’ lijkt Israël te verblinden voor de gevolgen ervan. Het is niet overdreven te stellen dat bovenstaande reddingsplannen naast een lokale Intifada een regionale tot globale ‘botsing der beschavingen’ teweeg kan brengen.
 
Maar is een tweestatenoplossing en daarmee de opdeling van Jeruzalem wel een goede zaak? De Israëlische staat heeft haar reddingsplannen klaar en een terugtrekking naar de grenzen van 1967 zit daar niet tussen. Met de woorden van Yakir Segev van het stadsbestuur van Jeruzalem: “You’ve had your capital for hundred years, let us have ours!” Hoe langer een vredesakkoord op zich laat wachten, hoe meer tijd er is voor Israël om dorpen zoals Silwan te ‘verjoodsen’ en daarmee het eigenaarsschap op te eisen. Is er wel mogelijkheid tot een eerlijke opdeling met alle Israëlische ‘facts on the ground’ of zal een Palestijns Jeruzalem bestaan uit de Palestijnse enclaves die Israël niet meer nodig had en die met elkaar in verbinding staan via tunnels en door Israël gecontroleerde wegen? Laten we tot de kern van de zaak komen: de bezetting. Indien Israël het recht krijgt om te blijven, dan heeft ze de plicht om te delen, in geheel Jeruzalem.

Bibliografie

 

Bibliografie
 
Abdelrazek, A. & Tofakji, K. (2008). Israeli colonial Policies an Practices: De-Arabization of East Jerusalem. Jerusalem: Al-Manar Press.
 
ACRI. (2009) 200 days of grace. Israeli Policy in East Jerusalem in the Nir Barkat Era. Geraadpleegd op 12 mei 2009 op http://www.acri.org.il/pdf/barkat2009.pdf
 
AFP. (2008) Jewish Tunnels Worries Palestinians. Geraadpleegd op 23 juni 2009 op http://www.taipeitimes.com/News/world/archives/2008/03/30/2003407660
 
AIC: Alternative Information Center. (2009) UN Quartet, European Union Call on Israel to Halt Evictions in Sheikh Jarrah. Geraadpleegd op 21 juli 2009 op http://www.alternativenews.org/jerusalem-info/2017-un-quartet-european-…
 
Al Ahram. (2005) Last week Israelis celebrated the 38th anniversary of the conquest of East-Jerusalem. Palestinians saw their future in the past. Geraadpleegd op 11 april 2009 op http://weekly.ahram.org.eg/print/2005/746/re2.htm
 
Al-Khasawneh, A.S. & Hatano, R. (1993). The realization of Economic, Social and Cultural Rights/ The Human Rights Dimension of Population Transfer, Including the Implantation of Settlers. Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
 
Al Wa’ad Association. (2009) The Village of Silwan. Geraadpleegd op 27 februari 2009 op http://www.al-waad.org/aboutsilwan_en.html.
 
ARIJ: The Applied Pesearch Institute Jerusalem (2008). The Geopolitical Status in Jerusalem Governate. Geraadpleegd op 2 april 2009 op http://www.poica.org/editor/case_studies/jerusalem%20factsheet.pdf
 
ARIJ: The Applied Research Institute Jerusalem. (2009). A New Chapter in the Israeli Colonial Project Jerusalem District Master Plan. Geraadpleegd op 12 april 2009 op www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1842.
 
Bahour, S. & Dahan, M. (2004) Genocide By Public Policy. Geraadpleegd op 24 februari 2009 op http://electronicintifada.net/v2/printer2703.shtml.
 
Barth, F. (1969). Ethnic Groups and Boundaries. Bergen: Universtets Forgalet.
 
Bell-Fialkoff, A. (1996). Ethnic Cleansing.Basingstoke: Macmillan.
 
Benn, A. (2009). U.S. warns Israel; don’t build up West bank corridor. Geraadpleegd op 24 juli 2009 op http://www.haaretz.com/hasen/spages/1102567.html
 
Bronner, E. & Kershner, I. (2009) Parks Fortify Israel’s Claim to Jerusalem. Geraadpleegd op 20 juni 2009 op http://www.nytimes.com/2009/05/10/world/middleeast/10jerusalem.html   
Bronner, Y. & Gordon, N. (2008a) Silwan, the Politics of Archeology in East Jerusalem. Geraadpleegd op 22 maart 2009 op http://apjp.org/the-politics-of-archaeology-i/
 
Bronner, Y. & Gordon, N. (2008b) Beneath the Surface. Are Jerusalem digs designed to displace Palestinians? Geraadpleegd op 5 april 2009 op http://chronicle.com/free/v54/i33/33b00101.htm.
 
B’Tselem. (2008) Statistics in demolition of houses built without permits in East-Jerusalem. Geraadpleegd op 3 maart 2009 op http://www.btselem.org/english/Planning_and_Building/East_Jerusalem_Sta….
 
Cheshin, A. Hutman, B. & Melamed A. (1999). Separate and unequal. The inside story of Israeli rule in East Jerusalem. Cambridge, Massachusetts & London: Harvard University Press.
 
Chesin, A. (1998). Municipal Policies in Jerusalem. An Account from Within. Jerusalem: PASSIA publications.
 
City Hall. (2009) First Master Plan for Jerusalem in 50 years. Geraadpleegd op 5 mei 2009 op http://www.jerusalem.muni.il/jer_main/defaultnew.asp?lng=2
 
Civic Coaltion for Defending Palestinian’s Rights in Jerusalem (CCDPRJ). (2007) 40 years of Occupation. Fact Sheet on Jerusalem. Geraadpleegd op 11 april 2009 op http://www.ccdprj.ps/en/wp-content/uploads/2008/03/40yearsofoccupation….
 
Coaltion for Jerusalem. (2006) Master Plan 2000 Action Alert. Geraadpleegd op 12 april op http://coalitionforjerusalem1.blogspot.com/2006/01/master-plan-2000-act….  
 
Cobban. (2009) East Jerusalem settlements ratchet up tensions. Geraadpleegd 20 juni 2009 op http://electronicintifada.net/v2/article10382.shtml 
 
Collins, J. (2008). Politics of Time. Dromocratic Palestine. Middle East Report, 248 (Fall 2008), 8-13.   
 
Cook, J. (2008a) Archeology used to push out Silwan Residents. Geraadpleegd op 22 maart 2009 op http://apjp.org/archaeology-used-to-push-out/
 
Cook, J. (2008b) Archeology becomes a curse for Jerusalem’s Palestinians. Geraadpleegd op 23 maart 2009 op www.redress.cc/palestine/jcook20080927.
 
Council of Europe. (1995) The framework Convention for the Protection of National Minorities. Geraadpleegd op 24 februari 2009 op http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/157.htm.
 
Danckaers, T. (2005) Zonevreemde woningen in Oost-Jeruzalem. Geraadpleegd op 23 maart 2009 op http://www.mo.be/index.php?id=348&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=423&cHash=4…
 
Debruyne, P. & Oosterlinck, S. (2007). Bulldozers als oorlogswapen. Geraadpleegd op 27 februari op www.indymedia.be.
 
Drazen, P. (1994). Ethnic Cleansing. An Attempt at Methodology. European Journal of International Law, 5 (3), 342-360.
 
ECHR. (1950) The European Convention on Human Rights. Geraadpleegd op 24 februari 2009 op http://www.hri.org/docs/ECHR50.html#P3.
 
Eldar, A. (2008) Plan to put synagogue in heart of East Jerusalem likely to be approved. Geraadpleegd op 13 april 2009 op http://apjp.org/plan-to-put-synagogue-in-heart/2008/5/20/plan-to-put-sy….
 
Eldar, A. (2009a) The very eye of the storm. Geraadpleegd op 3 april 2009 op http://www.haaretz.com/hasen/spages/1076058.html.
 
Eldar, A. (2009b) Secret plan aims to ‘strengthen Jerusalem’ as Israel’s capital. Geraadpleegd op 20 juni 2009 op www.haaretz.com  
 
Emerson, R., Fretz, R., Shaw, L. (1995) Writing Ethnographic Fieldnotes. London: The University of Chicago Press.
 
Forreign Affairs. (1977) Jerusalem. Geraadpleegd op 2 april 2009 op http://www.foreignaffairs.com/articles/27888/teddy-kollek/jerusalem.
 
From Shiloah to Silwan. (2009) Take Archaeology in the City of David out of the Hands of Elad. Geraadpleegd op 24 februari 2009 op http://www.alt-arch.org/petition.php.
 
Gordon, N. (2008). Israel’s Occupation. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press.
 
Graham, S. (2002) ‘Clean Territory’: urbicide in the West Bank. Geraadpleegd op 27 februari 2009 op www.openDemocracy.net.
 
Greenberg, R. (2009). Archaeology in Jerusalem 1967-2008. Towards an Inclusive Archaeology in Jerusalem: The Case of Silwan/The City of David. Geraadpleegd op 12 april 2009 op www.alt-arch.org/jerusalem.php 
 
Greenhouse, C., Mertz, E. & Warren, K. (2002). Ethnography in Unstable Places. Everyday Lives in Contexts of Dramatic Political Change. United States of America: Duke University Press. 
 
Grinberg, L. (2004) Symbolic genocide. Geraadpleegd op 25 februari 2009 op www.jerusalemites.org/articles/english/mar2004/30.htm.
 
Haaretz Service and News Agencies. (2007) Vice PM Ramon: Parts of Jerusalem must be given to Palestinians. Geraadpleegd op 20 juni 2009 op www.haaretz.com
 
Halper, J. (2000) The 94 Percent Solution: A matrix of Control.Geraadpleegd op 28 februari 2009 op http://www.merip.org/mer/mer216/216_halper.html.
 
Halper, J. (2005) Jerusalem Plans to Demolish 88 Houses in Silwan. The Process of Transfer Continues. Geraadpleegd op 11 april 2009 op http://www.counterpunch.org/halper06032005.html
 
Halper, J.(2006) Action on Silwan: The Process of Transfer Continues: The Jerusalem Municipality Plans to Demolish 88 Houses in Silwan, East Jerusalem. Geraadpleegd op 23 maart 2009 op http://apjp.org/action/2006/5/23/action-on-silwan.html.  
 
Halper, J. (2009) The key to peace: dismantling the matrix of control. Geraadpleegd op 1 maart 2009 op http://www.icahd.org/eng/.
 
Hass, A. (2003) Clarifying the Occupation Lexicon. Geraadpleegd op 11 maart 2009 op http://www.israelimperialnews.org/summ03B.htm.
 
Hasson, N. (2009a) Jerusalem offers to voluntarily relocate 1,500 Palestinian residents. Geraadpleegd op 24 maart 2009 op http://www.haaretz.com/hasen/spages/1065674.html.  
 
Hasson, N. (2009b) After U.S. pressure, Barkat to hold 70 percent of East Jerusalem demolitions. Geraadpleegd op 29 juni 2009 op www.haaretz.com  
 
Hodgkins, A.B. (1996)  The Judaization of Jerusalem. Israeli Policies Since 1967. Jerusalem: PASSIA Publication.
 
Hodgkins, A.B. (1998) Israeli Settlement Policy in Jerusalem. Facts on the Ground. Jerusalem: PASSIA Publication.
 
Hoffman, A. (2008) Archeological Digs Stoke Conflict in Jerusalem. Geraadpleegd op 11 april 2009 op www.thenation.com/doc/20080818/hoffman.
 
Hoffman, G. (2007) Lieberman: Silwan is ours forever. Geraadpleegd op 19 juni 2009 op http://pqasb.pqarchiver.com/jpost/access/1369757711.html?dids=136975771…
 
ICAHD: Israeli Committee Against House Demolitions. (2009) Days of waiting. Impending House Demolitions in Silwan’s Al Abbasiyya Neighborhood. Geraadpleegd op 19 maart 2009. Niet-gepubliceerd rapport, Jeruzalem: ICAHD.
 
ICAHD (2009b). The Municipality of Jerusalem to “blow up” houses. Geraadpleegd op 13 april 2009 op http://www.icahd.org/eng/news.asp?menu=5&submenu=1&item=696.
 
ICOMOS (1990) Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage 1990.  Geraadpleeg op 21 maart 2009 op http://www.international.icomos.org/charters/arch_e.htm.
 
International Criminal Court. (2002) Elements of Crimes. Geraadpleegd op 6 maart 2009 op
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/9CAEE830-38CF-41D6-AB0B-68E5F908254…
 
International Committee of the Red Cross. (1907) Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. Geraadpleegd op 3 maart 2009 op http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/1d1726425f….
 
IPCC: International Peace and Cooperation Center. (2007). Jerusalem on the map. Ramallah: Alternative Business Solutions.
 
Ir Amim. (2008) State of Affairs. Jerusalem 2008. Geraadpleegd op 25 maart 2009 op http://www.ir-amim.org.il/Eng/_Uploads/dbsAttachedFiles/AnnualReport200….
 
Ir Amim. (2009a) What is East Jerusalem? Geraadpleegd op 25 maart 2009 op http://www.ir-amim.org.il/Eng/?CategoryID=241.
 
Ir Amim (2009b) The Civic Status of the Palestinian residents of East-Jerusalem. Geraadpleegd op 25 maart 2009 op http://www.ir-amim.org.il/Eng/?CategoryID=242.
 
Ir Amim (2009c) A Layman’s Guide to Home Demolitions in East-Jerusalem. Geraadpleegd op 2 april 2009 op http://www.ir-amim.org.il/Eng/_Uploads/dbsAttachedFiles/HomeDemolitionG….
 
Ir Amim (2009d) The Jerusalem Envelope. Geraadpleegd op 4 april 2009 op http://www.ir-amim.org.il/Eng/?CategoryID=173.
 
Ir Amim. (2009e) Severe Threat to Albustan-Silwan Neighborhood. Geraadpleegd op 20 juni 2009 op http://www.ir-amim.org.il/Eng/_Uploads/dbsAttachedFiles/AlBustanCoaliti…
 
Ir Amim. (2009f) Eviction and Settlement Plans in Sheikh Jarrah. The case of Shimon HaTzadik. Geraadpleegd op 20 juni 2009 op http://www.ir-amim.org.il/Eng/_Uploads/dbsAttachedFiles/SheikhJarrahEng…
 
Jerusalem Municipality (2009) Albustan. Niet-gepubliceerd, Jeruzalem.
 
Jewish Virtual Library. (2006) Greater Jerusalem. Geraadpleegd op 23 juli 2009 op http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/greaterjerusalem.html 2006
 
Karmi, O. (2007) In the City of David: How Jerusalem of the Bible is reshaping the city of today. Geraadpleegd op 11 april 2009 op www.jerusalemquarterly.org/details.php?cat=2&id=232
 
Kawar, Z. & Khoury, D., (2009) Albostan neighbourhood. Historical and Legal. Executive Summary. Geraadpleegd op 28 april 2009 op http://www.moenkhoury.com/Albostan-Legalbackground26.02.2009.pdf
 
Kessel, J. & Klochendler, P. (2009) In Jerusalem: a “beautification” stranglehold. Geraadpleegd op 20 juni 2009 op http://electronicintifada.net/v2/article10530.shtml
 
Knesset. (1980) Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel. Geraadpleegd op 7 maart 2009 op http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic10_eng.htm.
 
Liss, J. (2008)City Hall ignores order to remove settlers from East Jerusalem house.Geraadpleegd op 24 maart 2009 op http://www.haaretz.com/hasen/spages/1008120.html.
 
Ma’an News Agency. (2009a) Israeli police serve new demolition orders to Silwan families. Clashes ensue. Geraadpleegd op 26 juni 2009 op http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=38455
 
Ma’an News Agency. (2009b) Israeli extremists storm Silwan, injure three. Geraadpleegd op 29 juni 2009 op http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=38854 
 
M’an News Agency. (2009c) Israel demolishes Palestinian house on Jerusalem's Mount of Olives. Geraadpleegd op 30 juni 2009 op http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=211589&MARK=house%20dem…
 
Ma’an News Agency. (2009d) Israel to demolish more Jerusalem homes. Geraadpleegd op 1 juli 2009 op http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=211619&MARK=house%20dem…
 
Ma’an News Agency. (2009e) Third Jerusalemite forced to demolish own home near Sepulcher Church. Geraadpleegd op 21 juni 2009 op http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=211367&MARK=house%20dem…
 
Ma’an News Agency. (2009f) Fatah official: Jerusalem demolitions risk repeat of 1996 riots. Geraadpleegd op 27 juli 2009 op http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=214331
 
Ma’an News Agency. (2009g) UN official: Israel’s Jerusalem evictions totally unacceptable. Geraadpleegd op 2 augustus 2009 op http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=216318
Mann, M. (2005). The dark side of democracy. Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge: Cambridge University Press.
 
Margalit, M. (2004) Discrimination in the New Master Plan of Jerusalem. Geraadpleegd op 1 maart 2009 op www.icahd.org.
 
Margalit, M. (2005) Like a Thorn in the Heart: Settlements and Settlers in East-Jerusalem. Geraadpleegd op 17 maart 2009 op http://www.icahd.org/eng/news.asp?menu=5&submenu=1&item=282
 
Margalit, M. (2006). Discrimination in the Heart of the Holy City. Jerusalem: Al Manar Modern Press.
 
McCarthy, R. (2009) Israel annexing East Jerusalem, says EU. Geraapleegd op 13 april 2009 op www.guardian.co.uk/world/2009/mar/07/israel-palestine-eu-report-jerusal….
 
McGarry, J. (1998). “Demographic Engineering”: the state-directed movement of ethnic groups as a technique of conflict regulation. Ethnic and Racial Studies, 21 (4), 613-638.
 
Meehan, M. (1999). Eviction of Silwan Family Sets the Scene for Accelerated Ethnic Cleansing of Jerusalem. Washington Report on Middle East Affairs, January/February 1999, 27.
 
Miller, S. (2009). Jerusalem Municipality Responds to Disinformation Regarding House Demolitions in Eastern Jerusalem. Jerusalem: niet-gepubliceerd document.
 
Mizrahi, Y. (2009) Where is King David’s Garden? Geraadpleegd op 31 maart 2009 op http://www.alt-arch.org/albustan.php
 
Newman, M. (2009) Ethnic Cleansing in East Jerusalem. Geraadpleegd op 24 maart op http://electronicintifada.net/v2/article10381.shtml.
 
Nir, T. (2009) The State of Human Rights in East Jerusalem. Facts and Figures. Geraadpleegd op 12 mei 2009 op http://www.acri.org.il/pdf/eastjer2009.pdf
 
OCHA, (2009) The Planning Crisis in East Jerusalem: Understanding the Phenomenon of “Illegal” Construction. Geraadpleegd op 4 mei 2009 op http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_planning_crisis_east_jerusale…
 
Ofran, H. (2009) Eviction of Palestinian Families to take place in Sheikh Jarrah, East Jerusalem. Geraadpleegd op 20 juni 2009 op http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&fld=620&docid=3594
 
Ofran, H. (2009) Around 2000 settlers in outposts in Palestinian neighborhoods of East-Jerusalem. Geraadpleegd op 20 juni 2009 op http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&fld=620&docid=3658
 
Palestine News Network. (2009) West Bank strikes to save East Jerusalem’s Silwan. Geraadpleegd op 3 maart 2009 op http://english.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=4879&It….
 
Palsolidarity. (2009) Israeli forces evict the Hanoun and al-Ghawe families from their Sheikh Jarrah homes. Geraadpleegd op 2 augustus 2009 op http://palsolidarity.org/2009/08/7911
 
Pappe, I. (2008). De etnische zuivering van Palestina. Kampen: Omniboek & Leuven: Davidsfonds.
 
PCC: Palestinian Counseling Center. (2007) Master Plan 2000-English Translation. Geraadpleegd op 12 april 2009 op http://pcc-jer.org/arabic/Publication/jerusalem_master_plan/angchapt/In….
 
Pappe, I. (2006) What does Israel want? Geraadpleegd op 5 maart 2009 op http://electronicintifada.net/v2/article5003.shtml.
 
PASSIA: Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs. (2007) Israeli Settlement Activities & Related Policies in Jerusalem. Geraadpleegd op 16 maart 2009 op http://www.passia.org/publications/bulletins/Jerusalem-Bulletin-2007-En…
 
PASSIA (2009) Jerusalem Bulletin June 2009. Geraadpleegd op 2 juli 2009 op http://www.passia.org/publications/bulletins/Jerusalem2009/pdf/Web-Bull…
 
PEACE NOW. (2008) Jerusalem. 40 years of a ‘United’ City. Geraadpleegd op 15 mei 2009 op http://www.peacenow.org.il/data/SIP_STORAGE/files/4/2944.ppt#301,2,Dia 2  
 
PEACE NOW. (2009a) Israeli Government’s Plans to Deepen Hold over Jerusalem. Geraadpleegd op 20 juni 2009 op http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&fld=620&docid=3644
 
PEACE NOW. (2009b) Construction of Settler’s Headquarters in East-Jerusalem. Geraadpleegd op 20 juni 2009 op http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&fld=620&docid=3625
 
Peteet, J. (2008). Stealing Time. Middle East Report, 248 (Fall 2008), 14-15.
 
Pfeffer, A. (2009) IDF weekend trips hosted by East Jerusalem settlement group. Geraadpleegd op 29 juni 2009 op http://www.haaretz.com/hasen/spages/1089458.html  
 
PMO: Prime Minister’s Office. Cabinet Resolution 4090: dated 9/8/2005: Prioritizing:Bolstering the City of Jerusalem. Geraadpleegd op 15 mei 2009 op http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&fld=620&docid=3644
 
POICA. (2005) Silwan House Demolition Notifications: ‘Another War Crime in Jerusalem’. Geraadpleegd op 27 maart 2009 op http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=627.
 
POICA. (2008) In al Sheikh Jarrah neighborhood in occupied East Jerusalem. Geraadpleegd op 20 juni 2009 op http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1472
 
POICA. (2009a) The Accelerated Ethnic Cleansing of Al Bustan Neighbourhood – Silwan City. Geraadpleegd op 2 maart 2009 op www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1816.
 
POICA. (2009b) The Israeli Systematic displacement of Palestinian Jerusalemites. Geraadpleegd op 3 maart 2009 op www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1788.
 
POICA. (2009c) 14000 Palestinian Jerusalemites stand to lose their residency rights. Geraadpleegd op 21 maart 2009 op www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1802.
 
POICA. (2009d) 55 forced eviction orders in Ras Khamis – Shu’fat Refugee Camp. Geraadpleegd op 20 juni 2009 op http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1854
 
Preece, J. (1998). Ethnic Cleansing as an Instrument of Nation-State Creation. Human Rights Quarterly, 20 (4), 817-842.
 
Rabkin, Y. (2007). The problem, Benny Morris, is Zionism. Geraadpleegd op 11 april 2009 op http://www.flwi.ugent.be/cie/Palestina/palestina334.htm
 
Rapoport, M. (2006) Settler Group takes over two compounds in East Jerusalem. Geraadpleegd op 21 juni 2009 op www.haaretz.com
 
Rapoport, M. (2007a) Group 'Judaizing' East Jerusalem accused of withholding donor information. Geraadpleegd op 24 maart 2009 op http://www.haaretz.com/hasen/spages/926546.html.
 
Rapoport, M. (2007b) The battle over settling Silwan simmers. Geraadpleegd op 13 april 2009 op http://www.haaretz.com/hasen/spages/869813.html.
 
Rapoport, M. (2008) Islamic-era skeletons 'disappeared' from Elad-sponsored dig. Geraadpleegd op 5 april 2009 op http://www.haaretz.com/hasen/spages/988803.html.
 
Raspoet, E. (2009). Zionisme is het voornaamste obstakel voor vrede in het Midden-Oosten. Knack, 39 (14), 96-100.
 
Rekacewicz, P. & Vidal, D. (13 februari 2007) The politics of urban planning. Jerusalem’s apartheid tramway.Le Monde Diplomatique. Geraadpleegd op 18 maart 2009 op http://mondediplo.com/2007/02/08tramway
 
Reuters. (2009) Jerusalem publishes plan to boost housing for city’s Aarabs. Geraadpleegd op 5 mei 2009 op www.haaretz.com
 
Rupnik, J. (2002). The Other Central Europe. East European Constitutional Review, 11 (1/2).
 
Sabbah, H. (2008) If Silwan’s stones could speak. Geraadpleegd op 20 juni 2009 op http://palestinethinktank.com/2008/06/12/haitham-sabbah-if-silwans-ston… 
 
Schneider, H. (2009) Jerusalem Mayor Spurns Criticism of Silwan plans. Geraadpleegd op 22 maart 2009 op http://apjp.org/jerusalem-mayor-spurns-critici/.  
 
Schwarz, M. (2005) Dark Cloud over Silwan. Geraadpleegd op 24 maart 2009 op http://www.challenge-mag.com/en/print/article_87?sysrand=22548237345466….
 
Seidemann, D. (2009) The Volcanic Core: The Struggle over the Old City and its Historic Basin. Niet-gepubliceerd, Jeruzalem. 
 
Shragai, N. (2008) Ma’aleh Adumim mayor: I got the impression that government plans to divide Jerusalem. Geraadpleegd op 20 juni 2009 op www.haaretz.com
 
Shragai, N. (2009) Kadima Members disagree over how Jerusalem should be devided. Geraadpleegd op 20 juni 2009 op www.haaretz.com
 
Shulman, D. (2005) You have to imagine what it feels like. Geraadpleegd op 11 april 2009 op http://electronicintifada.net/v2/article3917.shtml
 
Sumud. (2009) The spirit of Sumud. Geraadpleegd op 10 juli 2009 op www.sumud.net
 
The Economist. (2006) The Last Conquest of Jerusalem. Geraadpleegd op 5 maart 2009 op http://www.economist.com/displayStory.cfm?story_ID=6795641.
 
UNCED. (1992) The Rio Declaration on Environment and Development. Geraadpleegd op 3 maart op http://habitat.igc.org/agenda21/
 
UNHCR. (1948) Universal Declaration of Human Rights. Geraadpleegd op 2 maart 2009 op http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm.
 
UNHCR. (1949) Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geraadpleegd op 24 februari 2009 op http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/92.htm.
 
UNHCR. (1965) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Geraadpleegd op 2 maart 2009 op http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm.
 
UNHCR. (1966) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Geraadpleegd op 2 maart 2009 op http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm.
 
UNSC: United Nations Security Council. (1980) Resolution 465 of 1 March 1980. Geraadpleegd op 18 maart 2009 op http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/0a2a053971ccb56885256cef0073c6d4/5aa25…
 
US State Department. (1999) Erasing History: Ethnic Cleansing in Kosovo. Geraadpleegd op 23 februari op http://www.usembassyjakarta.org/news/kosovo.html
 
VN. (1947) UN General Assembly Resolution 181. Geraadpleegd op 23 maart 2009 op http://domino.un.org/unispal.nsf/dbe273e151ef674d85256cbe0070e688/7f0af….
 
VN. (1968) UN Securtity Council Resolution 252. Geraadpleegd op 4 maart 2009 op http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/248/33/IMG/NR024833.pdf….
 
VN. (1969a) UN Security Council Resolution 267. Geraadpleegd op 4 maart 2009 op http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/250/90/IMG/NR025090.pdf….
 
VN. (1969b) UN Security Council Resolution 271. Geraadpleegd op 4 maart 2009 op http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/250/94/IMG/NR025094.pdf….
 
VN. (1971) UN Security Council Resolution 298. Geraadpleegd op 4 maart 2009 op http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/261/58/IMG/NR026158.pdf….
 
VN. (1979a) UN Security Council Resolution 446. Geraadpleegd op 24 maart 2009 op http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/c25aba03f1e079db85256cf40073bfe6/ba123….
 
VN. (1979b) UN Security Council Resolution 452. Geraadpleegd op 24 maart 2009 op http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/b987b5db9bee37bf85256d0a00549525/0b711….
 
VN. (1992) UN Security Council Resolution 771. Geraadpleegd op 23 februari 2009 op http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/379/72/IMG/N9237972.pdf?Open….
 
VN. (1992) “Ethnic Cleansing” and Racial Hatred. Resolutie 47/80. Geraadpleegd op 6 maart 2009 op http://humanrights.law.monash.edu.au/resolutions/47/80GA1992.html.
 
VN. (1994) UN Security Council Resolution S/1994/674. Geraadpleegd op 26 februari 2009 op http://www.ess.uwe.ac.uk/comexpert/report_toc.htm.
 
WAC: World Arcaeological Congress. (1990) World Archaeological Congress Codes of Ethics. Geraadpleegd op 22 maart 2009 op http://www.worldarchaeologicalcongress.org/site/about_ethi.php.
 
Waters, T. (2006). On the Legal Construction of Ethnic Cleansing. University of Mississippi School of Law: bepress Legal Series.
 
Yas, J. (2000). (Re)designing the City of David: Landscape, Narrative and Archaeology in Silwan. Jerusalem Quarterly, 7 (winter 2000), 17-23. 
 
Yiftachel, O. (1999). Ethnocracy: the politics of judaising Israel/Palestine. Constellations, 6, 364-391.
 
Yiftachel, O. (2000). Ethnocracy and its discontents: minorities, protest and the Israeli polity. Critical Inquiry, 26, 725-756.
 
Yiftachel, O. & Yacobi, H. (2003) Urban ethnocracy: ethnicization and the production of space in an Israeli ‘mixed city’. Environment and Planning: Society and Space, 21, 673-693.
 
Yiftachel, O. (2006). Ethnocracy: Land and Identity Politics in Israel/Palestine. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 
Vaak geraadpleegde websites:
B’Tselem: www.btselem.org
Ir Amim: www.ir-amim.org.il
Haaretz: www.haaretz.com
Ma’an: www.maannews.net/en