Mental Coachen - Hoe kan Appreciative Inquiry een hulpmiddel zijn om Mental Coachen te implementeren in een organisatie?

Stefan
Housen

"It's not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent; it is the one that is most adaptable to change." [1]

Charles Darwin

Zoals Charles Darwin het hierboven al mooi illustreert is het niet de sterkste of de slimste die zal overleven maar zij die zich het best aanpassen aan verandering zullen overleven. Het komt er op neer dat diegene die het beste kan omgaan met een nieuw gegeven het meeste kans heeft om te overleven.

Naar analogie in het bedrijfsmanagement kunnen we zeggen dat enkel dat bedrijf zal kunnen overleven dat zich het beste weet aan te passen aan haar interne en externe omgeving.

Ook Volvo Cars Gent had door dat wanneer het wil blijven beantwoorden aan de noden en behoeften van de huidige maatschappij het zich moest herorganiseren. Deze herorganisatie kwam er onder andere in de vorm van Mental Coachen.

Mental Coachen is niet zomaar een nieuwe vorm van leiderschap. Het is een manier om zowel je professioneel als je privé leven te verbeteren. De basis idee van Mental Coachen is aandacht. Dat wat aandacht krijgt zal groeien en is de uitgangsbasis van het concept. Door je medewerker aandacht te geven kan hij groeien en zal hij kunnen uitmunten in alles wat hij doet.

Om je medewerker of om jezelf in deze staat van uitmuntendheid te krijgen moet er echter een manier bestaan om hem of jezelf zover te brengen. Mental Coachen, een concept dat ontstaan is binnen Volvo Cars Gent, kan hier een katalysator voor zijn.

Via de technieken van appreciative inquiry probeert Volvo Cars Gent haar medewerkers tot dit niveau te brengen. Appreciative Inquiry of waarderend onderzoek is een eerder filosofische, abstracte manier om verandering te bekomen in een organisatie. Je betrekt het hele organisatie systeem om tot de verandering te komen. Bij deze strategie laat je het management en de medewerker samen de verandering uitstippelen, vertrekkend uit wat werkt in plaats van te vertrekken uit wat niet werkt. Je onderzoekt wat energie en leven geeft en hoe je deze omgeving in de toekomst wil versterken.

Hoe dit juist in zijn werk gaat en wat de eventuele valkuilen en opportuniteiten zijn van deze strategie verneemt de lezer uitgebreid in deze scriptie.

Heb je interesse om deze strategie zelf te implementeren in je organisatie of op je persoonlijk leven dan is deze scriptie een handig hulpmiddel om jezelf deze manier eigen te maken.


[1] DARWIN, C., On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of

Favoured Races in the Struggle for Life, London, John Murray, 1859

 

Bibliografie

 

         Schriftelijke bronnen

 

ANSELM, G. en ASSLANDER, F., Spiritueel leidinggeven. Benidictijnse praktijklessen         voor mens en bedrijf. Tielt, Lannoo / Ten Have, 2007, 186 blz.

BATTEN, D. en BULLOCK, R.J., It’s just a phase we’re going through: a review and synthesis of OD phase analysis. Group and organization studies. Vol. 10, nr. 4, 1985, 383 blz.

BORREMANS, J. en KEISSE, P., Coaching: Hoe?zo! Inzichten en strategieën voor succesvol en resultaatgedreven coachen van teams en medewerkers. Tielt, Lannoo, 2005, 282. blz.

BORREMANS, J., Essentie Mental Coachen. Interne Nota, Gent, Volvo Cars Gent, 13 mei 2009, 5. blz.

BORREMANS, J., Mental coachen versie 2.0. Interne Nota, Gent, Volvo Cars Gent, 13 mei 2009, blz. 3.

 

BROUX, G., e.a., Doorbraak door uitmuntendheid. Het EFQM-model duidelijk voor iedereen. Blanden, Comatech, 1997, 304. blz.

BROUX, G., e.a., Excellent. Een handleiding voor de toepassing van het EFQM-Excellence model. Blanden, Comatech, 1999, 453. blz.

COOPERRIDER, D.L. en WHITNEY, D., A positive revolution in Change: Appreciative Inquiry. San Francisco, Berret-Koehler Publishers, 2005, 86. blz.

COZIJNSEN, A. en WILLEM, J., Handboek verandermanagement, theorieën en strategieën voor organisatieverandering. 2e herziene druk, Deventer, Kluwer, 2003, 248. blz.

DARWIN, C., On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, London, John Murray, 1859, 593 blz.

 

DE WILDE, F.H.P., Stoeien met organisaties: een organisatiekundige inleiding. Kluwer, 1999, 441. blz.

DECALUWE. L. en VERMAAK, H. Leren Veranderen. 2e druk, Mechelen, Kluwer, 2006, 496. blz.

DENYS, S., Appreciative Inquiry. Via een waarderende aanpak streven naar een optimale aanwezigheid binnen Volvo Cars Gent. Niet-geplubiceerd eindwerk voor het behalen van de graad van bachelor in het sociaal werk optie personeelswerk, Gent, Arteveldehogeschool – campus St. Anna – 2007-2008, 41. blz.

HOOGENDIJK, A., De schoonheid van coachen over vitaliserende coaching. 6e druk, Amsterdam/Antwerpen, Business Contact, 2007, 319. blz.

HSIEH, T., Confucius said it first., Kessinger, 2004, 93 blz.

JICK, T., KANTER, R. en STEIN, T., De uitdaging van organisatie verandering. Hoe bedrijven verandering ervaren en hoe leiders veranderingen kunnen sturen. Schiedam, Scriptum Management, 1994, 594. blz.

KOTTER, J.P., Leiderschap bij verandering. Schoonhoven, Academic Service, 219 blz.

MAES, G., De Kracht van Human Resources. Hanboek Strategisch humanresourcemanagement. Leuven, Acco, 2007, 298 blz.

PESUT, D., Appreciative Inquiry. Future Think. 2001, 163. blz.

PETTIGREW, A.M., Towards a political theory of organizational intervention. Human Relations. Vol. 28, nr. 6, 670 blz.

SHETTY, Y.K. en CARLISLE, H.M. A contingency model of organization design. California management review. Vol. 15, Nr. 1, blz. 38.

VAN BEIRENDONCK, L. Als talent paars kleurt. HRMagazine, jrg. 15, nr. 155, 2009, blz. 10 – 17.

VAN STERKENBURG, P.G.J., vanDale. Groot woordenboek van hedendaags Nederlands. 2e druk, Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie,  1996, 1607 blz.

Volvo Car Corporation., Our Tomorrow. Interne Nota, Zweden, Volvo Car Corporation, 2007, 68. blz.

WALRAVE, M., Handleiding Anders Werken voor managers en werknemers. Markant vzw Cezov - Nito vzw, 2005, 271. blz.

WHITMORE, J., Succesvol Coachen. 8e druk, Soest, Nelissen, 2006, 208. blz.

 

 

2.         Mondelinge bronnen

 

BORREMANS, J. Mondelinge mededeling, via informeel gesprek, d.d. 20 maart 2009.

 

 

3.         Elektronische bronnen

 

DER KINDEREN. H., Handleiding Anders Werken voor Managers en Werknemers. Internet, (12 mei 2009).

(http://www.tijdvoortelewerk.be/Handleiding-AndersWerken.pdf)

DEWULF, L., KIRKELS, G. en WABBELS, H., Waarderende coaching. Internet, 23 april 2009.

(http://www.appreciative-coach.com/wp-content/uploads/2007/06/gespreksle…)

DOUGHERTY, D. Words Create Worlds. Internet, (23 april 2009).

(http://curwrap.com/Readings/R_Words_Create_Worlds.htm)

GELDOF, C., Dit is VCG. Internet, 23 januari 2003

(http://www.gent.volvocars.ford.com/dit_is_vcg/default.htm)

GILBERT, A., 'Profit from prophets'--the best way to predict the future is to create it. Internet, 1 juni 2001.

(http://www.allbusiness.com/management/1069022-1.html)

KUPER, W. En VAN BELLE. K., Waarderend onderzoek: Passie aanwakkeren in organisaties. Internet, (23 april 2009).

(http://www.propellor.be/get.php?f.823)

SORGDRAGER, W., Coachend leidinggeven. Internet, (02 mei 2009).

(http://www.leren.nl/cursus/management/coaching/)

HOOGENDIJK, A. Coachen als ontdekking. Internet, (02 mei 2009).

(http://www.loopbaan.nl/site/Verder%20als/Coach/Coachen%20als%20ontdekki…)

STEWART; K., The best way to predict the future is to invent it. Internet, 21 september 2008.

(http://www.changeforge.com/2008/09/21/the-best-way-to-predict-the-futur…)

VAN DEN BROECK, H., Weerstand Bij Verandering. Managementtip. Internet, (05 mei 2009).

(http://www.vacature.com/scripts/indexpage.asp?headingID=5441)

VAN OOSTERHOUT, F., Wet van Pareto. Internet, 06 april 2008. blz. 1.

(https://www.voitc.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=704:w…)

WIKIPEDIA, Selffulfilling prophecy. Internet. (25 april 2009)

(http://nl.wikipedia.org/wiki/Selffulfilling_prophecy

WITTOCKX, H., Veranderen verandert: Lerend organiseren op basis van waarderend onderzoek. Internet, (18 april 2009).

(http://www.hermanwittockx.be/artikel4.html)

Download scriptie (652.19 KB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2009