Portfolio

Ben
Slegers

21 juli 1969 stond de eerste man op de maan, 9 november 1989 viel er een muur in Berlijn, 2009 was het jaar dat een Afro-Amerikaan president werd van het machtigste land ter wereld en 8 april 2009 begon ik aan de eerste woorden van mijn eindwerk. Relatief bekeken ben ik 1 van de 1000 studenten die hier dit jaar zijn eindwerk presenteert, maar voor mij is het de afsluiting van mijn opleiding aan de KHK. Een mijlpaal in mijn leven.

Ik kan het kort zo samenvatten: E=MC². E, mijn eindwerk is de uitkomst van M, mezelf en iedereen die me de kans heeft gegeven om gedurende deze 3jarige opleiding mijn competenties (C) te vermenigvuldigen en mezelf persoonlijk te ontwikkelen. Daardoor staan de competenties dan ook in het kwadraat, omdat ze een evolutie, een groei voorstellen. De mensen die me deze kansen hebben gegeven verdienen daarom ook een oprecht dankwoord.
In de eerste plaats zou ik dit dankwoord willen richten aan de heer Antoine De Vleeschauwer, mijn stagebegeleider die me op alle mogelijke vlakken iets heeft bijgebracht.
Speciale dank gaat uit naar de heren Christian Grogno en Walter Peeters die mijn stage bij Toyota mogelijk maakten.
Ook mag ik alle andere medewerkers van Toyota niet vergeten. In het bijzonder denk ik dan aan mijn interne begeleider, de heer Laurent Jungo. Verder denk ik ook aan de heer Anthony Rigal voor zijn begeleiding en mevrouw Anne Van De Velde voor het regelen van mijn verblijfplaats in Frankrijk. Hen bedank ik samen met alle andere medewerkers voor deze boeiende periode. Merci à tous!
De afgelopen 3 jaar heb ik niet alleen veel bijgeleerd, maar heb ik ook veel vrienden gemaakt. Hen bedank ik voor de leuke tijd die we samen hebben mogen beleven. Verder dank ik in het bijzonder medestudent Hans Swolfs, met wie ik samen mijn stage heb voltooid, voor de vlotte samenwerking.
Natuurlijk verdienen mijn ouders ook een vermelding op deze pagina. Zij gaven me tenslotte de mogelijkheid om verder te studeren. Ma en pa, bedankt voor de steun doorheen de jaren.

Zoals aan elk verhaal komt ook aan dit verhaal een einde. Nu ik op het punt gekomen ben om mijn studies aan de KHK af te sluiten, kan ik terugkijken op een aantal mooie hoofdstukken. Het laatste hoofdstuk van het verhaal kan omschreven worden als een documentaire, een logistiek tijdschrift, een avonturenroman, een reisgids, een woordenboek en zelfs als kookboek of survivalhandleiding. Om het met andere woorden te stellen heeft mijn stage me niet alleen veel bijgeleerd op professioneel vlak, maar ook op persoonlijk vlak. Gedurende de 3 maanden dat ik in Zuid-Frankrijk verbleef heb ik kunnen ervaren hoe het is om dagelijks mijn boontjes zelf te doppen en de luxe van thuis op te geven om me te wagen in een vreemd land. Hiernaast leerde ik ook veel van de Franse cultuur. Frankrijk bestaat immers niet alleen uit Fransen. In Montélimar, de stad waar ik woonde, had ik ook heel wat contact met mensen van Arabische origine.
Al is mijn stagebedrijf maar een 900 km gelegen van thuis, en stelt dit relatief gezien niet zoveel voor, toch heb ik gemerkt dat Fransen heel wat zaken op een andere manier aanpakken dan dat wij, Belgen het zouden doen. Tevens realiseerde ik mezelf na een tijdje dat ik ondertussen hun leef- en denkpatroon al behoorlijk had overgenomen. Dit avontuur heeft me mijn horizon doen verruimen en ik ben dan ook blij dat ik deze stap naar het buitenland genomen heb.
Zoals Prins Filip steeds vol ambitie zegt: “ik wil koning worden!”, zo heb ik nu de ambitie om op een nederige manier te zeggen: “gezien de competenties die ik tijdens mijn opleiding heb verworven, denk ik klaar te zijn om mijn titel als Bachelor in het Bedrijfsmanagement met glans te verdedigen.“

 
Ben Slegers, april 2009

Bibliografie

  • Eddy Lecroix (2005), SOP
  • Jeffrey Liker (2007), Le modèle Toyota
  • Masaaki Imai (1986), Kaizen, La clé de la compétitivité japonaise
  • TMME (2005), Kaizen Key-person training, Toyota Academy
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2009