PSA - Personal Social Assistant - Smartphone voor personen met een (licht) mentale handicap

Daute
Van Nieuwenhuyse
  • Davy
    Decoo
  • (Cédric)
    (Moyaert)
  • (Thomas)
    (Van den Steene)

publiceerbaar artikel zit tevens in de bijlage.

 

INLEIDING

Aangepaste Smartphone voor personen met een beperking

De vraag naar aangepaste ICT-middelen om de zelfstandigheid van mensen met een beperking te verhogen neemt steeds toe. Tot op heden blijft het aanbod voor bepaalde doelgroepen achterwege. De oplossing ligt nochtans dichterbij dan men denkt. De PSA (Personal Social Assistant) is een proof-of-concept dat één van de mogelijke oplossingen wil aantonen.

De PSA is een Smartphone die, door middel van ‘scalable interfaces’, aangepast kan worden aan de mogelijkheden van de gebruiker. Hierdoor kan een ruimer publiek, ondanks de eventuele beperkingen, het toestel gaan gebruiken.

De PSA tracht diegene te bereiken die in staat zouden zijn om een Smartphone te gebruiken indien de ‘user interface’ naar het interactieniveau van de gebruiker kan worden gebracht.

De beperkingen van de doelgroep kunnen van allerlei aard zijn. Zo zal de PSA kunnen worden gebruikt door mensen met een mentale beperking, mensen met een beperkte motoriek, (bijna-) analfabeten en andere doelgroepen (bv. senioren) voor wie de mobiele telefoons, GPS toestellen ... vandaag de dag te ingewikkeld zijn. Heel concreet zien we, binnen het PSA-project, personen met een (licht) mentale handicap en senioren als primaire en secundaire doelgroep.

De PSA zal zijn (primaire) doelgroep(en) in staat stellen om meer zelfstandig te leven, wat de onafhankelijkheid van de gebruiker zal doen toenemen. Hetgeen op zijn beurt repercussie heeft op de investeringen van en in (mantel)zorgverleners.

IT in een nieuw jasje

In essentie is de PSA niets meer dan een bijkomende laag software die draait boven het besturingssysteem van bestaande (Windows) Smartphones. Naast de standaard, aan de doelgroepen aangepaste, GSM functionaliteiten bevat de PSA een aantal extra mogelijkheden:

 Text-to-speech (TTS): Daar een belangrijk deel van de primaire doelgroep van de PSA analfabeet is, en een substantieel deel uit de secundaire doelgroep leesmoeilijkheden ondervindt, dienen de belangrijkste functionaliteiten te worden ondersteund door middel van spraak. Om dit te realiseren bevat de PSA een externe TTS synthesizer.

 Photobased GPS: Bij de huidige generatie GPS-systemen is het technisch mogelijk om naar vooraf gedefinieerde adressen te navigeren. Echter, deze functionaliteit wordt amper benut. Via de ‘Photobased GPS’-module maakt de PSA navigeren even eenvoudig als telefoneren. De navigatie start door het drukken op één enkele foto van de gewenste locatie. De gebruiker kan zelf nieuwe locaties toevoegen door het nemen van één foto en het opnemen van een ondersteunend geluidsbestand.

 Remote administration: De PSA is van op afstand beheerbaar door middel van een ondersteunende website. Via deze website kan de (mantel)zorgverlener nieuwe contacten, adressen, agenda-items ... toevoegen. Deze worden gesynchroniseerd met de PSA door middel van ‘mobiel Internet’. Wanneer het item zeer dringend op de PSA dient te worden toegevoegd, kan dit ook gebeuren door middel van SMS-technologie.

AANPAK

Voor het ontwikkelen van de PSA werd volgend stappenplan gevolgd.

Bepalen van de projectinhoud. Samen met Mr. Steven Verstockt (interne promotor), Mevr. Lieve Vanhoutte (externe promotor, VZW Den Ommeloop) en Taco (cliënt VZW Den Ommeloop) werd het project uitvoerig besproken. De noden en doelstellingen werden bepaald, de prioriteiten werden gesteld.

 

Onderzoek naar de marktsituatie. Een marktonderzoek naar de toenmalige (september 2008) beschikbare GSM’s (‘normale’, Smartphones en aangepaste) werd uitgevoerd. Tevens werd onderzoek gedaan naar mogelijke besturingssystemen en programmeertalen. Op basis van het marktonderzoek werd besloten om te programmeren in C#.Net en Windows Mobile werd gekozen als besturingssysteem.

 

Ontwikkelen van onderdelen. Verschillende onderdelen werden tegelijkertijd, doch los van elkaar, ontwikkeld. Telkens werden er eerst enkele schetsen van mogelijke oplossingen ontworpen. Hierna werd de beste oplossing (al dan niet een gecombineerde) gekozen en ontwikkeld.

 

Testen van onderdelen. Eens een volledig onderdeel geprogrammeerd was, werd dit onderdeel uitvoerig getest. Op dit moment (eind april 2009) zijn, naast de programmeurtesten, 2 intensieve 2 uur durende testcases georganiseerd met iemand uit de primaire doelgroep. Een 14-daagse real-life testcase, met dezelfde testpersoon, zal in de loop van de 2e helft van de maand mei georganiseerd worden.

 

Blijvend herhalen van stap 3 en 4. Stappen 3 en 4 werden blijvend herhaald tot het punt waar de PSA-software vandaag staat.

 

RESULTATEN

Tijdens het huidige academiejaar hebben we een eerste versie gemaakt van de PSA-software. In deze eerste versie zitten o.a. de algemene lay-out, telefoon-en navigatiefunctionaliteit, een eerste agendaversie, ondersteuning d.m.v. Text-to-Speech, een wekker en mp3-speler ...

Meerdere testcases werden uitgevoerd. Hieruit kunnen we concluderen dat de algemene lay-out, de telefoonfunctionaliteit en de navigatiefunctionaliteit voldoende aangepast zijn aan de primaire doelgroep. Voorts kunnen we concluderen dat deze zowel intuïtief als technisch in orde zijn.

BESLUIT

Deze masterproef toont aan dat de PSA een potentiële kandidaat is als vereenvoudigd besturingssysteem voor de nichedoelgroepen ‘personen met een (licht) mentale handicap en senioren’, draaiend op commercieel beschikbare Smartphones. Dit besluit kunnen we nemen op basis van enkele positieve testresultaten en het feit dat een gelijkaardige software voor een andere doelgroep succesvol is.

Enkele kantlijnen dienen wel gemaakt te worden:

Het project is nog niet afgewerkt en dient de komende jaren gecontinueerd te worden.

 

Slechts een zeer beperkt aantal verschillende personen (komende uit één van de beide doelgroepen) heeft deelgenomen aan de testcases. Enkele uitgebreidere testcases dringen zich op.

 

Tijdens de verdere ontwikkeling dient men zich ernstig de vraag te stellen of men wil doorgaan met de combinatie Windows Mobile en C#.Net, respectievelijk het gekozen besturingssysteem en ontwikkelplatform. Dit was in september 2008, voor het ontwikkelen van PSA als proof-of-concept, een evidente keuze, maar door o.a. de snel evoluerende GSM-markt zijn er mogelijks betere combinaties (qua prijs, snelheid, energieverbruik ...). Een vernieuwde keuze (o.a. op basis van een nieuwe marktstudie) dringt zich bijgevolg op.

 

 

 

Meer informatie op http://www.pih.be/opleiding/elektronica/psa/

 

 

 

Bibliografie

 

Bamelis, K. (2007). Onderzoek naar business modellen voor e-health scenario's ten behoeve van ouderenzorg. Kortrijk: Howest.

Beel, V., & Tegenbos, G. (2008, december 5). 25 tot 30.000 kinderen hebben een handicap; Niemand weet precies hoeveel kinderen in Vlaanderen een handicap hebben. De Standaard , p. p3.

Belgische Stichting Roeping. (sd). Fondation Belge de la Vocation. Opgeroepen op september 2008, van Fondation Belge de la Vocation: http://www.stichtingroeping.be/SharedPubli/WebObjects/SharedPubli.woa/w…

Cabrera, M., Arredondo, M., Villalar, J., Naranjo, J., & Karaseitanidis, I. (2004). Mobile systems as a mean to achieve e-inclusion. Melecon, vol. 2 , 653-656.

Check Point Software Technologies. (2008, November 18). Check Point Software Technologies bedrijfsbezoek. Check Point Software Technologies bedrijfsbezoek . Diegem, Vlaams-Brabant, België: Check Point.

Cogswell, J. (2008, 07 24). Phone with TAPI. Opgeroepen op 2009, van DevSource: http://www.devsource.com/c/a/Architecture/Creating-custom-Phone-App-Win…

Collins-Sussman, B., W. Fitzpatrick, B., & Pilato, C. M. (2004). Version control with Subversion. O'Reilly.

Combell. (2007). Business E-mail Hosting voor op kantoor en onderweg. Opgeroepen op september 14, 2008, van Hosting domeinnamen dedicated webhosting België Nederland: http://www.combell.com/nl/email-hosting/business/

De Moor, W. (2009, maart 16). Nieuwe Garmin Oregon-gps krijgt fotocamera aan boord. Opgeroepen op maart 16, 2009, van Tweakers.net: http://tweakers.net/nieuws/59026/nieuwe-garmin-oregon-gps-krijgt-fotoca…

De Tijd. (2004, september 15). Eenvoudige gsm met alarmknop. De Tijd .

Dewulf, D. (2008). Routenavigatiesystemen en virtuele gids op de PDA. Kortrijk: Howest.

Douma, J., & van den Bergh, P. (1998). Verstandelijke handicap en seksueel misbruik. Lemniscaat Publishers.

Eisenhauer, M., Opperman, R., & Schmidt-Belz, B. (2003). Mobile Information Systems for all. HCI , 354-358.

ETSI. ETSI standard No. EG 202 116 - Guidelines for ICT products and services - design for all. ETSI Human Factors.

Germanakos, P., Mourlas, C., & Samaras, G. (2005). A Mobile Agent Approach for Ubiquitous and Personalized eHealth Information Systems. UM , 67-70.

Groen, G. (2005, september 20). Eenvoudige mobieltjes op de beurs voor 50 plussers. Opgeroepen op april 15, 2009, van telecomwereld.nl: http://www.telecomwereld.nl/toon.cgi?scherm=shownews&newsid=531&versie=…

Groen, G. (2005, september 07). Vodafone binnenkort met Vodafone Simply. Opgeroepen op april 15, 2009, van telecomwereld.nl: http://www.telecomwereld.nl/n0000521.htm

Hellman, R. (2007). Universal Design and Mobile Devices. UAHCI , 147-156.

Istepanian, R., Laxminarayan, S., & Pattichis, C. (2005). MHealth: Emerging Mobile Health Systems. New York: Springer.

J&J Eurodistribution. (2008). www.easy5.be | Easy5 is dé senioren telefoon met 5 grote toetsen. Opgeroepen op april 15, 2009, van www.easy5.be | Easy5 is dé senioren telefoon met 5 grote toetsen: www.easy5.be

J&J Eurodistribution. (sd). www.easyuse.be | Communicatie is de hoofdzaak. Opgeroepen op april 15, 2009, van www.easyuse.be: http://www.easyuse.be

Karshmer, A. (1996). Navigating the graphical user interface: a case for interdisciplinary research to support people with special needs. ICCHP vol. 2 , 469-473.

Kawamura, T., Umezu, K., & Ohsuga, A. (578-590). Mobile navigation system for the elderly - Preliminary Experiment and Evaluation. UIC , 2008.

Kazou. (2007). Kazou in actie! - De begeleidingshouding in beeld. Schaarbeek: vzw Kazou.

Koning Boudewijnstichting. (sd). Technologie die banden tussen mensen bevordert | KBS-FRB. Opgeroepen op september 2008, van Koning Boudewijnstichting: http://www.kbs-frb.be/fund.aspx?id=191452&LangType=2067

Kyriacou, E., Pattichis, M., Pattichis, C., Panayides, A., & Pitsillides, A. (2007). m-health e-emergency systems: current status and future directions. Antennas and Propagation Magazine vol. 49 (1) , 216-231.

Lee, K., & Kim, B. (Taylor and Francis). A study on the usability of mobile phones for the elderly. Aging and work , 261-270.

Lemmens, K. (2007, oktober 01). Nokia neemt Navteq over. Opgeroepen op april 15, 2009, van www.itprofessional.be: http://www.itprofessional.be/print.cfm?id=73722

Lemmetty, S. (1999). Review of Speech Synthesis Technology. Espoo: Helsinki University of Technology.

Ling, R. (2004). The Mobile Connection: The Cell Phone's Impact on Society. San Francisco: Elsevier.

Lynagh, I. (2006). An Algebra of Patches. urchin.earth.li.

Manduchi, R., & Coughlan, J. (2008). Portable and Mobile Systems in Assistive Technology. ICCHP , 1078-1080.

Mellors, W. (2004). Requirements for assistive technology devices in ICT. Telektronikk vol. 100 (1) , 20-26.

Microsoft Corporation. (sd). Imagine Cup Student Competition 2009. Opgeroepen op januari 28, 2009, van Imagine Cup: http://imaginecup.com/Default.aspx

Microsoft. (2007, augustus 13). Is there any way to extract MMS - WM5. Opgeroepen op Oktober 01, 2008, van MSDN - forum: http://social.msdn.microsoft.com/forums/en-US/vssmartdevicesnative/thre…

Microsoft. (2007, januari 18). TAPI issues. Opgeroepen op oktober 2008, van http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;841712

Ommeloop, v. D. (2008). Vereisten vzw Den Ommeloop.

Partena ziekenfonds & partners. (2008). Personen Alarm Systeem. Opgeroepen op april 15, 2009, van Partena ziekenfonds & partners: http://www.partena-partners.be/jsp/index.jsp?tmplt_folderid=701&languag…

Pattison, M., & Stedmon, A. (2006). Inclusive design and human factors: designing mobile phones for older users. PsychNology Journal vol.4 (3) , 267-284.

Plos, O., & Buisine, S. (2006). Universal Design for Mobile Phones: a Case Study. CHI , 1229-1234.

Proximus. (2008). Proximus. Opgehaald van http://business.proximus.be/nl/Mobile_Internet_Pda/MIP_Mobile_Mail_And_…

Riva, O., & Kangasharju, J. (2008). Challenges and Lessons in Developing Middleware on Smart Phones. IEEE Computer Society , 23-31.

Schwarz, H., Marpe, D., & Wiegand, T. (2007). Overview of the Scalable Video Coding extension of the H.264/AVC standard. CSVT , 1103-1120.

Seniorennet.be. (sd). Secufone GSM: test en uitgebreide beschrijving van de Secufone GSM met GPS en alarmknop. Opgeroepen op april 15, 2009, van seniorennet.be: http://www.seniorennet.be/Pages/Wonen_zorg/secufone_gsm_test_uitgebreid…

Sennema, F. (2008, augustus 28). Navigator met 3Dbebouwing & fotonavigatie. Opgeroepen op februari 2, 2009, van beingdigital.nl: http://beingdigital.nl/2008/08/navigator-met-3d-bebouwing-en-fotonaviga…

Sensotec NV. (sd). Sensotec Mobile Reader. Opgeroepen op juli 02, 2009, van Sensotec: http://www.sensotec.be/knfbReader/NL/default.aspx

Sherwood, J. (2009, februari 12). Garmin-Asus unveils M20 Nüvifone. Opgeroepen op februari 12, 2009, van Register Hardware: http://www.reghardware.co.uk/2009/02/12/garmin_asus_m20/print.html

Society, E. I. (2008). Europe's Information Society. Opgehaald van http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/library/s…

Sommerville, I. (2007). Software Engineering 8. Addison Wesley.

Stock, S., Davies, D., Wehmeyer, M., & Palmer, S. (2008). Evaluation of cognitively accessible software to increase independent access to cellphone technology for people with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research , 1155-1164.

Stroeykens, S. (2008, Augustus 28). GPS geen concurrent voor hond en witte stok. De Standaard , p. w21.

Tenacs publishing & communication. (sd). ACTUAL Care. Opgeroepen op april 15, 2009, van Tenacs publishing & communication: http://www.tenacs.be/NL/pagina.asp?ID0=20061214_141053C

Tittse-Linsen, M. (2009). Pictogenda. Bohn Stafleu van Loghum.

TUKortrijk. (sd). HOWEST.BE - Technology Upgrade: The industrial liaison program of HOWEST– department PIH. Opgeroepen op april 15, 2009, van TUKortrijk: http://www.tukortrijk.be

UN Dept of Economics and Social Affairs. (2006). Population division, World population prospects: The 2006 Revision - Population Ageing. Opgehaald van United Nations Population Division Home Page: http://www.un.org/esa/population/publications/

Verstockt, S., Decoo, D., Van Nieuwenhuyse, D., De Pauw, F., & Van de Walle, R. (2009). Assistive Smartphone for People with Special Needs: the Personal Social Assistant. HSI 2009 , 7.

Vlaamse Gemeenschap. (1994, juli 13). Decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap. Opgeroepen op mei 4, 2009, van Edulex - wetgeving en omzendbrieven voor het Vlaamse onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?doci…

W3C. (2004, februari 10). Web Services Architecture - W3C Working Group Note 11 February 2004. Opgeroepen op april 27, 2009, van www.w3.org: http://www.w3.org/TR/ws-arch/

Wiese, A. (2006). Vraaggestuurde ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Soest: Nelissen.

Wilson, J. (2007, november). How To: Intercept Incoming Short Message System (SMS) Messages . Opgeroepen op oktober 2008, van MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb932385.aspx

Zoom Jeugd. (sd). Over Zoom Jeugd. Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België.

 

Download scriptie (21.77 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Thesis jaar
2009