Voedselconsumptieonderzoek tussen Chinese mensen in België en de Belgische bevolking

liqing gong
Persbericht

Voedselconsumptieonderzoek tussen Chinese mensen in België en de Belgische bevolking

 

Voedsel is waardevol in China en heeft er altijd een grote rol gespeeld. Zo is de Chinese keuken al even gevarieerd als het continent zelf, waarbij elke streek gekenmerkt wordt door zijn eigen keukentradities. Maar wat is nu geweten over de Chinezen die naar België komen? Wat zijn de grote verschillen in de voedingsgewoonten tussen de Belgische bevolking en de Chinezen die woonachtig zijn in België? Dit eindwerk heeft als doel een antwoord te geven op deze vragen.

 

In het theoretisch gedeelte wordt eerst de geschiedenis van de Chinese eetcultuur weergegeven. Er wordt ook dieper ingegaan op de verschillende voedingspatronen die kenmerkend zijn voor Noord -, West -, Oost- en Zuid-China, alsook welke voedingsmiddelen de traditionele basis vormen in geheel China. Daarna wordt de Chinese voedingsleer verder besproken, en wordt er dieper ingegaan op Chinese migratie naar België.

 

In het praktisch gedeelte wordt onderzocht in welke mate de voeding van de in België wonende Chinezen afwijkt van de Belgische bevolking. Bovendien wordt dit nagegaan bij twee groepen Chinese bevolking: enerzijds zij die reeds enkele jaren in België wonen, anderzijds zij die in België geboren zijn of meerdere jaren in België wonen.  De Chinezen werden nagevraagd naar hun voeding door middel van een 24uurs-voedingsvragenlijst en een voedselfrequentievragenlijst. Met behulp van het voedingsprogramma BINS werd de dagelijkse hoeveelheid van de belangrijkste voedingsstoffen berekend. Vervolgens werden de gegevens van de vragenlijsten vergeleken met de Belgische voedingsaanbevelingen, de VCP 2004 en met de aanbevelingen van de WHO.

 

Algemeen kan geconcludeerd worden dat de normen van de WHO het best worden benaderd bij de eiwitten, de totale vetten, de koolhydraten, de voedingsvezels, fosfor, ijzer en vitamine B2 en C omdat de hiervoor opgestelde normen minder streng zijn. De Belgische normen worden daarentegen het best benaderd bij de inname van natrium, calcium, vitamine en B1 omdat deze normen minder streng zijn.  Bij de berekening en de bespreking van de dietary history werden wel verschilpunten duidelijk tussen mannen en de vrouwen van de Chinese mensen die in België geboren zijn en van de Chinese mensen die reeds enkele jaren in België wonen. Er wordt toch een vergelijking gemaakt tussen deze mensen. Soms voldoen de Chinese mensen die in België reeds enkele jaren wonen beter aan de norm, soms de Chinese mensen die in Belgie geboren zijn of soms geen van beiden.

 

Bibliografie

 

1            Wikipedia. China (12/04/2009), http://nl.wikipedia.org/wiki/China

 

2           George McDonald (2002). Thomas Cook Travellers: China: geografie in China. Utrecht : Kosmos-Z&K. 8-9

 

3            Wereldkaart. China- reisweg in kaart, http://www.vaganto.be/china/map.php (2005)

 

4            Jonathan Fenby (2007). De zeventig wonderen van China: Eten en alcoholische drank. Bussum : Thoth, 93-97

 

5      Eugene law (2008). WereldWijzer China: Eten in China. Rijswijk : Elmar, cop. 51-60

 

6            Barbara Temelie en Beatrice Trebuth (1993). "Voeding volgens de vijf elementen". Amsterdam : Schors, cop. 5-6

 

7            SYMBOLIC GIDS (1998). Wat biedt de Chinese voedingsleer?

http://www.symbolic.be/?CategoryID=360&ArticleID=475

 

8            Inge Jansen, Leiden en Karin Schaedtler, Scheveningen (2005). China: hello, heb je gegeten. Haarlem : Gottmer/Becht, 77-80

 

9            Ma Mung, E. (2000) La diaspora chinoise géographique d'une migration. Paris: Geophris. Analyserapport van Chinese migratie, 8-9

 

10          Larin, A. (1998). Chinese in Russia: A Historical Perspective. In G. Benton and F. Pieke (ed.) The Chinese in Europe. Basingstoke: MacMillan. Analyse rapport van Chinese migratie, 281-300

 

11          Nationaal instituut voor de Statistiek (23.12.2005),

http://www.statbel.fgov.be/pub/d2/p202y2006_nl.pdf (1/1/2006)

 

12          Voedingsaanbevelingen voor Belgie. (2006). 72P

 

13     De Belgische voedsel consumptie peiling 2004. 79p

 

 

Universiteit of Hogeschool
voedings- dieetleer
Publicatiejaar
2009
Share this on: