De Droomfabriek, een droom voor elke school?

Aline
Caerels

                                                   Caerels Aline

De Droomfabriek, een droom voor elke school?

Bij het horen van De Droomfabriek denkt u waarschijnlijk meteen aan het gelijknamige kinderprogramma uit de jaren ’90, maar Vlajo vzw gaf het begrip een nieuwe invulling binnen het onderwijs. Het concept blijft grotendeels hetzelfde, namelijk kinderdromen vervullen, maar dit keer gaat het over ‘ondernemende’ kinderdromen.

Aangezien het ondernemerschap in Vlaanderen de voorbije jaren sterk gedaald is, greep de overheid in en richtte ze haar pijlen op de toekomstige generatie. Sindsdien kreeg het zogenaamde ondernemerschapsonderwijs concreet vorm. Zo zijn onder andere de mini-ondernemingen in het secundair onderwijs iedereen wel bekend, maar jammer genoeg bleef een jongere leeftijdcategorie in de kou staan.

Om dit gemis op te vangen werd De Droomfabriek opgericht, een project dat ondernemingszin en de daarbij horende vaardigheden bij zowel kleuters als lagere schoolkinderen wil stimuleren. Aan de hand van vijf ondernemende lesjes worden de kinderen meegenomen in de wereld van Doedel de dro(o)medaris, een mascotte die de kinderen meteen aan het dromen zet. Gedurende de lessen wordt er kennisgemaakt met de 5 P’s (Product – Prijs – Plaats – Personeel – Promotie)  die onmisbaar zijn in de ondernemerswereld en daarna is het tijd voor het echte werk: een eigen onderneming opstarten.

De Droomfabriek… het lijkt een droom voor elke school, maar is het dat ook werkelijk? Om dit uit te zoeken nam Aline Caerels (HOWEST) de proef op de som. In haar stageschool KA Assebroek kon ze de pakketten van De Droomfabriek in drie leerjaren uittesten. De lessen verliepen vlot en de leerlingen bedachten telkens opnieuw een leerrijke onderneming.

Zo staken de leerlingen uit het eerste leerjaar vrijwillig de handen uit de mouwen onder de noemer ‘Uw kapoen wil thuis iets doen’. De leerlingen van het derde leerjaar waren dan weer geïnspireerd door het thema van de jeugdboekenweek en wilden de hele school aanzetten tot lezen. Ze maakten zelf boeken, staken ze in een box en leenden die uit aan andere klassen onder het motto ‘Leen en lees boeken’. Tot slot werd er in het vijfde leerjaar een heuse fabriek opgericht met de naam ‘BAD 5’. De leerlingen verkochten maar liefst zeventig zelfgemaakte badsetjes en haalden een winst binnen van 88 euro.

Volgens Aline Caerels is De Droomfabriek effectief een droom voor elke school. Een leerrijke droom waarbij de talenten van leerlingen naar bovenkomen. Toch vergt deze droom enige durf want de leerkracht heeft eerder een coachende rol. Daarom enkele tips naar scholen toe: start het project met de meest enthousiaste leerkrachten, werk eventueel per graad, durf als leerkracht de leerlingen los te laten en wees niet bang voor het mislukken van een onderneming want ook dit kan leerrijk zijn.

 

Bibliografie

Boeken

 

CRIJNS, H., Ondernemen met creativiteit, Lannoo, Leuven, 2009.

 

DE DROOMFABRIEK, Handleiding Onze familie, Vlajo, Heverlee, 2007.

 

DE DROOMFABRIEK, Handleiding Onze gemeente, Vlajo, Heverlee, 2007.

 

DE DROOMFABRIEK, Handleiding Kid@Bizz, Vlajo, Heverlee, 2007.

 

JOHNSON, D.W., e.a., Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic learning, Allyn and Bacon, Boston, 1994.

 

KAGAN, S., e.a., Structureel coöperatief leren: het internationale standaardwerk, Bazalt, Middelburg, 2008.

 

VAN DEN BERGHE, W., Accent op talent. Een agenda voor vernieuwing, Garant, Antwerpen, 2004.

 

VERUE, J., HUYSMAN, J., e.a., Creatief ondernemen, Acco, Leuven, 2007.

 

VLAJO, Ready to take off: start up kit small business projects, Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw, Leuven, 2004-2005.

 

Internet

 

COMPETENTO, Accent op talent, internet, 2009-11-22, (http://www.competento.be/uploadedFiles/wwwlerenondernemenbe/docs/Leren%…).

 

COMPETENTO, Toespraak Vandenbroucke, internet, 2009-10-13, (http://www.competento.be/LerenOndernemen/IndexOneCol.aspx?id=1186).

 

DE DROOMFABRIEK, internet, 2010-05-15, (http://www.dedroomfabriek.be).

 

GEM, Ondernemerschap in België en Vlaanderen, internet, 2009-11-15, (http://www.vlerick.be/nl/10000VLK/version/default/part/AttachmentData/d…).

 

GIBB ALLAN, Educating Tomorrow’s Entrepreneurs, internet, 2009-11-16, (http://www.cipe.org/publications/ert/e30/E30_10.pdf).

 

KABINET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS EN VORMING, Actie voor ondernemend onderwijs, internet, 2009-10-13, (http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/archief/2006/2006p/1122-ondernemend…).

 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, Persbericht West-Vlaanderen, internet, 2009-11-04, (http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/Documents/nieuws persberichten/PB-010.pdf).

 

VLAJO, Vlaamse Jonge Ondernemingen, internet, 2009-10-06, (http://www.vlajo.org).

Download scriptie (2.87 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Thesis jaar
2010
Kernwoorden