De impact van productieonderbreking op kitting, een analytische studie

Eline De Cuypere Dieter Fiems
Persbericht

De impact van productieonderbreking op kitting, een analytische studie

 

Jouw droomwagen in een week tijd?

Stel, je kan kiezen tussen een autoverkoper die slechts één type wagen verkoopt of een verkoper die tien verschillende types verkoopt. Wat doe je? Inderdaad, in een grotere waaier aan producten, kan een klant een product vinden dat beter op zijn noden is afgesteld. We verkiezen allemaal een op maat gemaakte auto. Bovendien moet de auto van onze keuze snel leverbaar zijn en liefst nog tegen een zo laag mogelijke prijs. Vanuit het oogpunt van de consument zijn een grote keuze en een lage prijs niet meer dan een evidentie, voor autoproducenten is het verre van evident om een grote variëteit aan producten aan te bieden in een redelijke termijn en aan een redelijke prijs.

Een wagen bestaat uit heel wat onderdelen. Deze worden ofwel eerst afzonderlijk geproduceerd, ofwel aangekocht bij externe partners en worden daarna samen met andere onderdelen tot een wagen geassembleerd. Voorafgaand aan de assemblage worden de verschillende onderdelen opgeslagen in daarvoor bestemde containers, samen met gelijkaardige onderdelen voor andere wagens. Als je een nieuwe auto koopt, kan je tussen tal van sturen kiezen, bijvoorbeeld een multifunctioneel, een sport-, of een standaardstuur. Door die grote variëteit aan onderdelen staan er almaar meer containers aan de assembleerplaats. Dit is op den duur niet meer houdbaar. Daarom is een nieuwe manier om onderdelen aan de assembleerplaats te leveren ontstaan, namelijk het kittingproces.

 

Bij kitting worden, voorafgaand aan de eigenlijke assemblage, alle onderdelen voor een bepaalde wagen in een daarvoor ontworpen container, een kit, verzameld. Figuur 1 geeft een schets van een kittingproces in een automobielbedrijf weer. Men zal bijvoorbeeld het stuur en de wielen van jouw keuze uit de voorraadcontainers nemen en die in een kit plaatsen. Eenmaal de benodigde onderdelen in de kit zijn samengebracht wordt deze aangeleverd voor assemblage. Omdat alle onderdelen van de wagen gegroepeerd aangeleverd worden, is er minder tijd nodig om het juiste onderdeel te vinden en minder kans om het verkeerde stuur of wiel te selecteren. Bovendien wordt de ingenomen ruimte aan de assembleerplaats beperkt in vergelijking met het klassieke systeem. Automobielbedrijven zoals Volvo Europa Trucks hebben al gemerkt dat deze methode om vrachtwagenonderdelen te assembleren, goed werkt. Dankzij het kittingproces heeft het bedrijf haar productiviteit en efficiëntie sterk kunnen verhogen.

Er is echter een maar. Omwille van de hoge investeringskost en de onzekerheid omtrent efficiëntiewinst twijfelen veel bedrijven om al dan een kittingproces in hun productiesysteem in te voeren. Het is dan belangrijk om voorafgaand aan de invoering van het kittingproces de mogelijke efficiëntiewinst in te kunnen schatten. Met behulp van een nauwkeurige analyse van een kittingproces zal men voordelen en risico’s van kitting beter tegen elkaar kunnen afwegen. Wie weet kan dit vele bedrijven helpen om hun aantal soorten autos op te krikken.

Er zijn talrijke factoren die de prestatie van een kittingproces beïnvloeden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het kittingproces tijdelijk onderbroken moet worden omdat er bepaalde onderdelen ontbreken of omdat er geen kitcontainers beschikbaar zijn.  In dit onderzoek wordt voornamelijk de invloed van inefficiëntie in het aanleveren van onderdelen aan het kittingproces onderzocht. Wat gebeurt er als de productie van één of meerdere onderdelen niet altijd efficiënt verloopt? Presteert het kittingproces dan veel slechter? 

Mijn analyse bestudeert een kittingproces met twee soorten onderdelen die eerst elk in hun container – in de wetenschap een buffer genoemd – opgeslagen worden. Figuur 2 geeft een schets weer van het onderzochte proces. Wanneer je gewenste stuur en wielen in de buffers aanwezig zijn, worden ze naar de kitbuffer gestuurd. Je mag niet uit het oog verliezen dat de twee buffers een maximumcapaciteit hebben. Bijvoorbeeld, als de twee buffers vol zijn dan wordt de productie stopgezet. Dit betekent dat de onderdeel niet tot een kit zal behoren en uit het proces zal verdwijnen.

 

Het onderzoek levert een paar merkwaardige resultaten op. Eerst en vooral is de grootte van de twee buffers – zowel bij een efficiënte als bij een inefficiënte productie – heel belangrijk. Inefficiëntie betekent dat één of beide soorten onderdelen gedurende een langere periode, door bijvoorbeeld een mechanische storing, niet geproduceerd worden. De levering van jouw wagen zal daardoor bijkomende vertraging oplopen. De verkoper zal je moeten melden dat je nieuwe auto nog een week op zich laat wachten. Dus, als er inefficiëntie is in de productie, dan moeten de buffers voldoende groot zijn om jouw vraag en die van andere klanten te kunnen opvangen. Ten tweede heeft een inefficiënte productie van het ene onderdeel vooral een negatieve impact op de tweede buffer. Deze buffer zal vaker vol en leeg zijn waardoor kits niet op tijd klaar zullen zijn. Bijgevolg is de prestatie van het kittingproces onder andere afhankelijk van de grootte van de buffers. Het is dus belangrijk dat bedrijven bij het  invoeren van het kittingproces hun buffers voldoende groot maken om inefficiëntie op te vangen .

Het kittingproces biedt aldus de producenten de kans om met vele soorten onderdelen tegelijk om te gaan zonder daarvoor bijkomende kosten te betalen. Op maat gemaakte auto’s worden efficiënter geproduceerd en worden daardoor goedkoper. Zoals je ziet, kitting kan heel nuttig zijn als je een nieuwe auto koopt.

Bibliografie

E. De Cuypere, De impact van productieonderbreking op kitting, een analytische studie, Faculteit Ingenieurwetenschappen, Universiteit Gent, 2010.

Universiteit of Hogeschool
Master in de toegepaste economische wetenschappen: Handelsingenieur
Publicatiejaar
2010
Kernwoorden
Share this on: