Metaphors in natural language: An application of Conceptual Metaphor Theory to a corpus of journalistic texts

Jurgen
Lahey

                                                                Jurgen Lahey

Metaforen: gidsen doorheen het leven

Hoe ligt je naam/als een schip nog op mijn adem. Het gedicht ‘Najaar’ van Herman de Coninck opent met een mooi voorbeeld van een metafoor. Volgens de traditionele visie op metaforiek, die haar oorsprong vindt in de geschriften van de oude Griekse filosoof Aristoteles, is dat soort stijlfiguur een vergelijking van twee begrippen – in dit geval ‘naam’ en ‘schip’ – op basis van hun overeenkomst. De Coninck vergelijkt dus de naam van zijn geliefde met een schip omdat die naam op zijn adem ligt zoals een schip op de golven.

In de moderne literatuurwetenschap wordt de traditionele visie op metaforiek nog vaak als uitgangspunt genomen. Ten onrechte, want reeds in 1980 werd aangetoond dat er voor die visie geen wetenschappelijke basis is. Ze houdt namelijk geen rekening met de mentale processen die alle taalvermogen – en dus ook overdrachtelijke vormen van taal zoals de metafoor – mogelijk maken. Daar probeerde de cognitieve linguïstiek – een van de onderzoeksdomeinen die behoren tot de cognitiewetenschap – een oplossing voor aan te reiken. Die stroming binnen de taalwetenschap dankt haar naam aan het belang dat ze in haar onderzoek van taaluitingen hecht aan andere cognitieve functies dan het menselijk taalvermogen zelf, zoals het denk- en waarnemingsvermogen.

Metaforen als cognitief proces
De basis voor de cognitieve visie op metaforiek werd in 1980 gelegd door George Lakoff en Mark Johnson in ‘Metaphors we live by’. De centrale theorie die deze cognitivisten in hun boek verdedigen is de zogenaamde Conceptual Metaphor Theory, die stelt dat we begrippen interpreteren aan de hand van andere begrippen die veel fundamenteler zijn. Zo proberen we in onze dagelijkse omgang met anderen vat te krijgen op het begrip ‘discussie’ aan de hand van een ander begrip zoals ‘oorlog’. Dat proces wordt ‘conceptuele mapping’ genoemd en uit zich in concrete ‘metaforische uitdrukkingen’ als “Jouw stellingen zijn onverdedigbaar”, “Als je die strategie volgt, zal hij je zeker van de kaart vegen” en “Die opmerking sloeg in als een bom”. Concrete metaforen als deze zijn manifestaties van algemene ‘conceptuele metaforen’, in dit geval DISCUSSIE IS OORLOG. Conceptuele metaforen liggen in de geesten van taalgebruikers dus ten grondslag aan metaforische uitdrukkingen. Dat wordt aangeduid door een conceptuele metafoor weer te geven met hoofdletters.

De metafoor als standaard
Metaforen worden vaak gezien als voorbehouden voor dichterlijke lieden. Nogmaals ten onrechte. Je hoeft niet Jotie T’Hooft te heten om een metafoor te gebruiken die het leven voorstelt als een film- of theatervoorstelling, zoals in de versregels mijn leven dat ik zag opbranden,/een toeschouwer, niet bij machte/de verschrikkelijke zaal te verlaten. Iedereen kan in gewoon taalgebruik een metaforische uitdrukking gebruiken van het type HET LEVEN IS EEN FILM/TONEELSTUK, getuige daarvan alledaagse uitdrukkingen als “Hij heeft zijn hele leven in scène gezet”. Meer zelfs; taalgebruikers kunnen niet anders dan zich uitdrukken met behulp van metaforen. En dat talloze keren per dag, meestal onbewust.

Toepassing van de metafoortheorie
Het theoretische gedeelte van deze paper biedt een benadering van de traditionele en de cognitieve metafoortheorie. Het tweede deel beschrijft hoe de Conceptual Metaphor Theory in een kleinschalig taalkundig onderzoek aangewend werd om natuurlijk geschreven taalgebruik te analyseren. Op basis van krantenartikels uit de online-editie van de Britse krant The Daily Telegraph werd een corpus samengesteld waaruit vormen van metaforisch taalgebruik werden geselecteerd. Die metaforische uitdrukkingen werden vervolgens geclassificeerd als concrete manifestaties van conceptuele metaforen.

“Liefde is een kaartspel,” zong Lisa del Bo ooit. Of hoe ook het Vlaamse levenslied gebaat is bij conceptuele metaforen.

 

Bibliografie

Alejo, R. (2010). Where does the money go? An analysis of the container metaphor in economics: The market and the economy. Journal of Pragmatics, 42, 1137–1150. doi: 10.1016/j.pragma.2009.08.013

Aristotle (1954). Rhetoric (Trans. Roberts, W.Rhys). New York: Random House, Inc.

Barcelona, A. (2003). Metaphor and metonymy at the crossroads: A cognitive perspective. Berlin: Mouton de Gruyter.

Barnden, J., Agerri, R., Glasbey, S., Lee, M., Wallington, A. (2008). ATT-Meta Metaphor Databank. Birmingham: University of Birmingham. Retrieved from http://www.cs.bham.ac.uk/research/projects/attmeta/DatabankDCA/name.html

Black, M. (1962). Metaphor. In M. Black (Ed.), Models and Metaphors: Studies in language and philosophy (pp. 25-47). New York: Cornell University Press.

Booker, C. (2009 September 26). EU president’s palace will cost us millions. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Booker, C. (2009 September 26). Ireland’s EU referendum is the last stand against the ‘project’. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Booker, C. (2009 October 31). The man who let us read the EU constitution. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Britain ratifies EU Treaty. (2008 June 18). The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Chalmers, D. (2009 November 2). Conservatives need a new European policy. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Chung, S., Ahrens, K., & Huang, C.-R. (2003). Economy is a person: A Chinese-English corpora and ontological-based comparison using the conceptual mapping model. Proceedings of the ROCLING XV R.O.C. Computational Linguistics Conference XV, pp.87-110. Retrieved from http://cwn.ling.sinica.edu.tw/churen/ROCLING_4.pdf

Cienki, A. (2004). Bush’s and Gore’s language and gestures in the 2000 US presidential debates: A test case for two models of metaphors. Journal of Language and Politics, 3(3), pp.409-440. doi: 10.1075/jlp.3.3.04cie

Cienki, A. (2005). Researching conceptual metaphors that (may) underlie political discourse. Retrieved from http://eis.bris.ac.uk/~potfc/Granada/Papers/Cienki.pdf

Corts, D., & Campbell, S. (2009). Novel Metaphor Extensions in Political Satire. Retrieved from http://www.cs.bham.ac.uk/~amw/pdfVersions/CortsCampbell.pdf

Cowling, D. (1998). Building the text: Architecture as metaphor in late medieval and early modern France. Oxford: Oxford University Press.
David Miliband backs Tony Blair as EU president. (2009 October 25). The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Đurović, T. (2009). “Unity in diversity”: The conceptualisation of language in the European Union. Linguistics and Literature, 7(1), 47-61. http://facta.junis.ni.ac.rs/lal/lal2009/lal2009-04.pdf

D’Aguiar, F. (1994). The Longest Memory. London: Random House.

Eugenides, J. (1993). The Virgin Suicides. London: Bloomsbury Publishing plc.

Europe: will the voice of the people ever be heard? (2009 November 2). The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Evans, V., & Green, M. (2006). Cognitive linguistics: An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.

Ever closer union. (2009 November 3). The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Fangfang, W. (2009). The Metaphorical and Metonymical Expressions including Face and Eye in Everyday Language. Retrieved from hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:292843/FULLTEXT01

Ferrari, G. (2002). Figures of speech: Men and maidens in ancient Greece. Chicago: The University of Chicago Press.

Gardiner, N. (2009 October 29). Five reasons why Tony Blair should not be EU President. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Gentner, D., & Markman, A. (1997). Structure Mapping in Analogy and Similarity. American Psychologist, 52(1), 45-56.

Goatley, A., et al. (2005). Metalude. Hong Kong: Lingnan University. Retrieved from http://www.ln.edu.hk/lle/cwd/project01/data/metaphor.txt

Gong, S.-P. (2003). A Corpus-Based Study on Mapping Principles of Metaphors in Politics. Proceedings of the 15th ROCLING Conference for the Association for Computational Linguistics and Chinese Language Processing, pp. 287–294. Retrieved from http://www.aclweb.org/anthology/O/O03/O03-2002.pdf

Hanks, P. (2004). The syntagmatics of metaphor and idiom. International Journal of Lexicography, 17(3), 245-274. doi: 10.1093/ijl/17.3.245

Hannan, D. (2008 June 15). EU treaty: What next. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Hannan, D. (2009 October 27). Should we want Tony Blair to be President of Europe? The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/
Hellsten, I. (2002). The politics of metaphor: Biotechnology and biodiversity in the media. Retrieved from http://acta.uta.fi/pdf/951-44-5380-8.pdf

Highful, K. (2006). St. Basil’s address to young men: Metaphors to live by (Master’s thesis, Texas Tech University, 2006). Retrieved from http://etd.lib.ttu.edu/theses/available/etd-04032006-130643/unrestricte…

Ireland has voted on the Lisbon Treaty: now let Britain do the same. (2009 October 3). The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Johansen, T. (2007). What’s in a metaphor? The use of political metaphors in the Conservative and Labour parties (master paper, University of Tromsø). Retrieved from http://www.ub.uit.no/munin/bitstream/10037/1262/1/Thesis.pdf

Johnson, B. (2009 October 5). If Europe does get a president, it definitely won’t be Tony Blair. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Kimmel, M. (2009). Metaphors of the EU constitutional debate: Ways of charting discourse coherence in a complex metaphor field. Metaphorik.de, 9(2), pp.49-100. Retrieved from http://www.metaphorik.de/17/kimmel.pdf

Kirkup, J. (2009 October 29). Tony Blair should not be EU president, says Charles Clarke. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Kirkup, J. (2009 October 30). Tony Blair’s bid to become European Union president appears doomed. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Kirkup, J., & Waterfield, B. (2008 June 16). EU referendum: Gordon Brown says Britain to press ahead with moves to ratify Lisbon Treaty. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Kirkup, J., Waterfield, B. (2008 June 17). EU treaty should be dropped, say British voters. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Kirkup, J., & Waterfield, B. (2008 June 19). EU treaty: Leaders praise Gordon Brown’s courage. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Kirkup, J., & Waterfield, B. (2008 June 20). EU treaty: Judge tells Gordon Brown to delay ratification. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Knowles, M., & Moon, R. (2006). Introducing metaphor. Abingdon: Routledge.

Kondaiah, K. (2004). Metaphorical Systems and their Implications to Teaching English as a Foreign Language. Asian EFL Journal, 6(1). Retrieved from http://www.asian-efl-journal.com/images/metaphorspaper_u.doc

Kövecses, Z. (2002). Metaphor: A practical introduction. New York: Oxford University Press, Inc.

Kövecses, Z. (2009). Metaphor, Culture, and Discourse: The Pressure of Coherence. In A. Musolff & J. Zinken (Eds.), Metaphor and Discourse (pp. 11-24). Hampshire: Palgrave Macmillan.

Lakoff, G. (2002). Moral Politics: How liberals and conservatives think. Chicago: The University of Chicago Press.

Lakoff, G., Espenson, J., & Schwartz, A. (1991). Master Metaphor List (Second Draft Copy). Berkeley: University of California.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenges through western thought. New York: Basic Books.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press.

Lee, D. (2002). Cognitive Linguistics: An introduction. Oxford: Oxford University Press.

Lee, M., & Barnden, J. (2001). Mental Metaphors from the Master Metaphor List: Empirical Examples and the Application of the ATT-Meta System. Retrieved from http://www.cs.bham.ac.uk/~jab/ATT-Meta/Papers/mml.CSRP-01-03.pdf

Lemprière, J. (1949). Lemprière’s Classical Dictionary of Proper Names mentioned in Ancient Authors. New York: E.P. Dutton & Company.

Liberman, M., & Foster, E. (1968). A modern lexicon of literary terms. Glenview: Scott, Foresman and Company.

Lisbon Treaty: Czech Republic offers hope of a referendum (2009 September 21). The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Lönneker, B. (2003). Is there a way to represent metaphors in WordNets? Insights from the Hamburg Metaphor Database. Proceedings of the ACL Workshop on the Lexicon and Figurative Language, pp.18-26. doi: 10.3115/1118975.1118978

Michaels, A. (2009 October 29). Nobody wants Tony Blair as Europe’s president. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Nasti, C. (2009). Metaphors on the way to Lisbon: Will the treaty go on the trunk line or will it be stopped in its course? Retrieved from
http://www.cs.bham.ac.uk/~amw/pdfVersions/Nasti.pdf

Overhaul the EU budget. (2009 November 10). The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Panther, K., & Thornburg, L. (2003). The roles of metaphor and metonymy in English –er nominals. In R. Dirven, & R. Pörings (Eds.), Metaphor and metonymy in comparison and contrast (pp. 279-319). Berlin: Mouton de Gruyter.

Partridge, E. (1958). Origins: A short etymological dictionary of modern English. London: Routledge & Kegan Paul.

Peleman, K. (2009). The Semantics of the Dutch Preposition “In”. Retrieved from http://kristofpeleman.com/articles/English%20Linguistics%20-%20Semantic…

Pierce, A., & Waterfield, B. (2009 October 26). Will Tony Blair become the first President of Europe? The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Richards, I. (1936). The Philosophy of Rhetoric. New York: Oxford University Press, Inc.

Ricoeur, P. (1978). The Metaphorical Process as Cognition, Imagination, and Feeling. Critical Inquiry, 5(1), 143-159.

Riddell, M. (2009 October 26). Britain’s on the wane, and the EU is our only hope of influence. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Ruiz de Mendoza Ibáñez, F. & Díez Velasco, O. (2003). Patterns of conceptual interaction. In R. Dirven, & R. Pörings (Eds.), Metaphor and metonymy in comparison and contrast (pp.489-532). Berlin: Mouton de Gruyter.

Samuel, H. (2008 July 10). Nicolas Sarkozy pledges to force through EU Treaty. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Schäffner, C. (2004). Metaphor and translation: some implications of a cognitive approach. Journal of Pragmatics, 36, 1253-1269. doi: 10.1016/j.pragma.2003.10.012

Stares, J. (2008 June 14). What now for the Lisbon Treaty? Q&A. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Stefanowitsch, A. (2006). Words and their metaphors: A corpus-based approach. In A. Stefanowitsch & S. Gries (Eds), Corpus-based Approaches to Metaphor and Metonymy (Trends in Linguistics 171) (pp.61-105). Berlin and New York: Mouton de Gruyter.

Vaičenonienė, J. The Conduit Metaphor in English and Lithuanian: A corpus-based approach. Darbai ir Dienos, 24, 143-167. Retrieved from http://donelaitis.vdu.lt/publikacijos/vaicenoniene.pdf

Van Gorp, H., Delebastita, D., & Ghesquière, R. (1998). Lexicon van literaire termen. Deurne: Wolters Plantyn.

Voters could still get say on EU Lisbon Treaty under the Conservatives, Boris Johnson says. (2009 October 5). The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Waterfield, B. (2008 June 13). Nicolas Sarkozy plans to bypass Irish no vote. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Waterfield, B. (2008 June 13). Lisbon Treaty resurrects the defeated EU Constitution. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Waterfield, B. (2008 June 15). EU foreign ministers try to save rejected Lisbon Treaty after Ireland referendum. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Waterfield, B. (2008 July, 21). Irish will not swallow Sarkozy’s EU Treaty plan. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Waterfield, B. (2008 October 10). EU steps up pressure on Ireland to hold second Lisbon Treaty referendum. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Waterfield, B. (2009 November 3). EU Lisbon Treaty: court clears way for Czech President to sign. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

Winnett, R. (2008 June 18). EU treaty likely to win House of Lords backing despite Irish vote. The Daily Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/

 

Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2010