User centered design filosofie als basis voor de analyse van de gebruikersinteractie ter verbetering van de non-invasieve bilirubinemeter.

Delphine
Depuydt

De user centered bilirubinemeter, niet zomaar een product.

 Met deze twee begrippen ging Delphine Depuydt, studente industrieel ontwerpen aan de hogeschool te Kortrijk, een jaar lang aan de slag. In haar masterproef wordt het herontwerp van een medisch toestel stap voor stap geïllustreerd. Hierbij werd het huidige log, onhandig en frustrerend toestel omgevormd tot een compact en gebruiksvriendelijk werkinstrument. De aanpak, waarbij we de gebruiker centraal stellen, staat bekend onder de term ‘user centered design’. Dit werd toegepast op een bilirubinemeter, gebruikt om geelzucht op te sporen bij pasgeborenen.
 
Vele kersverse mama’s kennen het probleem: mijn baby ziet geel, wat nu? De standaard procedure is dat er bloed wordt afgenomen bij de pasgeborene om na te gaan of de bilirubinewaarde (geelzucht indicatie in het bloed) niet te hoog is. Mocht dit het geval zijn dan wordt fototherapie toegepast, en ter controle elke dag bloed geprikt. Al gauw staan de vuistjes van de baby vol pijnlijke prikken. Om dit heikel punt op te lossen werd de bilirubinemeter uitgevonden. Met dit toestel meet je de bilirubinewaarde zonder te hoeven prikken. Lichtstralen worden uitgestuurd naar het voorhoofd of het borstbeen van het kindje (het toestel wordt op 14mm van de huid gehouden). Aan de hand van het weerkaatste licht wordt de bilirubineconcentratie bepaald en hoef je geen bloed te prikken.
 
De grote uitdaging bij dergelijk technologisch toestel is het maken van de vertaalslag naar de gebruiker. Weerstand tegen verandering ligt ingebakken in onze natuur. Een succesvol product bekom je wanneer de drempel tot het nieuwe toestel zo laag mogelijk is. Met andere woorden, als je zonder het lezen van de handleiding, er ook in slaagt om het toestel te gebruiken. Dit is het succes van Apple, die op een zeer doorgedreven manier is gaan kijken hoe de gebruiker met een toestel omgaat, en daarop is gaan inspelen.
 
User centered design steekt vaak de kop op als het om websites gaat, maar in feite kan dit begrip uitgebreid worden naar product design. Hierbij wordt in elke fase van het ontwerp de gebruiker centraal gesteld. Dit kan enkel als je ook effectief contact hebt met de gebruiker. Voor deze masterproef kon Delphine rekenen op de samenwerking van AZ Groeninge te Kortrijk, H. Hartziekenhuis te Roeselare en het UZ te Gent. Hierbij volgde ze de verpleegsters tijdens hun dagelijkse routine, om inzicht te verwerven in hun werkomgeving. Dit is een gouden regel bij user centered ontwerpen, waarbij men producten ontwerpt die rekening houden met hoe de klant waarneemt, denkt, rekent, hoe hij taken aanpakt en hoe hij leert.
 
Handige tips over hoe je het best observeert zijn terug te vinden in de Human Centered Design toolkit recent opgesteld door International Development Enterprises (IDE) in samenwerking met het design bedrijf IDEO (reeds 38.300 keer gedownload). De download cijfers geven aan dat user centered design ook een hot topic is in de designwereld, naast ecodesign dat nu zowat alle media aandacht krijgt. Het probleem is dat je geen certificaat kunt krijgen voor een user centered product, en dus is het een minder tastbaar gegeven. Als bedrijf is het makkelijker om zelf veronderstellingen te maken in plaats van tijdrovende observaties en testen uit te voeren. Hierdoor ontstaan ‘slechte producten’, niet ingespeeld op de doelgroep.
 
Concreet toegepast op de bilirubinemeter
Het huidige toestel (17 x 8 x 5cm ) had een aantal struikelblokken tijdens het gebruik: het was groot om te positioneren boven het kind, moeilijk stil te houden (wat een vereiste is), en had een ingewikkelde user interface.
Een eerste veronderstelling was dat het toestel (zelfs met verkleinde elektronica) onmogelijk stil te houden viel door een mensenhand. Al gauw werd het tegendeel bewezen toen bleek dat de verpleegsters de gewoonte hadden te steunen op de pasgeborene om een meting uit te voeren. Zo hielden ze in hun ene hand het toestel en met het andere fixeerden ze de baby.
 
Deze vaststelling leidde tot de meest ingrijpende verandering van het product. De LEDs, die de meting uitvoeren, werden geïsoleerd van de ‘verwerkende elektronica’. Hierdoor ontstond de ‘LEDkop’ (2 x 2 x 5cm). Nu kan de verpleegster meten zonder het kind zwaar te belasten, krijgt ze gemakkelijk feedback, en heeft ze geen last van een moeilijk leesbare display in couveuses. Daarnaast is het enkel de LEDkop die de couveuse ingaat, en dus ook enkel deze die moet ontsmet worden. Hygiëne is namelijk cruciaal op materniteit en neonatologie.
 
Dit is slechts één luik van de observaties. De ontwerpcyclus werd iteratief doorlopen en telkens opnieuw getest. Voor de user interface werd er ook getest met een onwetend doelpubliek, om een zo makkelijk mogelijke en logische structuur te bekomen.
Naast de verbeteringen voor de gebruiker werd ook het inwendige onder de loep genomen. De LEDs die in de kleine eenheid zitten, moeten telkens gekalibreerd worden. In het oude toestel had men een motor nodig om de LEDs te verdraaien naar een kalibreerplaatje. Deze motor zorgde voor het meeste falen van het toestel. Door de losstaande LEDkop, wordt deze motor geëlimineerd. Het plaatje bevindt zich nu vlak onder de plaats waar de LEDkop in het toestel past.
 
Toekomst
De Standaard Juni 2010 : “Belgen staan positief tegenover digitaal medisch dossier”. Ziekenhuizen zijn volop bezig met te digitaliseren, in sommige instellingen zijn digitale patiëntendossiers al realiteit. Het zal niet lang meer duren vooraleer de arts met een handheld computer rondtoert en alle mappen verbannen worden. In zo een stadium kan deze bilirubinemeter nog vereenvoudigd worden. Het is de LEDkop die meet, en die de waarde stockeert. Na de meting wordt de LEDkop in het toestel geplaatst en worden de gegevens via USB overgeladen. Het toestel voert dan berekeningen uit op de gemeten lichtintensiteit om tot een bilirubinewaarde te komen. Deze taak wordt dan door de handheld computer overgenomen. Zo kan elke arts zijn eigen LEDkop bezitten, een compacte unit die een groot verschil kan betekenen in de behandeling van geelzucht bij pasgeborenen.
 
Voordelen op een rij
-User centered user interface
-Geen hinder (prikken) voor de patiënt
-Hygiënisch
-Heel compact, een hand vrij om de baby stil te houden (noodzaak) 
-Beter ingespeeld op de bewegingsgevoelige meettechnologie
-Eliminatie van de motor als laatste mechanische component
-De barcodescanner zorgt voor traceerbare resultaten
-Alarmsignaal wordt weergegeven bij kritische waarden (aangepast per patiënt)
-De pediater wordt geholpen bij het bepalen van de behandeling
-Via USB kunnen de gegevens in de patiëntendossiers ingeladen worden
-Bijhorende software kan voorspellende curven opstellen om preventief te handelen

Bibliografie

Bibliografie

[1]          E.B.-N. Sanders, P.J. Stappers, Co-creation and the new landscapes of design, CoDesign, Taylor & Francis, March 2008
[2]          J.M. Dick, mésure non invasive du taux de bilirubine de la peau, Medick S.A., Med&Led, okt 2001, WO/2001/072222
[3]          D.De Luca, E. Zecca, M. Corsello, E. Tiberi, C. Semeraro, C. Romagnoli, Attempt to improve transcutaneous bilirubinometry: a double blind study of Medick Bilimed versus Respironics Bilicheck, Arch Dis Child Fetal Neonatal,Ed 2008; 93 : F135-139
[4]          P.Szabo, M.Wolf, H.Ulrich Bucher, J.C.Fauchère, D.Haensse, R.Arlettaz, Detection of hyperbilirubinaemia in jaundiced full-term neonates by eye or by bilirubinometer?, Eur J Pediatr, 2004; 163 : 722-727
[5]          M.Buchenau, JF.Suri, conf. Experience prototyping, Sigchi, Brooklyn, New York, 2000
[6]          Bill & Melinda Gates Foundation and non-profit groups IDE, ICRW, and Heifer International, IDEO, Human centered design toolkit, www.ideo.com, 2009
[7]          J.Koning, Bluetooth redt levens, hartpatiënten in de gaten houden met mobiele telefoons, www.zdnet.be, 24 januari 2001
[8]          B. Senese, Implementing Wireless Communication in Hospital Environments with Bluetooth, 802.11b, and Other Technologies, Wireless technologies offer a number of benefits in healthcare. But what issues remain to be addressed?, Medical Device and diagnostic industry, july 2003
[9]          J.Adams, Zigbee health care, everythingwireless.wordpress.com, 30 september 2009
[10]        R.Thompson, Manufacturing processes for design professionals, Thames&Hudson Ltd, Londen, 2007, p51
[11]        K.G.Budinski, M.R. Budinski, Materiaalkunde Technici, 3e herziene druk, SDU Uitgevers bv, Den Haag, 2006

Download scriptie (21.72 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Thesis jaar
2010