Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs

Gitte Van Eynde
Welke invloed heeft onderwijs op de toekomst van een jongere? Wat als iedereen een negatief advies geeft om de overstap te maken? Welke invloed heeft onderwijs op het zelfbeeld van een jongere? Kan iemand met ADHD functioneren in het gewoon secundair beroepsonderwijs?Dit zijn een aantal vragen die ik me stel. Om een beter inzicht te krijgen in het beroepsonderwijs geef ik in het kort de structuur ervan weer. In mijn onderzoek bespreek ik het stappenplan om de jongeren uit het buitengewoon lager onderwijs efficiënt te begeleiden in de overgang naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs

Welke invloed heeft onderwijs op de toekomst van een jongere? Wat als iedereen een negatief advies geeft om de overstap te maken? Welke invloed heeft onderwijs op het zelfbeeld van een jongere? Kan iemand met ADHD functioneren in het gewoon secundair beroepsonderwijs?

Dit zijn een aantal vragen die ik me stel. Om een beter inzicht te krijgen in het beroepsonderwijs geef ik in het kort de structuur ervan weer. In mijn onderzoek bespreek ik het stappenplan om de jongeren uit het buitengewoon lager onderwijs efficiënt te begeleiden in de overgang naar het beroepsonderwijs. Hierin specifi-eer ik waarmee je best rekening houdt bij zo’n overstap. Na de overschrijving is een conti-nue begeleiding noodzakelijk. Dit verkleint de kans op mislukken in de loop van het eerste jaar secundair beroepsonderwijs. Hierin bespreek ik eveneens hoe je ongewenst gedrag constructief kan aanpakken en wel-ke methodiek in het dagcentrum gebruikt wordt bij kinderen/ jongeren met ADHD. Deze methodiek kan ik nuttig aanwenden als de jongere toch meer moeite blijkt te hebben met de overstap dan verwacht. Van deze methodiek heb ik ook enkele toepassingen ontworpen die voor hem een hulpmiddel kunnen zijn.

Tot slot kom ik tot het besluit. Als besluit geef ik een persoonlijke reflectie van het thema met mijn specifieke visie op deze problematiek: Wat beïnvloedt de onderwijskansen van een jongere met ADHD en hoe kan ik vanuit het dagcentrum daaraan meewerken?

Bibliografie

 

─          Alaerts, H. (s.d) Afdelingen. [online]. Geel: VZW De Waaiburg.

http://www.dewaaiburg.be/services.html (geraadpleegd op 22.03.11)

─          Berghmans, J. (2011). BLIO (bijzonder leermeester individueel onderwijs). Buitengewoon lager onderwijs, Tongelsbos. Westerlo. Afspraak 1 april ’11.

─          Bernadette, G., Van ’t Hof, S. (2010). ADHD?! WAT NU? (Een praktische wegwijzer voor ouders). Huizen, Pica.

─          Bollaert, R., Derudder, M. (2004). Tieners zit stil! op school (Omgaan met ADHD, gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners). Tielt, Lannoo nv.

─          Borrey, G., Jennes, A., Ranschaert, I., Ghesquière, P. (2001). Buitengewoon onderwijs op nieuwe wegen. In: De Fever, F., Hellinckx, W., Grietens, H. Handboek jeugdhulpverlening (Een orthopedagogisch perspectief). Leuven/ Leusden, Acco.

─          Broekaert, E. (2000). Personen met gedragsstoornissen. In: Broekaert, E. (Red.). Handboek bijzondere orthopedagogiek. 4de voorziene druk. Leuven/Apeldoorn, Garant.

─          Callaert, A. (2011). Orthopedagoge. De Balderschool. Berlaar. Afspraak 16 mei ’11.

─          Claes, C. (2011). Directrice. Instituut van de Voorzienigheid, secundaire school. Herentals. Afspraak 9 mei ’11.

─          Davis, R., Braun, E. (2004). De gave van leren. Rijswijk, Elmar BV.

─          Deconinck, P. (2011). Maatschappelijk werkster. CLB GO. Mol. Afspraak 26 april ’11.

─          De Jonghe, M. (2011). GON- coördinator. Buitengewoon Lager onderwijs, Berkenboom Mozaïek. Sint Niklaas. Afspraak 6 mei ’11.

─          Delvos, M. (2003). Luister je wel naar mij? (Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar). 7de druk. Amsterdam, SWP.

─          digiCLB (s.d.) Wat is geïntegreerd onderwijs (GON)? [online]. Vlaams Brabant/Brussel: digiCLB.

http://www.digiclb.be/Onderwijs-algemeen/Wat-is-geintegreerd-onderwijs-… (geraadpleegd op 22.04.11)

─          Gemeenschapsonderwijs (s.d.) Geïntegreerd onderwijs (GON) [online]. Brussel: Gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

http://www.gemeenschapsonderwijs.be/sites/portaal_nieuw/SO/Schoolonders… (geraadpleegd op 22.04.11)

─          Ghesquière, P., Grietens, H. (2006). Jongeren met leer- of gedragsproblemen (Naar een school met zorg). Leuven/ Voorburg, Acco.

─          Hendrickx, R. (2011) Scholen en medewerkers [online]. Plaats van uitgave onbekend: CLB Kempen. http://www.clb-kempen.be/vestigingen/herentals (geraadpleegd op 01.04.11)

─          Instituut van de Voorzienigheid (s.d.). Studierichtingen [online]. Herentals: Instituut van de Voorzienigheid. http://www.voorzienigheid-herentals.be/studierichting.html (geraadpleegd op 01.04.11)

─          Katholieke Universiteit Leuven (s.d.) Differentiatie en oriëntatie, doorstromingsmogelijkheden S.O. [online]. Leuven: KU Leuven.

https://www.kuleuven.be/algdid/difdyn1.php3?klikt=cmaps7tdi31-01&gr=1 (geraadpleegd op 08.04.11)

─          Klasse, (2010), De beertjes van Meichenbaum. [online]. Plaats van uitgave onbekend: Klasse. http://www.klasse.be/vandaag/files/pdf/20010901_beren.pdf (geraadpleegd op 10.04.11)

─          Merlevende, E., Meerschaert, T., Bosmans, G., De Mey, W., Braet, C. (2004). Kinderen … de baas!? (Praktijkboek voor deskundigen). Antwerpen/ Apeldoorn, Garant.

─          Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2005). Onderwijs in Vlaanderen (een brede kijk op het Vlaamse onderwijslandschap). Brussel: Ministerie van Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Informatie en Documentatie Onderwijs in samenwerking met de andere administraties en afdelingen van het departement Onderwijs.

─          Onderwijs Vlaanderen, (2003), Koninklijk Besluit. [online]. Brussel: Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?doci… (geraadpleegd op 11.03.11)

─          Onderwijs Vlaanderen, (s.d.), Decreet van 25 februari 1997. [online]. Brussel: Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?doci… (geraadpleegd op 11.03.11)

─          Onderwijs Vlaanderen, (s.d.), Studiegebieden. [online]. Brussel: Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/studiegebieden.asp (geraadpleegd op 07.05.11)

─          Onderwijs Vlaanderen (2011), Omzendbrief 11.09.03. [online]. Brussel: Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?doci… (geraadpleegd op 10.05.11)

─          Peerlings, W. (2004). Mijn kind is onhandig (Omgaan met visuomotorische problemen). Tielt, Lannoo nv.

─          Peeters, Evy. (2011). Leerkracht buitengewoon onderwijs. De Balderschool. Berlaar. Afspraak 17 april ’11.

─          Sint- Calasanzinstituut (s.d.), Studieaanbod- overzicht. [online]. Nijlen: Sint- Calasanzinstituut. http://www.calasanz.be/ (geraadpleegd op 01.04.11)

─          Timmerman, K. (2001). Een persoonlijke denk- en leerstijl (Handleiding voor leerkrachten, begeleiders en ouders). Leuven/Leusden, Acco.

─          Timmerman, K. (2002). Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen. 2de herwerkte druk. Leuven/ Leusden, Acco.

─          Baard, M., van der Elst, D. (s.d.), Ongewild lastig in de puberteit en adolescentie. [online]. Huizen: Uitgeverij Pica.

http://www.uitgeverijpica.nl/index.php/ontwikkelingsstoornissen/89-onge… (geraadpleegd op 07.05.11)

─          Van den Berg, P. (2002). De aanpak van de kinderen in BLO type 3 (Caleisdoscoop).

─          Van Den Broeck, H. (2006). Opvoeden in de klas (Wegwijzer voor leerkrachten). Leuven, Lannoo nv.

─          Vanderplasschen, W., Vandevelde, S., Claes, C., Broekaert, E., Van Hove, G. (2007). Orthopedagogische werkvelden in beweging (Organisatie en tendensen). Antwerpen/ Apeldoorn, Garant.

─          Van Helden, I. (2011). Maatschappelijk werkster. CLB. Geel. Afspraak 16 maart ’11.

─          Van Sande, H. (2011). Klasleerkracht Klaas. SAIO. Geel. Afspraak 28 maart ’11.

─          Vergauwen, G., Deserrano, G. (2005). Attitudes evalueren (Een zeiltocht). Antwerpen/ Apeldoorn, Garant.

─          Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (2007), Geïntegreerd Onderwijs. [online]. Brussel. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/20623-Ge%C3%83%C2%AFntegreerd+onderwij… (geraadpleegd op 22.04.11)

─          Willems, M. (2011). GON- begeleidster. De Mast. Kasterlee. Afspraak 10 mei ’11.

─          Winkelaar, P. (2007). Methodisch werken (Inleiding tot methodisch handelen met en voor mensen). 4de druk. Utrecht, De Tijdstroom.

─          Wittoek, G. (2011), Studiekiezer. [online]. Plaats van uitgave onbekend: Vrije CLB- koepel. http://www.studiekiezer.be/Secundair/index.php (geraadpleegd op 18.04.11)

─          Wittoek, G. (2011), Studiekiezer. [online]. Plaats van uitgave onbekend: Vrije CLB- koepel. http://www.studiekiezer.be/Secundair/sec_1B.php (geraadpleegd op 17.04.11)