De intergenerationele transmissie van racisme en autoritarisme: De modererende invloed van intergroepcontact.

Rody
Verhage

 

Racisme: Jong geleerd is (niet noodzakelijk) oud gedaan.

Hoe intenser het racisme van ouders is, hoe sterker de raciale vooroordelen van hun adolescente kinderen zullen zijn, zo blijkt uit recent onderzoek. Toch is de werkelijkheid minder dramatisch en eenzijdig dan op het eerste zicht zou lijken. Positieve ervaringen met allochtonen kunnen volgens onderzoekers immers zelfs de extreemste racisten tot inkeer doen komen.

Met het proces tegen de neonazi's van het extreemrechtse Bloed Bodem Eer Trouw en de herhaaldelijke berichten over racisme in de voetbalwereld vers in het geheugen, kan racisme vandaag de dag nog steeds gezien worden als een alom aanwezig maatschappelijk probleem. Ook in de Vlaamse klaslokalen is racisme helaas niet onbestaand.

Een thesisstudent in de klinische psychologie van de Universiteit Gent onderzocht het racisme van honderd Vlaamse middelbare scholieren en hun ouders met behulp van vragenlijsten. Uit de resultaten blijkt dat de racistische opvattingen onder adolescenten voor een deel te verklaren zijn door het racisme van hun ouders. Het gedachtegoed wordt mogelijks expliciet meegegeven in de opvoeding, of het gedrag van ouders wordt simpelweg geïmiteerd door de kinderen. Ook de mate van Rechts Autoritarisme, zowel bij ouders als bij de kinderen zelf, speelt volgens de resultaten van het onderzoek een duidelijke rol. Dit Rechts Autoritarisme is een persoonlijkheidskenmerk dat eveneens wordt doorgegeven van generatie op generatie en zich uit in een conservatieve houding en onderwerping aan autoriteit.

Indien de adolescenten veel contact hadden met allochtonen, werden hun raciale vooroordelen echter veel minder gestuurd door autoritarisme en het racisme van hun ouders, maar hoofdzakelijk door hun eigen ervaringen en contacten. De interacties met mensen uit minderheidsgroepen, ook wel intergroepcontact genoemd, treedt met andere woorden op als buffer tegen de andere onderzochte invloeden op de ontwikkeling van racisme.

Uit deze bevindingen zijn enkele richtlijnen af te leiden voor de ontwikkeling van effectieve vormen van racismebestrijding. Zo is het bijvoorbeeld van essentieel belang om het positieve contact met minderheidsgroepen de maximaliseren. Daarnaast is het ook belangrijk om negatieve ervaringen met allochtonen zo veel mogelijk te beperken. Een ideale context om dit te realiseren is natuurlijk het klaslokaal. Samen opdrachten volbrengen of collectief deelnemen aan leuke activiteiten zijn simpele, maar toch krachtige hulpmiddelen die makkelijk ingezet kunnen worden vanaf een jonge leeftijd. Het spreekwoord luidt immers nog steeds: Jong geleerd is oud gedaan.

Bibliografie

 

Aboud, F. E. (1988). Children and prejudice. Oxford: Basil Blackwell.

Aboud, F. E., & Doyle, A. (1996). Parent and peer influences on children’s racial attitudes. International Journal of Intercultural Relations, 20, 371–383.

Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D., & Sanford, R. N. (1950). The authoritarian personality. New York: Harper.

Aiken, L. S., & West, S. G. (1986). Multiple regression: Testing and interpreting interactions. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley.

Altemeyer, B. (1981). Right-wing authoritarianism. Manitoba: University of Manitoba Press.

Altemeyer, B. (1988). Enemies of freedom. London: Jossey Bass.

Altemeyer, B. (1998). The other 'authoritarian personality'. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (pp. 47-92). San Diego, CA: Academic Press.

Aron, A., & Aron, E. N. (1996). Self and self-expansion in relationships. In G. Fletcher & J. Fitness (Eds.), Knowledge structures in close relationships: A social psychological approach (pp. 325-344). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Aron, A., Aron E. N., & Smollan, D. (1992). Inclusion of other in the self scale and the structure of interpersonal closeness. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 596-612.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Barker, M. (1984). The new racism: Conservatives and the ideology of the tribe. Frederick, MD: Aletheia Press.

Belga. (2006, 12 mei). Hans Van Themsche aangehouden voor moord en poging tot moord [Elektronische versie]. Het Nieuwsblad.

Bergmann, W., & Erb, R. (1986). Kommunikationslatenz, moral und offentliche meining. Kolner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 38, 223-246.

Brehm, S. S., Kassin, S., Fein, S., Mervielde, I., & Van Hiel, A. (2006). Sociale psychologie. Gent: Academia Press.

Brown, R., Eller, A., Leeds, S., & Stace, K. (2007). Intergroup contact and intergroup attitudes: A longitudinal study. European Journal of Social Psychology, 37, 692-703.

Brown, R., & Hewstone, M. (2005). An integrative theory of inter- group contact. Advances in Experimental Social Psychology, 37, 255-343.

Cameron, L., Rutland, A., Brown, R., & Douch, R. (2006). Changing children’s intergroup attitudes towards refugees: Testing different models of extended contact. Child Development, 77, 1208-1219. Carlson, J. M., & Iovini, J. (1985). The transmission of racial attitudes from fathers to sons: A study of Blacks and Whites. Adolescence, 20, 233-237.

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (n.d.). De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. Bezocht op 20 juli, 2010, http://www.diversiteit.be/?action=onderdeel&onderdeel=63&titel=De+antid….

Chatard, A., & Selimbegovic, L. (2008). The Intergenerational Transmission of Social Dominance: A Three-generation Study. European Journal of Personality, 22, 541-551.

Christ, O., Hewstone, M., Tausch, N., Wagner, U., Voci, A., Hughes, J., & Cairns, E. (2010). Direct contact as a moderator of extended contact effects: Cross-sectional and longitudinal impact on out- group attitudes, behavioral intentions, and attitude certainty. Personality and Social Psychology Bulletin, 36, 1662-1674.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioural sciences. New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Crisp, R. J., Stathi, S., Turner, R. N., & Hunsu, S. (2008). Imagined Intergroup Contact: Theory, Paradigm and Practice. Social and Personality Psychology Compass, 2, 1-18.

Crisp, R. J., & Turner, R. N. (2009). Can imagined interactions produce positive perceptions? Reducing prejudice through simulated social contact. American Psychologist, 64, 231-240.

Davey, A. G. (1983). Learning to be prejudiced: Growing up in multi-ethnic Britain. London: Edward Arnold.

Deschamps, J. C., & Brown, R. (1983). Superordinate goals and intergroup conflict. British Journal of Social Psychology, 22, 189-195.

Deslé, E., & Martens, A. (1992). Gezichten van hedendaags racisme. Brussel: VUBpress.

Dhont, K., Cornelis, I., & Van Hiel, A. (2010). Interracial public-police contact: Relationships with police officers’ racial and work-related attitudes and behaviors. International Journal of Intercultural Relations, 34, 551-560.

Dhont, K., & Van Hiel, A. (2009). We must not be enemies: Interracial contact and the reduction of prejudice among authoritarians. Personality and Individual Differences, 46, 172-177.

Dhont, K., & Van Hiel, A. (2011). Direct contact and authoritarianism as moderators between extended contact and reduced prejudice: Lower threat and greater trust as mediators. Group Processes & Intergroup Relations, 14, 223-237.

Dhont, K., Van Hiel, A., De Bolle, M., & Roets, A. (in press). Longitudinal intergroup contact effects on prejudice using self- and observer-reports. British Journal of Social Psychology.

Dovidio, J. F., & Gaertner, S. L. (1998). On the nature of contemporary prejudice: the causes, consequenses and challenges of aversive racism. In J. Eberhardt & S. T. Fiske (Eds.), Confronting racism: The problem and the response (pp. 3-32). Newbury Park, CA: Sage.

Dovidio, J. F., Gaertner, S. L., & Kawakami, K. (2003). Intergroup contact: the past, present, and the future. Group Processes & Intergroup Relations, 6, 5-21.

Duckitt, J. (2001). A dual-process cognitive-motivational theory of ideology and prejudice. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 33, pp. 41-113). San Diego, CA: Academic Press.

Duckitt, J. (2006). Differential effects of right wing authoritarianism and social dominance orientation on outgroup attitudes and their mediation by threat from and competitiveness to outgroups. Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 684-696.

Duriez, B., & Soenens, B. (2009). The integenerational transmission of racism: The role of Right Wing Authoritarianism and Social Dominance Orientation. Journal of Research in Personality, 43, 906-909.

 

Duriez, B., Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2007). In Search of the Antecedents of Adolescent Authoritarianism: The Relative Contribution of Parental Goal Promotion and Parenting Style Dimensions. European Journal of Personality, 21, 507-527.

Duriez, B., Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2008). The intergenerational transmission of authoritarianism: The mediating role of parental goal promotion. Journal of Research in Personality, 42, 622-642.

Ekehammar, B., Akrami, N., Gylje, M., & Zakrisson, I. (2004). What matters most to prejudice: Big Five personality, Social Dominance Orientation, or Right-Wing Authoritarianism? European Journal of Personality, 18, 463-482.

Epstein, R., & Komorita, S. S. (1966). Childhood prejudice as a function of parental ethnocentrism punitiveness, and outgroup characteristics. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 259-264.

Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton.

Essed, P. (1984). Alledaags racisme. Amsterdam: Sara.

European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. (2009). Discrimination in the EU in 2009. Special Eurobarometer, 317 (Wave 71.2), 1-228.

Fishbein, H. D. (2002). Peer prejudice and discrimination: The origins of prejudice. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Freriks, P. (1990, 1 mei). Franse anti-racisten willen handen vuil maken. De Volkskrant.

Fromm, E. (1941). Escape from freedom. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Gaertner, S. L., & Dovidio, J. (1986). The aversive form of racism. In J. Dovidio & S.L. Gaertner (Eds.), Prejudice, discrimination, and racism (pp. 61-89). San Diego, CA: Academic Press.

Gaertner, S. L., Dovidio, J. F., Rust, M. C., Nier, J. A., Banker, B. S., Ward, C. M., Mottola, G. R., & Houlette, M. (1999). Reducing intergroup bias: Elements of intergroup cooperation. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 388-402.

 

 

Hardin, C. D., & Conley, T. D. (2001). A relational approach to cognition: Shared experience and relationship affirmation in social cognition. In G. B. Moskowitz (Ed.), Cognitive social psychology: The Princeton Symposium on the Legacy and Future of Social Cognition (pp. 3-17). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Hardin, C. D., & Higgins, E. T. (1996). Shared reality: How social verification makes the subjective objective. In R. Sorrentino, & E. Tory Higgins (Eds.). Handbook of motivation and cognition (Vol. 3, pp. 28-84). New York: Guilford Press.

Hass, G. R., Katz I., Rizzo N., Bailey J., & Eisenstadt D. (1991). Cross-Racial Appraisal as Related to Attitude Ambivalence and Cognitive Complexity. Personality and Social Psychology Bulletin, 17, 83-92.

Hewstone, M., Cairns, E., Voci, A., Hamberger, J., & Niens, U. (2006). Intergroup contact, forgiveness, and experience of “The Troubles” in Northern Ireland. Journal of Social Issues, 62, 99-120.

Hewstone, M., Judd, C. M., & Sharp, M. (2011). Do observer ratings validate self-reports of intergroup contact? A round-robin analysis. Journal of Experimental Social Psychology, 47, 599-609.

Hodson, G., Dovidio, J. F., & Esses, V. M. (2003). Ingroup identification as a moderator of positive-negative asymmetry in social discrimination. European Journal of Social Psychology, 33, 215-233.

Hodson, G., Dovidio J. F., & Gaertner, S. L. (2004). The aversive form of racism. In J. L. Chin (Ed.), The Psychology of prejudice and discrimination: Racism in America (pp. 119-135). Westport, CT: Praeger Publishers.

Hodson, G., Harry, H., & Mitchell, A. (2009). Independent benefits of contact and friendship on attitudes toward homosexuals among authoritarians and highly identified heterosexuals. European Journal of Social Psychology, 39, 509-525.

Hogg, M. A. (2003). Social identity. In M. R. Leary, & J. P. Tangney (Eds.), Handbook of self and identity (pp. 462-479). New York: Guilford.

Hogg, M. A., & Vaughan, G. M.  (2008). Social psychology. Harlow: Prentice Hall.

 

Islam, M. R., & Hewstone, M. (1993). Dimensions of contact as predictors of intergroup anxiety, perceived outgroup variability, and out- group attitude: An integrative model. Personality and Social Psychology Bulletin, 19, 700-710.

Katz, I., & Hass, R. G. (1988). Racial ambivalence and American value conflict: Correlational and priming studies of dual cognitive structures. Journal of Personality and Social Psychology, 55, 893-905.

Katz, I., Wackenhut, J., & Hass, R. G. (1986). Racial ambivalence, value duality, and behavior. In J. F. Dovidio & S. L. Gaertner (Eds.), Prejudice, discrimination, and racism (pp. 35-59). Orlando, FL: Academic Press.

Katz, P. A. (2003). Racists or tolerant multiculturalists. How do they begin? American Psychologist, 58, 897-909.

Kinder, D. R., & Sears, D. O. (1981). Prejudice and politics: Symbolic Racism versus racial threats to the good life. Journal of Personality and Social Psychology, 40, 414-431.

Kleinpenning, G., & Hagendoorn, L. (1993). Forms of racism and the cumulative dimension of ethnic attitudes. Social psychology quarterly, 56, 21-36.

Kovel, J. (1970). White Racism: A Psychohistory. New York: Pantheon.

Levin, S., van Laar, C., & Sidanius, J. (2003). The effects of ingroup and outgroup friendships on ethnic attitudes in college: A longitudinal study. Group Processes and Intergroup Relations, 6, 76-92.

Lippa, R., & Arad, S. (1999). Gender, personality, and prejudice: The display of authoritarianism and social dominance in interviews with college men and women. Journal of Research in Personality, 33, 463-493.

Lowery, B. S., Hardin, C., & Sinclair, S. (2001). Social influence effects on automatic racial prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 842-855.

McConahay, J. B. (1986). Modern racism, ambivalence, and the Modern Racism Scale. In J. F. Dovidio & S. L. Gaertner (Eds.), Prejudice, discrimination, and racism (pp. 91-125). Orlando, FL: Academic Press.

McConahay, J. B., & Hough, J. C. (1976). Symbolic racism. Journal of social issues, 32, 23-45.

McCourt, K., Bouchard, T. J., Jr., Lykken, D. T., Tellegen, A., & Keyes, M. (1999). Authoritarianism revisited: Genetic and environmental influences examined in twins reared apart and together. Personality and Individual Differences, 27, 985-1014.

Meloen, J. D. (1991). Inventarisatie Nederlandse F-schalen 1959-1990. In P. Scheepers & R. Eisinga (Eds.), Intolerant en onderdanig (pp. 186-222). Nijmegen: ITS.

Moscher, D. L., & Scodel, A. (1960). Relationships between ethnocentrism in children and the ethnocentrism and authoritarianism rearing practices of their mothers. Child Development, 31, 369-376.

Moskowitz, D. S. (1986). Comparison of self-reports, reports by knowledgeable informants, and behavioral observation data. Journal of Personality, 54, 294-317.

Norvell, N., & Worchel, S. A. (1981). A re-examination of the relation between equal status contact and inter-group attraction. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 902-908.

O'Bryan, M., Fishbein, H. D., Ritchey, P. N. (2004). Intergenerational transmission of prejudice, sex role stereotyping, and intolerance. Adolescence, 39, 407-426.

Paolini, S., Hewstone, M., & Cairns, E. (2007). Direct and indirect intergroup friendship effects: Testing the moderating role of the affective-cognitive bases of prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 1406-1420.

Paolini, S., Hewstone, M., Cairns, E., & Voci, A. (2004). Effects of direct and indirect cross-group friendships on judgments of Catholic and Protestants in Northern Ireland: The mediating role of an anxiety- reduction mechanism. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 770-786.

Passini, S. (2008). Exploring the Multidimensional Facets of Authoritarianism: Authoritarian Aggression and Social Dominance Orientation. Swiss Journal of Psychology, 67, 51-60.

Paulhus, D. L. (1984). Two-component models of socially desirable responding. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 598-609.

Paulhus, D. L., & Vazire, S. (2007). The self-report method. In R. W. Robins, R. C. Fraley, & R. Krueger (Eds.), Handbook of research methods in personality psychology (pp. 224-239). New York, NY: Guilford Press.

Perreault, S., & Bourhis, R. Y. (1999). Ethnocentrism, social identification, and discrimination. Personality and Social Psychology Bulletin, 25, 92-103.

Peterson, B. E., & Duncan, L. E. (1999). Authoritarianism of parents and offspring: Intergenerational politics and adjustment to college. Journal of Research in Personality, 33, 494-513.

Pettigrew, T. F. (1997). Generalized intergroup contact effects on prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 173-185.

Pettigrew, T. F. (1998). Intergroup contact theory. Annual Review of Psychology, 49, 65-85.

Pettigrew, T. F., Christ, O., Wagner, U., & Stellmacher, J. (2007). Direct and indirect intergroup contact effects on prejudice: A normative interpretation. International Journal of Intercultural Relations, 31, 411-425.

Pettigrew, T. F., & Meertens, R. W. (1995). Subtle and blatant prejudice in western Europe. European Journal of Social Psychology, 25, 57-75.

Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 751-783.

Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2008). How does intergroup contact reduce prejudice? Meta-analytic tests of three mediators. European Journal of Social Psychology, 38, 922-934.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88, 879-903.

Podsakoff, P. M., & Organ, D. W. (1986). Self-reports in organizational research: Problems and prospects. Journal of Management, 12, 69-82.

Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L. M., & Malle, B. F. (1994). Social Dominance Orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 741-763.

Reich, W. (1933). Massenpsychologie des Faschismus. Copenhague, Denmark: Verlag für Sexualpolitik.

 

Richeson, J. A., & Ambady, N. (2003). Effects of situational power on automatic racial prejudice. Journal of Experimental Social Psychology, 39, 177-183.

Rodríguez-García, J. M., & Wagner, U. (2009). Learning to be prejudiced: A test of unidirectional and bidirectional models of parent–offspring socialization. International Journal of Intercultural Relations, 33, 516-523.

Rogers, R. W., & Prentice-Dunn, S. (1981). Deindividuation and anger-mediated interracial aggression: Unmasking regressive racism. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 63-73.

Sears, D. O. (1988). Symbolic racism. In P. A. Katz & D. A. Taylor (Eds.), Eliminating racism: Profiles in controversy (pp. 53-84). New York: Plenum Press.

Sinclair, S., Dunn, E., Lowery, B. S. (2005). The relationship between parental racial attitudes and children's implicit prejudice. Journal of Experimental Social Psychology, 41, 283-289.

Stathi, S., & Crisp, R. J. (2008). Imagining intergroup contact promotes projection to outgroups. Journal of Experimental Social Psychology, 44, 943-957.

Stephan, W. G. (1986). The effects of school desegregation: An evaluation 30 years after Brown. In M. J. Saks & L. Saxe (Eds.), Advances in applied social psychology (Vol.3, pp. 181-206). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Stephan, W. G., Bonieckie, K. A., Ybarra, O., Bettencourt, A., Ervin, K. S., Jackson, L. A., et al. (2002). The role of threats in the racial attitudes of blacks and whites. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 1242-1254.

Stephan, W. G., & Stephan, C. (1985). Intergroup anxiety. Journal of Social Issues, 41, 157-176.

Stroessner, S. J., & Mackie, D. M. (1993). Affect and perceived group variability: Implications for stereotyping and prejudice. In D.M. Mackie & D. L. Hamilton (Eds.), Affect, cognition, and stereotyping: Interactive processes in group perception (pp. 63-86). San Diego, CA: Academic Press.

Swim, J. K., Aikin, K. J., Hall, W. S., & Hunter, B. A. (1995). Sexism and racism: Old-fashioned and modern prejudices. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 199-214.

 

Tarman, C., & Sears, D. O. (2005). The conceptualization and measurement of symbolic racism. The Journal of Politics, 67, 731-761.

Tausch, N., Tam, T., Hewstone, M., Kenworthy, J., & Cairns, E. (2007). Individual-level and group-level mediators of contact effects in Northern Ireland: The moderating role of social identification. British Journal of Social Psychology, 46, 541-556.

Turner, R. N., & Crisp, R. J. (2010). Imagining intergroup contact reduces implicit prejudice. British Journal of Social Psychology, 49, 129-142.

Turner, R. N., Crisp, R. J., & Lambert, E. (2007). Imagining intergroup contact can improve intergroup attitudes. Group Processes and Intergroup Relations, 10, 427-441.

Turner, R. N., Hewstone, M., & Voci, A. (2007). Reducing explicit and implicit outgroup prejudice via direct and extended contact: The mediating role of self-disclosure and intergroup anxiety. Journal of personality and social psychology, 93, 369-388.

Turner, R. N., Hewstone, M., Voci, A., & Vonofakou, C. (2008). A test of the extended intergroup contact hypothesis: The mediating role of intergroup anxiety, perceived ingroup and outgroup norms, and inclusion of the outgroup in the self. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 843-860.

Van Dick, R., Wagner, U., Pettigrew, T. F., Christ, O., Wolf, C., Petzel, T., et al. (2004). Role of perceived importance in intergroup contact. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 211-227.

Van Hiel, A., Cornelis, I., & Roets, A. (2007). The intervening role of social worldviews in the relationship between the five-factor model of personality and social attitudes. European Journal of Personality, 21, 131-148.

Van Hiel, A., & Mervielde, I. (2002). Explaining conservative beliefs and political preferences: A comparison of social dominance orientation and authoritarianism. Journal of Applied Social Psychology, 32, 965-976.

Van Hiel, A., & Mervielde, I. (2005). Authoritarianism and Social Dominance Orientation: Relationships With Various Forms of Racism. Journal of Applied Social Psychology, 35, 2323-2344.

 

Van Hiel, A., Pandelaere, M., & Duriez, B. (2004). The impact of need for closure on conservative beliefs and racism: Differential mediation by authoritarian submission and authoritarian dominance. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 824-837.

Van Laar, C., Levin, S., Sinclair, S., & Sidanius, J. (2005). The effect of university roommate contact on ethnic attitudes and behavior. Journal of Experimental Social Psychology, 41, 329-345.

VandenBoss, G. (2006). APA Dictionary of Psychology. Washington, DC: American Psychological Association.

Vervaeck, J. (2008). Emotioneel racisme: de invloed van behoefte aan en expressie van emoties op de relatie tussen sociale attitudes en racisme (Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling). Universiteit Gent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (2011). Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs - schooljaar 2009-2010. Bezocht op 2 augustus, 2011, http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2009-2010/statistisc….

Voci, A., & Hewstone, M. (2003). Intergroup contact and prejudice towards immigrants in Italy: The mediational role of anxiety and the moderational role of group salience. Group Processes and Intergroup Relations, 6, 37-54.

Vollebergh, W., & Raaijmakers, Q. (1991). De intergenerationele overdracht van autoritarisme (pp. 61-79). In P. Scheepers, & R. Eisinga (Eds.), Onderdanig en intolerant: Lacunes en controverses in autoritarisme-studies. Nijmegen: ITSW.

Vonk, R. (2003). Cognitieve sociale psychologie: Psychologie van het dagelijks denken en doen. Utrecht: LEMMA BV.

Vonofakou, C., Hewstone, M., & Voci, A. (2007). Contact with out-group friends as a predictor of meta-attitudinal strength and accessibility of attitudes toward gay men. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 804-820.

Wagner, U., Christ, O., & Heitmeyerm, W. (in press). Ethnocentrism and bias towards immigrants. In J. F. Dovidio, M. Hewstone, P. Glick, & V. M. Esses (Eds.), Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination. Thousand Oakes, CA: Sage.

Whitley, B. E. (1999). Right-wing authoritarianism, social dominance orientation, and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 126-134.

Wright, S. C., Aron, A., McLaughlin-Volpe, T., & Ropp, S. A. (1997). The extended contact effect: Knowledge of cross-group friendships and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 73-90.

Zakrisson, I. (2005). Construction of a short version of the Right-Wing Authoritarianism (RWA) scale. Personality and Individual Differences, 39, 863-872.

Download scriptie (688.06 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2011