De islam-fobie en de media-aandacht voor verkiezingscampagnes in Europa

Aria
Omrani

 De islam-fobie en de media-aandacht voor verkiezingscampagnes in Europa

(Of de dekking van de massamedia op de verkiezingscampagnes accentueert de opkomst van de Islam fobie?)

Introductie

Resultaten van de recente verkiezingen in heel Europa en de extreem-rechtse partijen succes hebben aangegeven dat "de verkiezingen wint in Europa" hebben de leiding zijn in de islam fobie kwestie. In feite is de Islam fobie is het belangrijkste binnenlandse agenda van de ver rechten in Europa. Islam fobie als een bemiddelde constructie lijkt een invloedrijke factor worden in het overtuigen van de Europese kiezers om hun stem uit te zien als belangrijk of in de andere woorden om de kosten van het niet te gaan stemmen zo belangrijk ervaren als Islamphobia speelt een rol als facilitator van de stemming door te waarschuwen van de kosten van niet te gaan stemmen.

Doelstellingen en objecten

Islam fobie als een bemiddelde constructie zullen hier worden bestudeerd in twee epistemische domeinen van cognitieve en gedragsmatige houdingen en in twee sub-domeinen van bedreiging en haat.

In dit onderzoek, de islam-fobie als een indicatie van de mate van blootstelling aan de media en nieuws-processen wordt bestudeerd op basis van de analyse van een aantal factoren die kunnen worden ingedeeld in twee secties: Media milieu en media-inhoud te beoordelen:

 • In hoeverre in nieuwsberichten waar de electorale problemen worden genoemd, zijn verwijzing naar de islam en de islam fobie-gerelateerde framing werkzaam bij media (wanneer de islam is achtergrond geplaatst?).
 • Gevolgen voor het conceptualiseren framing als een theorie van de media-effecten op het gebied van de islam-fobie (hoe de islam fobie heeft de framing benaderingen beïnvloed?)

Dit onderzoek kan algemene antwoorden over de bijdrage van de pers 'om de islam-phobiazation van electorale omgeving: Hoe journalistiek heeft gereageerd op de waargenomen veranderingen in een sociaal-politieke omgeving die is gevormd op basis van een publiek-sfeer van de islam-fobie . Deze vraag is studies vanuit twee gezichtspunten aan de hand van twee Media uitgangen:

 • Media bijdrage aan de processen van mening-formatie over de islam-fobie door commentating op verkiezingscampagnes.
 • Media als bron van de informatiestroom beïnvloed in de media context van de islam-fobie

Voor het analyseren van de interactie tussen media en kiezers framing 'gedrag om ons antwoord op de bovenstaande vragen te vinden, heb ik ontworpen het kader van een nieuwe hypothese: "Spiraal van de Islam fobie": Het is spiraal omdat de media zijn op zoek naar anti-islam verhalen en dit betekent dat de kandidaten geloven dat ze nodig hebben om dit soort verhalen te verstrekken om te blijven in het nieuws tijdens de verkiezingen. Dit op zulke verhoogt de Islam fobie in de publieke sfeer. Dit kan leiden nieuwsmakers meer van overtuigd dat dit is wat het publiek wil en meer nadruk leggen op de Islam fobie dekking. De meest sprekende bewijs van deze spiraal vindt plaats tijdens verkiezingscampagnes.

Methodologie

De focus van mijn onderzoek naar de Europese campagne context is te wijten aan het fundamentele verschil die er bestaat tussen media-omgeving en het politieke systeem.

Deze studie en de conclusies zijn gebaseerd op een selectie van nieuwsberichten en artikelen gevonden in sommige Engels taal-lokale pers en media.

Oostenrijk vandaag (Oostenrijk), The Baltic Times Newspaper als een onafhankelijk weekblad dat de politieke gebeurtenissen in Estland, Letland en Litouwen, en ook de Financial Times als een internationale pers covers. Met betrekking tot de tijd aspect, onze focus ligt op de Europese verkiezingen in 2009 toen Far-rechtse partijen en extremisten vooruitgang geboekt en in heel Europa.

De artikelen en nieuws worden geanalyseerd om de richting van de dekking te verkennen aan de hand van een drie puntsschaal positief, negatief en neutraal. Twee attitude niveaus worden gebruikt om de islam-fobie conceptualiseren: cognitieve en gedragsmatige.

Het onderzoek bestudeert de intenties van media om de dekking van de verkiezingscampagnes vorm op basis van de islam-fobie. In dit verband, mijn focus is op een aantal duidelijke kenmerken van de berichtgeving in de media geïdentificeerd als kenmerkend voor een verkiezingscampagne:

 • Conflict framing
 • Strategie framing (hoe een campagne van een probleem en de stijl van de presentatie te blijven in een gunstige positie presenteert)
 • De media rol tijdens verkiezingscampagnes (Metacoverage) Dit framing wordt beschouwd als uiting komen in een nieuwsbericht wanneer de rol van de media-aandacht van een campagne of electoraal gedrag wordt genoemd in het nieuws.

We maken gebruik van een 'verbonden up' aanpak van zowel de inhoud en nieuws-processen, tot de Islam fobie zichtbaarheid te onderzoeken in kranten tijdens de campagnes (hoeveel aandacht besteedt aan een nieuws toen de campagne-agenda richt zich op anti-moslim-beleid).

Voor de identificatie van de communicatie logica van de media in een electorale context van de islam fobie, heb ik ontwierp een factoranalyse worden toegepast. Elke factor maakt van het frame indicator (frame paren): Bijvoorbeeld de factor negatieve bias is samengesteld uit het frame indicatoren tonaliteit (goed nieuws vs slecht nieuws) en conflict focus (incompetentie versus competentie als een bepaalde partij praat over haar beleid ten aanzien van Islam). De gecodeerde kader indicatoren vormen drie onderscheiden factoren, waaronder entertainment, vernielzucht en negatieve bias. Het frame indicatoren die zijn gekozen voor frame analyseren van onder andere: wedstrijd tegen het beleid, dramatisering (emotionalized) vs feitelijke, tonaliteit (goed nieuws vs slecht nieuws), incompetentie versus competentie, conflict focus en dimensie.

Theoretisch kader

In theoretisering van mijn debat in dit onderzoek drie theorieën worden genomen:

 • Agenda Setting,
 • Framing Theorie
 • Spiraal van Stilte

We voorafgaan aan dit promotieonderzoek aan de hand van drie lineaire processen van agenda setting zoals blijkt uit Littlejohn (2002, 320): "Ten eerste, de prioriteit van de problemen die moeten worden besproken in de media of media-agenda, moet worden ingesteld. Ten tweede, de media-agenda op een bepaalde manier beïnvloedt of communiceert op een bepaalde manier met wat het publiek denkt of de openbare agenda. Ten slotte is de publieke agenda beïnvloedt of interactie op een bepaalde manier met wat beleidsmakers overwegen belang, of de politieke agenda. In de eenvoudigste en meest directe van de theorie-versies, dan de media-agenda invloed op het publiek en de publieke agenda van invloed op de politieke agenda. "

Theorie van de Agenda-setting zoals opgemerkt door McQuail (2005, 512) is onderzocht in het kader van verkiezingscampagnes.

Omdat de huidige studie onderzoekt de rol van de media strategieën in het herdefiniëren van de nationale identiteit in een publieke sfeer van de islam-fobie en de gevolgen voor partijen 'politieke winst, dit onderzoek deels ingegeven door theoretische kader van McQuail (1994) versie van Spiraal van Stilte Theory 'het benadrukken van de angst voor isolement vanwege een zwaarwegend algemeen politieke gebeurtenissen maakt mensen te begeleiden door wat ze geloven dominante geloof in de samenleving omgeving, en deels door een debat Mutz's (1997, 520) op de theorie dat' de media-aandacht vorm individu heeft percepties van publieke opinie over actuele onderwerpen.

Bibliografie

 • Allison, Graham, 1971, Essence of decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, Boston: Little, Brown and Company, 33
 • Allison, Graham, Philip Zelikow, 1999, Essence of Decision, Explaining the Cuban Missile Crisis, New York, NY: Addison Wesley Longman, Inc, 2nd Edition
 • American Foreign Policy Project (AFPP)-The Iran Nuclear Policy Group, 2009, How to Approach the Iran Nuclear Dilemma
 • Ayoob, M. 2006, The Middle East in 2025:Implications for US Policy, Journal of Middle East Policy, Vol XIII, No 2, pp 148-175 
 • Bahgat G, 2007, Proliferation of Nuclear Weapons in the Middle East, Tampa, FL: University Press of Florida
 • Beehner L, 2006, The Impact of North Korea’s Nuclear Test on Iran Crisis, Council on Foreign Relations
 • Bonham, G Matthew, 2007, The ‘Gold Standard’: Rational Actor Model, Mgimo University
 • Borooah, Vani K, 2002, Rational Actor Models in Political Science, Public Policy in Ireland, London, Maura Adshead and Michelle Millar
 • Bossert, Thomas, 2006, political feasibility and political strategies for health reforms, Harvard School of Public Health
 • Brumberg, D. 2003, Dilemmas of Western Policies toward Iran, The Conference of “New International Challenges: Reassessing the Transatlantic Partnerships, IAI, Rome
 • Brosh O. 2005, The North Korean Test and Iran: How effective is Engagement?, Herzliya Analytical Note, Institute for Police and Strategy  
 • Carl von Clausewitz, 1976, On War, edited and translated by Michael Howard and Peter Paret, Princeton: Princeton University Press
 • Choi, Yong Sub, 2005, A Short Review on Pyongyang’s Foreign-Policymaking Process, International Graduate Student Conference Series, East-West Center papers, No 14
 • Chubin, Shahram and Litwak, Robert S, 2003, Debating Iran’s Nuclear Aspirations, The Washington Quarterly • 26:4 pp. 99–114
 • Chubin, Shahram, 2006, Iran’s Nuclear Ambitions Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace
 • Clawson Patrick and Eisenstadt  Michael, 2008, The Last Resort: Consequences of Preventive Military Action against Iran, Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, 7
 • Committee on Foreign Relations United States Senate, 2009, Iran: Where we are today, US Government Printing Office, Washington
 • Cooper, H. Landler, M. 2009, On Iran, Obama Plans Talk and Some Toughness, New York Times
 • Cordesman, Anthony H and Al-Rodhan, Khalid R, 2006, “Iranian Nuclear Weapons: Options for Sanctions and Military Strikes”, Washington, DC: Center for Strategic and International Studies
 • Davidson, L. 2006, Privatizing Foreign Policy, Journal of Middle East Policy, Vol XIII, No 2, pp 134-147 
 • Dehshiri, M. R. and Majidi M.R, 2008, Iran’s foreign policy in post-revolution Era: A holistic approach, The Iranian Journal of International Affairs Vol. XXI, No.1-2: 101-114
 • Dobbins J, Harting, S, Dassa d. Kaye, 2007, Coping with Iran: Confrontation, Containment, or Engagement? The RAND Corporation, National Security Research Division, Pittsburgh 
 • Donnelly, Jack, 2000, Realism and International Relations, Cambridge University Press
 • Ehteshami, A., 2009, Iranian Perspectives on the Global Elimination of Nuclear Weapons, The Henry L. Stimson Center
 • Fathi Nazila, 2004, Iran Leader Delays Ruling on Exclusion of Reformists, The New York Times, January 13, A11
 • Fitzpatrick, Mark, 2006, Assessing Iran’s Nuclear Program, Survival, vol. 48, no.3, 13
 • GAO Report, 2008, Iran Sanctions: Impact in furthering US objectives is Unclear and should be reviewed, Highlights of GAO-08-58, a report to the Ranking Member, Subcommittee on National Security and Foreign Affairs
 • Gerson, M. Boyarts, J. 2007, The Future of US deterrence: Constructing Effective Strategies to Deter States and Non-state Actor, Center for Strategic Studies Conference
 • Gilboa I, Postlewaite A, and Schmeidler D, 2004, Rationality of Belief or Why Savage's axioms are neither necessary nor sufficient for rationality.
 • Gintis, Herbert, 2009, Five principles for the Unification of the Behavioral Sciences, The Bonds of Reason: Game Theory and The Integration of the Behavioral Sciences, Princeton University Press
 • Haji-Yousefi, Amir M, 2004, The Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran: Constraints, Opportunities and Pressures, The Iranian Journal of International Affairs, Vol. XVII, No. 2-3
 • Halliday, F. 2009, International Relations in a post-hegemonic age, Journal of International Affairs, Vol 85, No 1, pp 37-51
 • Hamilton cade, 2005, A rhetorical History of the North Korean Nuclear Crisis: How three presidents talked about the Bomb, University of Texas
 • Hatalley, Todd, 2000, Bureaucratic politics and Department of National Defense, Queens University
 • Holsti, O.R., Theories of International Relations and Foreign Policy: Realism and its Challengers, in Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neo-Liberal Challenge, edited by Charles W. Kegley (1994), pp. 35-66, New York: St. Martin's Press
 • Hui, Tian, 2005, “China Is Opposed to Referring Iranian Nuclear Issue to Security Council,” Oriental Morning Post, August 12
 •  Jahn, George, 2008, “IAEA: Iran may be withholding info in nuke probe,” International Herald Tribune)
 •  Jervis, R. 1970, The Logic of Images in International Relations, Princeton: Princeton University Press, 21
 • Jin, L. 2006, Understanding Beijing’s Policy on the Iranian Nuclear Issue, FES Briefing Paper 17
 • Kam, E, 2007, A Nuclear Iran: What Does it Mean, and What Can be Done, Tel Aviv, Institute for National Strategic Studies, Tel Aviv University
 •  Katz, Mark N. 2005, Iran and America: Is Rapprochement Finally Possible?, Journal of Middle East Policy, Vol XII, No 4, pp 58-65  
 • Katz, Mark N. 2006, Putin, Ahmadinejad and the Iranian Nuclear Crisis, Journal of Middle East Policy, pp 125-131
 • Katzman K, 2006, Iran: Us Concerns and Policy Responses, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, The Library of the Congress  
 • KCNA, 2006, “Foreign Ministry Clarifies Stand on New Measure to Bolster War Deterrent,” October 3, 2006.
 • Kemp, G. 2006, Iran Nuclear Motives and Strategies, US Senate: Committee on Foreign Policy, Regional Strategic Program, The Nixon Center
 • Kim, Yongho, Yi Yurim, 2005, Security Dilemma and Signaling During the North Korean Nuclear Standoff, Journal of Asian Perspective, Vol 29, No 3, 73-97
 • King, G. Zeng, L. 2001, Explaining Rare Event in International Relations, Journal of International Organization, Vol 55, No 3, pp 693-715
 • Kozak, D. and J. Keagle, 1988, Bureaucratic Politics and National Security: Theory and Practice Boulder: Lynne Rienner Publishers Inc
 • Kraig, Michael R. 2006, Forging a New Strategy Order for the Persian Gulf, Journal of Middle East Policy, Vol XIII, No 1, pp 84-101
 • LaFranchi, H, 2004, If Iran Goes Nuclear…, The Christian Science Monitor, November 23, 2004
 • LaFranchi, H. 2006, Is Iran studying North Korea’s Nuclear moves?, The Christian Science Monitor, June 2006
 • Lebow, Richard Ned, 1981, Between Peace and War: The Nature of International Crisis, Baltimore: The Johns Hopkins University Press
 • Lee, Min Chung, 2009, The Evolution of the North Korean Nuclear Crisis: Implications for Iran, The Institut Français des Relations Internationales (Ifri), Proliferation Papers
 • Levi, Margaret, 1997, “A Model, A Method, and A Map: Rational Choice in Comparative and Historical Analysis”, Lichbach, Mark Irving, and Alan S. Zuckerman 1997. Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure. Chapter 2, New York: Cambridge University Press, 23
 • Levite, A., Nawaz, S., Spector, L. , 2009, Nuclear Crisis Points: Iran, North Korea, Syria and Pakistan, Carnegie International Nonproliferation Conference, The New York Times, April 2009 
 • Linzer D, 2007, Iran Asserts Expansion of Nuclear Operation, Washington Post, April 10, A9
 • Lohmann, S, 1995, The Poverty of Green and Shapiro, Critical Review, vol. 9, nos. 1-2, pp. 127-154
 • Luers, W.  Pickering, T.R. Walsh, J. , 2008, A Solution for the US-Iran Nuclear Standoff, The New York Review of Books, Vol 55, No 4  
 • Matthews, R. , 2004, Nuclear Games: Iran and North Korea, Centro de Investigación para la Paz (CIP), CIP 2004, Barcelona
 • Mearsheimer, John J. 2006, Conversations in International Relations: Interview with John J. Mearsheimer (Part I), Journal of International Relations, SAGE Publications, Vol 20, 105-123
 • Munck, Gerardo L, 2002, “Rational Choice Theory in Comparative Politics”, Wiarda, Howard J, New Directions in Comparative Politics, Chapter 9, Boulder: West view, 166
 • Naji, Kasra 2008, Ahmadinejad: The Secret History of Iran’s Radical Leader, London: IB Tauris
 • National Intelligence Estimate, 2007, Iran: Nuclear Intentions and Capabilities, Washington D.C., National Intelligence Council, November 2007
 • Negri, A, 2007, The Porcelain Workshop, Translated by Noura Wedell, Semiotexte Publication
 • Perkovich, G, 2005, Changing Iran’s Nuclear Interests, Carnegie Endowment for International Peace, Policy Outlook
 • Perkovich G, 2005A, Toward Transatlantic cooperation in meeting the Iranian nuclear Challenge, IFRI, Security Study Department
 • Redaelli, R, 2008, Why Selective Engagement? Iranian and Western Interests Are Closer Than You Think, Policy Analysis Brief
 • Russell, J. 2004, Nuclear Strategy and the Modern Middle East, Journal of Middle East Policy Council, Vol XI, No 3
 • Russell, Richard L., 2005, Weapons Proliferation and War in the Greater Middle East: Strategic Contest, London: Routledge,
 • Sadjadpour, K. , 2009, Iranian Political and Nuclear Realities and US Policy Options, Senate Foreign Relations Committee
 • Slantchev, Branislav L., 2005, Introduction to International Relations, Department of Political Science, University of California, San Diego
 • Szalai, A. 2008, Rational Choice Theory in Early Cold War US Defense Policy: The Role of ‘Defense Rationalists’
 • Sharp, T.  2009, US foreign policy toward Iran in the Obama era, ISPI-Policy Brief, N 145
 • Shen, D. 2006, Iran’s Nuclear Program Test China’s Wisdom, Journal of The Washington Quarterly, 29:2, pp 55-66
 • Sigal  Leon V. Wit, J.  Ehteshami, A., 2009, North Korea and Iran, The Henry L. Stimson Center
 • Takeyh Ray, 2004, Iran Builds the Bomb, Survival, vol. 46, no. 4, 51
 • Taremi, K. 2005, Iranian Foreign Policy Towards Occupied Iraq, Journal Oof Middle East Policy, Vol XII, No 4,pp 28-47
 • Townsend, Greg S. 2008, The Eisenhower Foreign Policy-making Process: Rational Deliberation, Organizational Genius or Political Gamesmanship? Air University, Alabama, IV
 • Tullock, G, 1976, The Vote Motive, London: Institute for Economic Affairs
 • Tullock, G. 1988, Wealth, Poverty and Politics, Oxford: Basil Blackwell
 • Walsh, J. , 2008, Addressing Iran’s Nuclear Ambitions, Homeland Security and Governmental Affairs, HSGAC Testimony, Washington D.C, April 2008
 • Walt, Stephen M. 1998, International Relations: One world, Many theories, Journal of Foreign Policy, 29-46
 • Waltz, Kenneth, 1979, Theory of International Politics Reading, Massachusetts: Addison Wesley Publishing Company

 

Universiteit of Hogeschool
Andere
Thesis jaar
2011