The Estuary English Effect: Audience Design and Act of Identity on British Television

Els
De Wit

Estuary English– Spreken met Street Cred

Door het al dan niet aandacht geven aan een onderwerp, kan de media ervoor zorgen dat iets ‘hot’ of ‘not’ is. Zo konden de overstromingen in Pakistan op niet evenveel aandacht rekenen als de aardbeving in Haïti. Hierdoor geeft de media (impliciet) sociale waarden en normen mee. Deze normen en waarden bevinden zich ook op taalgebied. Deze studie onderzoekt welke wisselwerking er bestaat tussen het taalgebruik van de Britse maatschappij en het taalgebruik van de Britse media. Kan de media er ook voor zorgen dat de populariteit van een bepaalde uitspraak in een stroomversnelling geraakt, gewoon door het te gebruiken?

Iedereen heeft een bepaalde identiteit die hij of zij wil uitstralen: stoer, hip, elitair,... In het huidige onderzoek werd aangetoond dat uitspraak hierbij een belangrijke rol speelt. In het Nederlands zou dit betekenen: kies je voor het AN, je lokale of een ander dialect, of kies je voor het verkavelingsvlaams?

Op Britse televisie kon je vroeger enkel standaardtaal horen, maar het verdwijnen van het strikte klassesysteem zorgde ervoor dat de huidige standaarduitspraak als oubollig en trop chique werd beschouwd, ook op televisie. Publieke televisie zoals één en BBC hebben een voornamelijk sociale functie en hebben daardoor een standaard te behouden, zoals een standaard op taalgebied.

Private televisiezenders zoals ITV en Channel 4 daarentegen (vergelijkbaar met het Vlaamse VTM, VT4, ...)  wensen zoveel mogelijk adverteerders aan te trekken, en moeten daarom het doelpubliek zo goed mogelijk aanspreken. Omdat dit doelpubliek de huidige standaarduitspraak afkeurt, moet de media dus op zoek naar een uitspraak die wel populair is: Estuary English.

Estuary English is een tussentaal (vergelijkbaar met het Soapvlaams) die het midden houdt tussen de standaarduitspraak en het Londense dialect. Speciaal hieraan is dat deze tussentaal door zowel de lagere als de hogere Britse klasses wordt gebruikt, omdat het – in tegenstelling tot de standaarduitspraak - de nodige street credibility heeft.

De studie behandelt onderzoeksdomeinen die tot nu nooit eerder samen werden onderzocht. Er werd naar een antwoord gezocht op 2 hoofdvragen. Worden uitspraakkenmerken van het Estuary English in de media gebruikt om het gewenste doelpubliek te bereiken (=audience design)? Kan de identiteit die de spreker/presentator wenst te hebben teruggevonden worden in diens uitspraak? 

Er werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het geslacht van het doelpubliek en anderzijds of de televisiezender afhankelijk is van adverteerders: BBC enerzijds en private televisie anderzijds, die een jong, rijk doelpubliek wenst dat nog geen vast spendeerpatroon heeft. 12 televisieprogramma’s voor de middelhoge tot hoge klasse van de afgelopen 5 jaar werden geanalyseerd op basis van 7 uitspraakkenmerken.

De studie toont aan dat televisie inderdaad audience design gebruikt. Zo wordt voor een vrouwelijk doelpubliek nog steeds meer standaarduitspraak gebruikt, en verkiezen private zenders meer ‘jeugdige’ uitspraakkenmerken om aan de wensen van de adverteerders te voldoen (bv. Bu’ if voor but if).  

In tegenstelling tot eerdere hypotheses, kunnen presentators wél een mengelmoes hebben van Estuary English en hun lokale, niet-Londense dialect. Het lijkt erop dat het gebruik van Estuary English ervoor zorgt dat presentators nu wel een variant van hun lokale dialect mogen gebruiken. Bovendien kunnen specifieke uitspraakkenmerken aan een gewenste identiteit van jeugdigheid (bu’ if)  en mannelijkheid (miwk voor milk) worden gelinkd.

Estuary English heeft dus komaf gemaakt met het gebruik van de standaarduitspraak op televisie en heeft een standaard gecreeërd waarin de kijker zich kan vinden. Door het gebruik van Estuary English op televisie wordt haar rol als uitspraaknorm enkel verstevigd en staat het synoniem voor street credibility.

In het licht van deze studie kan ook op Vlaamse bodem onderzocht worden hoe enerzijds taal in de media invloed heeft op het dagelijkse taalgebruik. Anderzijds kan onderzocht worden hoe taal een middel is om het juiste doelpubliek aan te trekken. Vooral het aantrekken van tieners is een actuele uitdaging in het Vlaamse medialandschap.  

Bibliografie

 

References


About the BBC: BBC Services on Television (n.d.). Retrieved February 9, 2011, from http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/services/channels_tv.shtml.

Accent Change: Is Television a Contributory Factor in Accent Change in Adolescents?. (n.d.) Retrieved November 2, 2010, from http://www.gla.ac.uk/departments/
englishlanguage/research/researchprojects/accentchange/#d.en.27356.

Adger, C., Christian, D., & Wolfram, W. (2007²). Dialects in Schools and Communities. London: Routledge. 

Advertising on ITV. (n.d.). Retrieved February 8, 2011, from http://www.itvmedia.co.uk/advertising-on-itv/cost-of-advertising/daypar….

Aitchison, J. (2001). Language Change: Progress or Decay?. Cambridge: University Press.

Altendorf, U. (1999). Estuary English: Is English going Cockney? Retrieved November 6, 2010, from http://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary/altendf.pdf.

Altendorf, U. (2003).  Estuary English: Levelling at the Interface of RP and South-Eastern British English. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Altendorf, U. (2010). Bridging the Gap between Langue- and Parole-Based Theories of Language Variation: a Proposal for a Tripartite Continuum Approach to Language Variation. Essen: LAUD Linguistic Agency.

Altendorf, U. (forthcoming). 57. Estuary English; in Search of a New Sociolinguistic Conceptualization. Retrieved November 3, 2010, from http://www.ph-karlsruhe.de
/cms/fileadmin/user_upload/dozenten/altendorf/Estuary_English/Estuary_English_for_HSK_Abstract.pdf.

Altendorf, U., & Watt, D. (2008). The dialects in the south of England: Phonology. In Kortmann, B, Upton, C. (eds.) Varieties of English (pp. 194-222). Den Haag: Mouton de Gruyter.

Älvtorn, L. (2006). En människas språkhistoria. In Byrman, G. & Einarsson, J. (eds.). Två uppsatser i nordiska språk (46). Retrieved November 10, from http://www.vxu.se/hum/publ
/scriptaminora/49.pdf.

Anstead, M. (June 4, 2010). Alys Fowler on Money. The Telegraph. Retrieved February 22, 2011, from http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/fameandfortune/
7804091/Alys-Fowler-on-money.html.

Ant & Dec. (n.d.). Women Republic. Retrieved February 23, 2011, from http://www.womenrepublic.co.uk/entertainment/ant_dec/.

Ant and Dec (n.d.). Absolute Radio. Retrieved February 23, 2011, from http://www.absoluteradio.co.uk/artists/Ant-and-Dec/biography/.

Ant and Dec. (2011). Retrieved May 04, 2011, from http://www.officialantanddec.com/about.

Barb Newsletter (July 2004). Retrieved February 9, 2011, from http://www.barb.co.uk/
news/itemsubscriber/id/108/.

BBC Women and Sport: Qualitative Research. (23 February 2005). Retrieved February 3, 2011, from http://www.vagacms.co.uk/content/showcontent.aspx?contentid=1178.

Beck-Burridge, M., & Walton, J. (2001). Sports Sponsorship and Brand Development: the Subaru and Jaguar Stories. New York: Palgrave.

Bell (2001). Back in style: reworking audience design. In Eckert, P. & Rickford, J. (eds.), Style and Sociolinguistic Variation (pp. 139-169). Cambridge: University Press.

Bell, A. & Holmes, J. (1990). New Zealand Ways of Speaking English. Avon: Multilingual Matters.

Bell, A. (1991). Language in News Media. Oxford: Blackwell.

Benwell, B., & Stokoe, E. (2006). Discourse and Identity. Edinburgh: University Press. 

Breitholtz, E. (2008). Språklig variation: Dialekt, sociolekt, sexolekt, kronolekt, register och stil. Retrieved November 10, from http://www.ling.gu.se/~ellen/teaching/sisvt08/
sissprakligvariation.pdf.

Britain’s Got Talent (n.d.). ITVMedia. Retrieved November 23, 2011, from http://www.itvmedia.co.uk/britains-got-talent-itv1.

Cable, S. (April 22, 2010). My Team Cupcake. Daily Mail. Retrieved, March 11, 2011, from http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1267853/My-Team-Cupcake-Ni….

Cardiff People. (n.d.). All Voices.  Retrieved February 22, 2011, from http://www.allvoices.com/people/United-Kingdom/Wales/Cardiff.

Carol Klein. (n.d.). Curtis Brown Literary and Talent Agency. Retrieved May 06, 2011, from http://www.curtisbrown.co.uk/carol-klein.

Carol Klein. (n.d.). Museum of Learning. Retrieved February 24, 2011, from http://www.museumstuff.com/learn/topics/Carol_Klein.

Ceber, M., Sharp, B., Kennedy, R. (n.d.). A Closer Look at TV’s Desirable Audience: the light TV viewer. Retrieved February 8, 2011, from http://www.anzmac2008.org/
_Proceedings/PDF/S01/Ceber%20%20Sharp%20&%20Kennedy_S3%20S1%20P4.pdf.

Chambers, J.K. & Trudgill, P. (1998). Dialectology. Cambridge: University Press.

Chambers, J.K., Trudgill, P., & Schilling-Estes, N. (2004); The Handbook of Language Variation and Change. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Chandler, D. (n.d.). Television and Gender Roles. Retrieved February 3, 2011, from http://www.aber.ac.uk/media/Modules/TF33120/gendertv.html#M.

Chaniac, R. (1999). Two Programming Models. In Lecomte, M & Scriven, M. (eds.) Television Broadcasting in Contemporary France and Britain (pp. 58-70). Oxford: Berghahn Books.

Channel 4 (May 2008). Retrieved February 9, 2011, from [1] http://www.channel4.com/
corporate/4producers/resources/documents/c4-research.pdf.

Channel 4 Sales: Understanding Young Audiences (n.d.). Retrieved February 9, 2011, from http://www.channel4sales.com/effectiveness/research_and_insight/project…
understanding_young_audiences.

Channel 4:Scheduling. (n.d.). Retrieved February 9, 2011, from http://www.channel4.com/
corporate/4producers/scheduling/scheduling-c4.html

Clark, E. (2003). First Language Acquisition. Cambridge: University Press.

Clark, U. (2008). The English West Midlands: Phonology. In Kortmann, B, Upton, C. (eds.) Varieties of English (pp. 145-177). Den Haag: Mouton de Gruyter.

Collantine, K. (September 29, 2008). BBC’s 2009 F1 team: Legard, Brundle, Coulthard, Humphrey and McKenzie. F1 Fanatic. Retrieved February 23, 2011, from http://www.f1fanatic.co.uk/2008/09/29/bbcs-2009-f1-team-will-be-legard-….

Collins, B., & Mees, I. (2003). The Phonetics of English and Dutch. Leiden, Brill.

Commissioning. (n.d.). Retrieved February 8, 2011, from http://www.bbc.co.uk/
commissioning/tv/network/genres/daytime_detail.shtml.

Commissioning: BBC Four (n.d.). Retrieved February 9, 2011, from http://www.bbc.co.uk/
commissioning/tv/network/channels/bbcfour.shtml.

Commissioning: BBC Two (n.d.). Retrieved February 9, 2011, from http://www.bbc.co.uk/
commissioning/tv/network/channels/bbctwo.shtml.

Cook Yourself Thin (n.d.). Retrieved November 15, 2011, from http://www.cookyourselfthin.co.uk/.

Dahlgren, P., Murdock, G. , & Wieten, J. (2000). Television across Europe. London: Sage.

David Coulthard (n.d.). Indiaserver.com. Retrieved March 2, 2011, from http://formula1.india-server.com/drivers/david-coulthard.html.

Davies, D. (2005). Varieties of Modern English: an Introduction. Harlow: Pearson Education.

De Groot, J. (2009). Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture. Oxon: Taylor & Francis.

Diffin, E., & Lane, M. (January 22, 2010). Why Do Americans Care about Late Night TV?. BBC News. Retrieved October 22, 2010, from http://news.bbc.co.uk/2/hi/8450575.stm.

Downes, W. (1998). Language and Society.  Cambridge: University Press.

Edgerton, G., & Rose, B. (2005). Thinking Outside the Box: a Contemporary Television Genre Reader. Kentucky: University Press.

Estuary English (2007). Retrieved, November 3, 2010, from http://www.phon.ucl.ac.uk/
home/estuary/home.htm.

Estuary English: Dialect and Accent (n.d.). Retrieved November 5, 2010, from http://www.teachit.co.uk/armoore/lang/estuary.htm.

Evans, J. (January 17, 2008). Which Came First, Chickens, Eggs, or Jamie Oliver?. Academy. Retrieved November 23, 2011, from http://www.aca-demy.co.uk/articles.
php?rp=articles/which-came-first-chickens-eggs-or-jamie-oliver&browseby=tags&
start=15&drilldown=channel%204.

Federman, M. (2004, July 23). What is the Meaning of the Medium is the Message? Retrieved February 2, 2011, from http://individual.utoronto.ca/markfederman/
article_mediumisthemessage.htm.

Five TV Schedule. (n.d.). Five. Retrieved March 1, 2011, from http://www.five.tv/schedule.

Floyd, J, & Forster, L. (2003) The Recipe Reader. Aldershot: Ashgate Publishing Limited.

Gardeners’ World. (n.d.). BBC.CO.UK. Retrieved February  22, 2011, from http://www.bbc.co.uk/gardenersworld/presenters/.

Gauntlett, D., & Hill, A. (1999). TV Living: Television, Culture and Everyday Life. London: Routledge.

Geordie Phonology. (n.d.) British Library Learning: Sounds Familiar?. Retrieved November 9, 2010, from http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/case-studies/geordie/connected….

Gizzi Erskine. (2011). Retrieved May 04, 2011, from http://www.gizzierskine.co.uk/gizzierskine.asp.

Glossary. (n.d.). Retrieved February 1, 2011, from http://www.barb.co.uk/about/glossary.

Gordon Ramsay: Cookalong Live (n.d.). Channel 4 Sales. Retrieved March 5, 2011, from http://www.channel4sales.com/programming/915/gordon+ramsay+cookalong+li….

Gordon Ramsay: Cookalong Live. (2011). Channel 4. Retrieved May 13,2011, from  http://www.channel4.com/programmes/gordon-ramsay-cookalong-live.

Gordon Ramsay’s Cookalong: The Enduring Power of TV (n.d.). Thinkbox. Retrieved March 5, 2011, from http://www.thinkbox.tv/server/show/ConWebDoc.773.

Graddol, D., Leith, L., & Swann, J. (eds.). (1996). English: History, Diversity & Change. London: Routledge.

Gramley, S. & Pätzold, K. (2002). A Survey of Modern English. London: Routledge.

Hale, B. (May 23, 2008). TV gardener Joe Swifts spends so much time on other people’s garden … he neglects to tend to his own. Daily Mail. Retrieved 15 February, 2011, from http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1021325/TV-gardener-Joe-Sw….

Helsby, W. (2010). Reality TV: A Media Phenomenon or Cheap Television? Paper presented at the Media Studies Conference, London.

Herbert, J. (2000). Journalism in the Digital Age: Theory and Practice for Broadcast, Print and On-Line Media. Oxford: Focal Press.

Hermes, J. (1999). Media Figures in Identity Construction. In Alasuutari, P. (ed.). Rethinking the Media Audience: the New Agenda. (pp. 69-86). London: Sage.

Hill, A. (2005). Reality TV: Audiences and Popular Factual Television. Routledge: London.

Hill, A. (2007). Restyling Factual TV: Audiences and News, Documentary and Reality Genres. London: Routledge.

Hilmarsdottir, G. (2006). Estuary English: the New Classless Accent?. Retrieved November 5, 2010, from http://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary/gudlaug.pdf.

Hogg, R. (eds.). (1992). The Cambridge History of the English Language. Cambridge: University Press.

Hogg, R., & Denison, D. (2006). A History of the English Language. Cambridge: University Press.

Hohn, H. (2007).  A Linguistic Analysis of BBC Radio News. Norderstedt: GRIN Verlag.

Hughes, A. & Trudgill P. (1979). English Accents and Dialects: an Introduction to Social and Regional Varieties of English in the British Isles. New York: Oxford University Press.

Hughes, A., & Trudgill, P. (1983). English Accents and Dialects: an Introduction to Social and Regional Varieties of British English. London: Edward Arnold Ltd.

International Phonetic Alphabet. (n.d.) Retrieved, November 2, 2010, from http://www.speechmatters.com.au/IPA.Pronunciation.Online.Lessons.pdf.

Interview: Gizzie Erskine; Chef and Television Presenter (April 13, 2010). Scotsman.com. Retrieved December 12, 2011, from  http://living.scotsman.com/tvradio/Interview-Gizzi-Erskine-chef-and.621….

Interview: Jake Humphrey Talks F1. (September 16, 2009). BBC Norfolk. Retrieved March 2, 2011, from http://news.bbc.co.uk/local/norfolk/hi/tv_and_radio/newsid_7957000/
7957982.stm.

ITV Platforms (n.d.). Retrieved February 9, 2011, from [1] http://www.itvmedia.co.uk/itv-platforms.

Jake Humphrey (n.d.). IMDB. Retrieved March 3, 2011, from http://www.imdb.com/name/
nm1473315/

James May (n.d.). IMDB. Retrieved February 25, 2011, from http://www.imdb.com/name/nm0561982/bio.

James May (n.d.). TV.COM. Retrieved February 25, 2011, from http://www.tv.com/james-may/person/298320/biography.html

Jamie Oliver (n.d.). JamieOliver.com. Retrieved March 2, 2011, from http://www.jamieoliver.com/about/jamie-oliver-biog.

Jeremy Clarkson (n.d.). IMDB. Retrieved February 25, 2011, from http://www.imdb.com/name/nm0165087/bio.

Jeremy Clarkson (n.d.). TalkTalk. Retrieved February 25, 2011, from http://www.talktalk.co.uk/celebrity/biography/person/jeremy-clarkson/90.

Jeremy Clarkson. (n.d.). Retrieved May 11, 2011, from http://www.jeremyclarkson.co.uk/.

Jeremy Paxman. (June 2008). BBC Press Office. Retrieved March 2, 2011, from http://www.bbc.co.uk/pressoffice/biographies/biogs/news/jeremypaxman.sh….

Jeremy Paxman. (n.d.). TV.COM. http://www.tv.com/jeremy-paxman/person/69315/
summary.html.

Jonathan Ross – Biography. (n.d.). TalkTalk. Retrieved March 5, 2011, from http://www.talktalk.co.uk/celebrity/biography/person/jonathan-ross/101.

Jonathan Ross. (n.d.). Twitter. Retrieved May 06, 201,1 from http://twitter.com/#!/WOSSY

Jones, J. (2004). Language and class. In Thomas, L., Singh, I., Peccei, J. (eds.). Language, society and power: an Introduction. (pp. 133-156). London: Routledge.

Jugenheimer, D., & Kelly, L., (2008). Advertising Media Planning: a Brand Management Approach. New York: M.E. Sharpe.

Kerswill, P. (2003). Social Dialectology: in Honour of Peter Trudgill. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Kruger, S., Rayner, P., Wall, P. (2004). Media Studies: the Essential Resource. London: Routledge.

Küng-Shankleman, L. (2000). Inside the BBC and CNN: Managing Media Organisations. London: Routledge.

Labov, W. (2006). The Social Stratification of English in New York City. Cambridge: University Press.

Lee McKenzie (n.d.). Lee McKenzie. Retrieved February 22, 2011, from http://www.leemckenzie.tv/about.asp.

Lembo, R. (2000). Thinking Through Television. Cambridge: University Press.

Lombaerts, B. & Musschoot, I. (2008). Media in Beweging. Leuven: LannooCampus.

Maidment, J. (1994). Estuary English: Hybrid or Hype? Retrieved November 6, 2010, from http://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary/maidment.htm.

Marshall B. (1 October, 2010). TV Scheduling. Retrieved February 1, 2011, from http://beckamarshalla2media.blogspot.com/2010/10/tv-scheduling.html.

Martin Brundle (n.d.). Martin Brundle. Retrieved February 22, 2011, from http://www.martinbrundlef1.com/about-martin-brundle.php.

Mc Crum, R., Cran, W., & Mac Neil, R. (1987). The Story of English. London: BBC Books.

Meyerhoff, M. (2006). Introducing Sociolinguistics. London: Routledge.

Mugglestone, L. (2003). Talking Proper: The Rise of Accent as a Social Symbol. New York: Oxford University Press.

Müller, K. (2006). The Spread of Cockney Throughout the English Speaking World. Norderstedt: GRIN Verlag.

Murray Walker. (n.d.). TalkF1.co.uk. Retrieved March 3, 2011, from http://www.talkf1.co.uk/guides/f1_legends_murray_walker.html.

Neubert, C. (2009). On Glaswegian English: An Empirical Study of Reading Style among University Students. Retrieved May 3, 2011, from https://www.tu-chemnitz.de/phil/english/ling/download/speciallectures/L….

Nigella Express. (n.d.). BBC.CO.UK. Retrieved February 23, 2011, from http://www.bbc.co.uk/programmes/b007z2r2.

Nigella Lawson – Biography, career. (n.d.). Cambridge Encyclopedia Vol. 54. Retrieved February 23, 2011, from http://encyclopedia.stateuniversity.com/pages/15988/Nigella-Lawson.html.

Palmer, G. (2004). The New You: Class and Transformation in Lifestyle Television. In Holmes, S., & Jermyn, D. (eds.) Understanding Reality Television. (pp. 173-190). London: Routledge.

Patrick, P. (n.d.) Five Principles of Linguistic Style, as stated by William Labov. Retrieved October 26, 2010, from http://courses.essex.ac.uk/lg/lg232/5principlesStyle.htm.

Patrick, P. (n.d.). Notes on the Sociolinguistics of Style(-Shifting). Retrieved October 26, 2010, from http://courses.essex.ac.uk/lg/lg232/StyleNotes.html#Bell.

Piccini, A. (June 2007). A Survey of Heritage Television Viewing Figures. Retrieved November 8, 2011, from http://www.britarch.ac.uk/publications/bulletin/piccini_full.html.

Rachel’s Organic reach older and upmarket target audience on Gardeners World site. (n.d.). Internet Advertising Bureau. Retrieved February 22, 2011, from http://www.iabuk.net/en/1/
casestudiesrachelsorganicgardenersworld.html.

Rayner, P., Wall, P., Kruger, S. (2004). Media Studies: The Essential Resource. London: Routledge.

Research and Insight. (n.d.). Retrieved February 9, 2011, from http://www.channel4sales.com/effectiveness/research_and_insight.

Richard Hammond – Biography (n.d.). TalkTalk. Retrieved February 25, 2011, from http://www.talktalk.co.uk/celebrity/biography/person/richard-hammond/171.

Richard Hammond. (n.d.). IMDB. Retrieved February 25, 2011, from http://www.imdb.com/name/nm1414369/bio.

Rosewarne, D. (1984). Estuary English. Retrieved November 6, 2010, from http://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary/rosew.htm.

Rosewarne, D. (1994). Estuary English: Tomorrow’s RP?. Retrieved November 2, 2010, from http://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary/rosew94.htm.

Sampson, G. (2002). Empirical Linguistics. London: Continuum.

Savage, L. (n.d.) Paul James O Grady Biography. The Biography Channel. Retrieved March 3, 2011, from http://www.thebiographychannel.co.uk/biographies/paul-o-grady.html.

Schiltz, G. (2004). Lecture 6: Modern English. Retrieved October 26, 2010, from http://www.ehistling-pub.meotod.de/01_lec05.php#31.

Soaps May Be Washing out Accents (2004, March 4). Retrieved October 6, 2010, from http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/3531075.stm.

Stuart-Smith, J. & Timmins C. (2007). Aye, I Watch it but: Individuals, Television and Language Change. Retrieved November 2 2010, from http://www.gla.ac.uk/media/
media_70506_en.ppt#33.

Stuart-Smith, J. (2006). Contributory Factors in Accent Change in Adolescents. Retrieved November 5, 2010, from http://www.gla.ac.uk/media/media_70073_en.pdf.

Summit Media Kit: Top Gear (2010). SummitMedia. Retrieved February 23, 2011, from http://www.summitmedia.com.ph/media-kit/mag/topgear/.

The Paul O’Grady Show (September 10, 2010). ITV Press Centre. Retrieved March 3, 2011, from http://www.itv.com/presscentre/thepaulogradyshow/week36overview/.

Thorsten, B. (2008). T-glottaling in adolescents in Aberdeen. Paper presented at the  Sociolinguistics Symposium in Amsterdam.

Toby Buckland Biography (n.d.). Retrieved February 2, 2011, from http://www.tobybuckland.com/about.php.

Tönnies, S. (2008). Estuary English: Dialect Levelling in Southern Great Britain. Norderstedt: GRIN Verlag.

Top Gear insulting, says charity. (February 2, 2007). BBC News. Retrieved February 2, 2011, from http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6324129.stm.

Triggs, D. (March 26, 2009). Jonathan Legard Revs up for Big Challenge in BBC One Commentary Box. Chester Chronicle. Retrieved March 2, 2011, from http://www.chesterchronicle.co.uk/chester-sport/2009/03/26/formula-one-….

Trudgill, P. (1984). Language in the British Isles. Cambridge: University Press.

Trudgill, P. (1999). The Dialects of England. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Trudgill, P. (2002). Sociolinguistic Variation and Change. Edinburgh: University Press.

Trudgill, P. (2008). The Historical Sociolinguistics of Elite Accent Change: On why RP is not Disappearing. The Free Library. Retrieved November 2, 2010; from http://www.thefreelibrary.com/The+historical+sociolinguistics+of+elite+….

Trudgill, P. (n.d.). Language and Place. BBC Voices.  Retrieved October 26, 2010, from http://www.bbc.co.uk/voices/yourvoice/feature1_2.shtml.

Trudgill, P. (n.d.). The Dialects of England. Retrieved October 26, 2010, from http://www.geoffbarton.co.uk/files/student-resources/A%20Level/Accent%2…
Trudgill%20Dialect:Accent%20Notes.doc.

Trudgill, P. (n.d.). The Sociolinguistics of Modern RP: The Death of RP. Retrieved November 2, 2010, from http://www.barton.co.uk/files/student-resources/A%20Level/
Accent%20Dialect/Modern%20RP.doc.

Trudgill. P. (20004). Sociolinguistics: an Introduction to Language and Society. London: Penguin Books.

TV Heaven Plus Quiz Shows (n.d.). National Media Museum. Retrieved October 23, 2011, from http://www.nationalmediamuseum.org.uk/pdfs/TV-Heaven-Plus-Quiz-Shows-Pa….

TV Listings (n.d.). Retrieved February 9, 2011, from [1] http://www.channel4.com/tv-listings/daily/2011/01/25.

Uffman, C. (n.d.). r-Intrusion as a Natural Process. Retrieved December 1, 2011, from http://www.ulb.ac.be/philo/phonolab/r-atics2/abstracts%20pdf/Uffman.pdf.

Van den Eynden Morpeth, N. (2011). Introduction to Statistics. Hand-out at Lessius University College on February 2, 2011.

Vane, E., & Gross, L. (1994). Programming for TV, Radio, and Cable. Woburn: Focal  Press.

Wells, J. (1982). Accents of English: an Introduction. Cambridge: University Press.

Wells, J. (1982²). Accents of English: The British Isles. Cambridge: University Press.

Wells, J. (1994). The Cockneyfication of RP?. Paper presented at the Stockholm Symposium, Stockholm.

Wells, J. (1997). What is Estuary English?. Retrieved November 6, 2010, from http://www.phon.ucl.ack.uk/home/estuary/estuary.pdf.

Wells, J. (1999). Transcribing Estuary English: a Discussion Document. Retrieved November 6, 2010, from http://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary/transcree.htm.

Wells, J. (2002). Whatever happened to Received Pronunciation?. Retrieved November 2, 2010, from http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/rphappened.htm.

Wells, J. (2005). Estuary English. Retrieved November 5, 2010, from http://www.phon.ucl.
ac.uk/home/estuary/Estuary_English.pdf.

Wells, J. (October 10, 2005). Cockney and Estuary English. Retrieved October 23, 2010, from http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/x202-3as2-lecture.pdf.

Wells, J. (October 17, 2005). Cockney. Retrieved October 23, 2010, from http://www.phon.
ucl.ac.uk/home/wells/x202-4as3-lecture.pdf.

Wells, J.C. (2005²). Longman Dictionary of Contemporary English. Harlow: Pearson Education.

What’s this Channel 4?. (n.d.). Retrieved February 2, 2011, from http://www.channel4.com/learning/programmenotes/english/wtcfour03.htm.

Widdop, K. (October 14, 2009). Paul O’Grady Moves his Show to ITV. This is London. Retrieved March 3, 2011, from http://www.thisislondon.co.uk/showbiz/article-23756428-paul-ogrady-move….

Yaeger-Dror M. (2001). Primitives of a system for “style” and “register”. In Eckert, P. & Rickford, J. (eds.) Style and Sociolinguistic Variation (pp. 170-184). Cambridge: University Press.

 

 

 

Download scriptie (2.77 MB)
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2011