Growth and structural changes of viviparous mangrove propagules: the effect of environment on dispersal and establishment

Jorien
Oste
 • Nele
  Schmitz
 • Elisabeth
  Robert
 • Nico
  Koedam

 

Mangroven: ‘levendbarende’ bomen op de grens tussen land en zee

Behalve de bossen zoals we ze hier kennen en de regenwouden in tropische regio’s zijn er ook de minder bekende mangrovebossen, die groeien op de grens tussen land en zee in tropische en subtropische streken. In deze kustgebieden zorgen de getijden voor regelmatige maar vaak grote schommelingen in waterniveau en zoutgehalte van het voor de boom beschikbare water. Door de klimaatsveranderingen worden ook in het binnenland en in gematigde gebieden steeds meer planten blootgesteld aan vergelijkbare, extreme omstandigheden zoals overstroming, droogte en verhoogd zoutgehalte. Denk maar aan de recente overstromingen in o.a. Pakistan, de grote droogte in Somalië en de verzilting van landbouwgebieden in Vietnam. In tegenstelling tot mangroven zijn de meeste planten echter niet aangepast aan deze extreme omstandigheden. Wat is de tactiek van mangrovebomen om te overleven in dergelijke ruwe omgeving?

Mangrovebomen ontwikkelden wonderbaarlijke eigenschappen om zich aan te passen aan de extreme omstandigheden waarin ze leven. Zo groeien hun wortels voor een deel bovengronds om de ondergrondse delen, die in de met water verzadigde bodem groeien, toch van zuurstof te kunnen voorzien. Verder beschermen ze zich tegen het zout in het zeewater door het te filteren tijdens de opname via de wortels, het uit te scheiden via klieren in de bladeren, of het te stockeren op een plaats waar het de plant niet kan beschadigen. Een ander typisch mangrovekenmerk is viviparie, of het levend baren van de nakomelingen. In de dierkunde wil dit zeggen dat het embryo in het lichaam van de moeder groeit tot de geboorte, zoals bij zoogdieren; er komen dus geen eieren aan te pas. In de plantenwereld, waar dit een zeldzaam verschijnsel is, wil dit zeggen dat het zaad ontkiemt nog voor het van de moederboom of -plant valt. In plaats van zaden zijn het dus jonge kiemplanten, propagules genaamd, die instaan voor de verspreiding en de instandhouding van de populatie. De verspreiding gebeurt via het zeewater en wanneer de propagules ergens aanspoelen, vormen ze wortels en bladeren en groeien uit tot een echte boom. Hoewel de vivipare soorten overheersen in het mangrovewoud, zijn er ook soorten die gewoon zaden verspreiden. Viviparie is dus geen noodzakelijke aanpassing. Wat is dan het voordeel van viviparie voor mangrovebomen?

Om een antwoord te vinden op deze vraag, trok Jorien Oste, Master studente biologie aan de VUB, naar de mangrovebossen in Kenia. Daar onderzocht ze twee vivipare mangrovesoorten, Ceriops tagal en Rhizophora mucronata. Jorien Oste legt uit: “Beide soorten lijken op elkaar, maar zijn toch ook heel verschillend. De propagules van beide soorten hebben de langwerpige vorm van een sigaar, maar dan groter. Ceriops tagal heeft kortere en slankere propagules dan Rhizophora mucronata, waarvan de propagules meer dan een halve meter lang kunnen zijn. Terwijl Rhizophora mucronata eerder van modderige zones houdt, dicht bij de zee, groeit Ceriops tagal meer aan de drogere landzijde, die minder vaak wordt overspoeld door het tij.”

‘Slapende’ kiemplanten

“Uit dit onderzoek blijkt dat de propagules van beide soorten helemaal niet groeien tijdens de verspreidingsperiode. De kiemplanten verkeren dus in een soort slaaptoestand (dormantie genaamd) nadat ze van de boom gevallen zijn, net als vele zaden een dormantieperiode kennen tijdens hun verspreiding.” Jorien Oste verduidelijkt: “Dit is het geval voor de meeste bomen en planten die in ons gematigd klimaat voorkomen: hun zaden vallen, verspreiden tijdens de herfst en gaan in een soort winterslaap om pas te ontkiemen in de lente wanneer de omgevingsfactoren, zoals temperatuur, gunstiger zijn dan tijdens de winter. Tijdens de verspreidingsperiode gedragen de mangrovepropagules zich dus net zoals deze zaden.”

Drijven, zinken, aanspoelen

“Toch ondergaan de slapende propagules veranderingen tijdens de verspreidingsperiode. Hoewel ze niet veranderen tijdens hun verspreidingstochten, al drijvende in de zee, krimpen ze wanneer ze stranden en vertoeven op droog zand of vochtige modder. Dit komt doordat ze water, en dus massa, verliezen door uitdroging. Het verlies in volume is echter niet evenredig met het verlies aan massa, daarom verandert ook de dichtheid van de propagule. De dichtheid van een object is gelijk aan de verhouding van de massa tot het volume. Voor de bestudeerde propagules daalt het volume sneller dan de massa en dus stijgt de dichtheid. Dit heeft als gevolg dat de propagules minder goed kunnen drijven op het zeewater en uiteindelijk zinken.” Jorien Oste verklaart het nut hiervan: “Wanneer de propagules zinken, kunnen ze makkelijker aan land spoelen en zich vestigen. De kleinere propagules van Ceriops tagal zinken sneller dan de grotere van Rhizophora mucronata, omdat de dichtheid sneller toeneemt. Rhizophora mucronata propagules blijven dus langer drijven en kunnen daardoor verder weg van de moederboom verspreid worden. Het zijn dus betere kolonisatoren.”

Verschillende alarmsignalen als wekker

Wanneer de propagules ergens aanspoelen, gaan ze zich vestigen door eerst wortels en later bladeren te vormen. Jorien Oste ontdekte dat het alarmsignaal dat de propagules uit hun verspreidingsslaap wekt verschilt voor beide soorten. De onderzoekster legt uit: “Dit kan worden verklaard door de verschillende groeiplaatsen van beide soorten. Rhizophora mucronata groeit aan de zeezijde en vertoonde de snelste wortelgroei na een periode aan land te hebben vertoefd. Ceriops tagal groeit aan de landzijde en werd gewekt na een periode in de zee of op vochtige modder te hebben gelegen. Het soorteigen alarmsignaal verzekert dus verspreiding, weg van de moederboom, en voorkomt op deze manier inteelt.”

“De overlevingsstrategie van de dominante mangrovesoorten is dus tweevoudig. De eerste tactiek is viviparie, het verspreiden van kiemplanten die al een behoorlijke lengte hebben ontwikkeld nog voordat ze van de moederboom vallen. Dit geeft hen het voordeel dat ze snel de lengte kunnen bereiken waardoor ze altijd boven het wateroppervlak uitsteken. Ten tweede, deze studie onthulde dat, net als bij veel niet-vivipare planten, de kritieke periode van de eerste levensmaanden, die wordt bemoeilijkt door blootstelling aan ruwe omgevingsfactoren, wordt overbrugd door te slapen. Hoewel de tropen, waar de mangroven voorkomen, geen winterseizoen kennen, zorgt de verspreidingsperiode in de zee en liggend op het strand, in de volle zon voor evenveel stress voor de nakomelingen. De propagules bevatten veel reservestoffen zodat ze, wanneer ze een geschikte plek hebben bereikt, snel wortels en bladeren ontwikkelen om tot een boompje uit te groeien dat de golfslag en de ruwe omgevingsomstandigheden van de mangrovehabitat kan weerstaan. Het vinden van een geschikte plek alvorens de reserves aan te spreken voor wortel- en bladontwikkeling, wordt verzekerd door het soorteigen alarmsignaal dat de propagule wekt uit zijn verspreidingsslaap.“

Bibliografie

 • Allagulova, C. R., F. R. Gimalov, F. M. Shakirova and V. A. Vakhitov (2003). The plant dehydrins: Structure and putative functions. Biochemistry-Moscow 68 (9): 945-951.
 • Aloni, R., E. Aloni, M. Langhans and C. I. Ullrich (2006). Role of cytokinin and auxin in shaping root architecture: Regulating vascular differentiation, lateral root initiation, root apical dominance and root gravitropism. Annals of Botany 97 (5): 883-893.
 • Aziz, I. and M. A. Khan (2001). Effect of seawater on the growth, ion content and water potential of Rhizophora mucronata Lam. Journal of Plant Research 114 (1115): 369-373.
 • Ball, M. C. (2002). Interactive effects of salinity and irradiance on growth: implications for mangrove forest structure along salinity gradients. Trees-Structure and Function 16 (2-3): 126-139.
 • Baskin, C. C. and J. M. Baskin (2000). Seeds: ecology, biogeography, and evolution of dormancy and germination, Academic Press.
 • Biber, P. D. (2006). Measuring the effects of salinity stress in the red mangrove, Rhizophora mangle L. African Journal of Agricultural Research 1 (1): 1-4.
 • Buitink, J. and O. Leprince (2008). Intracellular glasses and seed survival in the dry state. Comptes Rendus Biologies 331 (10): 788-795.
 • Camberlin, P. and O. Planchon (1997). Coastal precipitation regimes in Kenya. Geografiska Annaler Series a-Physical Geography 79A (1-2): 109-119.
 • Clarke, P. J., R. A. Kerrigan and C. J. Westphal (2001). Dispersal potential and early growth in 14 tropical mangroves: do early life history traits correlate with patterns of adult distribution? Journal of Ecology 89 (4): 648-659.
 • Clough, B. F. (1984). Growth and Salt Balance of the Mangroves Avicennia-Marina (Forsk) Vierh and Rhizophora-Stylosa Griff in Relation to Salinity. Australian Journal of Plant Physiology 11 (5): 419-430.
 • Dahdouh-Guebas, F., R. De Bondt, P. D. Abeysinghe, J. G. Kairo, S. Cannicci, L. Triest and N. Koedam (2004). Comparative study of the disjunct zonation pattern of the grey mangrove Avicennia marina (Forsk.) Vierh. in Gazi Bay (Kenya). Bulletin of Marine Science 74 (2): 237-252.
 • Davis, J. H. (1940). The ecology and geologic role of mangroves in Florida. Washington, D.C. :, Carnegie Institution of Washington.
 • De Ryck, D. (2009). Moving and settling: experiments on the dispersal and establishment of hydrochorus propagules. Biology. Brussels, Vrije Universiteit Brussel. Master in Biology: 101.
 • De Ryck, D., D. Di Nitto, E. Robert, F. Dahdouh-Guebas and N. Koedam (2007). An exploratory study on propagule buoyancy of three Kenyan mangrove species. Biology. Brussels, VUB. Bachelor assignment: 1-7.
 • Di Nitto, D., F. Dahdouh-Guebas, J. G. Kairo, H. Decleir and N. Koedam (2008). Digital terrain modelling to investigate the effects of sea level rise on mangrove propagule establishment. Marine Ecology-Progress Series 356 175-188.
 • Dugardeyn, J. and D. Van der Straeten (2008). Ethylene: Fine-tuning plant growth and development by stimulation and inhibition of elongation. Plant Science 175 (1-2): 59-70.
 • Duke, N. C. (2006). Australia's mangroves: the authoritative guide to Australia's mangrove plants, University of Queensland.
 • Elmqvist, T. and P. A. Cox (1996). The evolution of vivipary in flowering plants. Oikos 77 (1): 3-9.
 • Farnsworth, E. (2000). The ecology and physiology of viviparous and recalcitrant seeds. Annual Review of Ecology and Systematics 31 107-138.
 • Farnsworth, E. (2004). Hormones and shiftlng ecology throughout plant development. Ecology 85 (1): 5-15.
 • Farnsworth, E. J. and A. M. Ellison (1997). The global conservation status of mangroves. Ambio 26 (6): 328-334.
 • Farnsworth, E. J. and J. M. Farrant (1998). Reductions in abscisic acid are linked with viviparous reproduction in mangroves. American Journal of Botany 85 (6): 760-769.
 • Farrant, J. M., N. W. Pammenter, P. Berjak, E. J. Farnsworth and C. W. Vertucci (1996). Presence of dehydrin-like proteins and levels of abscisic acid in recalcitrant (desiccation sensitive) seeds may be related to habitat. Seed Science Research 6 (4): 175-182.
 • Finkelstein, R., W. Reeves, T. Ariizumi and C. Steber (2008). Molecular aspects of seed dormancy. Annual Review of Plant Biology 59 387-415.
 • Finlayson, S. A., I. J. Lee, J. E. Mullet and P. W. Morgan (1999). The mechanism of rhythmic ethylene production in sorghum. The role of phytochrome B and simulated shading. Plant Physiology 119 (3): 1083-1089.
 • Fisher, J. B. and P. B. Tomlinson (2002). Tension wood fibers are related to gravitropic movement of red mangrove (Rhizophora mangle) seedlings. Journal of Plant Research 115 (1117): 39-45.
 • Goebel, K. E. (1905). Organopraphy of plants, Hafner, New York.
 • Hogarth, P. J. (2007). The biology of mangroves and seagrasses, Oxford University Press.
 • Hong, T. D., R. H. Ellis, S. Linington and I. International Plant Genetic Resources (1998). Compendium of information on seed storage behaviour, Vol.1 and 2, The Royal Botanic Gardens.
 • Hughes, S. W. (2005). Archimedes revisited: a faster, better, cheaper method of accurately measuring the volume of small objects. Physics Education 40 (5)
 • Ismail, F. A., L. M. C. Nitsch, M. M. C. Wolters-Arts, C. Mariani and J. W. M. Derksen (2010). Semi-viviparous embryo development and dehydrin expression in the mangrove Rhizophora mucronata Lam. Sexual Plant Reproduction 23 (2): 95-103.
 • Jayatissa, L. P., W. Wickramasinghe, F. Dahdouh-Guebas and M. Huxham (2008). Interspecific Variations in Responses of Mangrove Seedlings to Two Contrasting Salinities. International Review of Hydrobiology 93 (6): 700-710.
 • Joshi, A. C. (1933). A suggested explanation of the prevalence of vivipary on the sea-shore. Journal of Ecology 21 (1): 209-212.
 • Joshi, G. V., L. J. Bhosale and Pimplask.M (1972). Physiological Studies in Germination of Mangroves. Botanica Marina 15 (2): 91-&.
 • Juncosa, A. M. (1982). Developmental Morphology of the Embryo and Seedling of Rhizophora-Mangle L (Rhizophoraceae). American Journal of Botany 69 (10): 1599-1611.
 • Kitaya, Y., V. Jintana, S. Piriyayotha, D. Jaijing, K. Yabuki, S. Izutani, A. Nishimiya and M. Iwasaki (2002). Early growth of seven mangrove species planted at different elevations in a Thai estuary. Trees-Structure and Function 16 (2-3): 150-154.
 • Kitheka, J. U. (1997). Coastal tidally-driven circulation and the role of water exchange in the linkage between tropical coastal ecosystems. Estuarine Coastal and Shelf Science 45 (2): 177-187.
 • Konieczny, R., J. Kepczynski, M. Pilarska, D. Cembrowska, D. Menzel and J. Samaj (2009). Cytokinin and Ethylene Affect Auxin Transport-Dependent Rhizogenesis in Hypocotyls of Common Ice Plant (Mesembryanthemum crystallinum L.). Journal of Plant Growth Regulation 28 (4): 331-340.
 • Lieth, H., J. Berlekamp and S. Fuest (1999). Climate diagram world atlas. Leiden, Backhuys.
 • Lin, G. and L. D. L. Sternberg (1992). Effect of Growth Form, Salinity, Nutrient and Sulfide on Photosynthesis, Carbon Isotope Discrimination and Growth of Red Mangrove (Rhizophora-Mangle L). Australian Journal of Plant Physiology 19 (5): 509-517.
 • Lin, G. H. and L. D. L. Sternberg (1993). Effects of Salinity Fluctuation on Photosynthetic Gas-Exchange and Plant-Growth of the Red Mangrove (Rhizophora-Mangle L). Journal of Experimental Botany 44 (258): 9-16.
 • McClanahan, T. R. (1988). Seasonality in East Africas Coastal Waters. Marine Ecology-Progress Series 44 (2): 191-199.
 • McGuinness, K. A. (1997). Dispersal, establishment and survival of Ceriops tagal propagules in a north Australian mangrove forest. Oecologia 109 (1): 80-87.
 • McKee, K. L. (1995). Seedling Recruitment Patterns in a Belizean Mangrove Forest - Effects of Establishment Ability and Physicochemical Factors. Oecologia 101 (4): 448-460.
 • Mobile Geographics (2011, 1st of February) Tide chart: Kilindini harbour, Kenya. www.mobilegeographics.com:81/locations/3076.html
 • Morita, M. T. (2010). Directional Gravity Sensing in Gravitropism. Annual Review of Plant Biology, Vol 61. 61: 705-720.
 • Nagelkerken, I., S. J. M. Blaber, S. Bouillon, P. Green, M. Haywood, L. G. Kirton, J. O. Meynecke, J. Pawlik, H. M. Penrose, A. Sasekumar and P. J. Somerfield (2008). The habitat function of mangroves for terrestrial and marine fauna: A review. Aquatic Botany 89 (2): 155-185.
 • Nagelkerken, I., G. van der Velde, M. W. Gorissen, G. J. Meijer, T. van't Hof and C. den Hartog (2000). Importance of mangroves, seagrass beds and the shallow coral reef as a nursery for important coral reef fishes, using a visual census technique. Estuarine Coastal and Shelf Science 51 (1): 31-44.
 • Nonogaki, H., G. W. Bassel and J. D. Bewley (2010). Germination-Still a mystery. Plant Science 179 (6): 574-581.
 • Palme, K., A. Dovzhenko and F. A. Ditengou (2006). Auxin transport and gravitational research: perspectives. Protoplasma 229 (2-4): 175-181.
 • Parida, A. K. and B. Jha (2010). Salt tolerance mechanisms in mangroves: a review. Trees-Structure and Function 24 (2): 199-217.
 • Patel, N. T., A. Gupta and A. N. Pandey (2010). Strong positive growth responses to salinity by Ceriops tagal, a commonly occurring mangrove of the Gujarat coast of India. AoB PLANTS 2010 plq011.
 • Quisthoudt, K., N. Schmitz, F. Dahdouh-Guebas, E. Robert and N. Koedam (submitted). Temperature variation among mangrove latitudinal range limits worldwide. Journal of Biogeography
 • Rabinowitz, D. (1978a). Dispersal properties of mangrove propagules. Biotropica 10 (1): 47-57.
 • Rabinowitz, D. (1978b). Mortality and initial propagule size in mangrove seedlings in Panama. Journal of Ecology 66 (1): 45-51.
 • Raju, A. J. S. and H. J. Karyamsetty (2008). Reproductive ecology of mangrove trees Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou and Ceriops tagal (Perr.) CB Robinson (Rhizophoraceae). Acta Botanica Croatica 67 (2): 201-208.
 • Raven, P. H., R. F. Evert and S. E. Eichhorn (2005). Biology of plants, W.H. Freeman and Company.
 • Rodriguez, M. D., A. Orozco-Segovia, M. E. Sanchez-Coronado and C. Vazquez-Yanes (2000). Seed germination of six mature neotropical rain forest species in response to dehydration. Tree Physiology 20 (10): 693-699.
 • Ruzicka, K., K. Ljung, S. Vanneste, R. Podhorska, T. Beeckman, J. Friml and E. Benkova (2007). Ethylene regulates root growth through effects on auxin biosynthesis and transport-dependent auxin distribution. Plant Cell 19 (7): 2197-2212.
 • Samimy, C. (1978). Effect of Light on Ethylene Production and Hypocotyl Growth of Soybean Seedlings. Plant Physiology 61 (5): 772-774.
 • Shi, S. H., Y. L. Huang, K. Zeng, F. X. Tan, H. H. He, J. Z. Huang and Y. X. Fu (2005). Molecular phylogenetic analysis of mangroves: independent evolutionary origins of vivipary and salt secretion. Molecular Phylogenetics and Evolution 34 (1): 159-166.
 • Smith, S. M. and S. C. Snedaker (1995). Salinity responses in two populations of viviparous Rhizophora mangle L. seedlings. Biotropica 27 (4): 435-440.
 • Smith, S. M. and S. C. Snedaker (2000). Hypocotyl function in seedling development of the red mangrove, Rhizophora mangle L. Biotropica 32 (4): 677-685.
 • Smith, S. M., Y. Y. Yang, Y. Kamiya and S. C. Snedaker (1996). Effect of environment and gibberellins on the early growth and development of the red mangrove, Rhizophora mangle L. Plant Growth Regulation 20 (3): 215-223.
 • Soares, M. L. G. (2009). A Conceptual Model for the Responses of Mangrove Forests to Sea Level Rise. Journal of Coastal Research 267-271.
 • Sousa, W. P., P. G. Kennedy, B. J. Mitchell and B. M. Ordonez (2007). Supply-side ecology in mangroves: Do propagule dispersal and seedling establishment explain forest structure? Ecological Monographs 77 (1): 53-76.
 • Spalding, M., M. Kainuma and L. Collins (2010). World Atlas of Mangroves, Earthscan.
 • Sussex, I. (1975). Growth and metabolism of embryo and attached seedling of viviparous mangrove, Rhizophora-mangle. American Journal of Botany 62 (9): 948-953.
 • Taiz, L. and E. Zeiger (2006). Plant physiology, Sinauer Associates.764 p.
 • Tomlinson, P. B. (1999). The botany of mangroves, Cambridge University Press.
 • Tomlinson, P. B. and P. A. Cox (2000). Systematic and functional anatomy of seedlings in mangrove Rhizophoraceae: vivipary explained? Botanical Journal of the Linnean Society 134 (1-2): 215-231.
 • Tweddle, J. C., J. B. Dickie, C. C. Baskin and J. M. Baskin (2003). Ecological aspects of seed desiccation sensitivity. Journal of Ecology 91 (2): 294-304.
 • UNEP (1998). African Database and Atlas Project (EAF/14). The Eastern African Coastal Resources Atlas: Kenya, United Nations Environmental Program.
 • Vangronsveld, J., H. Clijsters and M. Vanpoucke (1988). Phytochrome-Controlled Ethylene Biosynthesis of Intact Etiolated Bean Seedlings. Planta 174 (1): 19-24.
 • Walters, B. B., P. Ronnback, J. M. Kovacs, B. Crona, S. A. Hussain, R. Badola, J. H. Primavera, E. Barbier and F. Dahdouh-Guebas (2008). Ethnobiology, socio-economics and management of mangrove forests: A review. Aquatic Botany 89 (2): 220-236.
 • Walton, L. J., L. V. Kurepin, D. M. Reid and C. C. Chinnappa (2010). Narrow-band light regulation of ethylene and gibberellin levels in hydroponically-grown Helianthus annuus hypocotyls and roots. Plant Growth Regulation 61 (1): 53-59.
 • Wang, W. Q., L. Ke, N. F. Y. Tam and Y. S. Wong (2002). Changes in the main osmotica during the development of Kandelia candel hypocotyls and after mature hypocotyls were transplanted in solutions with different salinities. Marine Biology 141 (6): 1029-1034.
 • Wobbrock, O. J., L. Findlater, D. Gergle and J. J. Higgins (2011). The aligned rank transform for nonparametric factorial analyses using only anova procedures. Proceedings of the 2011 annual conference on Human factors in computing systems, Vancouver, BC, Canada, ACM.
 • Yu, Y., J. M. Baskin, C. C. Baskin, Y. Tang and M. Cao (2008). Ecology of seed germination of eight non-pioneer tree species from a tropical seasonal rain forest in southwest China. Plant Ecology 197 (1): 1-16.
 • Zheng, W. J., W. Q. Wang and P. Lin (1999). Dynamics of element contents during the development of hypocotyles and leaves of certain mangrove species. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 233 (2): 247-257.
Download scriptie (9.15 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2011