Het belang van relaties bij talentontwikkeling

Eva
Chaubet

 Het belang van relaties bij talentontwikkeling 

 

Iedereen heeft talent! In de ‘War for Talent’ voeren organisaties een strijd in het vinden, aanwerven en behouden van deze talenten. Talent is vandaag van grote waarde, waarbij talentontwikkeling in het brandpunt van de belangstelling staat. Naar aanleiding van haar afstudeerscriptie voerde Eva Chaubet, studente Opleidings- en  Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, onderzoek naar talentontwikkeling. Ze stelt zich de vraag wie bijdraagt aan het ontwikkelen van iemands talent.   

De arbeidsmarkt vertoont vaak een tekort aan werknemers met de juist ontwikkelde talenten. Dit wordt bevestigd door de niet ingevulde vacatures op de website van VDAB. Wanneer talent niet in kaart gebracht wordt, komt het niet tot ontwikkeling. Zowel voor het individu als voor de behoeften van de samenleving is het belangrijk om dit wel te doen. Medewerkers die hun sterktes kennen en die iedere dag gebruiken en ontwikkelen, ervaren voldoening. Daarom is het van belang hier aandacht aan te besteden en te focussen op de ontwikkeling van talenten. 

In haar onderzoek beschrijft Eva Chaubet talentontwikkeling binnen het waarderend perspectief. Het inzetten op talenten biedt namelijk meer kansen op positieve resultaten dan het verbeteren van zwakke punten of ‘wat niet werkt’ oplossen. Haar definitie bestaat uit vier delen, met name activiteiten die moeiteloos verlopen, die energie opleveren, waarbij de tijd vliegt en waarvan anderen erkennen dat het met talent te maken heeft. Ze onderzocht aldus of mensen op basis van deze definitie hun talenten kunnen benoemen. Hierbij gaat ze na of mensen in staat zijn om een verband te leggen tussen eigen talenten en de personen die deze talenten bij hen hebben benoemd. Het laatste deel van de definitie wordt uitgebreider onderzocht. Ze stelt zich de vraag welke aspecten leiden tot de ontwikkeling van een talent. 

Aldus focust ze zich vooral op het gegeven of het benoemen van talenten door andere personen leidt tot een verdere ontwikkeling van deze talenten. Nadien wordt het belang van relaties bij talentontwikkeling onderzocht.  Haar onderzoeksvragen worden bevestigd en uit haar onderzoek besluit ze dat alleen al het herkennen, erkennen en benadrukken van een talent leidt tot een verdere ontwikkeling van dit talent. Aldus spelen leerkrachten, ouders en vrienden een belangrijherkennen en erkennen en  vervolgens ontwikkelen van iemands talent.  

In plaats van zich vooral te focussen op werk- en verbeteringspunten, moeten we vooral  benadrukken en waarderen wat goed gedaan wordt, en vanuit welke talenten en sterktes iemand daartoe bijdraagt. Het zoeken en ontwikkelen van de talenten begint dus eigenlijk bij iedereen: leerkrachten, ouders, vrienden. Wanneer iemand zijn talent optimaal benut, betekent deze persoon een grote waarde voor zijn omgeving. Het benoemen van iemands talent is een belangrijke, mogelijk wel de belangrijkste stap in de ontwikkeling van talent.   

 

Bibliografie

 Andrus, C. (2010). Using appreciative inquiry to build organizational capacity to learn, risk and grow. Revista de cercetare si interventie sociala, 30, 63-76.

Athey, R. (2008). It's 2008: do you know where your talent is? connecting people to what matters. Journal of Business Strategy, 29, 4-14.

Banasova, L., Cambal, M. & Hruzova, Z. (2010). Talent matrix utilization in identification of talented employees. 7th International conference efficiency and responsibility in education 2010. 24-32.

Bannink, F. & Klaver, M. (2010). Oplossingsgerichte therapie bij patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel. Tijdschrift voor neuropsychologie, 5, 11-19.

Barab, S.A., & Plucker, J.A. (2002). Smart People or Smart Contexts? Cognition, ability and

talent development in an age of situated approaches to knowing and learning.

Educational Psychologist, 37(3), 165-182.

Behrstock, E. (2010). Talent Management in the Private and Education Sectors : A Literature Review. Management, (January).

Blanchard, P.N. & Thacker, J.W. (2007). Effective training. System, strategies, and practices (3th edition). New Jersey: Pearson Education.

Blass, E. & April, K., (2008). Developping talent for tomorrow. Ashridge Business School.

Bouwen, G. (2010). Leiden naar talent en bezieling. Energie van mensen verbinden tot teamkracht. Tielt: Lannoo Campus.

Buckingham, M. & Clifton, D.O. (2010). Ontdek je sterke punten. Houten: Spectrum.

Chand, S. (2011). The international mobility of Talent: Types, Causes, and Development Impact. Economic Record. 87, 169-170.

Chandler, D. E., Hall, D. T., & Kram, K. E. (2009). A developmental network & Relational Savvy approach to talent development: A low cost alternative. Organizational Dynamics, 39 (1), 48-56.

Charney, D. (2010). Five tips to winning the future talent war. Material Handling Management, 7.

Christiaensen, R., Dochy, F., Kinschots, C., Kyndt, E., Marcelis, V., Philips, K., Van Cauwenberghe H., Van den Bogaert, T. & Vervaeke, A. (2009). Talent en Talentontwikkeling: een literatuurstudie. University of Leuven.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. Londen / New York : Routledge – Taylor & Francis Group.

Collings, D. G., & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19(4), 304-313. Elsevier Inc. doi: 10.1016/j.hrmr.2009.04.001.

Cooperrider, D.L. & Srivastva, S. (1987). Appreciative Inquiry: In organizational life. Research in Organizational Change and Deverlopment, Vol. 1, p. 129-169. JAI Press Inc.

Cooperrider, D. L., & Whitney, D. (2008). A positive revolution in change: Appreciative inquiry.

Csikszentmihalyi, M. (1999). Flow-Psychologie van de optimale ervaring. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Dewulf, L. (in press). Flow. In: Ruijters, M. & Simons, P.R.J. (in press) Basishandboek Leren.

Dewulf, L. (2009). Ik kies voor mijn talent. Tielt: Lannoo Campus.

Eijl, P. van, Wientjes, H., Wolfensberger, M.V.C., & Pilot, A. (2005). Het uitdagen van talent in onderwijs. In Onderwijs in thema's (pp. 117-156). Den Haag: Onderwijsraad.

Enquête maken. (n.d.). Opgehaald van http://www.enquetemaken.be

Feldhusen, J. F. (1998). Programs for the gifted few or talent development for the many? Phi Delta Kappan, 79(10), 735-738.

Fredrickzon, B. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218-226.

Gagné, F. (2004). Transforming gifts into talents: the DMGT as a developmental theory. High Ability Studies, 15, 2, 119-147

Gruber, H., Lehtinen, E., Palonen, T., & Degner, S. (2008). Persons in the shadow: Assessing the social context of hogh abilities. Psychology Science Quarterly , Volume 50, 2008 (2), pp. 237-258.

Henderickx, E., Janvier, R., Van Beirendonck, L., & Humblet, P. (2010). Handboek HRM: Competentiemanagement en arbeidsrecht. Leuven: Acco.

Horowitz, B. (2011). Time to fire the talent? Forbes, 2, 60-60.

Johnson, W. (2010). The genius in all of us: Why everything you’ve been told about genetics, talent, and IQ is wrong, David Shenk, Doubleday, New York, Intelligence, 38(4), 447-447. Elsevier Inc. doi: 10.1016/j.intell.2010.04.008.

Learning, E. (2008). Strategies for Talent: Greater Philadelphia Companies in Action. Growth (Lakeland), (August).

Lewis, R & Heckman, R. (2006). Talent management: A critical review. Human Resource

Management Review, 16: 139-154

Lucassen P. L. B. J. & Hartman, T. C. O. (2007). Kwalitatief onderzoek, praktische methoden voor de medische praktijk. GA Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Mortelmans, D. (2009). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven: Acco.

Nvivo. (2010). Opgehaald van http://webhost.ua.ac.be/mtso/documenten/MTSO-INFO%2053%20-%20Nvivo.pdf

Patrick, H., Ryan, A., Alfeld-Liro, C., Fredricks, J., Hruda, L., & Eccles, J.S. (1999). Adolescents' commitment to developing talent: The role of peers in contiuing motivation for sports and the arts. Journal of Youth and Adolescence, 29, 741-763.

Peterson, C. & Seligman, M. (2004). Character Strengths and Virtues, a handbook and classification. University press: Oxford.

Rickers, R. (2009). Talent bestaat niet! Erasmus Universiteit Rotterdam.

Seligman. M. (2003). VIA Survey of Character Strengths.

Seligman, M.E.P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology. An introduction. American Psychologist, 55, 5-14.

Senge, P. (2006). The fifth discipline. The Art & Practice of the Learning Organization. New York: Doubleday.

Sheldon, K.M., King, L. (2001). Why Positive Psychology Is Necessary. American

Psychologist. 56(3) 216-217

Shenton, A.K. (2007) Viewing information needs through a Johari Window.

Reference Services Review, 35(3), 487-496.

Simonton, D.K. (2001). Talent development as a multidimensional, multiplicative, and

dynamic process. American Psychological Society, 10(2), 39-43.

Stes, A., De Maeyer, S. & Van Petegem, P. Een nederlandstalige versie van ATI: een valide instrument om onderwijsaanpak van docenten in het hoger onderwijs te meten? Pedagogische studieën 2008 (85) 95- 106

Tarique, I. & Schuler, R. (2010). Global talent management: Literature review, integrative framework, and suggestions for further research. Journal of world business. 45, 122-133.

Van Beirendonck, L. (2010). Iedereen content: handleiding voor talent- en competentiemanagement. Tielt: Lannoo Campus.

Van High Potential naar High Professional. (n.d.). Opgehaald van http://www.sd.be/site/website/be/nl/1000A/10I00C/10I120C/10I120P0.htm

Vlaams Economisch Verbond (2007). De actieve talentenmarkt: Elk talent aan het werk, werk voor elk talent! Antilope: Lier.

Via Survey of Character Strengths. (vertaling). (n.d.). Opgehaald van http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=59568

Werk zoeken. (n.d.). Opgehaald van http://vdab.be/werkzoeken/werkzoeken.jsp

Whitney, D., Trosten-Bloom, A. & Cooperrider, D. (2010). The power of Appreciative Inquiry: A Practical Guide to Positive Change. Berret-Koehler Publishers.

Zorbas, V. (2011). Scarcity of talent threatens profitability. Canadian Mining Journal, 132, 10-10. 

Download scriptie (882.82 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2011