Het Nucleair Non-proliferatieverdrag van 1968, het IAEA en de VN Veiligheidsraad: Het dilemma van het kernprogramma van Iran

Delphine
Keppens

Waarom Iran niet verplicht is de VN Resoluties uit te voeren.

Het NPT is dé kerntekst inzake de globale uitdaging een bewapeningswedloop en nucleaire oorlog te vermijden. Dit verdrag verdeelt haar lidstaten in twee groepen: de vijf kernwapenlanden (KL), de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koningrijk. En 182 niet-kernwapenlanden (NKL) waaronder Iran.

Iran is verplicht geen kernwapens aan te schaffen of te vervaardigen. Het IAEA, die de NKL moet controleren of zij hun verplichtingen nakomen, kan niet met zekerheid besluiten dat Iran haar verplichtingen schendt. Het IAEA heeft tot nu toe geen kernwapens gevonden en Iran heeft altijd minder dan 20% Uranium235 verrijkt (boven de 20% kunnen er kernwapens gemaakt worden). Iran schendt haar verplichtingen dus niet waardoor de voortdurende claim van Iran op het onvervreemdbaar recht een civiel kernprogramma te ontwikkelen steeds gerechtvaardigd is.

Deze Internationale Organisatie werd in 1957 gecreëerd na de ontdekking van nucleaire energie. Het IAEA moet ervoor zorgen dat haar verleende bijstand, wanneer een lidstaat een bepaald project wil opstarten inzake de toepassing van nucleaire energie, niet wordt gebruikt voor militaire doeleinden. Iran sloot hiervoor een Wegens inconsistente samenwerking door Iran, het feit dat het IAEA moet rekenen op het initiatief van Iran inzake het aangeven van nucleaire materialen en sites die onder de Safeguards moeten vallen, inmengingrestricties en de onmogelijkheid voor het IAEA zelf te bepalen wanneer inspecties zullen plaatsvinden, leidt ertoe dat het IAEA niet correct haar controletaak kan uitvoeren.

Omdat het IAEA tot nu toe nog geen misbruik heeft gevonden, heeft ze vertrouwensmaatregelen aangenomen: ze vraagt Iran de nucleaire activiteiten tijdelijk te stoppen en het Additioneel Protocol uit te voeren (een bijkomende overeenkomst voor meer informatie aan het IAEA). Daarenboven zette het IAEA de verwijzingprocedure in naar de Raad.

Ten tweede, verwijst het IAEA Iran naar de Raad op basis van verkeerde juridische gronden.

Het IAEA had Safeguard Agreement van Iran om naar art. XII.C te kunnen verwijzen. Art.19 houdt in dat, wanneer het IAEA in de werkelijke bevinding dat nucleair materiaal, verleend voor een Agency project, gebruikt werd voor militaire doeleinden.

 De Raad als bewaker van de internationale vrede heeft besloten dat het nucleaire programma van Iran een dreiging vormt voor de internationale vrede en veiligheid omdat de proliferatie van kernwapens een dreiging is. De Raad eist via haar resoluties dat Iran haar verrijkingsactiviteiten moet opschorten en moet samenwerken met het IAEA volgens het Additioneel Protocol.

De Raad neemt bindende beslissingen die alle lidstaten in principe verplicht zijn uit te voeren. Alleen indien de Raad het internationaal recht niet nakomt, vervalt deze verplichting. Dit is het geval in deze zaak. De KL gaven de NKL de garantie dat ze onvervreemdbaar nucleaire energie mogen blijven produceren, maar de NKL moeten wel afzien van hun recht op kernwapenvervaardiging. De KL hebben door de toevoeging van het woord onvervreemdbaar de NKL verzekerd dat hun recht nucleaire energie te produceren niet is ontzegd. Dit betekent dat dit onvervreemdbaar recht niet is ontstaan door het NPT maar de bevestiging is van een reeds bestaand recht. Dit is een ius cogens of een norm die in haar geheel aanvaard en erkend is door de internationale gemeenschap waarvan geen afwijking is toegestaan. Dergelijk norm moet worden gerespecteerd door de Raad. Door Iran te verplichten haar nucleaire activiteiten op te schorten schendt de Raad deze norm.  

ius cogens norm schenden zijn nietig vanaf hun ontstaan. Iran hoeft dus niet haar activiteiten op te schorten en het Additioneel Protocol na te leven.

ran is gestart met haar nucleair programma in de jaren ‘50 voor de ontwikkeling van een verregaand programma voor nucleaire energie. Voor Iran is dat heden ten dage nog altijd de doelstelling, maar sinds de aanslagen van 9/11 en voorgaande diplomatieke twisten kan Iran de internationale gemeenschap niet meer overtuigen dat het geen kernwapens wil produceren. En misschien wil Iran dat nu wel. Het is heel eenvoudig de stap naar kernwapens te zetten en aangezien het NPT vernietigd of geschorst kan worden en de VN Resoluties tegen Iran nietig zijn.

 

Bibliografie

I. Verdragen

 • Het Handvest van de Verenigde Naties van 26 Juni 1945, UNTS XVI,1.
 • Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide van 9 December 1948, UNTS, vol. 78,  277.
 • Statuut van het IAEA door de Conferentie inzake het Statuut van de Internationale Atomische Energie Agentschap van  23 Oktober 1956, www.iaea.org/About/statute.html.
 • Verdrag van Tlatelolco van 14 februari 1967, UNTS, vol. 634, 9068.
 • Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van  23 Mei 1969, UNTS, vol. 1155, 331.
 • Het Nucleair Non-proliferatieverdrag van 25 Mei 1970, UNTS, vol. 729, 169.
 • Zeerechtverdrag van 10 December 1982, UNTS, vol. 1833, 3.
 • Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens van 13 januari 1993, UNTS, vol. 1975, 45.

II. VN Documenten

A. Resoluties van de VN Veiligheidsraad

 • Resolutie 670 van de VN Veiligheidsraad (25 september 1990), UN Doc. S/RES/670 (1990).
 • Resolutie 820 van de VN Veiligheidsraad (17 april 1993), UN Doc. S/RES/820 (1993).
 • Resolutie 984 van de VN Veiligheidsraad (11 april 1995), UN Doc. S/RES/984 (1995).
 • Resolutie 1160 van de VN Veiligheidsraad (31 maart 1998), UN Doc. S/RES/1160 (1998).
 • Resolutie 1172 van de VN Veiligheidsraad (6 juni 1998), UN Doc. S/RES/1172 (1998).
 • Resolutie 1373 van de VN Veiligheidsraad (28 september 2001),UN Doc. S/RES/1373 (2001).
 • Resolutie 1540 van de VN Veiligheidsraad (28 april 2004), UN Doc. S/RES/1540 (2004).
 • Resolutie 1696 van de VN Veiligheidsraad (31 juli 2006), UN Doc. S/RES/1696 (2006).
 • Resolutie 1718 van de VN Veiligheidsraad (14 oktober 2006), UN Doc. S/RES/1718 (2006).
 • Resolutie 1737 van de VN Veiligheidsraad (23 december 2006), UN Doc. S/RES/1737 (2006).
 • Resolutie 1747 van de VN Veiligheidsraad (23 december 2006), UN Doc. S/RES/1747 (2006).
 • Resolutie 1803 van de VN Veiligheidsraad (3 maart 2008), UN Doc. S/RES/1803 (2008).
 • Resolutie 1835 van de VN Veiligheidsraad (27 december 2008), UN Doc. S/RES/1835 (2008).
 • Resolutie 1929 van de VN Veiligheidsraad (9 juni 2010), UN Doc. S/RES/1929 (2010).

B. Resoluties van de VN Algemene Vergadering

 • Resolutie 2028 (XX) van de VN Algemene Vergadering (19 november 1965), UN Doc. A/1384 (1965).
 • Resolutie 2346 (XXII) van de VN Algemene Vergadering (19 december 1967), UN Doc. A/1640  (1967).
 • Resolutie 2373 (XXII) van de VN Algemene Vergadering (12 juni 1968), UN Doc. A/RES/2373 (1969).
 • Resolutie 2625 (XXV) van de VN Algemene Vergadering (24 Oktober 1970), UN Doc. A/RES/25/2625 (1970).
 • Resolutie 50/245 van de VN Algemene Vergadering (10 september 1996), UN Doc. A/RES/50/245 (1996).

C. Verklaringen van de Voorzitter van de VN Veiligheidsraad

 • verklaring van de voorzitter van de VN Veiligheidsraad (31 januari 1992), UN Doc. S/23500 (1992).
 • verklaring van de voorzitter van de VN Veiligheidsraad (31 maart 1994), UN Doc S/PRST/1994/13 (1994).
 • verklaring van de voorzitter van de VN Veiligheidsraad (12 augustus 1994), UN Doc. S/PRST/1994/45 (1994).
 • verklaring van de voorzitter van de VN Veiligheidsraad (25 augustus 1994), UN Doc S/PRST/1994/48 (1994).
 • verklaring van de voorzitter van de VN Veiligheidsraad (16 september 1994), UN Doc S/PRST/1994/55 (1994).
 • Verklaring inzake Non Proliferatie van de voorzitter van de VN Veiligheidsraad (29 maart 2006), UN Doc. S/PRST/2006/15 (2006).

E. Verklaringen van Staten

 • Verklaring van de Franse Delegatie in de VN Veiligheidsraad bij de aanneming van Resolutie 978 (27 Februari 1995), UN.Doc.  S/1995/978 (1995).
 • Brief van de Permanente Vertegenwoordiger van de Russische Federatie bij de Verenigde Naties geadresseerd aan de Algemene Secretaris, VN Algemene Vergadering en VN Veiligheidsraad, (6 April 1995), UN Doc. A/50/151, UN Doc. S/1995/261 (1995).
 • Brief van de Permanente Vertegenwoordiger van het Verenigd Koningrijk en Noord Ierland bij de Verenigde Naties geadresseerd aan de Algemene Secretaris, VN Algemene Vergadering en VN Veiligheidsraad (6 April 1995), UN Doc. A/50/152, UN Doc. S/1995/262 (1995).
 • Brief van de Chargé d’affaires van de Permanente Vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties geadresseerd aan de Algemene Secretaris, VN Algemene Vergadering en VN Veiligheidsraad (6 April 1995), UN Doc. A/50/153, UN Doc. S/1995/263 (1995).
 • Brief van de Permanente Vertegenwoordiger van Frankrijk bij de Verenigde Naties geadresseerd aan de Algemene Secretaris, VN Algemene Vergadering en VN Veiligheidsraad (6 April 1995), UN Doc. A/50/154, UN Doc. S/1995/264 (1995).
 • Brief van de Permanente Vertegenwoordiger van China bij de Verenigde Naties geadresseerd aan de Algemene Secretaris, VN Algemene Vergadering en VN Veiligheidsraad, (6 April 1995), UN Doc. A/50/155, UN Doc. S/1995/265 (1995).
 • Brief van 2 Juni 1995 van de Permanente van de permanente vertegenwoordiger van Argentinië voor de VN gericht aan de Voorzitter van de VN Veiligheidsraad betreffende de wijzing van de nomenclatuur van de verklaringen van de Voorzitter, (9 juni 1995), UN Doc. S/1995/457 (1995).
 • verklaring van de Voorzitter van de VN Veiligheidsraad, (31 januari 2001), UN Doc S/PRST/2001/3 (2001).
 • verklaring van Zuid Afrika (10 Juli 2002), UN Doc. S/PV.4568, (2002), 6.
 • verklaring van Pakistan (12 Juni 2003), UN Doc. S/PV.4772, (2003), 21.
 • UN Doc. S/PV.4761 (2003).
 • UN Doc. S/PV.4950 (2004).
 • UN Doc. S/PV.5500 (2006).
 • Brief van 31 december 2010 van de voorzitter van de VN Veiligheidsraad Comité opgericht volgens resolutie 1737 (2006) gericht aan de Voorzitter van de VN Veiligheidsraad, (31 december 2010), UN Doc. S/2010/682 (2010).

E. Conferenties Documenten

 • Conferentie van San Francisco, Opmerking van de vertegenwoordiger van Panama (25 april 1945 tot 26 juni 1945), UNCOI VI Doc. 1123, I/8.
 • Conferentie van de Verenigde Naties betreffende het Verdragenrecht, Verklaring over het verbod van militaire, politieke of economische dwang bij het sluiten van verdragen en aan te nemen resolutie daaromtrent (26 Maart tot 24 Mei 1968 en 9 April tot 22 Mei 1969) , UN Doc. A/CONF.39/26 (1969).
 • UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2000/33, (2000), 7 [M. Bossuyt, ‘The Adverse Consequences of Economic Sanctions on the Enjoyment of Human Rights’ (21 juni 2000)].
 • Rapport van de 1995 Herziening- en uitbreidingsconferentie van de lidstaten to the Nucleair Non-proliferatieverdrag, IAEA (23 Augustus 1995), INFCIRC/482 (1995).
 • Rapport van de 2000 Herzieningsconferentie van de lidstaten tot het Nucleaire Non-proliferatieverdrag, UN (24 april-20 mei 2000), NPT/CONF.2000/28 (2000).
 • Rapport van de 2000 Herzieningsconferentie van de lidstaten tot het Nucleaire Non-proliferatieverdrag, UN (2 -27 mei 2005), NPT/CONF.2000/57 (2005).
 • Rapport van de 2010 Herzieningsconferentie van de lidstaten tot het Non Proliferatieverdrag, NPT/CONF.2010/50 (2010).

III. IAEA Documenten

A. Resoluties van de IAEA Raad van Gouverneurs

 • Resolutie over de Implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische (12 September 2003), GOV/2003/69 (2003).
 • Resolutie over de Implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische (13 maart 2004), GOV/2004/21 (2004).
 • Resolutie over de Implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische (18 juni 2004), GOV/2004/49 (2004).
 • Resolutie over de Implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische (18 september 2004), GOV/2004/79 (2004).
 • Resolutie over de Implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische (11 augusuts 2005), GOV/2005/64 (2005).
 • Resolutie van de IAEA Raad van Gouverneurs inzake de implementatie van het NPT “Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, IAEA Raad van Gouverneurs (24 september 2005), GOV/2005/77, (2005). 
 • Resolutie van de IAEA Raad van Gouverneurs inzake de implementatie van het NPT “Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, IAEA Raad van Gouverneurs (4 Februari 2006),  GOV/2006/14 (2006).
 • Resolutie van de IAEA Raad van Gouverneurs inzake de implementatie van het NPT “Safeguards Agreement” en de relevante bepalingen van de Veiligheidsraad Resoluties 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) en 1835 (2008) in de Islamitische Republiek van Iran, IAEA Raad van Gouverneurs (27 November 2009), GOV/2009/82, (2009).

B. Rapporten van de IAEA Director General     

 • Rapport van de Director General aan de “General Conference on Strengthening the Effectiveness and Improving the efficiency of the Safeguard System”, IAEA (22 august 1995), GC(39)/17 (1995).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (6 juni 2003),  GOV/2003/40 (2003).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (26 augustus 2003),  GOV/2003/63 (2003).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (10 November 2003),  GOV/2003/75 (2003).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (24 februari 2004),  GOV/2004/11 (2004).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (1 september 2004),  GOV/2004/60 (2004).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (15 November 2004),  GOV/2004/83 (2004).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (2 september 2005),  GOV/2005/67 (2005).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (18 november 2005),  GOV/2005/87 (2005).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (27 februari 2006),  GOV/2006/15 (2006).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (28 april 2006),  GOV/2006/27 (2006).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (8 juni 2006),  GOV/2006/38 (2006).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (31 augustus 2006),  GOV/2006/53 (2006).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (14 november 2006),  GOV/2006/64 (2006).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” en de relevante bepalingen van de Veiligheidsraad Resolutie 1737 (2006) in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (22 februari 2007),  GOV/2007/22 (2007).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” en de relevante bepalingen van de Veiligheidsraad Resolutie 1737 (2006) in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (23 mei 2007),  GOV/2007/22 (2007).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (30 augustus 2007),  GOV/2007/48 (2007).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” en de relevante bepalingen van de Veiligheidsraad Resolutie 1737 (2006) en  1747 (2007) in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (15 november 2007),  GOV/2007/58 (2007).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” en de relevante bepalingen van de Veiligheidsraad Resolutie 1737 (2006) en  1747 (2007) in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (22 februari 2008),  GOV/2008/4 (2008).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” en de relevante bepalingen van de Veiligheidsraad Resolutie 1737 (2006),  1747 (2007) en 1803 (2008) in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (26 mei 2008),  GOV/2008/15 (2008).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” en de relevante bepalingen van de Veiligheidsraad Resolutie 1737 (2006),  1747 (2007) en 1803 (2008) in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (15 september 2008),  GOV/2008/38 (2008).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” en de relevante bepalingen van de Veiligheidsraad Resolutie 1737 (2006),  1747 (2007), 1803 (2008) en 1835 (2008) in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (19 februari 2009),  GOV/2009/8 (2009).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” en de relevante bepalingen van de Veiligheidsraad Resolutie 1737 (2006),  1747 (2007), 1803 (2008) en 1835 (2008) in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (5 juni 2009),  GOV/2009/35 (2009).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” en de relevante bepalingen van de Veiligheidsraad Resolutie 1737 (2006),  1747 (2007), 1803 (2008) en 1835 (2008) in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (28 augustus 2009),  GOV/2009/55 (2009).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” en de relevante bepalingen van de Veiligheidsraad Resolutie 1737 (2006),  1747 (2007), 1803 (2008) en 1835 (2008) in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (16 november 2009),  GOV/2009/74 (2009).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” en de relevante bepalingen van de Veiligheidsraad Resolutie 1737 (2006),  1747 (2007), 1803 (2008) en 1835 (2008) in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (18 februari 2010),  GOV/2010/10 (2010).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” en de relevante bepalingen van de Veiligheidsraad Resolutie 1737 (2006),  1747 (2007), 1803 (2008) en 1835 (2008) in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (31 mei 2010),  GOV/2010/28 (2010).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” en de relevante bepalingen van de Veiligheidsraad Resolutie 1737 (2006),  1747 (2007), 1803 (2008) en 1835 (2008) in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (6 september 2010),  GOV/2010/46 (2010).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” en de relevante bepalingen van de Veiligheidsraad Resoluties in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (23 november 2010),  GOV/2010/62 (2010).
 • Rapport van de Director General inzake de implementatie van het “NPT Safeguards Agreement” en de relevante bepalingen van de Veiligheidsraad Resoluties in de Islamitische Republiek van Iran, Raad van Gouverneurs van het Internationale Agentschap voor Atomische Energie (25 februari 2011),  GOV/2011/7 (2011).

C. Overeenkomsten met het IAEA

 • Art. I van de Overeenkomst betreffende de Relatie tussen de Verenigde Naties en het Internationale Agentschap voor Atomische Energy, IAEA (30 Oktober 1959), INFCIRC/11 (1959).
 • De structuur en inhoud van de Overeenkomsten tussen het Agentschap en de State vereist in het kader van het NPT (Juni 1972), INFCIRC/153 (1972).
 • “Safeguard agreement” tussen Iran en het Agentschap voor de toepassing van de “safeguards” in het kader van het NPT, IAEA (13 December 1974), INFCIRC/214 (1974).
 • Het Additionele Model Protocol tot de overeenkomsten tussen de Staten and het Internationale Agentschap voor Atomische Energie voor de toepassing van de “safeguards”, IAEA (September 1997), INFCIRC/540 ( 1997).

D. Communicaties van lidstaten naar het IAEA

 • Verklaring betreffende de  Statement on “Full-Scope Safeguards” zoals aangenomen door de leden van de Nuclear Suppliers Guidelines, IAEA (Mei 1992), INFCIRC/405 (1992).
 • Communicatie verkregen door enkele lidstaten betreffende de Richtlijnen voor de export van nucleair materialen, uitrusting en technologieën, IAEA (Juli 1992), INFCIRC/254/Rev.1/Part 1 (1992).
 • Communicatie verkregen door enkele lidstaten betreffende de Richtlijnen voor de export van nucleair materialen, uitrusting en technologieën, IAEA (Juli 1992), INFCIRC/254/Rev.1/Part 2 (1992).
 • Communicatie van 15 November 1999 verkregen door de lidstaten betreffende de export van nucleair materialen en bepaalde categorieën van uitrustingen en andere materialen, IAEA (9 Maart 2000), INFCIRC/209/Rev2. (2000).
 • Communicatie van de Permanente Vertegenwoordigers van Frankrijk, Duitsland, de Islamitische Republiek van Iran and het Verenigd Koninkrijk betreffende het akkoord getekend in Parijs op 15 November 2004, IAEA (26 November 2004), INFCIRC/637 (2004).
 • Afspraken van de Islamitische Republiek van Iran betreffende de Modaliteiten voor de oplossing van de uitstaande kwesties, IAEA (21 Augustus 2007), INFCIRC/711 (2007).
 • Communicatie verkregen door de Permanente Missie van Brazilië betreffende bepaalde richtlijnen voor lidstaten inzake de export van export van nucleair materialen, uitrustingen en technologieën, IAEA, (7 November 2007), INFCIRC/254/Rev.9/Part 1a (2007).
 • Communicatie van 4 Maart 2008 vanwege de Gouverneur van de Russische Federatie en de permanente vertegenwoordigers van China, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koningrijk en de VS betreffende VN Veiligheidsraad Resolutie 1803 (2008), IAEA (5 Maart 2008), INFCIRC/723 (2008).
 • Communicatie van 26 Maart 2008 verkregen door de permanente missie van de Islamitische Republiek van Iran gericht naar het Agentschap, IAEA (28 Maart 2008), INFCIRC/724 (2008).
 • Communicatie van 16 juni 2008 vanwege de permanente missie van de Islamitische Republiek van Iran gericht aan het IAEA betreffende de tekst van de Islamitische Republiek van Iran  dat een voorstel doet van een pakket constructieve onderhandelingen”, IAEA (18 juni 2008),  INFCIRC/729 (2008).
 • Communicatie van 25 juni 2008 vanwege de Permanente vertegenwoordiger van het Verenigd Koningrijk gericht aan het IAEA betreffende een brief en voorstel van 12 juni 2008 voor de Islamitische Republiek van Iran, IAEA (1 juli 2008),  INFCIRC/730 (2008).
 • Communicatie van 28 September 2008 verkregen van de Permanente Missie van de Islamitische Republiek van Iran aan het IAEA, IAEA (1 Oktober 2008), INFCIRC/737 (2008).
 • Communicatie verkregen door enkele lidstaten betreffende de Richtlijnen voor de transfer van nucleair gerelateerde “Dual-use” uitrusting, materialen, software and gerelateerde technologieën, IAEA (30 Juni 2010), INFCIRC/254/Rev.8/Part 2а (2010).
 • Communicatie van 3 december 2010 van de Permanente Missie van de Islamitisch Republiek van Iran to het IAEA inzake het Rapport van de DG voor de Raad van Gouverneurs, IAEA (9 december 2010), INFICRC/810 (2010).

IV. Rechtspraak

 • PHIJ, The Case of the S.S. Lotus (France v. Turkey), Judgment, PCIJ Series A, n° 10, 1927, 18.
 • IGH, Admission of a State to the United Nations (Charter, Art. 4), Advisory Opinion, ICJ Reports 1948, 57.
 • IGH, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, ICJ Reports 1949, 174.
 • IGH, Reservations to Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide, Advisory Opinion, ICJ Reports 1951, 15.
 • IGH, Effects of awards of compensation, advisory opinion, ICJ Reports 1954, 47.
 • IGH, Certain expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion, ICJ Reports 1962, 151.
 • IGH, North Sea Continental Shelf  (Federal Republic of Germany v. The Netherlands), ICJ Reports 1969, 3.
 • IGH, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, Dissenting Opinion of Judge Fitzmaurice, ICJ Reports 1971, 16.
 • IGH, Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Judgment, Dissenting Opinion by L.P. Nervo, ICJ Reports 1973, 3.
 • IGH, Nuclear Test cases (Australia v. France; New Zealand v. France) ICJ Reports 1974, 253.
 • IGH, Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey), ICJ Reports 1978, 3.
 • IGH, WHO Regional Office case, judgment, ICJ Reports, 1980, 73.
 • IGH, Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, Advisory
 • Opinion, Separate Opinion of Judge Gros, ICJ Reports 1980, 104.
 • IGH, Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of America), ICJ Reports 1984, 246.
 • IGH, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment, ICJ Reports 1986, 14.
 • IGH, Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom), Provisional Measures (Order of 14 April 1992), ICJ Reports 1992, 15.
 • IGH, Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America), Provisional Measures, (14 April1992), ICJ Reports 1992, 114.
 • IGH, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), separate opinion by E. Lauterpacht relating to the Further Requests for the Indication of Provisional Measures (13 September 1993), ICJ Reports 1993, 3.
 • IGH, Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrein), jurisdiction and Admissibility, ICJ Reports 1994, 112.
 • IGH, Legality of the threat or use of nuclear weapons, advisory opinion, ICJ Reports 1996, 226.
 • IGH, Gabčíkovo-Nagymaros Project case (Hungary v. Slovakia), Judgment, ICJ Reports 1997, 7.
 • US Supreem Court Justice Stephen Breyer’s over de term “undertake” mbt art. 94 VN Charter in de zaak Medellin v Texas, 552 US, 17-18. 

  V. R​echtsleer

 A. Boeken

 • Arnett, E., Nuclear weapons after the comprehensive test ban: implications for modernization and proliferation, Oxford, Oxford University Press, 1996, 150 p.
 • Aust, A. Handbook of International Law, New York, Cambridge University Press, 2010, 528 p.
 • Bailey, S.D., Veto in the Security Council, New York, Carnegie Endowment for International Peace, 1968,  566 p.
 • Boulden, J., Thakur, R., Weiss, T.G., The United Nations and nuclear orders, New York, United Nations University, 2009, 319 p.
 • Bothe,  M., e.a., The new chemical weapons convention : implementation and prospects, Den Haag, Kluwer Law International, 1998, 613 p.
 • Brownlie, I., Principles of Public International Law, New York, Oxford University Press, 1990, 784 p.
 • de Wet, E., The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, Oxford, Hart Publishing, 2004, 432 p.
 • Dugard, J., Recognition and the United Nations, Cambridge, Groteen ius Publications Ltd., 1987, 170 p.
 • Farall, J.M., United Nations sanctions and the rule of law, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 542 p.
 • Fry, M. P., Nuclear non-proliferation and the non-proliferation theory, Berlijn, Springer, 1990, 198 p.
 • Goldblatt, J. en Cox, D., Nuclear weapon tests : prohibition or limitation?, Oxford, Oxford University Press, 1988, 423 p.
 • Joyner, D., International law and the proliferation of weapons of mass destruction, New York, Oxford University Press, 2009, 378 p.
 • Kelsen, H., The Law of the United Nations: A Critical Analysis of Its Fundamental Problems, New York, The London Institute of World Affairs, 1951, 994 p.
 • Lowe, A.V., The united Nations Security Council and war: the evolution of though and practice since 1945, Oxford, Oxford University Press, 2008, 793 p.
 • Luck, E.C., UN Security Council: practice and promises, Londen, Routlegde, 2006, 186 p.
 • Matheson, M.J., Council unbound: the growth of UN decision making on conflict and postconflict issues after the Cold War, Washington (D.C.), United States institute for Peace, 2006, 422 p.
 • Mingst, K. & Karns, M., The United Nations in the 21st century, Boulder, Westview press, 2007, 304 p.
 • Muller, H., European non-proliferation policy 1988-1992, Brussel, European Interuniversity Press, 1993, 259 p.
 • Nanda, Ved P. en Krieger, D., Nuclear weapons and the World Court, Ardsley (N.Y.), Transnational Publishers, 1998, 379 p.
 • Negm, N., Transfer of nuclear technology under international law : case study of Iraq, Iran and Israel, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 308 p.
 • Nicholas, H.G., The United Nations as a Political Institution, Oxford, Oxford University Press, 1975, 272 p.
 • Sonnenfeld, R.,  Resolutions of the United Nations Security Council (1988), Dordrecht, M. Nijhoff, 1988, 168 p.
 • Stoiber, C., Baer, A., Pelzer, N., en Tonhauser, W., Handbook on nuclear law, Wenen, IAEA, 2003, 168 p.
 • Shaker, M. I, The Nuclear Non-Proliferation Treaty: Origin and Implementation 1959-1979, Londen, Oceana Pubns, 1980, 1526 p.
 • Shaw, M., Title to Territory in Africa, New York, Oxford University Press, 1986, 428 p.
 • Shaw, M., International Law, New York, Cambrigde, 2008, 1542 p.
 •  Simma, B., The Charter of the United Nations: A Commentary, New York, Oxford University Press, 1994, 1258 p.
 • Sipri, Nuclear energy and nuclear weapon proliferation, London, Taylor and Francis, 1979, 462 p.
 • Sipri, Internationalization to prevent the spread of nuclear weapons, Londen, Taylor & Francis, 1980, 224 p.
 • Weiss, T.G. en Daws, S., The Oxford handbook on the United Nations, Oxford, Oxford University Press, 2007, 810 p.

         B. Internationale tijdschriften

 • Abr., J., Frowein en Krisch, N., “Article 39”, in Simma, B., (ed.), The Charter of the United Nations. A Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2002, 717-729.
 • Alvarez, J.E., “Judging the Security Council”, American Journal of International Law 1996, afl. 90, 1-39.
 • Angelet, N., ‘Protest against Security Council Decisions’, in Wellens, K., (ed.), International Law: Theory and Practice, Essays in honour of Eric Suy, Den Haag, M. Nijhoff, 1998, 277-285.
 • Bernhardt, R., ‘Ultra Vires Activities of International Organisations’, in Makarczyk, J. (ed.), Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century: Essays in Honour of Krzysztof Skubiszewski, Den Haag, Kluwer Law International, 1996, 599-609.
 • Bowett, D.W., “The Impact of Security Council Decisions on Dispute Settlement Procedures”, EJIL 1994, afl. 5, 98-101.
 • Bowett, D.W., “Judicial and Political Functions of the Security Council and the International Court of Justice”, in Fox, H., The Changing Constitution of the United Nations, Londen, British Institute of International and Comparative Law, 1997, 70-80.
 • Carlson, G.S., “An offer they can’t refuse? The Security Council tells North Korea to Re-sign the Nuclear Non-Proliferation Treaty”, Columbia Journal of Transnational Law 2008, afl. 46, 420- 467.
 • Chai, F.Y, “Consultation and Consensus in the Security Council”, in. Raman, K.V., (ed.),  Dispute settlement through the United Nations, NY, United Nations Institute for Training and Research , 1977,  517-575.
 • Crook, J. R., “Contemporary Practice of the United States relating to International Law: continued U.S. efforts to counter Iran’s Nuclear Program”,  Am. J. Int’L. 2008, afl. 102, 887-889.
 • Chyba, C., “Second- Tier Suppliers and their threat to the nuclear nonproliferation regime” in J. Pilat (ed.) Atoms for peace: a future after fifty years, Mariland, Johns Hopkins University Press, 2007, 120-122.
 • Doehring, K., “Unlawful Resolutions of the Security Council”, Max Plank YBUNL 1997, afl.1, 91-110.
 • Fidler, D.F., “International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism Enters into Force”, ASIL 2007, vol. 11, www.asil.org/insights.cfm.4.
 • Fry, J.A., “Dionysian Disarmament: SC WMD Coercive Disarmament Measures and their legal implications”, Mich.J. Int’L 2007-2008, afl. 29, 197-291.
 • Gros-Espiel, ‘Self-Determination and Jus Cogens’, in Cassese, A., (ed.), UN Law/Fundamental Rights, Two Topics in International Law, Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979, 167–171.
 • Grotto, A.J., “Iran, the IAEA and the UN”,  ASIL 2004, www.asil.org/insights.cfm.4.
 • Harris, D.P., “Carrying a good joke too far: TRIPS and Treaties of Adhesion”, University of Pennsylvania Journal of International Economic Law  2006, afl. 27, 681-755.
 • Hirsch, T., “The IAEA Additional Protocol: Why it is and why it matters”, The Non-Proliferation Review 2004, 143.
 • Jennekens, J., “IAEA safeguards: A look at 1970-1990 and future prospects Political, financial, and technological developments continue to influence directions and change”, IAEA BULLETIN 1990, 1.
 • Joyner, D., “North Korean Links to Building of a Nuclear Reactor in Syria: Implications for
 • International Law”, ASIL 2008, vol. 12, www.asil.org/insights.cfm.4.
 • Kirgis, F.L., “Iran and the Nuclear Nonproliferation Treaty”, ASIL 2006, vol. 10, www.asil.org/insights.cfm.4.
 • Kittrie, F., “averting catastrophe: why the Nuclear Non Proliferation Treaty is losing its deterrence capacity and how to restore it”, Mich.J. Int’L 2006-2007, afl. 28, 337-430.
 • Larae-Perez,C., “Economic Sanctions as a use of force: Reevaluating the legality of sanctions from an effect-based perspective”, Boston University international Law Journal 2002, 161-188.
 • Le Mon, C. J., “International Law and North Korean Nuclear Testing”, ASIL 2006, vol. 10, www.asil.org/insights.cfm.
 • Le Mon, C. J., “ Six-Party Talks produce Action Plan on North-Korean Nuclear Disarmament”, ASIL 2007, vol. 11, www.asil.org/insights.cfm.
 • Mathews, R. J., “Symposium – International Humanitarian Law: Think Pieces: WMD Arms Control Agreement in the post-September 11 security environment: part of the ‘counter-terrorism toolbox”, Melb. J. Int’L. 2007, afl. 8, 292-310.
 • Nolte, G., ‘The Limits on the Security Council’s Powers and its Functions in the International Legal System’, in Byers, M., (ed.), The Role of Law in International Politics: Essays in International Relations and International Law, Oxford, Oxford University Press, 2000, 305-341.
 • Notar, S.A., “Introductory note to United Nations security council resolution 1747, ILM 2007, afl. 46, 501-507.
 • Orakhelashvili, O., “Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of United Nations Security Council Resolutions”, Eur. J. Int'l L. 2005, afl. 16, 59-88.
 • Regehr, E., “The Security Council and nuclear disarmament”, in Boulden, J.,  Thakur, R, en Weiss, T.G., (ed.), The United Nation and nuclear orders, New York, United Nations University, 2009, 31-49.
 • Reinisch, A., “Developing Human Rights and Humanitarian Law Accountability of the Security Council for the Imposition of Economic Sanctions”, AJIL 2001, afl. 95, 851-872.
 • Ruzie, D., “La double appartenance à la fonction publique française et à la fonction publique internationale,  Journal du droit internationale 1995, 107-118.
 • Schwartz, D., “Just war doctrine and nuclear weapons: a case study of a proposed attack on Iran’s nuclear facilities from an American and Israeli perspective”, Cal. Interdisc. L.J. 2008, afl. 18, 189-266.
 • Shahshahani, S. “Politics under the cover of law: can International law help resolve the Iran nuclear crisis?, Boston University International Law Journal 2007, 369-426.
 • Sloss, D. “It's Not Broken, So Don't Fix It: The International Atomic Energy Agency Safeguards System and the Nuclear Nonproliferation Treaty”, Virginia Journal of International Law 1994-95, afl. 35, 841-894.
 • Spies, M, “Symposium: The Nuclear Non-Proliferation Treaty: A Legal Framework in Crisis? Iran and the limits of the nuclear non-proliferation regime”, American University International Law Review 2007,401-443.
 • Spijkers, O., “What’s running the world: Global values, international law and the United Nations”, Interdisciplinary Journal of Human Rights Law 2009- 2010, 77-99.
 • Tabassi, L. en Leahey, J., “The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons : Taking Stock atfer the May 2008 Prepatory Committee Meeting”, ASIL 2008, vol. 12, www.asil.org/insights.cfm.
 • Talmon, S., “The Statements by the President of the Security Council”, Chinese Journal of International Law 2003, afl. 2, 419-459.
 • Talmon, S.,  “The Security Council as world legislature”, Am. J. Int'l L. 2005, afl. 99, 175-193.
 • Tomuschat, C., ‘Yugoslavia’s Damaged Sovereignty over the Province of Kosovo’, in Kreijen, G. et al. (eds.), State, Sovereignty and International Governance, Oxford, OUP, 2002, 341.
 • Trulak, T., “The Nuclear Suppliers Group”, The Nonproliferation Review 1993, vol.1, No. 1. 
 • Weiss, L., “The Nuclear Nonproliferation Treaty: Strengths and Gaps” in Sokolski, H. Fighting Proliferation, New Concerns for the Nineties, Washington D. C., Air University Press, 1996, www.fas.org/irp/threat/fp/index.html.
 • Wolfsthal, J., “Iran Hosts IAEA Mission; Syria Signs Safeguard Pact”, Arms Control Today 1992, afl. 22, 28.
 • Wolfrum, R., “Ursprungliche Aufgabenzuweisung und jetzige Aktiviaten der Vereinten Nationen: Faktischer Wandel und normatieve Bewertung”, in Wolfrum, R., Die Reformen der Vereinten Nationen, Kiel, Duncker & Humblot, 1989, 129-156.
 • Xinjun, Z., “The Riddle of "Inalienable Right" in Article IV of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Intentional Ambiguity”, Chinese Journal of International Law 2006, 647-662. 

         C. Andere

 •  Joint Briefing before the Sub-commissions on Arms control, International Security and Science; Asian and Pacific Affairs; and International Economic Policy and Trade of the House Comm. On Foreign Affairs, Testimony H. Blix, DG, IAEA during the North Korean Nuclear Program (22 juli 1992), 102d Congress, 2nd session 11, 13, (1992).
 • Bruno, G., Iran's Nuclear Program, Council on Foreign Relations, 10 March 2010, www.cfr.org/iran/irans-nuclear-program/p16811.
 • Bunn, G., and Timerbaev, R.M., Nuclear Verification under the NPT, Program for Promoting Nuclear Nonproliferation (PPNN) Study no. 5, University of Southampton,  Mountbatten Centre for International Studies, 1994, 4-5.
 • Cordesman, A.H. Iranian Nuclear Weapons? The Threat from Iran’s WMD and Missile Programs, Washington, Center for Strategic and International Studies (CSIS) – First Working Draft, Revised, 2006, 223p., http://csis.org/files/media/csis/pubs/060221_iran_wmd.pdf.
 • Goldschmidt, P., “Is the Nuclear Non-Proliferation Regime in Crisis? If so, why? Are there remedies?, Address before the Charlottesville Committee on Foreign Relations (11 mei 2006),nwww.carnegieendowment.org/static/npp/Goldschmidt_CCFR_May_2006.pdf .
 •  ILC, Jaarboek van het “International law Commission”, II, 1966.
 • M. Hertzberg, “Shining a Brighter Light on Dark Places: Improving the IAEA’s Use of Intelligence through Cooperation with NATO”, http://csis.org/files/publication/101221_Hertzberg_poni_essay.pdf.
 • IISS, Iran’s Strategic Weapons Programs: A Net Assessment, IISS Strategic Dossier, 2005,  27-28.
 • Sheinman, L., “Article IV NPT: Background, Problems, Some Prospects”, paper commissioner by the Weapon Mass Destruction Commission, www.wmdcommission.org/files/No5.pdf.
 • Senate Committee on Foreign Relations, Remarks Submitted by William C. Foster, 89th Cong., 2d sess., 10 July 1968.
 • Squassoni, S., “Iran’s Nuclear Program: Recent Developments” in CRS Report for Congress, CRS Web, 2006, 6, www.fas.org/sgp/crs/nuke/RS21592.pdf.
 • X, National Intelligence Estimate, “Iran: Nuclear Intentions and Capabilities”, National Intelligence Council (NIC) 2007, 9, www.dni.gov/press_releases/20071203_release.pdf.

VI. Internet sites 

VII. Krantenartikelen

 • Keller, B., “L’ére incertaine du nucléaire pour tous”, New York Times, 19 februari 2004.
 • Jahn, G., “Iran satisfies IAEA regarding enrichment”,  Associated Press, 15 november 2004.
 • Gertz, B., “US Told of Iranian Effort to Create Nuclear Warhead”,  The Washington Times, 2 december 2004.
 • Wright, R. en Baker,P., “US Backs Europeans on Incentives for Iran,” The Washington Post, 11 maart 2005.
 • Mouawad, J., “Iran Offers Europe ‘Guarantees’ On Its Nuclear Program”, The New York Times, 17 maart 2005.
 • Khalaf, R., “Les atouts maîtres dont dispose Téhéran”, Financial Times, 21 maart 2006.
 • Lellaz, S., “L’Iran menace le monde, mais peut-il faire fac aux sanction ?”, Shargh (Téhéran), 1 maart 2006.
 • Perraino, K. en Barry, J., “Israel osera-t-il attaquer l’Iran?”, Newsweek, 1 maart 2006.
 • Sanger, D.E., “Retarder les Iraniers ou les bombarder?”, New York Times,  1 maart 2006.
 •  Bogatourov, A., “Le rempart Russe et la machine américaine”, Nezavisima gazeta (Rusland), 1 maart 2006.
 •  X, “une bombe qui vise d’abord les monarchie du Golfe”, Al Hayat (Londen), 3 mei
Download scriptie (1.41 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2011