Making the invisible visible

Steffy Huysmans Ellen Sano
Persbericht

Making the invisible visible

De voorbije jaren is veel literatuur verschenen aangaande outsourcing van informatietechnologie (IT) naar India. Veel van deze publicaties zijn echter gebaseerd op globale of Amerikaanse tendensen. Daarom wordt de focus van dit werk gelegd op de situatie in België. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de outsourcing-hype ook effectief bij Belgische bedrijven leeft.

Om een grondig beeld te kunnen schetsen, werd eerst een uitgebreid literatuuronderzoek verricht. Slechts met de nodige achtergrondinformatie kan een gevalstudie worden aangevat. Na uitgebreid onderzoek werd beslist een selecte groep bedrijven te interviewen. Hierdoor konden deze bedrijven grondiger worden geanalyseerd. Als aanvulling hierop werd een beknopte mailing verstuurd naar 100 bedrijven.

Naar aanleiding van onze majorkeuze voor Europees en Internationaal Ondernemen leek het ons interessant om een ‘onzichtbare’ en niet voor de hand liggende export uit te diepen, namelijk de export van IT. Onze voorkeur ging uit naar een praktijkonderzoek waar we met de bedrijfswereld in contact kwamen. In tegenstelling tot het cijfermatig onderzoeken en weergeven van export vinden we dat een field research een belangrijke meerwaarde geeft aan dit werk. De grootste moeilijkheid hierbij schuilde echter in het contacteren van de verschillende bedrijven. Ondernemingen staan niet te springen om tijd vrij te maken voor studenten en hun thesisonderzoek. Desondanks zijn we er in geslaagd om een, naar onze mening, waardevolle doorlichting te realiseren.

Het resultaat van dit onderzoek leidt tot de volgende bevindingen. Deze zullen voor vele bedrijven een antwoord bieden op de prangende vraag of ze al dan niet geschikt zijn om zich op de Indische markt te storten.

Een eerste belangrijke bevinding die we uit ons onderzoek kunnen afleiden heeft betrekking tot de grootte van de onderneming. Het gemiddelde Belgische bedrijf is te klein om de organisatie van outsourcing in goede banen te leiden. Niet enkel de interviews maar ook de mailings bevestigden dit. De beste strategie die Belgische bedrijven kunnen toepassen bij outsourcing van taken naar India, is een samenwerking opstarten met een Indisch bedrijf van dezelfde omvang. Op die manier wordt het probleem van personeelsverloop binnenshuis vermeden en is men zeker van een 100 procent gefocuste aandacht van het externe bedrijf. Immers, wanneer men klant is van een groot Indisch bedrijf, is de kans aanzienlijk dat zij voorrang geven aan de voornamere klanten. Op die manier zal het kleinere Belgische bedrijf niet de service krijgen die men eigenlijk verdient.

Het tweede besluit heeft te maken met de noodzaak van outsourcing. Zowel in de literatuur als in de interviews werd duidelijk dat bedrijven verplicht zijn te outsourcen wanneer ze voldoende groot zijn. Vandaag de dag is het doel van outsourcing niet langer het bekomen van een competitief voordeel, maar eerder een zoektocht naar competitieve ‘gelijkheid’. Als een onderneming niet wil achterblijven ten opzichte van zijn concurrenten is men genoodzaakt om mee op de outsourcingtrein te springen.

Men kan zich afvragen waar de grens exact ligt tussen ‘te kleine’ bedrijven en bedrijven die ‘groot genoeg’ blijken om outsourcing van IT naar India te verzorgen. De zoektocht naar het antwoord op deze vraag werd niet opgenomen in deze thesis en kan bijgevolg het onderwerp zijn van verder onderzoek.

Bibliografie

 

Accenture (2009), “Your Partner in the Quest for High Performance”. Geraadpleegd op 15 december 2010 uit:http://nstore.accenture.com/acn_com/PDF/Accenture_in_India_Your_Partner… Allen, T. (1977), Managing the Flow of Technology, Cambridge, MA: MIT Press. A.M. Best (2010), “AMB country risk report”. Geraadpleegd op 11 mei 2011 uit: http://www3.ambest.com/ratings/cr/reports/India.pdf  Arora, A. & Athreye, S. (2001), The software industry and India’s economic development, s.l., s.n. A.T. Kearney (2011), A.T. Kearney Global Services Location Index 2011, s.l., s.n.Atos Origin (2010), “About us”. Geraadpleegd op 15 december 2010 uit: http://www.in.atosorigin.com/en-us/about_us/default.htmBarco (2011), “Barco: Company Profile”. Geraadpleegd op 7 april 2011 uit: http://www.barco.com/en/aboutbarco/CompanyProfile.aspx Bekaert (2011), “Bekaert in a nutshell”. Geraadpleegd op 12 maart 2011 uit: http://www.bekaert.com/en/About%20us/Bekaert%20in%20a%20nutshell.aspx Berlage, J. (2010). “India, diversity, economic growth, challenges”, Koninklijke Universiteit Leuven, Leuven, 17 november 2010. Blik op de wereld (27.04.2011), “Kaart van India”. Geraadpleegd op 27 april 2011 uit: http://www.blikopdewereld.nl/Ontwikkeling/geschiedenis/40-methode-sprek…  Capgemini (2010), “About us”. Geraadpleegd op 22 december 2010 uit: http://www.in.capgemini.com/about_us/introduction_to_capgemini/Carmel, E. & Tjia, P. (2005), Offshoring information technology: sourcing and outsourcing to a global workforce, Cambridge, Cambridge University Press. CIA (2004), “The world factbook”. Geraadpleegd op 11 mei 2011 uit: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172… CIA (2010), “South Asia: India”. Geraadpleegd op 11 november 2010 uit: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html Colruyt (2010), “Algemene info”. Geraadpleegd op 23 december 2010 uit: http://www.colruytgroup.com/colruytgroup/static/be-nl.shtml# Danneels, Y. (2011). Outsourcing van IT naar India, interview met CIO van Landbouwkrediet, 27 april 2011, Brussel. Davies, P. (2004), What’s this India business? Offshoring, outsourcing and the global services revolution, s.l., Nicholas Brealey International. De Beyter, P. (2007), Verzameling van economische getuigenissen, Belgische ervaringen in India, New Delhi, s.n. De Greef, W. (2011). Outsourcing van IT naar India, interview met Deputy Director Securities van Dexia, 2 maart 2011, Brussel. De Roubaix, A. (2010). Outsourcing van IT naar India, interview met Dienstchef Sourcing IT van Colruyt, 22 december 2010, Halle. De Tijd (2008), “De groeipolen van de wereld”. Geraadpleegd op 22 november 2010 uit: http://www.tijd.be/dossier/bric/ Dexia Bank België (2010), “Jaarverslag 2009”. Geraadpleegd op 29 april 2011 uit: https://www.dexia.be/info/NL/Media/AnnualReport_2009_NL_tcm_11-2682.pdf… (29.04.2011), “Dexia in 3 minuten”. Geraadpleegd op 29 april 2011 uit: http://www.dexia.com/NL/groep/kerncijfers/Paginas/default.aspx Doucet, G. (2011). De outsourcing van IT naar India, interview met onafhankelijk India adviseur, 13 april 2011, Brussel. Embassy of India (2010), “Map of India”. Geraadpleegd op 11 november 2010 uit: http://www.indembassy.be/map_of_India.html EquaTerra (2010), BeLux service provider performance and satisfaction study: 2010, s.l., s.n. Farrell, D. & Kaka, N. & Stürze, S. (2005), Ensuring India’s offshoring future, s.l., s.n. Gartner (2008), Gartner on outsourcing 2008-2009, s.l., s.n. Google Maps (03.05.2011), “Kaart India”. Geraadpleegd op 3 mei 2011 uit: http://maps.google.be/maps?hl=nl&biw=1276&bih=823&q=kaart+India&um=1&ie… HCL (2011), “Overview”. Geraadpleegd op 18 mei 2011 uit:http://www.hcl.in/overview.aspIBM (2010), “History of IBM”. Geraadpleegd op 15 december 2010 uit:http://www-03.ibm.com/ibm/history/history/history_intro.html Infosys (2010), “What we do”. Geraadpleegd op 2 december 2010 uit: http://www.infosys.com/about/what-we-do/pages/global-sourcing.aspx Jordens, M. (2011). Outsourcing van IT naar India, interview met partner van Deloitte, 4 maart 2011, Diegem. KBC (13.04.2011), “Bedrijfsprofiel”. Geraadpleegd op 27 april 2011 uit: https://www.kbc.com/MISC/D9e01/~N/~KBCCOM/~BZL0ER6/-BZIZTPN/BZJ07TR/BZJ… Kindekens, S. (2011). Outsourcing van IT naar India, interview met de CIO van Barco, 6 april 2011, Kuurne. Kobayashi-Hillary,M. (2004), Outsourcing to India: the offshore advantage, Berlin, Springer-Verlag. Lebon, F. (2011). Outsourcing van IT naar India, interview met programme manager M2V van KBC, 17 februari 2011, Gent. Mahnke, V. & Overby, M. & Vang, J. (2005), Strategic outsourcing of IT services: theoretical stocktaking and empirical challenges, s.l., s.n. Nadeem, S. (2009), The uses and abuses of time: globalization and time arbitrage in India’s outsourcing industries, New York, s.n.Nagarajan, V. (1997), Foundations of Hindu economic state, s.l., s.n. Nasscom (2010), IT-BPO sector in India: Strategic Review 2010, s.l., s.n. Nationale Bank van België, Balanscentrale (2011), “Jaarrekening Barco 15.06.2010”. Geraadpleegd op 13 april 2011 uit: http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_01_01_00_00.htm?l=nl Nationale Bank van België, Balanscentrale (2011), “Jaarrekening Bekaert NV 25.05.2010”. Geraadpleegd op 13 april 2011 uit: http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_01_01_00_00.htm?l=nl Nationale Bank van België, Balanscentrale (2011), “Jaarrekening Colruyt Group 11.10.2010”. Geraadpleegd op 13 april 2011 uit: http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_01_01_00_00.htm?l=nl Nationale Bank van België, Balanscentrale (2011), “Jaarrekening Deloitte Belgium 16.12.2010”. Geraadpleegd op 13 april 2011 uit:http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_01_01_00_00.htm?l=nl  Nationale Bank van België, Balanscentrale (2011), “Jaarrekening Dexia Bank België 12.05.2010”. Geraadpleegd op 13 april 2011 uit: http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_01_01_00_00.htm?l=nl Nationale Bank van België, Balanscentrale (2011), “Jaarrekening KBC Bank 26.05.2010”. Geraadpleegd op 13 april 2011 uit:http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_01_01_00_00.htm?l=nl Nordström, K. & Ridderstrale, J. (2001), Financial times handbook of management, s.l., FT Prentice Hall. OECD (2010), The Information & Technology sector in India: Performance, Growth and Key Challenges, OECD, Parijs, Frankrijk.Popkin, J.M. & Iyengar, P. (2007), IT and the east; How China and India are altering the future of technology and innovation, s.l., s.n. Quagebeur, J. (2011). Outsourcing van IT naar India, interview met de Manager SAP Competence Center van Bekaert, 11 maart 2011, Zwevegem. Safir Consulting (16.03.2011), “Tekort aan talent & 8000 ICT’ers nodig”. Geraadpleegd op 23 april 2011 uit:http://www.safir-consulting.eu/nieuws/artikel_tekort_aan_talent_8000_ic…  Santokhi, R. (2010), “Presentatie delegatie Han Wijns – KPN”, Hyderabad 12 november 2010. (Toespraak door dhr. Santokhi bij een bedrijfsbezoek aan KPN in Hyderabad)Sparrow, E. (2003), Successful IT outsourcing, London, Springer-Verlag. Storti, C. (2007), Speaking of India: Bridging the communication gap when working with Indians, Boston, Intercultural Press. Tasawar, J. (2003), White paper on offshore software development in India, s.l., s.n.  TCS (2010), “Experience Certainty”. Geraadpleegd op 3 december 2010 uit: http://www.tcs.com/about/Pages/default.aspx Tech Mahindra (2010), “Overview”. Geraadpleegd op 18 mei 2011 uit:http://www.techmahindra.com/about_tech_mahindra/about_us.aspx Testard, M. (2010), Pourquoi l’Inde? Promesses et risques d’un géant émergent, Paris, Pearson. Vagadia, B. (2007), Outsourcing to India: a legal handbook, New York, Springer. Wijnants, K. (2011). India-Reflectie van de wereld, interview met India adviseur, 6 april 2011, Leuven. Wijns, H. (2010). Outsourcing van IT naar India, interview met de directeur van Develop2Create, 1 november 2010,’s Hertogenbosch.Wipro (2010), “About us”. Geraadpleegd op 3 december 2010 uit: http://wipro.com/corporate/aboutus/index.htm Worldbank (2010), “Data India”. Geraadpleegd op 22 november 2010 uit: http://data.worldbank.org/country/India

 

Universiteit of Hogeschool
TEW bedrijfskunde
Publicatiejaar
2011
Share this on: