MATEN, MAKKERS, AMIGOS. Een kwalitatief onderzoek naar de sociale identiteit van Latijns-Amerikanen in Gent.

Anouk Van Der Wildt
Persbericht

MATEN, MAKKERS, AMIGOS. Een kwalitatief onderzoek naar de sociale identiteit van Latijns-Amerikanen in Gent.

 

Sociologisch onderzoek in België focuste zich in het verleden steeds op Turkse en Marokkaanse migranten. Daar brengt Anouk Van Der Wildt verandering in. In haar thesisonderzoek ‘maten, makkers,amigos’ gaat zij op zoek naar de manier waarop Latijns-Amerikaanse migranten nieuwe contacten leggen bij hun aankomst in België. Ze interviewt negentien Spaanstalige Latijns-Amerikanen die nu in Gent wonen. Ze maakt een uitgebreide analyse van latino-vriendschappen. Ze schrijft zowel over het tot stand komen van zo’n vriendschap als over de keuze van de ene vriend dan wel de andere.

Anouk Van Der Wildt bedacht een kader waarin de integratieprocessen van de Latijns-Amerikanen passen. Na hun aankomst komen ze in een oriëntatieperiode, de eerste fase. Tijdens deze periode zijn nieuwe vriendschappen het minste van hun zorgen, de migrant heeft het nodig zijn plek te zoeken in een nieuwe samenleving en heeft andere dingen aan zijn hoofd. Vriendschappen worden pas belangrijk in de overgangsperiode, tijdens deze tweede fase wordt volop geëxperimenteerd met verschillende vriendschappen en wordt afgetast wat iemand écht zoekt in een vriend. De voor- en nadelen van bepaalde vriendschappen worden tegen elkaar afgewogen. In de derde en laatste fase ontstaat dan een nieuwe sociale identiteit waarbij de migrant goed weet wat hij wil.

Op welke basis kiezen Latijns-Amerikanen hun vrienden? Eén groep was vooral op zoek naar vrienden met eenzelfde Latino-cultuur, met zo’n vrienden kan veel meer en meer open gepraat worden, ben je zeker dat er altijd iemand klaarstaat om mee te gaan feesten, kan je op het laatste moment al je vrienden uitnodigen want zij hebben toch geen agenda en kan je Spaans spreken. Daarnaast is er een tweede groep die op zoek gaat naar eerlijkheid en diepgaande vriendschap. Sommige geïnterviewde Latinos gaven aan dit meer te vinden in Belgische vrienden dan in Latijns-Amerikaanse vrienden met hun roddelcultuur. Een derde en laatste groep zoekt naar mensen met dezelfde gedachten of levenservaring voor een goede vriendschap.

Anouk Van Der Wildt trekt haar bevindingen door naar andere migrantengroepen. Zo gelooft ze dat migranten uit kleine migrantengroepen meer aangewezen zijn om vrienden buiten hun groep te zoeken dan migranten die deel uitmaken van een grote migrantengroep. Ook vond ze door een vergelijking te maken van migranten van kleine en grote nationaliteitsgroepen vastgesteld dat de leden van grote migrantengroepen eerder de nadruk leggen op verschillen tussen nationaliteiten terwijl leden van kleine migrantengroepen de gelijkenissen tussen nationaliteiten beklemtonen.

Bibliografie

Aguilera (2005). The impact of social capital on the earnings of Puerto Rican migrants. The sociological Quarterly, 46, 569-592.
Barth, F. (1969) Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organisation of Culture Difference. Oslo: Universitetsforlaget.
Belot (2009) Gender Differences in Close Friendship Networks over the Life Cycle, hoofdstuk 3 in Brynin & Ermisch (2009) Changing relationships. New York: Routledge.
Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology-An International Review-Psychologie Appliquee-Revue Internationale, 46, 5-34.
Berry, Kim, Minde, & Mok (1987). Comparative Studies of Acculturative Stress. International Migration Review, 21, 491-511.
Collyer (2005). When do social networks fail to explain migration? Accounting for the movement of Algerian asylum-seekers to the UK. Journal of Ethnic and Migration Studies, 31, 699-718.
Cooley, Charles Horton. (1992). Human nature and the social order. New York: Scribner‟s.
Feld (2005). Labor Force Trends and Immigration in Europe. International Migration Review, 39, 637-662.
Fischer & Oliker (1983) A Research Note on Friendship, Gender, and the Life Cycle. Social Forces, 62, 124-133.
Gareis (1995). Intercultural Friendship : a qualitative study.Maryland : University Press of America.
Grannovetter (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78, 1360 - 1380.
Haug S. (2008) Migration networks and migration decision-making. Journal of ethnic and migration studies, 121, 1491-1499.
Hewitt (2007) Self and society: a symbolic interactionist social psychology. Boston: Allyn and Bacon.
Hooghe et al. (2008) Migration to European Countries: A structural explanation of patterns, 1998-2004.International migration review, 42, 556-577.
House J. S., Umberson D., Landis K. R. (1988) Structures and processes of social support. Annual review of sociology, 14, 293-318.
Jenkins R. (2008). Social identity. New York: Routledge.
Lawler S. (2008). Identity: sociological perspectives. Cambridge: Polity Press.
Maslow, A. H. (1954) Motivation and personality. New York: Harper.
Mead, George H. (1934). Mind, self and society: from the standpoint of a social behaviorist. Chicago: University of Chicago Press.
Mortelmans D. (2007). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven: acco.
Nannestad, Svendsen, & Svendsen (2008). Bridge over troubled water? Migration and social capital. Journal of ethnic and migration studies, 34, 607-631.
Nauck, B. (2001). Social capital, intergenerational transmission and intercultural contact in immigrant families. Journal of Comparative Family Studies, 32, 465-488.
Poros (2008). A social netword approach to migrant mobilization in Southern Europe. American behavioral scientist, 51, 1611-1626
Saraiva (2008) Transnational migrans and transnational spirits: an African religion in Lisbon. Journal of ethnic and migration studies, 34, 253-269.
Schwartz, Pantin, Sullivan, Prado, & Szapocznik (2006). Nativity and Years in the receiving culture as markers of acculturation in ethnic enclaves. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37, 345-353.
Stad Gent (2011) Demografische gegevens 2010. Geraadpleegd op 12/04/2011 op http://www.gent.be/eCache/THE/39/257;cmVjPTE2ODUyNA.html.
Thienpont K. & Poels K. (2002). "Zeg mij wie Uw vrienden zijn...". De constructie van sociale identiteit multidisciplinair bekeken. In Van den Brande A. (Ed.), Identiteiten: functies en dysfuncties (pp. 3-32). Gent: Academia Press.
Tribalat (2004) An estimation of foreign-origin populations of France in 1999. Population, 59, 51-81.
Tsukashima (2007) Ethnic collective action, intergroup competition and social networks: formation of ethnic trade-guilds. Ethnic and racial studies, 30, 845-874.
Umberson, D. (1987). Family status and health behaviors: Social control as a dimension of social integration. J. Health Soc. Behav. 28(3):306-19.
Vanamersfoort (1994) Regulating migration in Europe - the Dutch experience, 1960-92. Annals of the American academy of political and social science, 534, 133-146.
Van den Bossche G. & Zemni S. (2010). Allochtonen aller landen... Burger U in. Wat het debat over inburgeringsplicht ons kan vertellen over identiteit(en). In Van den Brande A. (Ed.), Identiteiten: functies en disfuncties (pp. 107-144). Gent: Academia Press.
van de Vijver, F. J. R. & Phalet, K. (2004). Assessment in multicultural groups: The role of acculturation. Applied Psychology-An International Review-Psychologie Appliquee-Revue Internationale, 53, 215-236.
Vincke J. (2004). Sociologie: een klassieke en hedendaagse benadering. Gent: Academia Press.
Vonk R. (2001). Schema's. In Vonk R. (Ed.), Cognitieve sociale psychologie: Psychologie van het dagelijks denken en doen. (pp. 143-194). Utrecht: Lemma bv.
Walsh, Shulman, & Maurer (2008). Immigration distress, mental health status and coping among young immigrants: A 1 year follow up study. International Journal of Intercultural Relations, 32, 371-384.
White & Ryan (2008) Polish 'temporary' migration: the Formation and Significance of Social Networks. Europe-Asia studies, 60, 1467-1502.
Young Yun Kim. (2001). An integrative theory of communication and cross-cutural adaption. California: Sage publications, Inc.

Universiteit of Hogeschool
sociologie
Publicatiejaar
2011
Kernwoorden
Share this on: