The Role of The News Media in the Shaping of Issue Ownership

Iskander De Bruycker
Persbericht

The Role of The News Media in the Shaping of Issue Ownership

 

Nieuwsmedia beïnvloeden verkiezingsresultaat

De nieuwsmedia beïnvloedden het resultaat van de Vlaamse verkiezingen in 2009. Tot deze conclusie kwam student politieke communicatie, Iskander De Bruycker, in zijn masterthesis aan de Universiteit Antwerpen. Wie vaak de krant leest of kijkt naar het journaal, kan gemakkelijker politieke partijen en thema’s aan elkaar linken. De politieke partij die de kiezer linkt met het meest prominente thema van het moment, heeft een garantie op verkiezingswinst. In 2009 was dat thema de financiële crisis. Dit verklaart volgens De Bruycker deels het succes van CD&V bij de toenmalige verkiezingen.

Het zit al ver in het geheugen, maar bij de verkiezingen van 2009 stond de financiële crisis bovenaan de publieke agenda. Uit het onderzoek van De Bruycker blijkt dat de Vlaamse kiezers hoofdzakelijk CD&V en Open VLD met dit thema associeerden. “Dat is ook niet verwonderlijk, deze partijen maakten op dat moment deel uit van de federale regering en voerden het woord in de media.”

“CD&V en Open Vld waren gebaat bij de financiële crisis”

“Wel opvallend is dat kiezers die meer de krant lezen en kijken naar het televiesiejournaal eerder geneigd waren om CD&V en Open Vld met de financiële crisis te linken. Dat bleek ook in het  voordeel van deze partijen. Wie de crisis linkte met Open Vld of CD&V had twee maal zoveel kans om op deze partijen te stemmen. CD&V en Open Vld waren dus enigszins gebaat bij de financiële crisis. Voor Open Vld bleek deze bonus niet voldoende, ze verloren de verkiezingen. CD&V boekte wel electorale winst”, aldus De Bruycker.

Ook relevant voor komende verkiezingen

De Bruycker meent dat deze logica ook opgaat voor komende verkiezingen: “Omwille van de institutionele impasse zal de staatshervorming onvermijdelijk bovenaan de media-agenda staan bij eventuele verkiezingen. Hoe dieper ons land afdaalt in de impasse, hoe prominenter het thema staatshervorming. De partij die de Vlaming daarmee linkt heeft dan automatisch een grote voorsprong. Het behoeft geen wetenschappelijk bewijs dat de Vlaming NV-A ziet als grote pleitbezorger van een staatshervorming. Deze partij zal de vruchten plukken van de institutionele impasse bij eventuele verkiezingen.”

“NV-A zal de vruchten plukken van de institutionele impasse.”

Zijn eindwerk leverde de student de jaarlijkse thesisprijs Politieke Communicatie op. De jury met onder andere Marc Van De Looverbosch, Dirk Sterckx en Noël Slangen prezen het werk omwille van de relevantie en kwaliteit. De Bruycker lacht een lange en welverdiende vakantie tegemoet. 

Bibliografie
 • BBC News (2008). Second Belgian bank gets bail-out, Consulted on 20 may 2011, Retrieved from http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7643638.stm.
 • Bélanger, E. & Meguid, B. (2005). Issue Salience, Issue Ownership and Issue-Based Vote Choice: Evidence from Canada. Paper prepared for delivery at the annual meeting of the Canadian Political Science Association, Ontario: McGill University & University of Rochester.
 • Boucké, T. (2004). Van marktplein naar marktonderzoek: Een uitdaging voor de democratie?. In C. Devos (Ed.) Ménage à trois: de verhouding tussen pers, politiek en politicologie. (pp. 79-81). Gent: Academia Press.
 • Budge, I. (1993). Issues, dimensions and agenda change in postwar democracies. In W. Riker (Ed.), Agenda formation (pp. 41-81). Michigan: The University of Michigan Press.
 • Budge, I. & Farlie, D. (1983) Explaining and predicting elections: issue effects and party strategies in twenty-three democracies. London: Allen & Urwin.
 • CIM, (2010). website Centrum voor Informatie over de Media. Consulted on 6 november 2010, Retrieved from http://www.cim.be/.
 • Deschouwer, K. (2004). Voter Loyalty in Belgium: caught in a trap. In P. Mair, W. Müller & F. Plasser (Eds.) Political parties and electoral change: party responses to electoral markets. (pp. 179-204). California: Sage Publications.
 • Easton, D. (1957). An approach to the analysis of political systems. World Politics, 9 (3), 383-400.
 • FOD-WASO, (2010). Verlenging crisismaatregelen, Consulted on 11 may 2011, Retrieved from http://www.meta.fgov.be/defaultNews.aspx?id=31458.
 • Glynn, C., Herbst, S., O’Keefe, G., Shapiro, R. & Lindeman, M. (2004). Public opinion. Colorado: Westview Press.
 • Green, J. & Hobolt, S. (2008). Owning the issue agenda: Party strategies and vote choices in British elections. Electoral Studies, 27, 460-476.
 • Hilgartner & Bosk (1988). The rise and fall of social problems: A public arenas model. The American Journal of Sociology, 94 (1), 53-78.
 • IBZ, (2010). Website Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Consulted on 20 may 2011, Retrieved from http://www.ibz.fgov.be/.
 • Iyengar, S. & Ansolabehere, S. (1994). Riding the wave and claiming ownership over issues. Public Opinion Quarterly, 58, 335-357.  
 • Lyengar, S. & Kinder, D. (1987). News That Matters. Chicago: University of Chicago.
 • Iyengar, S. & Simon, A. (2000). New perspectives and evidence on political communication and campaign effects. Annual Review of Psychology, 51 (1), 149-169.
 • Klingemann, H. , Hofferbert, R. & Budge, I. (1994). Parties, Policies and Democracy. Oxford: Westview Press.
 • Longstaff, F. (2008). The subprime credit crisis and contagion in financial markets. Journal of Financial Economics, 97, 436-450.
 • Mah-Hui, L. (2008). Old Wine in a New Bottle: Subprime Mortgage Crisis, Causes and Consequences. The Levy Economics Institute, Working Paper.
 • McCombs, M. & Shaw, D. (1972). The agenda-setting role of mass media in the shaping of public opinion. Public Opinion Quarterly, 36, 176–187.
 • Mortelmans, D. & Dehertogh, B. (2008). SPSS in onderzoek. Leuven: Acco.
 • Petrocik, J. (1996). Issue Ownership and Presidential Elections. American Journal of Political Science, 40 (3), 825-850.
 • Petrocik, J., Benoit, W. & Hansen, G. (2003). Issue ownership and presidential campaigning, 1952-2000. Political Science Quarterly, 118 (4), 599-626.
 • Raaij, W. (2009). De economische crisis en het herstel van vertrouwen. Justitiële verkenningen, 35 (6), 109-120.
 • Ramsden, G. (1996). Media coverage of issues and candidates: What is the appropriate balance? Political Science Quarterly, 111 (1), 65-81.
 • Schyns, P., & Koop, C. (2007). Political cynicism: Measurement, characteristics and consequences of a growing phenomenon. Paper presented at the 30th Annual Scientific Meeting of ISPP.
 • Stokes, D. (1963). Spatial Models of Party Competition, American Political Science Review, 57, 368-377.
 • Time Magazine (2009). More quickly than it began, the banking crisis is over, Consulted on 11 may 2011, Retrieved from http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1890560,00.html.
 • The Telegraph (2008). Belgium government collapse: King asks former PM for help, Consulted on 20 may 2011, Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/belgium/3904207/Belgiu….
 • TNS Media (2009). Partirep studierapport, technical report.
 • Unger, B. (2009). Wie is verantwoordelijk voor de financiële crisis? Justitiële verkenningen, 35 (6), 77-96.
 • Van der Brug, W. (2004). Issue Ownership and Party Choice, Electoral Studies, 23, 209–233.
 • Walgrave, S. & De Swert, K. (2004). The making of the (issues of the) Vlaams Blok. The media and the success of the Belgian extreme-right party. Political Communication, 21 (4), 479-500.
 • Walgrave, S. & De Swert, K. (2007). Where Does Issue Ownership Come From? From the Party or from the Media?: Issue-party Identifications in Belgium 1991-2005. The Harvard International Journal of Press/Politics, 12 (1), 37-67.
 • Walgrave, S., Lefevere, J., & Nuytemans, M. (2009). Issue Ownership dynamics. How Political Parties Claim and Maintain Issues Through Media Appearances. Political Communication, 26(2), 153-172.
 • Walgrave, S., Lefevere, J. & Tresch, A. (2011). Disentangling the Dimensions of Issue Ownership. Under review at Public Opinion Quarterly.