China & India: verleden, heden en toekomst

Tim JJ
Nelissen

BRIC, BRICS, BASIC, … zijn letterwoorden die kwistig worden rondgestrooid in de hedendaagse pers. Ze verwijzen naar de groeilanden: China, India, Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika. Deze landen zijn de sterk opkomende economieën van vandaag en de potentiële supermachten van morgen. Twee ervan springen daarbij het meest in het oog: China en India. Beide naties vertegenwoordigen de opkomst van het Oosten in een door het Westen gedomineerde wereldorde. China en India hebben een koloniaal verleden, bevolken samen meer dan één derde van de wereld en delen een grens. Het is nodeloos erop te wijzen dat de onderlinge verstandhouding tussen deze twee naties van primordiaal belang zal zijn voor de koers die de wereld van morgen zal varen.

In Tales of the Dragon and the Elephant: A Study of Contemporary Sino-Indian Relations wordt de verstandhouding tussen beide landen onder de loep genomen. In het afgelopen decennium schommelden de gevoelens omtrent de bilaterale relaties tussen ‘the Dragon’ (China) en ‘the Elephant’ (India) tussen hoopgevend en teleurstellend. De vakliteratuur is hiervan een mooie afspiegeling. Door het veld van de hedendaagse Sino-Indiase studies lijkt er een breuklijn te lopen. Aan de ene kant horen we een ‘tale of liberal optimism’ en aan de andere kant een ‘tale of realist pessimism’. In het eerste geval vinden we een optimistisch discours waarbij de klemtoon wordt gelegd op de economische potentie tussen beide naties. In het tweede geval krijgen we een pessimistisch verhaal waarbij militaire en territoriale aspecten centraal staan. In deze studie worden beide visies belicht en vanuit verschillende hoeken bekritiseerd en gedeconstrueerd. Op het einde van de rit komen we tot een theoretisch kader dat bruikbaar is om eender welke bi- of multilaterale relaties te onderzoeken en dat een evenwichtig beeld schept van de huidige Sino-Indiase relaties an sich.

In deze studie staan vier variabelen centraal die wegen op de bilaterale relaties tussen China en India: de publieke perceptie, de economie, de territoriale disputen en de driehoeksrelatie met de Verenigde Staten. Deze vier thema’s zijn zorgvuldig gekozen, maar lopen in de werkelijkheid door elkaar. In de marge van deze studie wordt dan ook aandacht besteed aan andere belangrijke thema’s die een invloed hebben op de wederzijdse verstandhouding: de aanpak van terrorisme, de rivaliteit om de Indische Oceaan (String of Pearls Strategy), de Chinese banden met Pakistan, de rol van intergouvernementele en supranationale organisaties (o.a. de Verenigde Naties), de strijd voor hegemonie in Zuidoost-Azië, … Maar de vier hogerop vermelde thema’s wegen het zwaarst op de onderlinge verstandhouding.

In het afgelopen decennium hebben we grote verschuivingen gezien binnen de vier variabelen. Ten eerste, de publieke perceptie wordt gestuurd door verscheidene actoren: politici, militaire leiders, strategen, lobbygroepen, … en, natuurlijk, de media. Hoe wordt de publieke perceptie gestuurd? Welke richting wordt de publieke perceptie uitgestuurd? Ten tweede, beide landen hebben in het laatste kwart van de twintigste eeuw een liberaliseringproces ondergaan waarvan ze nu de vruchten plukken. Leidt dit tot een samenwerking waarvan ze beide sterker kunnen worden? Of tot een onderlinge rivaliteit op de wereldmarkt? Ten derde, de aloude territoriale disputen over de westelijke en oostelijke sector bemoeilijken de verstandhouding. Is er sprake van verbetering inzake het grensconflict? Of valt de spanning te snijden? Tot slot, de bilaterale relaties worden grondig beïnvloed door de huidige supermacht, de Verenigde Staten. Wat is de rol van de VS? Gebruikt de grootste wereldmacht een verdeel-en-heers strategie? Of spelen de twee nieuwe economisch supermachten onder één hoedje om de Pax Americana uit te hollen?

In Tales of the Dragon and the Elephant: A Study of Contemporary Sino-Indian Relations wordt aangetoond dat de Sino-Indiase relaties zich op een kruispunt bevinden. Het is voorlopig koffiedik kijken welke tale het zal halen. Maar, er is een oud Chinees gezegde dat luidt: ‘twee tijgers kunnen geen berg delen.’ Als de draak en de olifant aan de westerse suprematie willen tornen, gaan ze die berg moeten leren delen.

(Tales of the Dragon and the Elephant: A Study of Sino-Indian Relations is geschreven voor de graad van Master na Master in de Internationale Betrekkingen en Diplomatie aan de Universiteit Antwerpen o.l.v. Prof. Jan Melissen (Clingendael) en met de hulp van Mitte Schroeven en Jonathan Holslag; het behaalde cijfer was 17/20)

 

 

      

 

 

 

Bibliografie

7. Bibliography

• Articles and papers

BHATTACHARYAY, B. N. and DE, P., ‘Promotion of Trade and Investment in the People’s Republic of China and India’, in Asian Development Review, vol. 22, no. 1, 45-70.CHERIAN, J. (2002), ‘Zhu Rongji in India’, in Frontline, 19, no. 3, 2-15.

FINNEMORE, M. and SIKKINK, K. (1998), ‘International Norm Dynamics and Political Change’, in International Organization, 52, no. 4, 887-914.

HOLSLAG, J. (8 January 2008), ‘Still Hesitating: Gloomy Perceptions Thwart Sino-Indian Partnership’ in Asia Papers, 3, no. 1, 1-18.HOLSLAG, J. (9 January 2008), ‘Fuelling Competition? China and India’s Need for Natural Resources and the Options for Cooperation’, in Asia Papers, 3, no. 3, 1-9.HOLSLAG, J. (2008), ‘China, India and the Military Security Dilemma’, in Asia Papers, 3, no. 5, 1-33.HUDSON, V. M. (2008), ‘The history and evolution of foreign policy analysis’, in: Steve Smith, Amalia Hadfield & Tim Dunne (2008) Foreign Policy: Theories, Actors and Cases. Oxford: Oxford University Press, 11- 29.KANG, D. (2003), ‘Getting Asia Wrong: The Need for New Analytical Frameworks’, in International Security, 27, no.4, 165-180.MORAVCSIK, A. (1997), ‘Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International politics’ in International Organization, 51, no. 4, 513-553.

SIDIROPOULOS, E. (March 2011), ‘India and South Africa: as Partners for Development in Africa?’, in Chatnam House Briefing Paper, no. 1, 1-16. VAN KEMENADE, W. (2008), ‘Détente Between China and India: The Delicate Balance of Geopolitics in Asia’, in Clingendael Diplomacy Papers, no. 16, 1-227.WENDT, A. (1992) ‘Anarchy is what states make of it’, in International organization, no. 46, 394-419.WHALLEY, J. (2010) ‘The Rapidly Deepening India-China Economic Relationship’, in CESifo Working Paper, no. 3183, 1-28.

• Books

ATHWAL, A. (2008), China-India relations: Contemporary Dynamics, New York: Routledge, 159 p.CHUNG, T. (2008), Rise of the Giants: Dragon-Elephant Tango, Londen: Anthem Press, 298 p.DEUTSCH, K.W. and others (1957), Political community and the North Atlantic Area, Princeton: Princeton University Press.FINNEMORE, M. (1996), National Interests in International Society, New York: Cornell University Press, 176 p.GARVER, J. (2001), Protracted Contest: Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century, Washington: University of Washington Press, 450 p.

GUHA, R., India After Gandhi: The History of the World’s Largest Democracy, London: Picador, 898 p.HILL, C. (2003), The Changing Politics of Foreign Policy, London: Palgrave, 416 p.HOLSLAG, J. (2010), China and India, Prospects for Peace, New York: Columbia University Press, 234 p.JACKSON, R., and SØRENSEN, G. (2007), Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Oxford: Oxford University Press, 342 p.JHA, P. S. (2010), Crouching dragon, hidden tiger: Can China and India Dominate the West?, New York: Soft Skull Press, 405 p.KAPLAN, R. D. (2010), The Indian Ocean and the Future of American Power, New York: Randon House, 366 p.KEOHANE, R. O. and NYE, J. S. (1989), Power and Independence: World Politics in Transition, Boston: Little, Brown, 300 p.MALONE, D. M. (2011), Does the Elephant Dance? Contemporary Indian Foreign Policy, Oxford: Oxford University Press, 425 p.MEARSHEIMER, J. (2001), The Tragedy of Great Power Politics, New York: W. W. Norton, 448 p.

MORGENTHAU, H. (1985), Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York: Knopf, 752 p.

NATIONAL BUREAU OF STATISTICS (2009) "China Statistical Yearbook 2009", Beijing: China Statistics Press.

PLANNING COMMISSION (2008), Eleventh Five Year Plan, New Delhi: Oxford University Press, 280 p.

RAMESH, J. (2006), Making sense of Chindia: Reflections on China and India, New Delhi: India Research Press, 146 p.

ROSECRANCE, R. (1986), The Rise of the Trading State, New York: Basic Books, 286 p.

ROSENAU, J. (1980), The Study of Global Interdependence. Essays on the Transnationalization of World Affairs, Londen: Frances Pinter.

SIDHU, W. P. S. and YUAN, J. (2003), China and India: Cooperation or Conflict?, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 200 p.WALTZ, K. (1979), Theory of International Politics, New York: McGraw- Hill, 250 p.

WENDT, A. (1999), Social theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 450 p.ZAKARIA, F. (2009), The Post-American World: And the Rise of the Rest, London: Penguin, 292 p.

• Contributions

CHUNG, T. (2010) ‘Towards a Grand Harmony’, 2-19 in PANDE, I. (ed.), India China: Neighbours Strangers, Uttar Pradesh: Harper Collins Publishers, 455 p.DUARA, P. (2010) ‘Civilization and Realpolitik’ 2-33 in PANDE, I. (ed.), India China: Neighbours Strangers, Uttar Pradesh: Harper Collins Publishers, 455 p.JHA, P. S. (2010) ‘The War that Never Was’, 126-138 in PANDE, I. (ed.), India China: Neighbours Strangers, Uttar Pradesh: Harper Collins Publishers, 455 p.

PANT, H. V. (2010) ‘China Rising’, 94-103 in PANDE, I. (ed.), India China: Neighbours Strangers, Uttar Pradesh: Harper Collins Publishers, 455 p.

RANGANATHAN, C.V. (2010) ‘Of Caution and Bravado’, 70-79 in PANDE, I. (ed.), India China: Neighbours Strangers, Uttar Pradesh: Harper Collins Publishers, 455 p.

SAITH, A. (2010) ‘Divergence, Convergence, ‘Pervergence’’, 48-66

in PANDE, I. (ed.), India China: Neighbours Strangers, Uttar Pradesh: Harper Collins Publishers, 455 p.SEN, T. (2010), ‘Changes and exchanges’, 34-47, in PANDE, I. (ed.), India China: Neighbours Strangers, Uttar Pradesh: Harper Collins Publishers, 455 p.SUBRAHMANYAM, K. (2010), ‘Strategy and Mind Games’, 104-113

in PANDE, I. (ed.), India China: Neighbours Strangers, Uttar Pradesh: Harper Collins Publishers, 455 p.

• Figures

Figure 1:Map of People’s Republic of China (2011), http://www.allmaps.tk/wp-content/uploads/Asia-maps-states-1.jpg

Figure 2:Map of Republic of India (2011), http://southasiarev.files.wordpress.com/2009/12/india-state-map.gif Figure 3 and 4: see Holslag (2008)

• Government Internet sources

CHIEN, J. (13 January 2011), Overview of China’s Twelfth Five Year Plan, http://www.digitimes.com/Reports/Report.asp?datepublish=2011/1/31&p ages=RS&seq=400&read=toc

Chinese embassy in India, (12 April 2005), China, India agree on strategic partnership, http://in.china-embassy.org/eng/ssygd/zygx/t191496.htm. Chinese embassy in India, (30 November 2006), China India Joint Declaration, http://in.china-embassy.org/eng/sgxw/2006en/t282045.htm.

Ministry of Commerce and Industry of India, (16 April 2007), India China take common stand on WTO Doha Round issues, http://commerce.nic.in /PressRelease/pressrelease_detail.asp?id=2002

Ministry of Commerce of the People’s Republic of China, (2008), Trade arrangement Joint Feasability Study, http://fta.mofcom.gov.cn/topic /enindia.shtml

Ministry of Commerce of the People’s Republic of China, (10 January 2010 - 1), Bilateral Institutional Mechanisms, http://english.mofcom.gov.cn /aarticle/subject/ciecf/lanmuc/201001/20100106760347.html

Ministry of Commerce of the People’s Republic of China, (10 January 2010 - 2), Exchanges of Companies in China and India, http://english. mofcom.gov.cn/aarticle/subject/ciecf/lanmuc/201001/20100106760354.h tml

Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, (7 April 2006), Joint Statement First China-India Financial Dialogue, http://www. mfa.gov.cn/eng/wjb/zzjg/yzs/gjlb/2681/2683/t247651.htm

NATH, K. (27 January 2005) India, China economic ties poised to grow, http://commerce.nic.in/Jan05_release.htm#h39

• Media

CHAKRABORTY, S., (29 March 2011) India plans major road projects on China, Pak border, http://www.rediff.com/news/report/the-great- indiachina-road-race/20110329.htmFERGUSON, N. (4 March 2007), ‘Not Two countries But One: Chimerica’, in Sunday Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/comment/personalview/ 3638174/Not-two-countries-but-one-Chimerica.html

Hindustan Times (23 March 2009), Indian Army fears Attack from China by 2017, http://www.hindustantimes.com/Indian-Army-fears-attack-from- China-by-2017/Article1-393140.aspx

Hindustan Times (11 August 2009), China should break up India into 20- 30 states: Chinese strategist, http://www.hindustantimes.com/Indiaeasy- to-break-up-Chinese-strategist/Article1-442340.aspx

India Today (24 July 2010), The Con Games, http://indiatoday.intoday.in/site/specials/cwg/Story/106443/the- congames.htmlPeople’s Daily, (13 January 2006), China India sign energy agreement, http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2006-01/13/content_ 511871.htmThe Diplomat (9 February 2011), India’s offensive new strategy, http://the-diplomat.com/flashpoints-blog/2011/02/09/india’s- offensivenew-strategy/The Economic Times (16 March 2011), India favours multilateral cooperation against Somali pirates, http://articles.economictimes.indiatimes .com/ 2011-0316/news/ 28698040_1_somali-pirates-maritime-piracy-iorThe Economist (2 October 2010), ‘India’s surprising economic miracle’, p.11.

The Economist (13 April 2011) Need to reduce trade deficit with China: PM, http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-04- 13/news/29413593_1_trade-deficit-bilateral-trade-trade-and- economiccooperationThe Hindu (20 January 2010), China for ‘constructive measures’ to ease tensions, http://www.hindu.com/2010/01/20/stories/2010012060120100.htmThe Hindu (16 December 2010), India, China agree to raise bilateral trade to $ 100 billion, http://www.thehindu.com/news/national/ article956229.eceThe Hindu Business Line, (29 August 2005), Tata sons looking to grow in China, http://www.thehindubusinessline.in/2005/08/30/stories/2005083 002740200.htmThe Indian Express (24 May 2009), IAF Chief says China a greater threat than Pakistan, http://www.indianexpress.com/news/iaf-chief-says-chinaa- greater-threat-than-p/465100/

The Times of India (18 February 2008), China confirms protesting PM’s Arunachal visit, http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2008-02- 14/china/27771480_1_arunachal-pradesh-china-and-india-boundary-row

The Times of India (12 July 2009), Nervous China may attack India by 2012, http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2009-07- 12/india/28164142_1_chinese-threat-indian-defence-review- chinesecommunists

The Times of India (12 January 2011), China issuing ‘invalid’ stapled visas to Arunachal Pradesh residents, http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-01- 12/india/28374355_1_stapled-visas-techi-china-weightlifting-grand-prix

The Tribune India (15 January 2008), PM: China won’t obstruct N-Deal, http://www.tribuneindia.com/2008/20080116/main1.htm

• Miscellaneous

ISLAM, K. (2009) The China-India Relations: Protracted Conflict or Growing Cooperation? http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_ research_citation/2/8/1/6/7/p281671_index.htmlREDVERS, L. (30 January 2010) India steps up scramble with China for African energy, http://www.google.com/hostednews/afp/article/ ALeqM5i824Za_9lcxt4nU7AUFy24dyAodwSAUER, T and VAN ALSTEIN, M. (2010-2011), Leidraad Masterproef Internationale Betrekkingen en Diplomatie, https://blackboard.ua.ac.be/webapps/portal/frameset.jsp

VARADARAJAN, S. (22 November 2006), New Delhi, Beijing talk nuclear for the first time, http://svaradarajan.blogspot.com/2006/11/new- delhibeijing-talk-nuclear-for.htmlWANG, V. W. (2010), The Rise of India versus the Rise of China: Chindia or Rivalry?, http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_ citation/4/1/4/7/1/p414715_index.html

Download scriptie (954.18 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2011
Promotor(en)
Prof. Dr. Jan Melissen
Kernwoorden