Wiskunde in Beweging

Kathy
Nagels

 

WISKUNDE IN BEWEGING

studente leert wiskunde aan via dans

 

 

“Wiskunde is saai, moeilijk, onbegrijpelijk, vervelend...”: uitspraken waar een leerkracht wiskunde in het secundaire onderwijs vaak mee te maken krijgt. Om deze uitspraken tegen te gaan, maakte studente Kathy Nagels, ‘Bachelor in het Secundair Onderwijs’ aan de Hogeschool van Gent, een combinatie die op het eerste zicht wat vreemd lijkt: wiskunde en dans. Zij ontwikkelde enkele nieuwe lesmodules om wiskundige thema’s aan te leren via danslessen.

 

Het eindwerk is van start gegaan door een kennismaking met het reeds bestaande project ‘Moving Math’. Wiskundelessen worden hier zo aangenaam mogelijk gemaakt door er dans bij te betrekken. Aangezien Kathy Nagels ook ‘Bachelor in de Dans’ studeerde aan het Hoger Instituut voor Dans (artesis conservatorium), stond het project haar op het lijf geschreven. Kathy nam snel contact op met de verantwoordelijke van het project: Lut de Jaegher. De samenwerking ging meteen vlot van start. Zo werd Kathy lid van het MovingMath-demoteam: een team van toekomstige leraren die de MovingMath-lessen uittesten bij de leerlingen.

 

Na wat verdere gesprekken samen met Lut en haar assistente Evelien Goethals kwamen ze eropuit dat er geen lesfiches bestonden voor de tweede graad van het secundair onderwijs. Er waren ook enkel lesfiches ontwikkeld voor het VVKSO[1] en voor leerkrachten wiskunde. Kathy stelde ook vast dat er enkel Moving Math –lessen werden gegeven in een schoolse omgeving, tijdens de wiskundelessen. Waarom zou Moving Math niet kunnen gebruikt worden in gewone danslessen? Zo begon het uitwerken van lessen die ook een ouder publiek zou kunnen aanspreken en die voor alle leerkrachten bruikbaar zouden zijn, zowel in de schoolse omgeving als in de vrije tijd.

 

Er ontstonden enkele volledig nieuwe lesfiches: dansende rechten, lichamen in de ruimte en transformatiedansen, respectievelijk rond de thema’s onderlinge ligging van rechten, ruimtelichamen en transformaties van het vlak (spiegeling om een rechte, puntspiegeling, verschuiving, draaiing en homothetie).

De lesfiches zijn zo opgesteld dat het voor elke opgeleide leerkracht in het secundair onderwijs duidelijk is wat van hen verwacht wordt. Het is dus niet enkel de bedoeling dat een wiskundeleerkracht de fiches kan geven, maar ook een L.O.[2]-, P.A.V.[3] of dansleraar zou er meteen mee van slag moeten kunnen gaan, zonder verdere verklaring.

Ze vinden zelfs alle eindtermen, leerplandoelen en VOET[4]-en in de fiches, zowel voor het GO![5], VVKSO1 als OVSG[6].

 

De fiches werden zowel uitgetest tijdens de wiskundelessen op school als tijdens de danslessen in de dansschool. Zo hebben de dansers van Dance@cademy, dansschool van de VTM-Kzoom-dansers, een gans seizoen gewerkt aan een heuse wiskundige choreografie. Deze choreografie werd samen met het eindwerk zelf gepresenteerd op donderdag 19 mei 2011 in de sporthal van HoGent. Hierbij waren niet enkel heel wat bekende gezichten in de onderwijswereld aanwezig, zoals de pedagogisch adviseur in het G.O. van zowel L.O. als dans, Anny Devreker, maar ook de cameraploeg van WOOW op VTM-Kzoom kwam een kijkje nemen. In het nieuwsprogramma van VTM-Kzoom volgde Arne de dansers backstage tijdens de voorbereiding van de voorstelling.

 

Na de intense workshops samen met de dansers van Dance@cademy, die zelf niet zo graag met wiskunde bezig zijn, wist Kathy dit te vertellen: “Enkele dansers hebben de lesfiches zelf gebruikt in hun wiskundelessen op school. Hun leerkrachten waren vol lof. De dansers wisten me ook te vertellen dat ze de lessen gebruikten tijdens toetsen. Dan dachten ze na: ‘Hoe zou ik dat dansen?’, en dan lukte het weer veel beter. Als je dat hoort, ben je natuurlijk overtuigd van de effectiviteit van de lessen. ” Volgens Kathy is dit logisch: “De leerlingen kunnen via deze manier verschillende wiskundige concepten inoefenen, zonder te beseffen dat ze met wiskunde bezig zijn. Dat verlaagt de drempel enorm om mee te werken aan de wiskundeles. Zowel de wiskundeknobbels als leerlingen die wiskundeproblemen hebben, vinden deze lessen leuk en kunnen hier een meerwaarde uit halen.”

Kortom met ‘Wiskunde in Beweging’ kan wiskunde een heel ander imago meekrijgen in het middelbaar. Wiskunde is niet meer saai, moeilijk, onbegrijpelijk en vervelend, maar fun, easy, logisch en actief!

 

[1] Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

[2] Lichamelijke Opvoeding

[3] Project Algemene Vakken

[4] Vakoverschrijdende Eindtermen

[5] Gemeenschapsonderwijs

[6] Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

 

Bibliografie

  • boek ‘MovingMath’, Lut de Jaegher, 2010 http://www.movingmath.be
  • boek ‘Math Dance with Dr. Shaffer and Mr. Stern”, Karl Schaffer, Erik Stern, Scott Kim, 2001  http://www.mathdance.org
  • cursussen Wiskunde 1-2-3-BOSO, Tania Mouton, Hogeschool Gent, departement lerarenopleiding Ledeganck
Download scriptie (4.69 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2011
Promotor(en)
Tania Mouton
Kernwoorden