Zelfleiderschap. Oplossingsgerichte methodiek door visuele confrontatie met bewustwording

Desmet Steffi
Persbericht

Zelfleiderschap. Oplossingsgerichte methodiek door visuele confrontatie met bewustwording

Equicoaching is een vorm van ervaringsgericht leren met behulp van oefeningen naast het paard en vraagstelling. Het is een manier om mensen te begeleiden naar gedragsverandering.

Equicoaching stelt vast dat men binnen de hulpverlening vaak botst op enkele moeilijkheden zoals de kern van de hulpvraag niet kunnen achterhalen, een weerstand opmerken wanneer de cliënt over zichzelf moet praten, een sterke focus op het probleem, op het negatieve en op het verleden. Als oplossing hiervoor past Equicoaching een innoverende en efficiënte methodiek toe. Een nadeel is echter dat het mogelijk moet zijn om met paarden te werken. De doelstelling van dit eindwerk is het maken van een nieuwe werkvorm die bruikbaar is voor verschillende doelgroepen. Het wordt ontwikkeld voor iedereen die iemand wil ondersteunen in een doelgericht veranderingsproces. Hieronder vallen leerkrachten, psychologen, hulpverleners, enz. De werkvorm moet een bewustwording teweeg brengen die een gedragsverandering als gevolg heeft. Daarnaast moet het voldoen aan de criteria binnen Equicoaching. Tenslotte moet het een persoonlijk werkdocument worden voor de coachee. Van hieruit kan de probleemstelling omschreven worden als: “Hoe kunnen we een nieuwe werkvorm ontwikkelen die voldoet aan de criteria binnen Equicoaching en die tegelijk een oplossing biedt voor hedendaagse moeilijkheden binnen het coachen en begeleiden van mensen?”. Er volgt een actiegericht onderzoek waar we een praktische oplossing bedenken op de probleemstelling. Het onderzoek resulteert in een kaartspel waarbij mensen visueel geconfronteerd worden met zichzelf, met een bewustwording en groei als gevolg. Het kaartspel is zo ontwikkelt dat het voldoet aan de criteria van Equicoaching, dat men er zelfstandig mee aan de slag kan en dat het bruikbaar is voor elke doelgroep.

Bibliografie

 

Ates, K. (2008). NLP Anker. Alphen aan de Rijn: Kluwer.Balduck, A. L., Buelens, M., & Maes, M. (2007). Handboek Sportmanagement. Leuven: LanooCampus.Biemans, S. (2004). Lancelots. Inzicht krijgen in jouw functioneren en dat van een ander. Geraadpleegd op 24 maart 2011, op http://www.lancelots.nl/ontwikkelen/persoonlijkheidstypen/mbtiDe Laat, P. (2005). Psychodrama. Een actiegerichte methode voor exploratie, reflectie en gedragsverandering. Assen: Koninklijk van Gorcum.De Raad, B. (2006). De Big 5: Persoonlijkheidsfactoren. Een methode voor het beschrijven van persoonlijkheidseigenschappen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.De Vos, H. (2002). Waarneemposities, verruiming van het bewustzijn? Geraadpleegd op 20 februari 2011, op  http://www.destinationcoaching.nl/pdf/Waarneemposities.pdfDe Vrieze, M. (2007, augustus 16). Paard als spiegel van je gedrag. Focus opleiding. Trends.Delabie, H. (2010). Inleiding in de systeemtherapie. Ongepubliceerde cursus. Katholieke Hogeschool IPSOC, KortrijkDeschryver, A. (2010). Experiëntiële therapie. Ongepubliceerde cursus. Katholieke Hogeschool IPSOC, Kortrijk.Don Riso, R., & Hudson, R. (2000). De wijsheid van het enneagram. Haarlem: Altamira-Brecht.Dumortier, D. (2010). Ik denk..., dus ik ben? Een groepstraining voor jongvolwassenen met een laag zelfbeeld. Ongepubliceerde thesis. Katholieke Hogeschool IPSOC, Kortrijk.Hadermann, E. (2008, november 5). Paarden helpen bij coaching van mensen. Het Nieuwsblad.Halin, P., & Prémont, J. (2008). Het ontwikkelingsgerichte enneagram. Enneagram bvba.Hess, S. (n.d.). Overtuigingen. Opleidingen en Trainingen. Geraadpleegd op 16 december  2010, op http://www.nlp-groningen.com/wat-zijn-overtuigingen-en-oefeningen-nlpHi…, C. (2009). Equicoaching. Ongepubliceerd thesis. Sociaal cultureel Werk, Nederland.Karaat. (2007, juni 02). Equicoaching: een beter mens door intense ontmoeting met paard. Karaat .Lamote, S., Gheldof, E., & Veys, A. (2010). Werkcollege 3: Praktijkgericht onderzoek en rapportering vuistregels & aandachtspunten bij onderzoeksopzet. Intern document. Katholieke hogeschool IPSOC, Kortrijk.Lingsma, M., & Boers, A. (n.d.). Help! Ik ga coachen. Coach jezelf als coach. Basisbeginselen, tips en checklists. Amersfoort: De vrije uitgevers.Mast, P. (2002, oktober 24). Patrick's MBTI naslagwerk. Geraadpleegd op 25 maart 2011, op http://users.bart.nl/users/pmast/MBTINW/index.htmMattiussi, J. (2009, oktober 17). Collaborative Research: Learning Styles. Geraadpleegd op 24 maart 2011, op http://knol.google.com/k/collaborative-research-learning-styles#Meuleman, S. (2010). Persoonlijkheidspsychologie 2. ongepubliceerde cursus. Katholieke Hogeschool IPSOC, Kortrijk.Millian, opleiding & carrièremagazine. (n.d.). Equicoaching, een unieke coachingsmethodiek plús uzelf ontdekken. Millian, opleiding & carrièremagazine .Remmerswaal, J. (2001). Handboek groepsdynamica: een nieuwe inleiding op theorie en praktijk. Soest: Nelissen.Reynaarde talentontwikkeling. (n.d.). Coachmatch brengt professionals bij elkaar. Geraadpleegd op 4 februari 2011, op http://www.reynaarde.nl/coach/definities.htmlRobijns, S., & Van Passen, S. (2010). Exploratief onderzoek naar de bruikbaarheid en de meerwaarde van de ervaringsgerichte methodiek 'Equicoaching' binnen de Bijzondere Jeugdzorg. 'Coaching in galop'. ongepubliceerde masterproef. Universiteit Gent: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Vakgroep Orthopedagogiek.Schouten, M. (2003). De psychologie van het enneagram. De 9 types en hun drijfveren. Utrecht: Servire.Schreyögg, A. (2001). Coaching. Een inleiding voor praktijk en opleiding. Amsterdam: Prentice Hall.SD WORX. (2007, december 26). Equicoaching maakt leiders van hun pijnpunten bewust. "Een paard reageert eerlijk en direct". SD WORX .Sijnke, J. (2004). Coachen in samenwerkingsrelaties. Praktisch en methodisch coachen bij leidinggevenden en begeleiden. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.Simoens, H. (2007). Het paard als middel bij coaching. Onderzoek naar het effect van Equicoaching bij leidinggevenden. Ongepubliceerde thesis. Katholieke Hogeschool IPSOC, Kortrijk.Smulders, J., & Jonker, M. (n.d.). Introductie tot het enneagram. Geraadpleegd op 6 december 2010, op http://www.aan-de-basis.nl/prgk_oktIntroductie%20Enneagram.htmlSpider-t…. (1998-2010). Basisposities, egotoestanden en scripts. Geraadpleegd op 20 februari 2011, op http://www.spider-tac.nl/basispositie-egotoestanden-scripts.htmlSteward, I., & Joines, V. (2004). Transactionele analyse, het handboek voor persoonlijk en professioneel gebruik. Utrecht: SWP.The phrase finder (n.d.). Geraadpleegd op 30 september 2010, op http://www.phrases.org.uk/meanings/you-can-lead-a-horse-to-water.htmlVan Aken, M. (2006). De persoonlijkheid van kinderen: ontwikkeling en consequenties. Universiteit Utrecht: Faculteit der Sociale Wetenschappen.Van Beek, M.-L. (2004). Communicatie bij Reïntegratie. Communicatie als essentiële competentie van de arboverpleegkundige. Ongepubliceerde thesis. Haagse Hogeschool Maatschappelijke Gezondheidszorg.Van den Heuvel, J. (2009). Hoe schrijf ik een scriptie of these? Utrecht: Lemma.Van Dijk, B. (2008). Beïnvloed anderen, begin bij jezelf: over gedrag en de roos van leary. Zaltbommel: Thema.Van Dijk, D. (n.d.). Het paard als spiegel. CAP .Van Domburg, R. (2008). Het waarderend oog. Een introductie in Appreciative Inquiry. Amersfoort: Creatie Atelier.Van Poucke, E. (n.d.). Syllabus Beroepsopleiding level 1 Equicoaching. Ongepubliceerde cursus.Van Stekelenburg, U. (2010). Hoe haal ik het beste uit mezelf. Psychologie voor doeners. Zaltbommel: Uitgeverij Thema.Van Stijn, J. (2010). Enneagram voor dummies. Amsterdam: Pearson education Benelux.Vane, S. (2009). Werken met De roos van Leary. Zicht op communicatieve stijlen binnen social work. Soest: Uitgeverij Nelissen.Verdonck, V. (1998). Persoonlijkheidskenmerken bij amfetamine- en cocaïnegebruikers. De rorschach en de Big Five als instrumenten bij een explorerend onderzoek. ongepubliceerde thesis. Katholieke Hogeschool IPSOC, Kortrijk .Verhoeven, W. (2003). De dynamiek van coaching. Soest: Nelissen.Verhofstadt-Denève, L. (2001). Zelfreflectie en persoonsontwikkeling. Het handboek voor ontwikkelingsgerichte psychotherapie. Leuven/Leusden: Acco.Vermeren, P. (2009). De HR-ballon. 10 populaire praktijken doorprikt. Gent: Academia Press.Weijers, E. (2004). Akerendam Digitaal. Geraadpleegd op 06 april 2011, op www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/persoonlijkheidsmodellen…

Universiteit of Hogeschool
Toegepaste psychologie
Publicatiejaar
2011
Share this on: