Bednet - Ondersteunining voor chronisch of langdurig zieke kinderen

Eline De Groof Lotte Marnef
Persbericht

Bednet - Ondersteunining voor chronisch of langdurig zieke kinderen

 

WAT ALS JE AAN JE BED GEKLUISTERD BENT?

Bednet vzw is een organisatie die zich richt op langdurig zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar. Door het realiseren van een virtuele leeromgeving tracht Bednet bij de leerplichtige kinderen de leerachterstand te beperken en het sociaal contact te ondersteunen. Als laatstejaarsstudenten lager onderwijs aan de Lessius Hogeschool te Mechelen hebben wij ons gericht op het ontwerpen van een initiatiekoffer, die de organisatie kan inzetten bij de opstart van een Bednetproject in de eerste graad.

Doelen en functie

De virtuele leeromgeving van Bednet zorgt er enerzijds voor dat langdurig of chronisch zieke kinderen niet uit hun sociale groep vallen en anderzijds is het project erop gericht hun leerachterstand te beperken. De zieke leerling staat via een webcam in contact met de klas. De leerkracht kan speciale activiteiten voorzien zoals groepswerken, voorstellingen, kringgesprekken… , die het sociaal contact met de Bednetleerling bevorderen. Op die manier wordt de overgang om terug naar de klas te gaan minder moeilijk voor de ‘Bednetter’.

De ontwikkeling van een beloftevolle vzw…

In 2003 wordt Bednet opgericht door Kathy Lindekens, onder andere bekend door haar inzet bij de actie ‘Kom op tegen Kanker’. Vanaf 2005 komt de ontwikkeling van de organisatie echt op gang en kan men pas spreken van een opstart. In 2006-2007 gaan er proeftrajecten van start en in 2007-2008 genieten de eerste 40 kinderen van een Bednetproject. Eén jaar later is het aantal kinderen dat hulp krijgt bijna verdubbeld. Tussen 2009 en 2010 zijn er reeds 158 kinderen aan het werk met de virtuele leeromgeving. Het volgende schooljaar werken er 156 kinderen met Bednet. De vzw probeert een zo groot mogelijk publiek te bereiken en wil tegemoet komen aan de noden van zieke kinderen uit heel Vlaanderen.

 

 

Doelgroep

Het initiatief Bednet wordt gesteund door het Departement Onderwijs en Vorming. Het is de bedoeling langdurig en chronisch zieke kinderen een passend onderwijsaanbod aan te bieden en te vermijden dat ze sociaal geïsoleerd raken door ze contact met de klas te laten onderhouden. Een chronische ziekte is een ziekte die nooit helemaal genezen kan worden. Langdurig zieke kinderen kunnen hun ziekte overwinnen. Dankzij Bednet kunnen langdurig en chronisch zieke kinderen deel blijven uitmaken van het dagelijkse klasgebeuren.

 

Systeem

Bednet bouwt voor elke gebruiker een aparte leeromgeving op. Deze omgeving is via breedband-internet alle dagen beschikbaar en kan enkel gebruikt worden door mensen die een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord hebben. Het systeem, dat toegang biedt tot die omgeving, ziet er telkens hetzelfde uit: er wordt een verbinding gemaakt tussen een computer bij het zieke kind thuis of in het ziekenhuis en een computer in de klas van het betrokken kind. Toch omvat het systeem veel meer dan enkel het verbinden van twee computers. Buiten de computer wordt nog gebruik gemaakt van basismateriaal zoals een printer-scanner, een webcam, geluidsapparatuur en een digitaal fototoestel in de klas. Dit basismateriaal is overal verkrijgbaar. Maar Bednet biedt het ook, samen met de online leeromgeving die zij ontwikkeld hebben, gratis aan.

 

Koffertje

Een meerwaarde bieden aan de organisatie is wat wij in het begin, toen we aan onze scriptie begonnen, voor ogen hadden. Tijdens het observeren van een Bednetleerling uit het tweede leerjaar, leerden we een medewerker van Bednet kennen. Zij vertelde ons over de mogelijke problemen die zich voordoen in de lagere graden. Kinderen in de eerste graad gaan namelijk snel op zoek naar afleiding. Ze moeten zoals alle andere kinderen in de klas voldoende geprikkeld worden.

In overleg met Els Brijs, pedagogische verantwoordelijke van Bednet, hebben we besloten een initiatiekoffer te ontwikkelen voor kinderen van de eerste graad. Deze koffer kan een hulpmiddel of een houvast zijn voor de regionale medewerkers bij de opstart van een project in het eerste en tweede leerjaar. In het koffertje bevinden zich een heel aantal kant-en-klare gebruiksmaterialen. We hebben ervoor gekozen om onder andere een opstartfiche te ontwerpen waarin de stappen staan uitgelegd die de medewerker kan ondernemen in de klas. Ook hebben we een verhaal uitgewerkt dat op een speelse manier uitlegt hoe het systeem werkt en stopten we er nog een aantal praktische zaken in. Zo is er bijvoorbeeld een kalender waarop Bednetsessies kunnen worden aangeduid en een boekje met spelletjes waarmee de leerlingen kunnen spelen tijdens de speeltijd. Tot slot staken we er ook gebodsborden in waaraan de leerlingen in de klas zich moeten houden tijdens een sessie.

Toekomst

Els Brijs stelt dat Bednet een onafhankelijke vzw is en is van mening dat elk ziek kind recht zou moeten hebben op een Bednetproject. Enkel door nog meer steun te krijgen, zal de organisatie dit doel tot een goed einde kunnen brengen. Wij hebben getracht ons steentje bij te dragen, maar gelukkig kan ook u de organisatie een hart onder de riem steken.

 

 

Bibliografie

 

Zie ook in scriptie bij 'Referenties' voor juiste opmaak.

 

Amnesty International. (n.d.). In het kort: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Geraadpleegd op 7 juni, 2012, via http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/in-het-kort-de-univers…

Androme. (2008). Geraadpleegd op 6 februari, 2012, via http://www.androme.com/

Arts Basic for Children. (n.d.). Kamishibai. Geraadpleegd op 10 april 2012, 2012, via http://www.abc-web.be/nl/abc-kamishibai

Auxilia vzw. (n.d.). Vrijwilligerswerk. Geraadpleegd op 2012, 26 maart, via http://www.auxilia-vlaanderen.be/werking.html

Bednet vzw (2011a). [Bednet in de eerste graad lager onderwijs - Praktische tips].

Bednet vzw (2011b, 28 september). [Eindverslag West Vlaanderen].

Bednet vzw (2011c, 15 november). [Organogram.].

Bednet vzw. (2012). Nieuwsbrief 10. Evaluatie van het schooljaar 2008 - 2009. Geraadpleegd op 3 december, 2011, via http://www.bednet.be/nieuwsbrief/tien/

Bednet vzw (n.d.-a). [De organisatie.].

Bednet vzw. (n.d.-b). Partners en sponsors. Geraadpleegd op 29 december, 2011, via http://www.bednet.be/

Blaton, L. (2008). Geschiedenis van het Steunpunt GOK Geraadpleegd op 7 juni, 2012, via http://www.steunpuntgok.be/over_steunpunt_gelijke_onderwijskansen/gesch…

Brijs, E. (2006 - 2007). A van Afwezig, Z van ziek. Zorgbreed, 15 (En dan is er Bednet), 34.

CTG. (2012). We Are. Geraadpleegd op 6 februari, 2012, via http://www.ctg.com/europe/we-are

De Ruysscher, K. (2011). Aan bed gekluisterd, maar dankzij Bednet toch in de klas. School + Visie, 1. Geraadpleegd op 5 juni, 2012, via Bednet vzw website: http://www.bednet.be/afbeeldingen/doc_174.pdf

Decuypere, M., De Bruycker, C., Bruneel, S., Velghe, A., Clarebout, G., & Janssens, E. (2008). Bednet vzw: een virtuele leeromgeving voor langdurig en chronisch zieke kinderen. Impuls, 38 (Wat is Bednet), 169 - 178.

Encyclo. (n.d.-a). Betekenis partner. Geraadpleegd op 29 december, 2011, via http://www.encyclo.nl/begrip/partner

Encyclo. (n.d.-b). Betekenis sponsor. Geraadpleegd op 6 februari, 2012, via http://www.encyclo.nl/begrip/SPONSORING

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. (n.d.). Gezondheid en Welzijn Geraadpleegd op 3 december, 2011, via http://www.g-o.be/gezondheid/ondersteuningexternepartners/bednet/Pages/…

Jong, W., & Vanwynsberghe, J. (2008). Bednet, een project voor ondersteuning van langdurig of chronisch zieke kinderen. Basis: ledenblad van het COV, 16 - 17.

Onderwijs Vlaanderen. (2011). Omzendbrief - Onderwijs aan huis. Geraadpleegd op 3 januari, 2012, via http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?doci…

Onderwijs Vlaanderen. (2012a). Omzendbrief - Onderwijs aan zieke kinderen. Geraadpleegd 3 januari, 2012, via http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?doci…

39

Onderwijs Vlaanderen. (2012b). Omzendbrief - Personeelsinformatie scholen in het gewoon basisonderwijs. Geraadpleegd op 4 juni, 2012, via http://ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13…

Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen Vlaanderen. (2011). Visietekst. Geraadpleegd op 26 maart, 2012, via http://www.onderwijsvoorziekekinderen.be/pdf/visietekstPOZiLiV2011.pdf

Roosenbroek, J. (2011). Onderwijs voor langdurig zieke kinderen: Bednet., Katholieke Hogeschool Kempen, Vorselaar. Geraadpleegd op 3 december, 2012, via http://doks2.khk.be/eindwerk/do/record/Get;jsessionid=1421E9315F2561744…

School & Ziekzijn. (n.d.). Wat doet S&Z? Geraadpleegd op 26 maart, 2012, via http://www.s-z.be/wat-doet-sz/

Universiteit of Hogeschool
Lerarenopleiding lager onderwijs
Publicatiejaar
2012
Promotor(en)
Betty Van Muylder & Els Brijs
Share this on: