Beeldvorming en representatie van virtuele werelden en/of virtuele games; ‘Call of Duty shoots back’

Laure
Verryken

 

Dit onderzoek stelt volgende probleemstelling centraal: ‘Wat zijn de effecten van het spelen van ‘Call of Duty’ games op Vlaamse jongeren tussen 14 en 18 jaar en hoe denken de ouders van deze jongeren over deze effecten?’. Daarnaast werd nagegaan hoe de ideeën van de ouders over gamen worden beïnvloed door de representatie van geweld en games in de media. Deze studie wil vorige onderzoeken naar de effecten van games, en hun al dan niet gewelddadige karakter, op jongeren aanvullen. In de literatuurstudie werd aan de hand van onder andere Ferguson, Anderson en Jansz dieper ingegaan op twee modellen, het ‘active media’ model en het ‘active users’ model. Vervolgens werden er semi-gestructureerde interviews afgenomen bij acht ouders en zeven gamers. Hieruit kunnen we concluderen dat er geen consensus bestaat over de mogelijke effecten van het spelen van gewelddadige games zoals ‘Call of Duty’ op jongeren tussen 14 en 18 jaar oud. Er worden door de ouders meer negatieve effecten aangegeven, terwijl de gamers eerder positieve effecten van gamen belichten. We kunnen concluderen dat de rol van de media in dit hele proces eerder beperkt is.

 

 

Trefwoorden: games, geweld, media, jongeren, agressie, ouderlijk toezicht, morele paniek, mediarepresentatie.

 

 

Bibliografie

 

 

·         Adachi (P.J.C.) & Willoughby (T.). The effect of Violent Video Games on Aggression: Is it more than just the violence? In Aggression and Violent Behavior, 2011, vol. 16, p. 55 – 62.

·         Anderson (C.A.), Buckley (K.E.) & Gentile (D.A.). Violent Video Game Effects on Children and Adolescents: Theory, Research, and Policy. New York, Oxford University Press, 2007, 190 p.

·         Anderson (C.A.) & Bushman (B.J.). Effects of Violent Video Games on Aggressive Behavior, Aggressive Cognition, Aggressive Affect, Physiological Arousal, and Prosocial Behavior: a Meta-Analytic Review of the Scientific Literature. In Phychological Science, 2001, vol. 12, nr. 5, p. 353 – 359.

·         Anderson (C.A.), Funk (J.B.) & Griffiths (M.D.). Contemporary issues in adolescents video game playing. In journal of Adolescence, 2004, vol. 27, nr. 1, p. 1 – 122.

·         Baarda (Dr. D.B.) & de Goede (Dr. M.P.M). Basisboek Methoden en Technieken. Groningen, Noordhoff Uitgevers, 2006, 376 p.

·         Bensley (L.) & Van Eenwyk (J.). Video Games and Real-Life Aggression: Review of the Literature. In Journal of Adolescent Health, 2001, vol. 29, p. 244 – 257.

·         Bryant (J.) & Vorderer (P.). Playing Video Games: Motives, Responses and Consequences. New Jersey, Lawrence Erlbaum Associations, 2006, 464 p.

·         Delfos (M.F.). Let’s Game: over Games en Gaming voor ouders en hun gamers. Amsterdam, Uitgeverij SWP Amsterdam, 2010, 79 p.

·         De Meyer (G.). De kritiek op videogames, met name inzake geweld. Leuven, Katholieke Universiteit, op 10/11/2011 via

http://soc.kuleuven.be/onderwijs/pop/documents/kritiek-op-videogames-geweld.pdf

·         De Pauw (E.), Pleysier (S.) & Van Looy (J.). Jongeren en Gaming: over de effecten van games, nieuwe sociale netwerken en educatieve kansen. Leuven, Acco, 176 p.

·         Dill (K.E.) & Dill (J.C.). Video Game Violence: a review of the empirical literature. In Aggression and Violent Behavior, 1998, vol. 3, nr. 4, p. 407 - 428.

·         Ferguson (C.J.). The School Shooting/Violent Video Game Link: Causal Relationship or Moral Panic? In Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 2008, vol. 5, p. 25 – 37.

·         Ferguson (C.J.) & Kilburn (J.). Much Ado About Nothing: The Misestimation and Overinterpretation of Violent Video Game Effects in Eastern and Western Nations: Comment on Anderson et al. (2010). In Psychological Bulletin, 2010, vol. 136, nr. 2, p. 174 – 178.

·         Frissen (V.) & Servaes (J.). De interpretatieve benadering in de Communicatiewetenschappen: Theorie, Methodologie en Case-Studies. Leuven, Acco, 1997, 296 p.

·         Griffiths (M.). Violent Video Games and Aggression: a Review of the Literature. In Aggression & Violent Behavior, 1999, vol. 4, nr. 2, p. 203 – 212.

·         Hertzog (S.M.), Kutner (L.A.), Olson (C.K.) & Warner (D.E.). Parent’s and Sons Perspectives on Video Game Play : a Quantitative Study. In Journal of Adolescent Research, 2008, vol. 23, nr. 76, p. 76 – 96.

·         Jansz (J.). The Emotional Appeal of Violent Video Games for Adolescent Males. In Communication Theory, 2005, vol. 15, nr. 3, p. 219 – 241.

·         Jansz (J.) & Nikken (P.). Parental Mediation of Children’s Videogame Playing: a comparison of the Reports by parents and children. In Learning, Media and Technology, 2006, vol. 31, nr. 2, p. 181 – 202.

·         Jansz (J.), Nikken (P.) & Schouwstra (S.). Parent’s Interest in Videogame Ratings and Content Descriptors in Relation to Game Mediation. In European Journal of Communication, 2007, vol. 22, p. 315 – 336.

·         Jansz (J.) & Tanis (M.). Appeal of Playing Online First Person Shooter Games. In Cyber Psychological & Behavior, 2007, vol. 10, nr. 1, p. 133 – 137.

·         Meeus (R.). De strijd der videogames barst los. In De Morgen: Nieuws, 7 november 2011, p. 10.

·         Meeus (R.). Games zijn al lang geen zuiver kinderspel meer. In De Morgen: Cultuur, 17 december 2011, p. 42 – 43.

·         Nikken (P.). Mediageweld en Kinderen. Amsterdam, Uitgeverij SWP Amsterdam, 2007, 238 p.

·         N.N. Breekt ‘‘‘Call of Duty’’: Black Ops’ opnieuw alle records? In hln.nl, 9 november 2011, via

http://www.hln.be/hln/nl/1237/Playstation/article/detail/1180696/2010/11/09/Breekt-Call-of-Duty-Black-Ops-opnieuw-alle-records.html

·         Maso (I.) & Smaling (A.). Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Amsterdam, Boom, 1998,  146 p.

·         Mortelmans (D.). Handboek Kwalitatieve Onderzoeksmethoden. Acco, Leuven, 2009,  534 p.

·         Pleysier (S.) & Wydooghe (B.). Game Over: over Game- en Filmgeweld, Angst en Onzekerheid. Antwerpen, Garant, 2007, 247 p.

·         Steinberg (S.). The Modern Parent’s Guide to Kids and Video Games. Lilburn, Power Play Publishing, 2011, 127 p.

·         Van Bauwels (S.), Van Damme (E.) & Verstraeten (H.). Diverse Mediawerelden. Gent, Academia Press, 2010, 340 p.

·         Weiss (B.). Classic Home Video Games, 1974 – 1982: a Complete References Guide. United States, McFarland & Company Inc., 2007, 306 p.

Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2012