Citymarketing in televisieseries De kijkerskant van het verhaal: media-toerisme

Jarco Braeckmans Nele De Bie
Persbericht

Citymarketing in televisieseries De kijkerskant van het verhaal: media-toerisme

Nele De Bie en Jarco Braeckmans (Universiteit Antwerpen) onderzochten de motivaties en ervaringen van Vlaamse mediatoeristen

Omgeving belangrijker dan serie voor mediatoerist

Katarakt, Witse, De Smaak van de Keyser, Flikken,… Dit is slechts een greep uit de Vlaamse televisieseries van de laatste jaren waarin bepaalde plaatsen gepromoot werden. Dit fenomeen, genaamd citymarketing, werd al vaak onderzocht in buitenlands studies. Nele De Bie en Jarco Braeckmans, studenten Communicatiewetenschappen aan de Univeristeit Antwerpen, besloten dat het tijd werd om dit ook op Vlaamse bodem te onderzoeken.  Ze onderzochten de motivaties en ervaringen van personen die reeds een plaats bezochten omwille van een televisieserie.

In de bestaande literatuur over dit onderwerp werd er vooral gefocust op films en niet op televisieseries. Uit deze studies bleek dat er een variatie is binnen de groep van mediatoeristen. Sommigen van hen bezochten de plaats enkel en alleen omdat de film er zich afspeelde, anderen omdat de omgeving hen aansprak. Braeckmans en De Bie vroegen zich daarom af in welke mate deze patronen zich voordoen bij Vlaamse mediatoeristen. De ervaringen van deze toeristen werd nog maar weinig onderzocht.

Op basis van 202 enquêtes en 20 diepte-interviews peilden ze onder leiding van prof. Dr. Hilde van den Bulck naar motivaties en ervaringen van Vlaamse mediatoeristen. In de eerste plaats werd ook gepeild naar welke locaties men had bezocht. Zo bleek dat 1 op 4 van de ondervraagde mediatoeristen Haspengouw had bezocht omwille van de serie Katarakt. Andere veel voorkomende series waren Flikken in de stad Gent en Aspe in de stad Brugge. Deze verschillende locaties hadden algemeen gezien geen verschillend effect op de ervaringen ter plaatse. Het grootst aantal van de bevraagde mediatoeristen was tevreden met hun bezoek, voelde zich welkom en zouden het aanraden aan vrienden.

Serie slechts aanleiding

Eén van de opvallendste resultaten uit het onderzoek is dat de televisieserie in kwestie bij weinigen echt centraal stond op de uitstap.  De serie was vaak een aanleiding voor hun bezoek, de toeristen leren via deze weg de locatie (beter) kennen. Op de uitstap zelf is de serie bij de meesten van minder groot belang. De toeristen gaan voornamelijk naar de bepaalde plaats om zich in het algemeen te ontspannen,te amuseren en omdat de omgeving hen aanspreekt. Slechts enkelen waren in die mate fan van de serie dat ze ter plaatse alle locaties gezien wouden hebben en ze één iemand speelde zelfs scènes na.

Tv-series dan geen invloed op toerisme?

“Dat de serie op de uitstap zelf niet centraal staat, wil niet zeggen dat deze vorm van citymarketing niet aanslaat in Vlaanderen, in tegendeel zelfs” besluiten Braeckmans en De Bie. “Uit de interviews kwam duidelijk naar voren dat de televisieserie mensen vaak aanzet om de streek te bezoeken die erin voorkomt, zo gaven sommigen aan de streek anders nooit bezocht te hebben”. “Citymarketing in televisieseries is dus zeker een effectieve manier om mensen bewust te maken van een streek en om hen te beïnvloeden om deze te bezoeken”.

 

 

Bibliografie

Beeton, S. (2005). Film-induced tourism. Clevedon: Channel view publications. Bradshaw, L. (2011). Making the most of movies. A conference in ostend looks at the benefits of luring moviemakers to Flanders Retrieved 27/02/2012, from http://www.flanderstoday.eu/content/making-most-movies

Bryman, A. (2008). Social Research Methods. New York: Oxford University Press Inc. Buchmann, A., Moore, K., & Fisher, D. (2010). Experiencing film tourism: authenticity &

fellowship. Annals of Tourism Research, 37(1), 229-248. Connell, J., & Meyer, D. (2009). Balamory revisited: An evaluation of the screen tourism

destination-tourist nexus. Tourism Management, 30(2), 194-207. Gertner, D. (2011). A (tentative) meta-analysis of the 'place marketing' and 'place branding'

literature. Journal of Brand Management, 19(2), 112 - 131. Gretzel, U., Fesenmaier, D. R., Formica, S., & O’leary, J. T. (2006). Searching for the Future:

Challenges Faced by Destination Marketing Organisations. Journal of Travel

Research, 45(2). Hudson, S., & Ritchie, B. J. R. (2006). Promoting destinations via film tourism: an empirical

identification of supporting marketing initiatives. Journal of Travel Research, 44(4),

387-396. Hudson, S., Wang, Y., & Gil, S. M. (2011). The influence of a film on destination image and

the desire to travel: a cross-cultural comparison. International Journal of Tourism

Research, 13(2), 177-190. Im, H. H., & Chon, K. (2008). An exploratory study of movie-induced tourism: a case of the

movie The Sound of Music and its locations in Salzburg, Austria. Journal of Travel &

Tourism Marketing, 24(2-3), 2008. Kavaratzis, M. (2004). From city marketing to city branding: Towards a theoretical

framework for developing city brands. Place Branding, 1(1), 58 - 73. Kim, H., & Richardson, S. L. (2003). Motion picture impacts on destination images. Annals of

Tourism Research, 30(1), 216-237. Kim, S. (2010). Extraordinary experiences: re-enacting and photographing at screen tourism

locations. Tourism and Hospitality Planning & Development, 7(1), 59-75. Kim, S. (2012). Audience involvement and film tourism experiences: emotional places,

emotional experiences. Tourism Management, 33(2), 387-396.

75Kotler, P., & Gertner, D. (2002). Country as a brand, products, and beyond: A place marketing and brand management perspective. Journal of Brand Management, 9(4/5), 249 - 261.

Kraaijenzank, M. (2009). Movie-induced Tourism: An analytical report on how the Lord of the Rings trilogy has affected tourism in New Zealand. Aalborg University, Aalborg.

Lee, S., Scott, D., & Kim, H. (2008). Celebrity fan involvement and destination perceptions. Annals of Tourism Research, 35(3), 809-832.

Macionis, N. (2007). Fim-Induced Tourism: the Role of Film as a Contributor to the Movitavtion to Travel to a Destination. Griffith University, Australië.

Mansson, M. (2010). Media Convergence: Tourist Attractions in Making. Paper presented at the International Tourism and Media Conference.

Mortelmans, D., & Van Looy, D. (2009). Nvivo (Versie 8) Een inleiding. MTSO- INFO Retrieved 20/05, 2012, from http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*MTSO&n=3949

O'Connor, N., Flanagan, S., & Gilbert, D. (2010). The use of film in re-imaging a tourism destination: a case study of Yorkshire, UK. Journal of Vacation Marketing, 16(1), 61- 74.

Rainisto, K. S. (2003). Success Factors of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices in Northern Europe and The United States. Helsinki University of Technology.

Reijnders, S. (2009a). Op zoek naar James Bond. Media-pilgrimages, fans en masculiniteit. Sociologie, 5(4), 502-520.

Reijnders, S. (2009b). Schuldig landschap. Over de toeristische aantrekkingskracht van Baantjer, Wallander en Inspector Morse. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 37(2), 118-132.

Reijnders, S. (2009c). Watching the detectives: inside the guilty landscapes of inspector Morse, Baantjer and Wallander. European Journal of Communication, 24(2), 165-181. Reijnders, S. (2010). Op zoek naar Dracula. Plaatsen van verbeelding in Transsylvanië en

Whitby. Vrijetijdstudies, 28(2), 7-22. Rewtrakunphaiboon, W. (2008). Film-induced Tourism: Inventing a Vacation to a location.

BU Academic Review, 8(1), 33-42. Riley, R. W., Baker, D., & Van Doren, C. S. (1998). Movie induced tourism. Annals of

Tourism Research, 25(4), 919-935.

76

Riley, R. W., & Van Doren, C. S. (1992). Movies as tourism promotion: a 'pull' factor in a 'push' location. Tourism Management, 13(3), 267-274.

Ritchie, J., Lewis, J., & Elam, G. (2003). Designing and selecting samples. In J. Ritchie & J. Lewis (Eds.), Qualitative research practice (pp. 366). Londen: SAGE publications Ltd.

Roesch, S. (2009). The experiences of film location tourists. Bristol: Channel View Publications.

Su, H. J., Huang, Y.-A., Brodowsky, G., & Kim, H. J. (2011). The impact of product placement on Tv-indcued tourism: Korean TV dramas and Taiwanese viewers. Tourism Management, 32(4), 805-814.

Tooke, N., & Baker, M. (1996). Seeing is believing: the effect of film visitor numbers to screened locations. Tourism Management, 17(2), 87-94.

V AF: Location Flanders (2008). About Us Retrieved 27/02/2012, from

http://www.locationflanders.be/about-us/location-flanders/

Waardenburg, M. (2003). Zicht op communicatie. Alphen aan den Rijn: Kluwer. Wester, F., Renckstorf, K., & Scheepers, P. (2006). Onderzoekstypen in de

communicatiewetenschap. Alphen aan den Rijn: Kluwer. Williams, L., & Bolan, p. (2008). The role of image in service promotion: focusing on the

influence of film on consumer choice within tourism. International Journal of

Consumer Studies, 32(4), 382-390. Young, A. F., & Young, R. (2008). Measuring the effects of film and television on tourism to

screen locations: a theoretical and empirical perspective. Journal of Travel & Tourism Marketing, 24(2-3), 195-212.

Universiteit of Hogeschool
Strategische Communicatie
Publicatiejaar
2012
Kernwoorden
Share this on: