e-Communication 4 social work 2.0: Een nieuwe manier van communiceren tussen ouders en scholen?

Dominique Ferraro Evi Vervaeren Jenke Janssen Diana Achten
Persbericht

e-Communication 4 social work 2.0: Een nieuwe manier van communiceren tussen ouders en scholen?

e-Communicatie: Een nieuwe manier van communiceren tussen ouders en scholen?

 

Het internet speelt een grote rol in ons dagelijks leven, dit met alle toepassingen die daarmee samen gaan. Zo worden er vergaderingen gevoerd met behulp van een webcam, iedereen verstuurt e-mails, veel mensen gebruiken sociale netwerksites zoals Facebook, Twitter, enzovoort. Maar hoe zit het met de elektronische communicatie tussen scholen en ouders? 

 

Er heerst het idee dat e-Communicatie, oftewel digitale communicatie, nog veel te weinig gekend en gebruikt wordt door scholen in hun communicatie met ouders. 

 

Diana Achten, Dominique Ferraro, Jenke Janssen, Sanne Luten en Evi Vervaeren zochten voor hun eindproject uit welke digitale communicatiemiddelen ouders gebruiken en willen gebruiken in de communicatie met de school van hun kinderen. Momenteel communiceren ouders nog steeds het meest via de klasagenda en ouderavonden. Digitale communicatie wordt zelden tot niet gebruikt. 

 

Veel ouders hechten veel belang aan direct persoonlijk contact met de leerkracht van hun kind. Uit het onderzoek is echter gebleken dat de meerderheid van de ouders gewonnen is voor het gebruik van digitale communicatiemiddelen in het onderwijs. Hierbij zouden ouders graag communiceren via e-mail of via een digitale leeromgeving zoals Smartschool. De voornaamste reden hiervoor is dat ouders de leerkracht kunnen contacteren wanneer het voor hen mogelijk is. Ouders zouden niet graag communiceren via sociale netwerksites zoals Facebook. Dit omdat de meerderheid van de ouders vindt dat sociale netwerken de privacy schendt. 

 

Op dit moment houden de meeste ouders nog vast aan traditionele middelen.

Toch zou het voor velen ook interessant zijn om online te kunnen communiceren met de leerkracht en de school. Hieruit kan men concluderen dat er wel interesse is in de digitale communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden tussen scholen en ouders. Men ziet hierbij ook heel duidelijk dat deze middelen enkel een toevoeging zouden zijn op het directe contact en zeker geen vervanging. 

 

Bibliografie

Aben, S. (2006). Kinderopvang (3de dr.). Arnhem: uitgeverij Angerenstein.

 

Ansel, F., Beirens, K. & Feys, M. (2009). Effectief communiceren en samenwerken. Gent: Academia Press.

 

Baldo, T., Billen, S., Daemen, L., Ferraro, D., & Van den Branden, E. (2010-2011).

e-Communication 4 social work: handvaten voor het gebruik van digitale middelen in

de communicatie met ouders [project]. Hasselt: Katholieke Hogeschool Limburg.

 

Baten, M. (2011). 6 tips voor een veilig gebruik van Facebook. In nederlandse social media academie. Geraadpleegd 02 december 2011, http://www.socialmediaacademie.nl/6-tips-voor-een-veilig-gebruik-van-fa…

 

Becta. (maart 2009). Exploiting ICT to improve parental engagement, moving towards online reporting: An introduction for Primary School  [brochure]. Coventry: Becta.

 

Bekel, P. (11 april 2008). Frankwatching: De internetgids: Tips, trends en events.  

Geraadpleegd 28 november 2011, 

http://www.frankwatching.com/archive/2008/04/11/de-betekenis-van-web-30…

 

Belsky, J. (februari 1984). The determinants of parenting: a process model. Child development (vol. 55, pp 83-96). In Voets, J., (2009).Orthopedagogiek: Orthopedagogiek 3. Jay Belsky (1ste dr.). Hasselt: Katholieke Hogeschool Limburg. 

 

Berkhout, M. (08 juni 2011). Lessenreeks mediawijsheid nu voor alle scholen beschikbaar. Geraadpleegd op 30 oktober 2011, http://www.mediawijzer.net/?q=professionals/nieuws/lessenreeks-mediawij…

 

Betgem, M. (27 februari 2010). Fiscalio: Skype. Ken je dat? Enkele skype-tips. Geraadpleegd 04 december 2011, http://www.fiscalio.nl/fiscaal-nieuws/nieuws-fiscaal/skype-ken-je-dat-e…

 

Bhatia, S. & Smith, J. (1997). Windows Live Hotmail. Geraadpleegd 14 december

2011, https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1324383579&r…

 

Bocklandt, P. (2011). Niet alle smileys lachen: Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco.

 

Borysewicz, E. (23 november 2011). E-learning platforms with access for parents in ecom4s2p.mixxt.  Geraadpleegd 15 december 2011, http://ecom4s2p.mixxt.com/networks/wiki/index.E-learning_platforms_with…

 

Burggraaff – Huiskes, M. (2007). Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie: De bagage van de beroepskracht. (4de  dr.). Bussum: Coutinho.

 

Callewaert, S., Heylen, M., Schepers, J., Vanderheyden, B., Vanmechelen, B., & Verbeeck, K. (2009-2010) Orthopedagogische methoden wonen: Communicatie. Hasselt: Katholieke Hogeschool Limburg.

 

Ceetee. (03/07/2008). Communicatie. In Pc en internet (Facebook : Hoe gebruik je het ?). Geraadpleegd 12 december 2011, http://pc-en-internet.infonu.nl/communicatie/21114-facebook-hoe-gebruik…

 

Choosewhat. (27 juli 2010). E-mail etiquette: twaalf tips. Geraadpleegd 3 december 

2011, http://www.managersonline.nl/nieuws/9964/e-mail-etiquette-twaalf-tips.h…

 

de Groot, G. (2009). Chatten: uitdaging of drempel?!: Methodische handleiding voor toegankelijke online hulpverlening (1ste dr.) Amsterdam: SWP. 

 

De Ukkies. (2007). Kinderdagverblijf. Geraadpleegd op 21 oktober 2011, http://www.ukkies.be/007/content/view/12/49/#com 

 

Digitale week 2012. Geraadpleegd op 29 oktober 2011, http://www.digitaleweek.be/over-de-digitale-week/digitale-kloof

 

Ebizmba. (15 december 2011). Top 15 most popular social networking sites : december 2011. Geraadpleegd op 18 december 2011, http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites

 

Eijkeren, M. (2002). Basisonderwijs: 316 (1ste dr.). Baarn: Nijgh Versluys.

 

Elbers & Alphenaar. (2010). Yacht Marketing en Communicatie. De grens van digitalisering in communicatie. Geraadpleegd 16 oktober 2011, http://www.slideshare.net/FFTKoffie/onderzoek-yacht-digitalisering-comm…

 

Engelfriet, A. (2008). De wet op internet (1ste dr.). Eindhoven: lus mentis.

 

Eurostat. (14 oktober 2011). Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Geraadpleegd op 29 oktober 2011, http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_digitale_kloof.htm

 

Fier Fryslan. (2009). Site geheim houden. Geraadpleegd 02 december 2011. http://www.fierfryslan.nl/Site-geheim-houden.ashx

 

Fontys Hogescholen. (05 februari 2009). Omgangsregels e-mail. Geraadpleegd 

3 december 2011, http://www.fontys.nl/email/netiquette.93692.htm

 

Functioneren: Communiceren: Schriftelijk communiceren: Tekstmodellen hanteren. In E-mail. (2004-2011). Geraadpleegd 3 december 2011, http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/mod…

 

Geyens, J. (1986). Interactie groepsopvoeders – ouders in de dagelijkse praktijk. In De vriendt, A., De la Marche, J. & Pyck, K. (red.). Groepsopvoeders en ouders, tegenstanders of medestanders. Leuven: Acco.

 

Gielen, G. (2010). E-communIC@Tion 4 schools 2 parents [Lezing gegeven op de EDEN-conferentie juni 2010  Valencia Spanje]. Hasselt: Katholieke Hogeschool Limburg, Dep SAW.

 

Goedhuys, K. (2007). Cliënt en opvoeding deel 1: pedagogiek (1ste dr.). Hasselt: Katholieke Hogeschool Limburg.

 

Boekproducties, O. & Heijkoop, H. (2006). Snelgids: Skype. Brussel: Easy Computing.

 

Hilhorst T. & Cremers T. (2002), Methodische vaardigheden 2; WZ 401, Arnhem: Angerenstein.

 

Jacobs, L. (25 september 2008). Toll-net. Geraadpleegd 28 november 2011, http://www.toll-net.be/boek/web-10-20-30 

 

Jans, R. (2011). Facebook in higher education: Can Facebook support learning

in higher education? [Thesis]. United Kingdom: Sheffield Hallam University - MSc

Technology Enhanced Learning, Innovation and Change Development and Society.

 

Janssen, J. (2010). Interstudie NDO: De voor- en nadelen van ICT in het onderwijs. Geraadpleegd 16 oktober 2011, http://www.interstudie-ndo.nl/de-voor--en-nadelen-van-ict-in-het-onderw…

 

Jeugdnetwerk vzw en Koloriet. (z.d.). Info. In Kinder- en jongerentelefoon (het hoe, wat en waarom van de kinder- en jongerentelefoon). Geraadpleegd 2 november 2011, http://www.kjt.org/info

 

Klasse. (december 2011). Verander gedrag met motiverend gesprek. Klasse,

 30-31.

 

Koenen, L. & Smits, R. (2000). De psychologie van het e-mailen. Psychologie magazine, 19, 24 - 28.

 

Korswagen, C. (1988). Gids voor de techniek van het doeltreffend spreken, persenteren, instrueren. Slaterus: Van Loghum.

 

Leraar24. (04 september 2009). Mediawijsheid. Geraadpleegd op 30 oktober 2011, http://www.leraar24.nl/dossier/717

 

Leren: Online cursussen: Persoonlijke effectiviteit: Grip op je e-mail. In Do’s van e-mailen. (1999-2011). Geraadpleegd 3 december 2011, http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/e-mail/do.html

 

Leren: Online cursussen: Persoonlijke effectiviteit: Grip op je e-mail. In Don’ts van e-mailen. (1999-2011). Geraadpleegd 3 december 2011, http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/e-mail/dont.html

 

Leren: Online cursussen: Persoonlijke effectiviteit: Grip op je e-mail. In Wanneer wel e-mail, wanneer niet? (1999-2011). Geraadpleegd 3 december 2011, http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/e-mail/wanneer-we…

 

Levy, P., Albright, M., Cawley, B., & Williams, J. (1995). Situational and individual determinants of feedback seeking: A closer look at the process. Organisational Behaviour an Human Decision Processes. The University of Akron in Baldo, T., Billen, S., Daemen, L., Ferraro, D., & Van den Branden, E. (2010-2011).

e-Communication 4 social work: handvaten voor het gebruik van digitale middelen in

de communicatie met ouders [project]. Hasselt: Katholieke Hogeschool Limburg.

 

Luten, S. (14 november 2011). Juf Sanne. Geraadpleegd op 14 december 2011, http://jufsanneluten.hyves.nl/

 

‘Mediawijsheid’ in eindtermen middelbaar onderwijs. De Morgen. (14 januari 2010). 

Geraadpleegd op 29 oktober 2011, http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1054297/2010…

 

Meijerink, A. (2011). Communiceren. Geraadpleegd 16 oktober 2011, http://digididt.wikispaces.com/fase+1,+Communiceren

 

Melchers, R. (1 november 2005). Challenge Media: Skype: Goedkoop telefoneren met de computer. Geraadpleegd 04 december 2011, http://www.challenge-media.com/130/skype-goedkoop-telefoneren-met-de-co…

 

Mijn Kind Online. (11 november 2010). Wat doen kinderen op internet? : Kinderen en Hyves. Geraadpleegd op 18 december 2011, http://www.mijnkindonline.nl/hyves

 

Mijn Kind Online. (28 september 2011). Presentaties en workshops: handboek mediawijsheid. Geraadpleegd op 30 oktober 2011, http://mijnkindonline.nl/1632/handboek-mediawijsheid.htm

 

Mijn kind online (2009) Mijn kind op Hyves : 6-12 jaar. Geraadpleegd op 18 december 2011, http://www.mijnkindonline.nl/uploads/mijn_kind_op_hyves1.pdf

 

Nieuwenhuize, A. & Huisman, D.(2009). Digitale hulpverlening: een methodische werkwijze. [scriptie] Ede: Christelijke Hogeschool Ede.

 

Nunez, C., Nunez Mahdi, R., & Popma, L. (2007). Interculturele communicatie: Van ontkenning tot wederzijdse integratie. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.

 

Oktay, S. (2011). Sociale media: 18 manieren om Facebook te gebruiken in het onderwijs. In Linked People (blog). Geraadpleegd 2 december 2011, http://www.linkedpeople.nl/blog/44-onderwijs/105-sociale-media-en-18-ma…

 

Openbare Basisschool Dolfijn. (2009). Handboek ouders en communicatie.

Driebergen: Openbare basisschool Dolfijn Noord.

 

OUDERS & COO. (2011). Tien tips over sociale media op school en thuis [publicatie]. Driebergen: OUDERS &COO.

 

Prenen, R., & Wysmans, M. (2004) Praten met ouders: een gids voor leerkrachten, zorgbegeleiders, opvoeders en leerlingenbegeleiders. Leuven: CEGO Publishers.

 

Raad voor Cultuur. (2005). Mediawijsheid: de ontwikkeling van nieuw burgerschap. Den Haag: De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Schalken, F., Wolters, W., Tilanus, W., van Gemert, M., van Hoogenhuyze, C., Meijer, E., Kraefft, E., Brenninkmeijer, M. & Postel, M. (2010). Handboek online hulpverlening: hoe onpersoonlijk contact heel persoonlijk wordt. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, Springer.

 

Schepens, E. (2010-2011). Gesprekken met ouders: De kunst van het matchen. Hasselt: Katholieke Hogeschool Limburg.

 

Segers, K. & Bauwens, J. (2010). Maak mij wat wijs: media bekennen, begrijpen en zelf creëren. Leuven: Lannoo Campus.

 

Sila. (26 augustus 2007). Watzlawick Basisbegrip 2 - Communicatie Niveaus. In mens en samenleving (Communicatie). Geraadpleegd 28 november 2011, http://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/7831-communicatie-beg…

 

Smetsters, H. (14 december 2008). Sociale media : Een overzicht van de meest gebruikte sociale netwerken in Nederland. Geraadpleegd op 18 december 2011, http://www.slideshare.net/WeCross/overzicht-van-de-meest-gebruikte-soci…

 

Smartbit, bvba. (2011). Smartschool. Geraadpleegd 7 december 2011, http://www.smartschool.be/

 

Smartbit, bvba. (2011). Producten. In Smartschool. Geraadpleegd 7 december 2011, http://www.smartschool.be/producten/

 

Smartbit, bvba. (2011). Producten: Smartschool: Algemeen. In Smartschool. Geraadpleegd 7 december 2011, http://www.smartschool.be/smartschool/

 

Smartbit, bvba. (2011). Producten: Smartschool: Communicatie. In Smartschool. Geraadpleegd 7 december 2011, http://www.smartschool.be/smartschool/smartschool-communicatie/

 

Smartbit, bvba. (2011). Producten: Smartschool: Administratief. In Smartschool. Geraadpleegd 7 december 2011, http://www.smartschool.be/smartschool/smartschool-administratief/

 

Smartbit, bvba. (2011). Producten: Smartschool: Educatief. In Smartschool. Geraadpleegd 7 december 2011, http://www.smartschool.be/smartschool/smartschool-educatief/

 

Smartbit, bvba. (2011). Producten: Smartschool: Leerlingvolgsysteem. In Smartschool. Geraadpleegd 7 december 2011, http://www.smartschool.be/smartschool/smartschool-leerlingvolgsysteem/

 

Smartbit, bvba. (2011). Producten: Skore: Algemeen. In Smartschool. Geraadpleegd 7 december 2011, http://www.smartschool.be/skore/

 

Stack, L. (z.d.). E-mail etiquette. In Help studenten (3). Geraadpleegd 03 december 

2011, http://www.uhasselt.be/UH/Help-Studenten/Studenten-E-mail/E-mail_etique…

 

Timmer, S. (2011). eHealth in de praktijk: handreiking voor iedereen die wil kennismaken of starten met eHealth (1ste dr.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 

 

Vandale. (2011). Gratis online woordenboeken. Geraadpleegd 31 oktober 2011, http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&sele… 

 

Van den Broeck, A., Debeer, J., Joppen, L. & Vingerhoets, T. (december 2009). Dwars studentenblad universiteit Antwerpen. Geraadpleegd 28 november 2011, http://www.dwars.ua.ac.be/spip.php?article829 

 

Van Der Mark, W. (2007). Marketing.com: e-communicatie in de praktijk. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

 

Van Gysel, F. (2009). Lifehacking in het onderwijs: Getting things done voor leerkrachten: over smartschool Geraadpleegd 14 december 2011, http://homepage.mac.com/frestyle/Lifehackinginhetonderwijs/page96/page1…

 

Van Oers, B., Leeman, Y., & Volman, M. (2009). Burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling in het onderwijs: een bijdrage aan pedagogische kwaliteit in het onderwijs. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

 

Vereniging Ouders,Kinderen en Kanker.(2010). Digitaal communiceren : voordelen en valkuilen [Elektronische versie]. Attent, 24, 16.

 

VRT nieuws. (dinsdag 19 oktober 2010). Nieuwe digitale kloof ook bij jongeren

merkbaar. De Redactie. Geraadpleegd op 29 oktober 2011,

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.886651

 

Waardenburg, M. (2003). Zicht op communicatie. Mechelen: Kluwer.

 

Wat is mediawijsheid. (2011). Geraadpleegd op 30 oktober 2011, http://www.mediawijsheid.nl/

 

Weerman, A. (2006), Zes psychologische stromingen & 1 cliënt. (Pagina 184-185) Soest: Uitgeverij Nelissen in Van der wielen, G. (2007). Cliënt en opvoeding deel 1: algemene psychologie (1ste dr.). Hasselt: Katholieke Hogeschool Limburg.

 

Wikibooks. (27 oktober 2011). Onderwijstechnologie/ Elektronische leeromgevingen. Geraadpleegd 14 december 2011, http://nl.wikibooks.org/wiki/Onderwijstechnologie/Elektronische_leeromg…

 

Wikipedia. (8 december 2011). Piramide van Maslow. Geraadpleegd 31 december 

2011, http://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow

 

Wikipedia. (25 oktober 2011). Sociaalnetwerksite. Geraadpleegd 6 december 2011, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaalnetwerksite

 

Zimbardo, P.G., Weber, A.L. & Johnson, R.L. (oktober 2007), Psychologie: een inleiding (6de dr.), Amsterdam: Pearson Education.

 

Zuckerberg, M. (2011). Groepen: Groep maken. In Facebook. Geraadpleegd 12 december 2011, https://www.facebook.com/bookmarks/groups

 

Zuckerberg, M. (2011). Lijsten: Lijst maken. In Facebook. Geraadpleegd 12 december 2011,

https://www.facebook.com/bookmarks/lists

 

Zuckerberg, M. (2011). Accountinstellingen: Beveiliging: Veilig browsen. In Facebook. Geraadpleegd 12 december 2011,

https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=browsing&t

 

Universiteit of Hogeschool
Orthopedagogie
Publicatiejaar
2012
Promotor(en)
n.v.t.
Share this on: