Een theoretisch kader voor de identificatie van cultuurcontact in het prehistorisch archeologisch bestand.

Ine Leonard
 Migratie en cultuurcontact, fenomenen van alle tijdenLeuven   Wie denkt dat migratie en cultuurcontact recente fenomenen zijn, heeft het goed fout. De drang om te verhuizen zat er altijd al bij de mens ingebakken. Hoe migratie vandaag plaatsvindt, kan men afleiden uit interviews en neergeschreven verhalen. Hoe migratie plaatsvond vroeger, is een andere zaak. Natuurlijk kan men zich baseren op geschreven bronnen, maar wat als deze er niet zijn? Wanneer het geschreven woord ons in de steek laat, moeten voorwerpen spreken. Bij bijna alles wat wij ondernemen, laten wij tastbare resten na.

Een theoretisch kader voor de identificatie van cultuurcontact in het prehistorisch archeologisch bestand.

 

Migratie en cultuurcontact, fenomenen van alle tijden

Leuven   Wie denkt dat migratie en cultuurcontact recente fenomenen zijn, heeft het goed fout. De drang om te verhuizen zat er altijd al bij de mens ingebakken. Hoe migratie vandaag plaatsvindt, kan men afleiden uit interviews en neergeschreven verhalen. Hoe migratie plaatsvond vroeger, is een andere zaak. Natuurlijk kan men zich baseren op geschreven bronnen, maar wat als deze er niet zijn? Wanneer het geschreven woord ons in de steek laat, moeten voorwerpen spreken. Bij bijna alles wat wij ondernemen, laten wij tastbare resten na. Als deze resten daarna in de grond terechtkomen, kunnen ze met een beetje geluk daar bewaard blijven. Uit die resten kunnen archeologen afleiden wat wij ooit hebben gedaan. Zelfs als wij er al lang niet meer zijn.

Nu kan men bij het verhuizen in contact komen met andere mensen. Wanneer dit gebeurt, is het mogelijk dat er vermenging optreedt. Deze vermenging kan zich op allerlei manieren uiten. Zo kan bijvoorbeeld erfelijk materiaal worden uitgewisseld. Deze informatie zit verborgen in het DNA en de beenderen. Vermenging zit ook verborgen in de objecten van steen, hout, aardewerk enzovoort. Voor elk van deze voorwerpen ontwikkelt een groep een eigen stijl. Deze stijl wijkt af van de stijl van een andere groep. Bij contact kunnen de leden van de groepen kiezen om hun stijl te behouden, aan te vullen met vreemde elementen of om te wisselen met de stijl van de andere groep. In de twee laatste gevallen zullen de objecten kenmerken dragen van het cultuurcontact en zullen ze verschillen van het materiaal dat daarvoor op dezelfde plek werd geproduceerd.

Die boodschap ontcijferen, is de taak van de archeologen. Op die manier vervolledigen zij onze kennis over het verleden en maken zij het mogelijk recente migratie- en cultuurcontactpatronen te vergelijken met die van vroeger. Misschien leert ons verleden ons op die manier wel iets over onze toekomst? Mensen blijven immers mensen.

Bibliografie

 

Adams, W. et al., “The Retreat from Migrationism.” Review of Anthropology 7 (1978): 483-532.

Allchin, B. “Australian Stone Industries, Past and Present.” The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 87, 1 (1957): 115-136.

Ammerman, A., en L. Cavalli-Sforza. “Measuring the Rates of Spread of Early Farming in Europe.” Man 6, 4 (1971): 674-688.

Anthony, D. “Migration in Archaeology: The Baby and the Bathwater.” American Anthropology 92 (1990): 895-914.

Antonović, D. Stone Tools from Lepenski Vir. Cahiers des Portes de Fer. Monographies 5, Belgrado: Institution of Archaeology, 2006.

Bailey, D. Balkan Prehistory, Londen: Routledge. Taylor & Francis Group, 2000.

Barton, M. Lithic Variability and Middle Paleolithic Behavior. New Evidence from the Iberian Penisula, Oxford: BAR, 1988.

Bellewood, P., en P. Hiscock “Holocene Australia and the Pacific Basin.” In The Human Past. World Prehistory & the Development of Human Societies, edited by C. Scarre, 264-305, London: Thames and Hudson, 2009.

Bentley, R. et al., “Prehistoric Migration in Europe: Strontium Isotope Analysis of Early Neolithic Skeletons.” Current Anthropology 43, 5 (2002): 799-804.

Bentley, R. et al., “Random Drift and Culture Change.” The Proceedings of the Royal Society of London B 271 (2004): 1443-1450.

Bentley, R. et al., “Regular Rates of Popular Culture Change reflect Random Copying.” Evolution and Human Behavior 28 (2007): 151-158.

Bettinger, R. en J. Eerkens. “Point Typologies, Cultural Transmission, and the Spread of Bow-and-Arrow Technology in the prehistoric Great Basin.” American Antiquity 64, 2 (1999): 231-242.

Binford, L. “Archaeological Systematics and the Study of Cultural Process.” American Antiquity 31 (1964): 201-210.

Blaut, J. “Diffusionism: A Uniformitarian Critique.” Annals of the Association of American Geographers 77, 1 (1987): 30-47.

Bogdanović M. “Particularism in the proto-Starčevo culture” Rad muzeja Vojvodine 51 (2009): 87-90.

Bonsall, C., et al “Climate, Floods and River Gods: Environmental Change and the Meso–Neolithic Transition in Southeast Europe” Before Farming 3, 4 (2002): 1-12.

Bonwick, J. “The Australian Native.” The Journal of the Anthropological Institute of Great-Britain and Ireland 16 (1887): 201-210.

Borić D. “Lepenski Vir Culture. In the Light of New Research.” Journal of the Serbian Archaeological Society 24 (2008): 9-44.

Borić D. and V. Dimitrjiević “Absolute chronology and stratigraphy of Lepenski Vir.” Starinar (2007a): 9-52.

Borić D. en P. Miracle “Mesolithic and Neolithic (Dis)continuities in the Danube Gorges: New AMS Dates from Padina and Hajdučka Vodenica (Serbia).” Oxford Journal of Archaeology 23, 4 (2004): 341-371.

Borić, D. “Mesolithic-Neolithic Interactions in the Danube Gorges.” In Mesolithic/Neolithic Interactions in the Balkan and in the Middle Danube Basin. Proceedings of the XV World Congress of Lisbon 2006, edited by J. Kozlowski en M. Nowak, 21-42, Archaeopress: Oxford, 2007.

Borić, D. “The Lepenski Vir Conundrum: Reinterpretation of the Mesolithic and Neolithic Sequences in the Danube Gorges.” Antiquity 76 (2002): 1026-1039.

Borić, D. en V. Dimitrijević “When did the “Neolithic Package” reach Lepenski Vir? Radiometric and Faunal Evidence.” Documenta Praehistorica XXXIV (2007b): 53-72.

Bruner, E. “Cultural Transmission and Cultural Change.” Southwestern Journal of Anthropology 12, 2 (1956): 191-199.

Burmeister, S. “Archaeology and Migration: Approaches to an Archaeological Proof of Migration.” Current Anthropology 41, 4 (2000): 539-567.

Cochrane, E. “Evolutionary Explanation and the Record of Interest: Using Evolutionary Archaeology and Dual-Inheritance Theory to Explain the Archaeological Record.” In Pattern and Process in Cultural Evolution, edited by S. Shennan, 113-132, Berkeley: University of California Press, 2009.

Collard, M. en S. Shennan. “Processes of Culture Change in Prehistory: a Case Study from the European Neolithic.” In Archaeogenetics DNA and the population prehistory of Europe,, edited by C. Renfrew and K, Boyle, 89 – 97, Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 2000.

Collard, M., et al “Branching, Blending, and the Evolution of Cultural Similarities and Differences among Human Populations.” Evolution and Human Behavior 27 (2006): 169-184.

Colledge, S. et al., “The Evolution of Neolithic Farming from SW Asian Origins to NW European Limits.” European Journal of Archaeology 8 (2005): 137-156.

Collins, D. “Epistemology and Culture Tradition Theory.” In The Explanation of Culture Change: Models in Prehistory, edited by C. Renfrew, 53-58, Gloucester Cresent: Gerald Duckworth and Co. Ltd., 1973.

Cook, G., et al “The Mesolithic-Neolithic Transition in the Iron Gates, Southeast Europe: Calibration and Dietary Issues.” In Chronology and Evolution within the Mesolithic of North-West Europe. Proceedings of an International Meeting, Brussels, edited by P. Crombé et al, 497-515, Brussel: CSP, 2007.

Davidson, D. “Australian Throwing-Sticks, Throwing-Clubs, and Boomerangs.” American Anthropologist. New Series 38, 1 (1936b): 76-100.

Davidson, D. “The Spearthrower in Australia.” Proceedings of the American Philosophical Society 76, 4 (1936a): 445-483.

Davidson, D. en D. McCarthy “The Distribution and Chronology of Some Important Types of Stone Implements in Western Australia.” Anthropos 52, 3/4 (1957): 390-458.

Davison, K., et al., “The Role of Waterways in the Spread of the Neolithic.” Journal of Archaeological Science 33 (2006): 652-652.

Dumond, D. “The Archaeology of Migrations: Following the Fainter Footprints.” Arctic Anthropology 35, 2 (1998): 59-76.

Dyer, E. Procedure for the Management of Indigenous Cultural Heritage Sites: A Handbook for Personnel and Contractors, Adelaide: Santos Ltd, 2007.

Edmonson, M. “Neolithic Diffusion Rates.” Current Anthropology 2 (1961): 71-102.

Eerkens, J. W. en C. P. Lipo. “Cultural Transmission, Copying Errors, and the Generation of Variation in Material Culture and the Archaeological Record.” Journal of Anthropological Archaeology 24 (2005): 316-334.

Eerkens, J. W. en C.P. Lipo. “Cultural Transmission Theory and the Archaeological Record: Providing Context to Understanding Variation and Temporal Changes in Material Culture.” Journal of Archaeological Research 15 (2007): 239-274.

Eriksson, K., et al “Critical Points in Current Theory of Conformist Social Learning.” Journal of Evolutionary Psychology 5 (2007), 67-87.

Flenniken, J. and P. White. “Australian Flaked Stone Tools: A Technological Perspective.” Records of the Australian Museum 36 (1985): 131-151.

Garašanin, M en I. Radovanović “A Pot in House 54 at Lepenski Vir.” Antiquity 75 (2001): 118-125.

Gasco, J. “Material Culture and Colonial Indian Society in Southern Mesoamerica: the View from Coastal Chiapas, Mexico.” Historical Archaeology 26, 1 (1992): 67-74.

Goldenweiser, A. “Diffusion and the American School of Historical Ethnology.” American Journal of Sociology 31, 1 (1925): 19-38.

Gräslund, B. The Birth of Prehistoric Chronology. Dating Methods and Dating Systems in Nineteenth-Century Scandinavian Archaeology. New Studies in Archaeology, New York: Press Syndicate of the University of Cambridge, 1987.

Gronenborn, D. “Beyond the Models: “Neolithization” in Central Europe.” Proceedings of the British Academy 144 (2007): 73-98.

Hambly, W. “The Preservation of Local Types of Weapons and Other Objects in Western Australia.” American Anthropologist. New Series 33, 1 (1931): 1-15.

Härke, H. “Archaeologists and Migrations: A Problem of Attitude?” Current Anthropology 39, 1 (1998): 19-46.

Harrison, R. “An Artefact of Colonial Desire? Kimberley Points and the Technology of Enchantment.” Current Anthropology 47, 1 (2006): 63-88.

Harrison, R. “Australia’s Iron Age: Aboriginal Post-contact Metal Artefacts from Old Lamboo Station, Southeast Kimberley, Western Australia.” Australasian Historical Archaeology 20 (2002): 67-76.

Head, L en R. Fullager. “Hunter-Gatherer Archaeology and Pastoral Contact: Perspectives from the Northwest Northern Territory, Australia.” World Archaeology 28, 3 (1997): 419-428.

Headland, T. N. et al., “Hunter-Gatherers and Their Neighbors form Prehistory to the Present.” Current Anthropology 30, 1 (1989): 43-66.

Henrich, J. “Cultural Transmission and the Diffusion of Innovations: Adoption Dynamics indicate that Biased Cultural Transmission is the Predominate Force in Behavioral Change.” American Anthropologist 103, 4 (2001): 992-1013.

Henrich, J. en R. Boyd. “The Evolution of Conformist Transmission and Emergence of Between-Group Differences.” Evolution of Human Behavior 19 (1998): 215-241.

Hiscock, P. Archaeology of Ancient Australia. New York: Routledge, 2008.

Hodder, I. “Postprocessual Archaeology.” Advances in Archaeological Method and Theory 8 (1985): 1-26.

Hole, F. “Questions of Theory in the Explanation of Culture Change in Prehistory.” In The Explanation of Culture Change: Models in Prehistory, edited by C. Renfrew, 19-34, Gloucester Cresent: Gerald Duckworth and Co. Ltd., 1973.

Hume, D. “The Development of Tourist Art and Souvenirs – the Arc of the Boomerang: from Hunting, Fighting and Ceremony to Tourist Souvenir.” International Journal of Tourism Research 11 (2009): 55-70.

Jelínek, J. “Aborigènes d’Australie”. In Societes de Chasseurs. Ces Hommes qui vivent de la Nature Sauvage, edited by J, Jelínek, 188-206, Praag: Artia, 1989.

Jochim, M. “The Mesolithic.” In European Prehistory: A Survey, edited by S. Milisauskas, 125-152, New York: Springer, 2011

Jones, S. The Archaeology of Ethnicity. Constructing Identities in the Past and Present. Londen: Routledge, 1997.

King, R. en P. Underhill. “Congruent Distribution of Neolithic Painted Pottery and Ceramic Figurines with Y-Chromosome Lineages.” Antiquity 76 (2002): 707-714.

Kozlowski, J. “Chipped Stone Industries from Lepenski Vir, Yugoslavia.” Preistoria Alpina – Museo Tridentino di Scienze Naturali 19 (1984): 259-293.

Kozlowski, J. “Les Premiers Homme Modernes et les Premiers Agriculteurs en Europe: Voies de Diffusion et Interaction entre Populations.” In Préhistoire de la Grande Plaine du Nord de Europe. Actes du Colloque Chaire Francqui Interuniversitaire au Titre Etranger, edited by M. Otte en J. Kozlowski, 9-34, Luik : ERAUL, 2002.

Kroeber, A. “Stimulus Diffusion.” American Anthropologist. New Series 42, 1 (1940), 1-20.

Lacan, M. et al., “Ancient DNA reveals male diffusion through the Neolithic Mediterranean route.” PNAS 108, 24 (2011): 9788-9791.

Layton, R. Australian Rock Art: A New Synthesis. New York: Cambridge University Press, 1992.

Lee, E. “A Theory of Migration.” Demography 3, 1 (1966): 47-57.

Lemmen, C., et al “A Simulation of the Neolithic Transition in Western Eurasia.” Journal of  Archaeological Science (2011): 1-14.

Lightfoot, K. G. “Culture Contact Studies: Redefining the Relationship between Prehistoric and Historical Archaeology.” American Antiquity 60, 2 (1995): 199-217.

Lilley, I. “So Near and yet So Far: Reflections on Archaeology in Australia and Papua New Guinea, Intensification and Culture Contact.” Australian Archaeology 50 (2000): 36-44.

Lipo, C., et al., “Population Structure, Cultural Transmission, and Frequency Seriation.” Journal of Anthropological Archaeology 16 (1997): 301-333.

Lubbock, J. Pre-historic Times. An illustration by Ancient Remains and the Manners and Customs of Modern Savages, Londen: Williams and Norgate, 1869.

Lyman, L., en M. O’Brien. “The Concept of Evolution in Early Twentieth-Century Americanist Archaeology.” Archeological thesis of the American Anthropological Association 7, 1 (1997): 21–48.

Lyman, R. “Archaeology’s Quest for a Seat at the High Table of Anthropology.” Journal of Anthropological Archaeology 26 (2007): 133-149.

Marchand, G. “Contacts, Blocages et Filiations entre les Aires Culturelles Mésolithiques et Néolithiques in Atlantic Europe” L’Anthropologie 109 (2005): 541-556

Mesoudi, A. “The Experimental Study of Cultural Innovation.” In Innovation in Cultural Systems. Contributions from Evolutionary Anthropology, edited by O’Brien, M. and S. Shennan, 175-191, London: Massachusetts Institute of Technology, 2010.

Mesoudi, A. en M. O’Brein. “The Cultural Transmission of Great Basin Projectile-Point Technology I: an Experimental Simulation.” American Antiquity 73, 1 (2008): 3-28.

Milisauskas, S. “Early Neolithic, the First Farmers in Europe, 7000-5500/5000 BC.” In European Prehistory: A Survey, edited by S. Milisauskas, 153-222, New York: Springer, 2011.

Mitchell, S. “Dugongs and Dugouts, Sharptacks and Shellbacks: Macassan Contact and Aboriginal Marine Hunting on the Cobourg Peninsula, North Western Arnhem Land.” Indo-Pacific Prehistory Association Bulletin 15, 2 (1996): 181-191.

Mitchell, S. “The Woodworking Tools of the Australian Aboriginals.” The Journal of the Royal Institute of Great Britain and Ireland 89, 2 (1959): 191-199.

Moyle, A. “The Australian Didjeridu: a Late Musical Instrument.” World Archaeology 12, 3 (1981): 321-331.

Niekus, M. “Trapeze Shaped Flint Tips as Proxy Data for Occupation during the Late Mesolithic and the Early to Middle Neolithic in the Northern part of the Netherlands.” Journal of Archaeological Science 36 (2009) 236-247.

O’Brein, M., et al., “Cladistics is Useful for reconstructing Archaeological Phylogenies: Palaeoindian Point from the Southeastern United States.” Journal Archaeological Science 28 (2001): 1115-1136.

O’Brien en T. Holland.“Variation, Selection, and the Archaeological Record.” Archaeological Method and Theory 2 (1990): 31-79.

O’Brien en T. Holland.“Variation, Selection, and the Archaeological Record.” Archaeological Method and Theory 2 (1990): 31-79.

O’Brien, M. “Cultural Innovation from an Americanist Perspective.” In Investigating Archaeological Cultures. Material Culture, Variability and Transmission, edited by Roberts, B. W., and M. Vander Linden, 61-75, Dordrecht: Springer, 2011.

O’Brien, M. “Cultural Innovation from an Americanist Perspective.” In Investigating Archaeological Cultures. Material Culture, Variability and Transmission, edited by Roberts, B. W., and M. Vander Linden, 61-75, Dordrecht: Springer, 2011.

O’Brien, M. “The Historical Development of an Evolutionary Archaeology. A Selectionist Approach. In Darwinian archaeologies, edited by Herbert Maschner, 17-32, New York: Plenum Press, 1996.

O’Brien, M. “The Historical Development of an Evolutionary Archaeology. A Selectionist Approach. In Darwinian archaeologies, edited by Herbert Maschner, 17-32, New York: Plenum Press, 1996.

O’Brien, M. en S. Shennan “Issues in Anthropological Studies of Innovation.” In Innovation in Cultural Systems. Contributions from Evolutionary Anthropology, edited by O’Brien, M. and S. Shennan, 3-17, London: Massachusetts Institute of Technology, 2010.

Olsson, G. “Distance and Human Interaction. A Migration Study” Geografiska Annaler. Series B. Human Geography 47, 1 (1965): 3-43.

Palmer, E. “Notes on Some Australian Tribes.” The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain en Ireland 13 (1884): 276-347.

Paterson, A. “Confronting the Sources: The Archaeology of Culture-Contact in the South-western Lake Eyre Basin, Central Australia.” PhD diss., University of Sydney, 1999.

Paterson, A. “Early Pastoral Landscape and Culture Contact in Central Australia.” Historical Archaeology 39, 3 (2005): 28-48.

Paterson, A. “The Archaeology of Historical Indigenous Australia.” In Handbook of Postcolonial Archaeology. Part II: Archaeological Narratives of Colonialism, edited by J. Lydon en U. Rizvi, 165-184, Walnut Creek: Left Coast Press, 2010.

Pinhasi, R. et al., “Tracing the Origin and Spread of Agriculture in Europe.” PLoS Biology 3, 12 (2005): 2220-2228.

Price, D. “The Mesolithic of Northern Europe.” Annual Review of Anthroprology 20 (1991): 211-233.

Price, T. et al., “Prehistoric Human Migration in the Linearbandkeramik of Central Europe.” Antiquity 75 (2001): 593-603.

Radovanović, I. “Further Notes on Mesolithic-Neolithic Contacts in the Iron Gates Region and the Central Balkans.” Documenta Praehistorica XXXIII (2006): 107-124.

Radovanović, I. “Houses and Burials at Lepenski Vir.” European Journal of Archaeology 3, 3 (2000): 330-349.

Radovanović, I. “Some Aspects of Burial Procedure in the Iron Gates and Implications of their Meaning.” Starinar (1996): 9-20.

Rebay-Salisbury, K. “A Thoughts in Circles: Kulturkreislehre as a Hidden Paradigm in Past and Present Archaeological Interpretations.” In Investigating Archaeological Cultures. Material Culture, Variability and Transmission, edited by Roberts, B. W., and M. Vander Linden, 41-59, Dordrecht: Springer, 2011.

Reynolds, R. “The Indenoona Contact Site: A Preliminary Report of an Engraving Site in the Pilbara Region of Western Australia.” ?

Richards, M. “The Neolithic Invasion of Europe.” Annual Review of Anthropology 32 (2003): 135-162.

Robb, J. en P. Miracle. “Beyond “Migration” versus “Acculturation”: New Models for the Spread of Agriculture.” Proceedings of the British Academy 144 (2007): 99-115.

Rowe, J. H. “Diffusionism and Archaeology.” American Antiquity 31, 3 (1966): 334-337.

Russel, D. “Aboriginal – Makassan Interactions in the Eighteenth and Nineteenth Centuries in Northern Australia and Contemporary Sea Rights Claims.” Australian Aboriginal Studies 1 (2004): 3-17.

Sackett, J. “Isochrestism and Style: A Clarification.” Journal of Anthropological Archaeology 5 (1986): 266-277.

Sackett, J. “Style and Ethnicity in the Kalahari: A Reply to Wiessner.” American Antiquity 50, 1 (1985): 154-159.

Sackett, J. “The Meaning of Style: A General Model.” American Antiquity 42, 3 (1977): 369-380.

Šarić, J. “Contributions to the Study of Chipped-Stone Artifacts of the Starčevo Cultural Group.” Glasnik Srpskog arheološkog društva (1998).

Scarre, C. “An Introduction to the Human Past.” In The Human Past. World Prehistory & the Development of Human Societies, edited by C. Scarre, 25-43, London: Thames and Hudson, 2009b.

Scarre, C. “Holocene Europe.” In The Human Past. World Prehistory & the Development of Human Societies, edited by C. Scarre, 392-431, London: Thames and Hudson, 2009a.

Schiffer, M. “Archaeology as Behavioral Science.” American Anthropologist. New Series. 77, 4 (1975): 836-848.

Schiffer, M. “Can Archaeologists study Processes of Invention?” In Innovation in Cultural Systems. Contributions from Evolutionary Anthropology, edited by O’Brien, M. and S. Shennan, 235-249, London: Massachusetts Institute of Technology, 2010.

Schrire, C., en J. Deacon “The Indigenous Artefacts from Oudepost I, a Colonial Outpost of the VOC at Saldanha Bay, Cape.” South African Archaeological Bulletin 44 (1989): 105-113.

Schrire, C., et al “The Site History of the Historical Site at Oudepost I, Cape.” Goodwin Series 7 (1993): 21-32.

Semino, O. et al., “A View of the Neolithic Demic Diffusion in Europe through Two Y Chromosome-Specific Markers.” American Journal of Human Genetics 59 (1996): 964-968.

Senécal, P. Histoire de l’interprétation de la transition néolithique. Évolution des théories, modèles et hypothèses. Montréal: Faculté des Études supérieures et postdoctorales, 2010.

Sharp, L. “Steel Axes for Stone-Age Australians.” Practical Anthropology 7, 2, (1952): 62-73

Shiffer, M. en J. Skibo. “The Explanation of Artifact Variability.” American Antiquity 62, 1 (1997): 27-50.

Shulter, R. en M. Shulter. Oceanic Prehistory. Amsterdam: Cummings Publishing Company, 1975.

Sokal, R. et al., “Genetic Evidence for the Spread of Agriculture in Europe by Demic Diffusion.” Nature 351 (1991): 143-145.

Solway, J., et al “Foragers, Genuine or Spurious?: Situating the Kalahari San in History.” Current Anthropology 31, 2 (1990): 109-146.

Spielmann, K. A. en J. F. Eder. “Hunters and Farmers: Then and Now.” Annual Review of Anthropology 23 (1994): 303-323.

Srejović, D. “Aux Portes de Fer Au Coeur de l’Europe. Il y a Huit Mille Ans. Lepenski Vir. ” Archeologica 28 (1969): 42-51.

Srejović, D. en L. Babović. Lepenski Vir, Belgrade: National Museum in Belgrade, 2011.

Stefanović, S. en D. Borić “New-born Infant Burials Underneath House Floors at Lepenski Vir: in Pursuit of Contextual Meaning.” In The Iron Gates in Prehistory: New Perspectives, edited by C. Bonsall et al, 131-170, Oxford: Archaeopress, 2008.

Taçon, P. “The Power of Stone: Symbolic Aspects of Stone Use and Tool Development in Western Arnhem Land, Australia.” Antiquity 65 (1991): 192-207.

Thorp, C. “A Preliminary Report on Evidence of Interaction between Hunter-Gatherers and Farmers along a Hypothesized Frontier in the Eastern Free State.” The South African Archaeological Bulletin 51, 164 (1996): 57-63.

Tonkinson, R. The Jiglong Mob: Aboriginal Victors of the Desert Crusade. Menlo Park: Cummings Publishing Company, 1974.

Tostevin, G. Testing for Cultural Transmission in the Pleistocene: the Middle to Upper Paleolithic transition from the Near east to Europe. Cambridge: Harvard University, 2006.

Trigger, B. “Anglo-American Archaeology.” World Archaeology 13, 2 (1981): 138-155.

Vander Linden, M en B. Roberts “A Tale of Two Countries: Contrasting Archaeological Culture History in British and French Archaeology.” In Investigating Archaeological Cultures. Material Culture, Variability and Transmission, edited by Roberts, B. W., and M. Vander Linden, 23-40, Dordrecht: Springer, 2011.

Vander Linden, M. “To Tame a Land: Archaeological Cultures and the spread of the Neolithic in Western Europe.” In Investigating Archaeological Cultures. Material Culture, Variability and Transmission, edited by Roberts, B. W., and M. Vander Linden, 289-319, Dordrecht: Springer, 2011.

Vigne, J.-D. “Zooarchaeological Aspects of the Neolithic Diet Transition in the Near East and Europe, and Their Putative Relationships with the Neolithic Demographic Transition.” In The Neolithic Demographic Transition and its Consequences, edited by J.-P. Bocquet-Appel and O. Bar-Yosef, 179-211, New York: Springer, 2008.

White, L. “Diffusion vs. Evolution”: An Anti-Evolutionist Fallacy.” American Anthropology. New Series 47, 3 (1925): 339-356.

White, P. “De Vestiging in Prehistorisch Australië. De Eerste Nieuwe Wereld.” In De Eerste Mens. De Geschiedenis en Ontwikkeling van de Mensheid tot 2000 V.C., edited by G. Burenhult, 147-170, Rijswijk: Atrium, 2005.

Whittle, A., en V. Cummings. Going Over. The Mesolithic-Neolithic Transition in North-West Europe. Proceedings of the British Academy 144. Cardiff: British Academy, 2007.

Wiessner, P. “Reconsidering the Behavioral Basis for Style: A Case Study among the Kalahari San.” Journal of Anthropological Archaeology 3 (1984): 190-234.

Wiessner, P. “Style and Social Information in Kalahari San Projectile Points.” American Antiquity 48, 2 (1983) 253-276.

Wiessner, P. “Style or Isochretic Variation? A Reply to Sackett.” American Antiquity 50, 1 (1985): 160-166.

Willey, G. et al, “An Archaeological Classification of Culture Contact Situations.” Memoirs of the Society for American Archaeology 11 (1956): 1-30.

Yates, R., et al “Colonial Era Paintings in the Rock Art of the South-Western Cape: Some Priliminary Observations.” Goodwin Series 7 (1993): 59-70.

Zivaljevic, I. “Big Fish Hunting: interpretation of stone clubs from Lepenski Vir.” In Harmony of Nature and Spirituality in Stone. Proceedings of the 2nd International Conference in Kragujevac, Serbia, edited by N. Vasić, 195-206, Stone Studio Association: Belgrade, 2012.

Zvelebil, M. “The Agricultural Transition and the Origins of Neolithic Society in Europe.” Documenta Prehistorica XXVIII (2001): 1-26. 

Websites

Peter Hiscock, dept. Archaeology and Anthropology, Australian National University. “Australian Stone Implements.” Accessed April 6, 2012. http://arts.anu.edu.au/arcworld/ resources/paa/arcrock.htm

Donau-Archäologie. “ The Lepenski Vir culture.” Accessed March 7, 2012. http://www. donau-archaeologie.de/doku.php/kulturen/lepenski-vir_english_version.

Donau-Archäologie. “ The Starčevo culture.” Accessed March 7, 2012. http://www.donau-archaeologie.de/doku.php/kulturen/starcevo_english_ver….

Donau-Archäologie. “The Linear Pottery culture.” Accessed March 7, 2012. http://www. donau-archaeologie.de/doku.php/kulturen/linearbandkeramik_english_version.

Donsmap. “Lepenski Vir – a Mesolithic site on the Iron Gates Gorge of the Danube.” Accessed March 7, 2012. http://www.donsmaps.com/lepenski.html

Department of Indigenous Affairs. “Aboriginal Objects.” Accessed April 6, 2012. http://www. dia.wa.gov.au/en/Heritage-and-Culture/Aboriginal-heritage/Aborginal-objects/

 

 

Universiteit of Hogeschool
Master of arts in de archeologie
Publicatiejaar
2012
Share this on: