Het integreren van fictie in de taalbeschouwingslessen

Evelien Croonen
Persbericht

Het integreren van fictie in de taalbeschouwingslessen

‘De moeilijkste opgave voor de leraar is de leerling het plezier in het leren niet te bederven’

De Britse filosoof Bertrand Russell schreef deze uitspraak ooit neer en deze zin sluit aan bij de essentie van mijn bachelorproef: het overtuigen van leraren Nederlands om af te stappen van de lessen die puur gebaseerd zijn op het handboek en het werkboek. Dit werkstuk biedt een houvast om die stap te zetten met de nadruk op het integreren van fictie in de lessen Nederlands.

Omdat een onderzoeksgerichte bachelorproef nood heeft aan een onderzoeksmethode, wordt er hier gebruik gemaakt van de scifovovip-scan. Deze methode werd uitgevonden door de heer Jos Evens, lector Nederlands aan de Katholieke Hogeschool Limburg. Deze scan kan dienen als een basis of controlemiddel om een rijke les Nederlands te creëren. De scifovovip-scan bevat, zoals het aantal letters al doet vermoeden, tien verschillende aspecten. Hoe meer aspecten verwerkt zijn in een les Nederlands en hoe beter deze aspecten zijn uitgewerkt, hoe leerrijker en boeiender de les zal zijn. Dit systeem wordt in al zijn aspecten beschreven in de bachelorproef, maar ook de werkwijze wordt duidelijk gemaakt, zodat elke leerkracht Nederlands in staat is om zelf aan de slag te gaan met de scan.

Na de uiteenzetting van de scifovovip-scan volgen er zeven volledig uitgewerkte lessen met leerlingen –en lerarenbundel. In de leerlingenbundel vind je de werkblaadjes terug en in de lerarenbundel kan je de oplossingen van de lerarenbundel, de beginsituatie, de doelgroep, de situering van het leerplan en de doelstellingen raadplegen. Door deze lessen wordt duidelijk op welke verschillende manieren fictie geïntegreerd kan worden in de taalbeschouwingslessen. Om het bewijs te leveren van de meerwaarde van deze integratie, wordt de reeds vernoemde scan zowel toegepast op de originele les, gebaseerd op het handboek en het werkboek, als op de nieuw gecreëerde les. Zo kunnen deze twee scans vergeleken worden met elkaar en het verschil, de meerwaarde die daar uit blijkt, wordt beschreven. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk welke aspecten mee groeien door het gebruik van fictie in het taalbeschouwingsonderwijs.

Ten slotte zijn er nog enkele persoonlijke ervaringen toegevoegd, hetgeen een kijk geeft op de resultaten in de praktijk. Zo wordt het de lezer ook duidelijk dat het werk zich niet enkel beperkt tot een positief theoretisch resultaat.

De conclusie is dat de lezer niet enkel in aanraking komt met het integreren van fictie in het taalbeschouwingsonderwijs, versterkt door de scifovovip-scan, door dit systeem te omschrijven. De lezer wordt namelijk aangezet om zelf aan de slag te gaan doordat de werkwijze een concrete toelichting krijgt. Door middel van uitgewerkte voorbeelden zal de lezer niet enkel zelf in staat zijn om aan de slag te gaan met de onderzoeksmethode, maar ook zal hij/zij zelf de meerwaarde van de les kunnen inschatten. Het doel is dan ook om leerkrachten Nederlands ervan te overtuigen dat er veel meer mogelijkheden zijn dan het volgen van het werkboek en het handboek. Deze bachelorproef biedt een houvast om die stap te zetten. Zo zullen er rijkere en creatieve lessen Nederlands ontstaan door de gemotiveerde leerkrachten.

Bibliografie

Bibliografie

Bart Peeters - Denk je soms nog aan mij songtekst. (2012, januari 12). Opgeroepen op februari 4, 2012, van Muzikum!: http://www.muzikum.eu/nl/123-355-72202/bart_peeters/denk_je_soms_nog_aa…

Chen, S., Karim, J., & Hurley, C. (2012, februari 6). Carlos Ruiz Zafon - De Nevelprins boektrailer. Opgeroepen op februari 6, 2012, van Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Nhk6ops3LvQ

De stam van Anshur. (2012, februari 8). Opgeroepen op februari 8, 2012, van bol.com: http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-stam-van-anshur/666785250…

Evens, J. (2011). Nederlands leerstofmodule 3211. Diepenbeek: KHLim.

Het sprookje van de jonge vos. (2007, juni 12). Opgeroepen op november 3, 2010, van Ilse: http://ilsesteuyt.blogspot.com/2007/06/het-sprookje-van-de-jonge-vos.ht…

Hurley, T. (2009). ghostgirl. Amsterdam: Mynx.

Signatuur. (2012, februari 4). Opgeroepen op februari 4, 2012, van A.W. Bruna: http://www.awbruna.nl/signatuur/article25411.ece

 

Universiteit of Hogeschool
Lerarenopleiding (BaSO) Engels - Nederlands
Publicatiejaar
2012
Share this on: