Het leven en afscheid van een oudere hond.

Kelly
De Naeyer

De relatie tussen mens en hond is niet altijd geweest wat ze nu is. Dankzij de moderne diergeneeskunde leven honden veel langer dan enkele decennia geleden. Ook de plaats van de hond ten opzichte van het gezin is verandert.

Wanneer is een hond oud? Het leven van een hond kan men in drie grote fasen indelen: de pupfase, de volwassenheidsfase en de fase van de oudere hond, de zogenaamde ‘senior’-fase. Wanneer een hond oud is, is afhankelijk van verschillende factoren. Zo zijn er de genetische aanleg van het individu, de grootte en het gewicht van het ras, de voeding en eventuele ouderdomskwalen.

Bij het ouder worden, wordt de hond zich gewaar van allerlei lichamelijk en mentale veranderingen. Hierdoor kan een hond onzeker worden. Enkele aanpassingen dienen zeker in aanmerking genomen te worden. Dit zijn voornamelijk de beweging van uw senior, de mentale stimulatie, de vertrouwensrelatie tussen mens en hond, het verlies van mobiliteit, de slaapplaats en de voeding. Ook regelmatig op controle gaan bij de dierenarts is een must.

Bijna elke senior krijgt wel last van ouderdomskwalen. Door de beperkingen in omvang van dit werk worden ze niet allemaal besproken. De voornaamste kwalen komen aan bod. Dit zijn de vermindering van zintuigen zoals het geval is bij  ouderdomscataract en hardhorigheid/doofheid, obesitas, kanker, hartaandoeningen meer specifiek degeneratieve klepinsufficiëntie, artrose, parodontale aandoeningen zoals tandplak, tandsteen, tandvleesontsteking en loslaten en uitvallen van tanden, chronische nierinsufficiëntie en het cognitief disfunctie syndroom.

Wanneer het einde nabij is, moet soms de moeilijke beslissing genomen worden om de hond te euthanaseren. Dit is een zwaar en moeilijk proces dat iedereen in de omgeving van de hond treft.
 

Bibliografie


A.S., D. (1981). Dentistry in the Geriatric Dog. Veterinary Clinic North-America: Small Animal Practice , 689-704.

Baxter, R. (2011). Klein medisch handboek honden. Utrecht: De Fontein/Tirion Uitgevers.

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie, B. (2001). Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium voor diergeneeskundig gebruik. Opgeroepen op 04 14, 2012, van www.cbip-vet.be

Bielfeld, H. (2002). Leven met honden. Aartselaar: Zuidnederlandse uitgeverij.

Bonagura, J., & Twedt, D. (2009). Kirk's current veterinary therapy. Missouri: Saunders Elsevier.

Bowen, J., & Heath, S. (2005). Behavior problems in small animals. Philadelphia: Elsevier Saunders.

Bruin, S. (2000). De oude hond, mijn vriend. Parijs: Proost N.V.

Caiafa, A. (2007). Canine and feline dentistry. Gloucester: British Small Animal Veterinary Association.

Causus, D. (sd). Artrose. Opgeroepen op 05 10, 2012, van Causus: http://www.causus.be

Causus, D. (sd). Cataract bij de hond. Opgeroepen op 05 10, 2012, van Causus: http://www.causus.be

Causus, D. (sd). Chronische Hartinsufficientie. Opgeroepen op 05 10, 2012, van Causus: http://www.causus.be

Causus, D. (sd). Chronische nierinsufficientie bij honden. Opgeroepen op 05 10, 2012, van Causus: http://www.causus.be

Causus, D. (sd). Hypothyroïdie. Opgeroepen op 05 10, 2012, van Causus: http://www.causus.be

Causus, D. (sd). Obesitas bij de hond. Opgeroepen op 05 10, 2012, van Causus: http://www.causus.be

Cooper, B., Lade, D., & Turner, B. (2007). Veterinary Nursing. Gloucester: BSAVA.

Coppez, A. (2007). De geriatrische hond. Katholieke hogeschool Kempen: Departement Biologische Wetenschappen.

Downing, R. (2003). Gezelschapsdieren: leven met kanker. Warfumm: Welzo Media Productions.

Endenburg, N. (1999). Als een huisdier doordgaat. Warffum: Welzo Media Productions.

Evans, M. (1998). Hondendokter: zo behandelt u ziekten en aandoeningen bij uw hond. Houten: Van Reemst Uitgeverij BV.

Fennel, J. (2007). De zeven levens van mijn hond. Baarn: Tirion Uitgevers BV.

Fogle, B. (2007). Honden. Houten: Focus/Unieboek bv.

Fogle, B. (2003). Honden vraagbaak. Abcoude: Fontaine Uitgevers bv.

Fogle, B. (2009). Medisch handboek honden. Baarn: Tirion Uitgevers bv.

Foreest, A. V. (1999). Tandheelkunde bij gezelschapsdieren. Maarssen: Elsevier.

Gaus, M. (2003). Uw hond gehoorzaam in 10 lessen. Baarn: Tirion Uitgevers BV.

Goldston, H. (1995). Geriatrics and gerontology of the dog and cat. United States of America: W.B. Saunders Company.

Grandjean, D. (2006). Alles over de invloed van voedingstoffen op de gezondheid van honden en katten. Italia: Diffo Print.

Grandjean, D., & Haymann, F. (2011). Encyclopedie van de hond - Royal Canin. Italia: Diffo Print.

Hardham, J., K., D., & Wong, J. (2005). Pigmented anaerobic bacteria associated with canine periodontities. Veterinary Microbiology , 119-128.

Hill's. (2004). Hartaandoeningen. Informatiebrochure . Hill's Pet Nutrition.

Hill's. (2004). Hersenveroudering bij de hond. Informatiebrochure . Hill's Pet Nutrition.

Hill's. (2004). Kanker. Informatiebrochure . Hill's Pet Nutrition.
Hill's. (sd). Verschillende voeders Hill's. Opgeroepen op 05 10, 2012, van http://www.hillspet.be

Hormonale therapie. (sd). Opgeroepen op 04 30, 2012, van KWF Kankerbestrijding: http://www.kwfkankerbestrijding.nl

Immunotherapie. (sd). Opgeroepen op 04 30, 2012, van KWF Kankerbestrijding: http://www.kwfkankerbestrijding

Keuster, T. D. (2009). Cognitief disfunctie syndroom bij oude honden. Dierenartsenwereld , 22-26.

Knowles, K. (1990). Reduction of spiral ganglion neurons in the aging vanine with hearing loss. Proceedings of the American College of Veterinary Internal Medicine , 105.

Koeman, F., & Van Alphen, A. (2003). Honden trainen volgens de regels van de natuur, deel 1. Rijswijk: Elmar B.V.

Landsberg, G. (2005). Therapeutic agents fot the treatment of cognitive dysfunction syndrome in senior dogs. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry , 471-479.

Leusden, D. (sd). Tanden poetsen is belangrijker dan u denkt. Opgeroepen op 05 12, 2012, van Dierenkliniek Leusden: http://www.dierenkliniekleusden.nl

Lommers, H. (2001). Huidproblemen bij honden. Den Houten: Van Reemst Uitgeverij.

Lommers, H. (2003). Wat mankeert mijn hond? Houten: Van Reemst/Unieboek bv.

Lommers, H., & Van Amsterdam, H. (1992). Het is stil in huis: Afscheid nemen van je huisdier. Lisse: Etiko Uitgevers.

McCullough, S. (2004). Senior dogs for dummies. Wiley: Wiley Publishing Inc.

McCurnin, M., & Bassert, J. (2002). Clinical textbook for veterinary technicians. United States of America: W.B. Saunders Company.

McKay, J. E. (2002). Toepoels Hondendokter. Bloemendaal: Uitgeverij J.H. Gottmer/H.J.W. Becht BV.

Molen, R. V. (1998). Elementaire kynologische kennis. Lisse: Zuid Boekproducties.

Muller, G., Kirk, R., & Scott, D. (1983). Small animal dermatology. Philadelphia: WB Saunders.

Ottosson, N. (sd). Dog & pet activity toys & games. Opgeroepen op 05 12, 2012, van Nina Ottosson: http://www.nina-ottosson.com

OVAM. (sd). Bestemmingsmogelijkheden voor dode gezelschapsdieren. Opgeroepen op 04 14, 2012, van www.ovam.be

Productions, W. M. (1999). Praktische puppywijzer. Warffum: Welzo Media Productions.

Rendac. (sd). Internationaal actief. Opgeroepen op 04 14, 2012, van www.rendac.com

Rofina, J. (2005). Canine counterpart of senile dementia of the Alzheimer type. Utrecht: Faculteit diergeneeskunde universiteit Utrecht.

Roosmalen, G. S. (2002). De Oudere hond. Warffum: Welzo Media Productions.

Sauwens, M. (2006). Obesitas bij hond en kat: een handleiding voor baasjes. Kempen: Katholieke hogeschool Kempen.

Schlegl-Koffer, K., & Wegler, M. (1998). Mijn hond. Baarn: Tirion Natuur.

Schmidt-Röger, H., & Blank, S. (2007). Als mijn hond ouder wordt. Baarn: Tirion Uitgevers BV.

Staatsblad, B. (1986, augustus 14). Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren.

Staatsblad, B. (1992, februari 19). Wet van 18 oktober 1991 houdende goedkeuring van de Europese overeenkomst voor de.

Stades, F. (2000). Praktijkgerichte Oogheelkunde voor de dierenarts. Hannover: Schütersche.

Tendeloo, F. V. (2006). De hond, je trouwste vriend. Antwerpen: Standaard Uitgeverij.

Tilley, L., & Smith, F. (1997). The 5-minute veterinary consult canine and feline. United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd.

Vanroosmalen, G. (2002). De oudere hond: Voeding, verzorging, gezondheid, gedrag, sport en nog veel meer. Warffum: Welzo Media Productions.
Withrow, S. J., & Vail, D. M. (2007). Withrow and McEwen's: Small animal clinical oncology. Saunders Elsevier.

Young, P. (2010). Vachtverzorging van uw hond. Utrecht: Veltman Uitgevers.
 

Download scriptie (4.47 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2012
Thema('s)