Implementatie van een data- en informatiesysteem

Sven
Buyse

Innovatief informatiesysteem helpt werking zorgcentrum te verbeteren

Een begeleidingscentrum met hopen ervaring en kennis in zijn sector, de sociale zorgsector, moet tegenwoordig ook over de nodige technische informatie beschikken om zijn centrum uit te baten en aan alle noden van de cliënten te voldoen. De informatie wordt bijgehouden op een vernieuwende en efficiëntere manier door middel van een SharePoint-achtige omgeving ontwikkelt door een student als stage- en eindwerkopdracht

Begeleidingscentra met hopen expertise in de sociale sector horen zich vandaag te houden aan diverse reglementering. Deze beschrijven de noden en verplichtingen waaraan de uitrusting van het centrum moet voldoen. Om op een zo correct mogelijke manier te beantwoorden aan deze vereisten, houdt Spermalie vzw de regels zo zorgvuldig mogelijk bij. Samen met de nodige producthandleidingen en uitgeschreven preventiemaatregelen, zorgt dit voor een enorme hoeveelheid informatie die door de technische onderhoudsdienst moet worden bijgehouden.

Tot op vandaag werd deze informatie verspreid over de verschillende vestigingen en in diverse vormen en formaten bijgehouden. Deze decentralisatie van de documentatie, samen met het feit dat deze meestal zelfs enkel in papieren versie beschikbaar was, zorgde ervoor dat deze steeds moeilijker raadpleegbaar werd. De informatie was niet voor iedere gebruiker toegankelijk en raakte steeds meer onvindbaar door een gebrek aan structuur.

Het ontwikkelen van een systeem om al deze informatie te centraliseren en gemakkelijk doorzoekbaar te maken was het doel voor een stage- en eindwerkopdracht, uitgevoerd door een student van de KHBO. Het systeem werd geïmplementeerd naar de noden van de gebruikers waardoor het zo gebruiksvriendelijk mogelijk kon gemaakt worden.

Het gebruik van de eindgebruikers als basis voor de noden zorgde ervoor dat een systeem werd ontwikkeld dat van de gebruikers geen enkele technische IT-kennis vraagt. Deze voorwaarde leidt tot een zeer efficiënte toepassing in de organisatie en kan er voor zorgen dat de werking bevoordeeld wordt. Dit impliceert onrechtstreeks in een betere en meer doorgedreven werking van het volledige zorgcentrum en een beter welzijn van de cliënten.

Het systeem dat werd gebruikt als testcase om het probleem op te lossen heet SharePoint. Deze omgeving was jammer genoeg niet erg goedkoop en bood een complexe instellingenmodus aan die niet volledig kon voldoen aan de noden. Toch was dit systeem een goede omgeving om een idee in een mogelijke oplossing om te zetten.

Het idee, samen met het uiteindelijke resultaat van de testcase, heeft als eyeopener gewerkt voor de organisatie waardoor deze op dit moment experimenteert met de goedkopere oplossingen. De geteste mogelijkheden uit SharePoint kunnen op deze manier verder ontwikkeld worden zodat de organisatie een innovatief systeem verkrijgt dat bijdraagt tot een betere begeleiding en een beter welzijn van personen met een auditieve of visuele beperking. 

Bibliografie

 

Ahmed, S. A. (2010, Mei 19). How to configure PDF iFilter for SharePoint Server 2010 or SearchServer 2010. Opgeroepen op Maart 24, 2012, van Website van The code project:http://www.codeproject.com/Articles/82546/How-to-configure-PDF-iFilter-…. (2011, Juli 27). SharePoint Template - Document Center. Opgeroepen op Mei 3, 2012,van Website van SharePoint Tutorial: http://sharepoint-tutorial.net/post/2011/07/27/sharepointtemplate-docum…. (2011, Juni 14). SharePoint Template - Team Site. Opgeroepen op Mei 3, 2012, vanWebsite van SharePoint Tutorial: http://sharepoint-tutorial.net/post/2011/06/14/sharepointtemplate-team-…. Spermalie. (2010, Oktober 07). Ontwikkeling data- en informatiesysteem voorbegeleidingscentrum KMPI Spermalie. Opgeroepen op December 17, 2011, van Website van CeraAward: http://www.cera-award.be/node/2266 Ceyssens, J. (2010). Implementatie van en ontwikkeling in Microsoft Sharepoint 2010.Onuitgegeven verhandeling, Katholieke Hogeschool Kempen, Handelswetenschappen enBedrijfskunde Geel. Opgeroepen op April 16, 2012 ophttp://doks2.khk.be/eindwerk/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SKHKf…, M. (2009, November 22). Installing SharePoint 2010 on Windows 2008 Server R2.Opgeroepen op Mei 2, 2012, van MOSS How to blogspot:http://mosshowto.blogspot.com/2009/11/installing-sharepoint-2010-window… Kade. (2011). Missie en Visie van de organisatie. Opgeroepen op April 17, 2012, van Websitevan de Kade: http://www.de-kade.be/index.aspx?pag=MISSI Dulst, P., & Calu, J. (2003). SharePoint portal server. Onuitgegeven eindwerk industrieel ingenieurin elektronica. Oostende: KHBO. Free css templates. (2012). Info over Isometric template. Opgeroepen op Februari 20, 2012, vanWebsite van free css templates: http://www.freecsstemplates.org/css-templates/?search=isometric HansR. (2011, Februari 03). Machtigingen: beschikbaar stellen en afschermen van informatie enfunctionaliteit. Opgeroepen op April 27, 2012, van Website van blogspot Praktisch SharePoint:http://praktischsharepoint.blogspot.com/2011_02_01_archive.html Microso… Corporation. (2012). Help en procedures voor SharePoint Server 2010. Opgeroepen opFebruari 10, 2012, van Website van Microsoft Office: http://office.microsoft.com/nl-be/sharepointserver-help/CL010257455.asp… Technet. (2011). Compare SharePoint Editions. Opgeroepen op Maart 04, 2012, vanWebsite van Microsoft Sharepoint 2010: http://sharepoint.microsoft.com/en-us/buy/Pages/Editions-Comparison.asp… Technet. (2011). Info over Microsoft Sharepoint 2012. Opgeroepen op April 23, 2012,van Website van Microsoft: http://sharepoint.microsoft.com/nl-nl/Paginas/default.aspx Microsoft. (2010). Which Search Server product is right for you? Opgeroepen op Maart 04, 2012,van Website van Microsoft Search Server 2010 Express:http://www.microsoft.com/enterprisesearch/searchserverexpress/en/us/com…, R. (2011). Haalbaarheidsstudie Microsoft SharePoint integratie. Onuitgegevenverhandeling, Katholieke Hogeschool Kempen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Geel.Opgeroepen op April 17, 2012 ophttp://doks2.khk.be/eindwerk/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SKHKf…, H. N. (2011, November 04). Full text search for PDF content in SharePoint 2010.Opgeroepen op Maart 19, 2012, van Webblog van Hoang Nhut Nguyen:http://www.nhutcmos.wordpress.com/2011/11/04/full-text-search-pdf-conte…, J. (2011, Oktober 13). Enhancing SharePoint Search: Choosing the Right Solution for YourBusiness. Opgeroepen op Maart 20, 2012, van Website van Slideshare:http://www.slideshare.net/SurfRay/enhancing-share-point-search-choosing…. (2012, April 06). Gezocht: technisch-wetenschappelijk student met engagement!Opgeroepen op April 24, 2012, van Website van Cera Award: http://www.ceraaward.be/nieuws/gezocht-technisch-wetenschappelijk-stude…. (2010, Januari 23). SharePoint 2010 Systeemeisen. Opgeroepen op Mei 2, 2012,van Website van SharePoint Forum Blog:http://www.sharepointforum.nl/blog/Lists/Berichten/Post.aspx?List=26bf6…, J. (2008, Augustus 14). Leveraging the SharePoint Platform (Part 1). Opgeroepen op April18, 2012, van Website van SharePoint Magazine: http://sharepointmagazine.net/articles/leveragingthe-sharepoint-platfor… Consultancy. (2011). Info over Sharepoint Search. Opgeroepen op Maart 07, 2012, vanWebsite van Vibes Consultancy: http://www.vibesconsultancy.nl/sharepoint/microsoft-officesharepoint-se…, P. v. (2011). Sharepoint 2010. Culemborg: Van Duuren Informatica.

Download scriptie (4.84 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2012