The influence of health on overeducation. An econometric evaluation.

Robin
Deman

ONDERZOEK WIJST OP GEZONDHEID ALS MEDE-OORZAAK VAN OVERSCHOLING

Het gemiddelde scholingsniveau van de beroepsbevolking is de voorbije decennia stelselmatig gestegen. Hiertegenover staat de vaststelling dat heel wat mensen ‘overgeschoold’ zijn: ze zijn tewerkgesteld in jobs waarvoor hun scholingsniveau strikt genomen niet noodzakelijk is. Recente cijfers spreken van 25 tot 33% overgeschoolde werknemers. Overscholing kwam voor het eerst ter sprake omstreeks 1970, en werd lange tijd belicht vanuit een strikt economische invalshoek: het is nadelig voor de productiviteit en het loon van de werknemer, de overheid ‘overinvesteert’ in onderwijs, etc. “Het wordt tijd dat overscholing uit zijn isolement wordt gehaald”, aldus Robin Deman. Het thesisonderzoek van Deman is daar alvast een eerste aanzet toe. Meer dan 100.000 werkende respondenten, verspreid over dertig Europese landen, werden betrokken bij een studie naar de relatie tussen gezondheid en overscholing. Uit de resultaten blijkt dat ongezonde werknemers dubbel zoveel kans hebben om overgeschoold te zijn, in vergelijking met werknemers die zichzelf een goede gezondheid toe-eigenen. Dit werpt een nieuw licht op het fenomeen overscholing.

De academische interesse voor overscholing ontstond omstreeks 1970 in de Verenigde Staten. “Rond dit tijdstip werd het duidelijk dat de Amerikaanse arbeidsmarkt de steeds groter wordende groep hoog–geschoolde arbeidskrachten niet meer kon bijhouden. Meer en meer mensen werden tewerkgesteld onder hun scholingsniveau”, zegt Deman. In eerste instantie hadden Amerikaanse onderzoekers vooral interesse voor de financiële gevolgen van overscholing. Later kwam daar arbeidstevredenheid bij. De laatste twintig jaar is men zich tevens gaan toespitsen op de oorzaken van overscholing. “Toch blijft overscholing onderbelicht. Traditionele media zoals de geschreven pers en televisie hebben het nog steeds niet opgepikt. Als zoekterm vindt Google amper vijf interessante resultaten”, aldus Deman.

De definitie van overscholing lijkt vanzelfsprekend: men heeft ‘teveel’ gestudeerd. Juist? Deman nuanceert. “Op zich kan men nooit teveel studeren. Het scholingsniveau van een werknemer dient altijd te worden afgewogen tegenover het niveau dat noodzakelijk is om voor de job gekwalificeerd te zijn. Bij overeenstemming spreekt men van een ‘correcte allocatie’. Een overgeschoolde werknemer is iemand met een te hoog scholingsniveau voor zijn of haar job.”

“Een onderzoeker kan overscholing op twee manieren in kaart brengen”, gaat Deman verder. “Men kan werknemers vragen welk scholingsniveau zij noodzakelijk achten om hun job goed te kunnen uitvoeren. Vervolgens wordt vergeleken met de genoten scholing. Het vereiste niveau kan echter ook door arbeids–marktspecialisten worden bepaald. Het is niet altijd duidelijk welke methode de beste is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hier veel discussie rond is.”

De gestegen gemiddelde scholingsgraad van de Europese beroepsbevolking is één van de belangrijkste verklaringen voor de huidige overscholingcijfers. In het begin van de jaren ’90 waren er 3 laaggeschoolde arbeidskrachten voor elke hooggeschoolde. Anno 20102 zijn de proporties laag– en hooggeschoolde werknemers ongeveer gelijk. Een hoge gemiddelde scholingsgraad is een indicator van een welvarende maatschappij. Maar er is ook een keerzijde van de medaille: een diploma wordt steeds minder waard.

“Dit wordt ook wel ‘diploma-inflatie’ genoemd. Vandaar dat sommige studenten steeds vaker een tweede of derde diploma nastreven”, zegt Deman. “De hoge werkloosheidscijfers in vele Europese landen spelen ook een rol. Het verminderd aantal vacatures zorgt ervoor dat jobs die voorheen door laag– en gemiddeld geschoolden werden uitgevoerd, nu worden ingepalmd door hooggeschoolde arbeidskrachten. Dit proces heeft een dubbel negatief effect. Enerzijds neemt de overscholingsgraad toe, en anderzijds stijgt de werkloosheid onder laagopgeleiden. In het laatste geval spreekt men van een verdringingseffect.”

Het thesisonderzoek van Deman toont aan dat ook gezondheid een niet te onderschatten oorzaak is van overscholing. Een werknemer met een slechte gezondheid heeft dubbel zoveel kans om overgeschoold te zijn in vergelijking met een werknemer met een goede gezondheid. Eén van de verklaringen is een gebrek aan ‘menselijk kapitaal’. “Ongezonde werknemers benutten niet al hun vaardigheden, ervaring, kennis, etc. Hun productiviteit is aangetast. Aldus kan overscholing geïnterpreteerd worden als een vorm van compensatie voor een slechte gezondheid”, zegt Deman. “Echter, overscholing is niet automatisch een ongewenste situatie”, gaat Deman verder. “In sommige gevallen gaat de ongezonde werknemer vrijwillig op zoek naar een overgeschoolde job om aan de stress en druk van een ‘geschikte’ job te ontsnappen.”

Naar beleid toe wil Deman vooral benadrukken dat de stijging van het aantal overgeschoolde werk–nemers niet enkel een sociaaleconomische dimensie heeft. “Studies wijzen al te vaak naar de democratisering van het hoger onderwijs en een vertroebelde arbeidsmarkt als boosdoeners. Strengere voorwaarden om aan een hogeschool of universiteit te kunnen studeren, of een verbetering van de begeleiding van werkzoekenden, worden dan naar voren geschoven als potentiële oplossingen. Echter, of deze maatregelen doeltreffend zijn verdient meer wetenschappelijk onderzoek. Met mijn studie heb ik willen aantonen dat ook de fysiek en de psychologie van werknemers een rol kunnen spelen. Dit is een nieuw inzicht.”

Bibliografie

 

   Allen, J. & van der Velden, R. (2001). Educational mismatches versus skill mismatches: effects on wages, job satisfaction, and on-the-job search. Oxford Economic Papers – New Series, 53, 434-452.

   Battu, H. & Sloane, P.J. (2004). Overeducation and ethnic minorities in Britain. The Manchester School, 72, 535-539.

   Battu, H., Belfield, C., & Sloane, P.J. (2000). How well can we measure graduate overeducation and its effects? National Institute Economic Review, 171, 82-93.

   Bauer, T.K. (2002). Educational mismatch and wages: a panel analysis. Economics of Education Review, 21, 221-229.

   Becker, G. (1964). Human Capital: a theoretical and empirical analysis with special reference to education. New York: Columbia University Press.

   Benitez-Silva, H., Buchinsky, M., Chan, H.M., Cheidvasser, S. & Rust, J. (2004). How large is the bias in self-reported disability? Journal of Applied Econometrics, 19, 649-670.

   Blazquez, M. & Malo, M.A. (2005). Educational mismatch and labour mobility of people with disabilities: the Spanish case. Revista de Economia Laboral, 2, 31-55.

   Blechinger, D. & Pfeiffer, F. (2000). “Technological change and skill obsolescence: the case of German apprenticeship training”, in: Heijke, H. & Muysken, J. (2000). Education and training in a knowledge-based economy. London: MacMillan.

   Borghans, L. & de Grip, A. (2000). The overeducated worker? The economics of skill utilisation. Cheltenham: Edward Elgar.

   Brunner, E. & Maruyama, K. (2011). Health and sustainability: international ecological study of carbon dioxide emissions and life expectancy. Journal of Epidemiology and Community Health, 65 (1), 442-443.

   Büchel, F. (2002). The effects of overeducation on productivity in Germany – the firms’ viewpoint. Economics of Education Review, 21, 263-275.

   Büchel, F. & Battu, H. (2002). The theory of differential overqualification: does it work? Bonn: IZA Discussion Paper Series.

   Büchel, F., de Grip, A., & Mertens, A. (2003). Overeducation in Europe. Current issues in theory and policy. Cheltenham: Edward Elgar.

   Büchel, F. & van Ham, M. (2003). Overeducation, regional labour markets, and spatial flexibility. Journal of Urban Economics, 53, 482-493.

   Budria, S. & Moro-Edigo, A.I. (2009). The overeducation phenomenon in Europe. Revista Internacional de Sociologia, 67, 329-345.

   Budria, S. (2011). Are educational mismatches responsible for the ‘inequality increasing effect’ of education? Social Indicators Research, 102 (3), 409-437.

   Cai, L. (2010). The relationship between health and labour force participation: evidence from a panel data simultaneous equation model. Labour Economics, 17 (1), 77-90.

   Chevalier, A. (2003). Measuring over-education. Economica, 70, 509-531.

   Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. Psychosomatic Medicine, 38, 301-314.

   Cooper, R. (2009). States with more physicians have better-quality health care. Health Care, 28 (1), p.91-102.

   DeLeire, T. (2001). Changes in wage discrimination against people with disabilities: 1984-93. The Journal of Human Resources, 36, 144-158.

   Dhondt, S. et al. (2012). Health impact assessment of air pollution using a dynamic exposure profile: implications for exposure and health impact estimates. Environmental Impact Assessment Review, 36, 42-51.

   Dolton, P.J. & Silles, M.A. (2002). The determinants of graduate over-education. Oxford: Department of Economics.

   Dolton, P.J. & Silles, M.A. (2008). The effects of overeducation on earnings in the graduate labour market. Economics of Education Review, 27, 125-139.

   Dolton, P.J. & Vignoles, A. (2000). The incidence and effects of overeducation in the UK graduate labour market. Economics of Education Review, 19, 179-198.

   Fleming, C.M. & Kler, P. (2008). I’m too clever for this job: a bivariate probit analysis on overeducation and job satisfaction in Australia. Applied Economics, 40, 1123-1138.

   Fogel, R.W. (2004). The escape from hunger and premature death. Cambridge: Cambridge University Press.

   Frank, R.H. (1978). Why women earn less: the theory and estimation of differential overqualification. American Economic Review, 68 (3), 360-373.

   Galuska, A.D., Will, J.C., Serdula, M.K., & Ford, E.S. (1999). Are health care professionals advising obese patients to lose weight? JAMA, 282, 1576-1578.

   Green, F., McIntosh, S., & Vignoles, A. (1999). Overeducation and skills: clarifying the concepts. London: London School of Economics and Political Science.

   Groot, W. & Maassen van den Brink, H. (2000). Overeducation in the labor market: a meta-analysis. Economics of Education Review, 19, 149-158.

   Halaby, C.N. (1994). Overeducation and skill mismatch. Sociology of Education, 67, 47-59.

   Hartog, J. (2000). Over-education and earnings: where are we, where should we go? Economics of Education Review, 19, 131-147.

   Hoffmann, E. (1999). International statistical comparisons of occupational and social structures: problems, possibilities and the role of ISCO-88. Geneva: International Labour Office.

   ILO (International Labour Office). (2011). International Standard Classification of Occupations (ISCO-88). Geneva: International Labour Office.

   ILO. (n.d.). International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) – Conceptual Framework. URL: <http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/annex1.doc&gt;. (25/03/2012).

   Jones, M.K. (2006). Is there employment discrimination against the disabled? Economic Letters, 92, 32-37.

   Jones, M.K., Latreille, P.L., & Sloane, P.J. (2006). Disability, gender and the British labour market. Oxford Economic Papers, 58, 407-449.

   Jones, M., Mavromaras, K., Sloane, P.J., & Wei, Z. (2011). Disability and job mismatches in the Australian labour market. Bonn: IZA Discussion Paper Series.

   Jones, M. & Sloane, P.J. (2010). Disability and skill mismatch. The Economic Record, 86, 101-114.

   Keshk, O. (2003). Simultaneous equations model: what are they and how are they estimated. URL: <http://polisci.osu.edu/prism/resources/statsmodels/done_method_lunch.pd…;. (05/07/2012).

   Kucel, A. & Byrne, D. (2008). Are over-educated people insiders or outsiders? A case of job search methods and over-education in UK. URL: <http://www.esri.ie/UserFiles/publications/20080929121714/ WP258.pdf>. (12/07/2012).

   Layes, A., Asada, Y. Kephart, G. (2012). Whiners and deniers – What does self-rated health measures? Social Science & Medicine, 75, 1-9.

   Lindeboom, M. & Kerkhofs, M. (2009). Health and work of the elderly: subjective health measures, reporting errors and endogeneity in the relationship between health and work. Journal of Applied Econometrics, 24, 1024-1046.

   Madden, D. (2004). Labour market discrimination on the basis of health: an application to UK data. Applied Economics, 36, 421-442.

   Mavromaras, K., Oguzoglu, U., Black, D., Wilkins, R. (2006). Disability and employment in the Australian labour market. URL: <http://melbourneinstitute.com/downloads/labour/3-06%20Final%20Report%20 accepted%203%20sep%2007.pdf>. (08/06/2012).

   McGoldrick, M. & Robst, J. (1996). Gender differences in overeducation. A test of the theory of differential overqualification. American Economic Review, 86, 280-284.

   Mehta, A., Felipe, J., Quising, P., & Camingue, S. (2011). Overeducation in developing countries: how can we test for it, and what does it mean? Economics of Education Review, 30, 1334-1347.

   OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2004). Female labour force participation: past trends and main determinants in OECD countries. Paris: OECD.

   Robertson, D.S. (2006). Health effects of increase in concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Current Science, 80 (12), 1607-1609.

   Roodman, D. (2009). Estimating fully observed recursive mixed-process models with cmp. CDG Working Paper 168. Washington D.C..: Center for Global Development.

   Ross, C.E. & Wu, C.L. (1995). The links between education and health. American Sociological Review, 60, 719-745.

   Rundell, K.W. (2012). Effect of air pollution on athlete health and performance. British Journal of Sports Medicine, 46 (6), 407-412.

   Sajaia, Z. (n.d.). Maximum likelihood estimation of a bivariate ordered probit model: implementation and Monte Carlo simulations. URL: <http://www.adeptanalytics.org/download/ado/bioprobit/bioprobit. pdf>. (28/05/2012).

   Sarma, S. & Peddigrew, C. The relationship between family physician density and health related outcomes: the Canadian evidence. Cahiers de Sociologie et de Demographie Medicales, 48 (1), p.61-105.

   Schneider, S. (2007). Measuring educational attainment in cross-national surveys: the case of the European Social Survey. Oxford: Nuffield College.

   Sicherman, N. (1991). Overeducation in the labor market. Journal of Labor Economics, 9, 101-122.

   Sicherman, N. & Galor, O. (1990). A theory of career mobility. Journal of Political Economy, 98, 169-192.

   Sloane, P. J. (2003). “Much ado about nothing? What does overeducation literature really tells us?”, in: Büchel, F., de Grip, A., & Mertens, A. (2003). Overeducation in Europe. Current issues in theory and policy. Cheltenham: Edward Elgar.

   Smith, J.P. (1999). Healthy bodies and thick wallets: the dual relation between health and economic status. Journal of Economic Perspectives, 13, 145-166.

   Stern, S. (1996). Semiparametric estimates of the supply and demand effects of disability on labour force participation. Journal of Econometrics, 71, 49-70.

   Subramanian, M. & Canning, D. (2009). Short and long-term relationship between physician density on infant mortality: a longitudinal econometric analysis. Boston: Harvard School of Public Health.

   Swift, R. (2011). The relationship between health and GDP in OECD countries in the very long run. Health Economics, 20, 306-322.

   The World Bank. (2011). CO2 emissions (metric tons per capita). URL: <http://data.worldbank.org/ indicator/EN.ATM.CO2E.PC>. (25/05/2012).

   UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization). (2006). ISCED97. International Standard Classification of Education 1997. Paris: UNESCO.

   UNESCO. (2010). Beyond 20/20. URL: <http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/TableView. aspx?ReportId=3336&IF_Language=eng>. (28/06/2012).

   UN (United Nations). (2011). International Human Development Indicators. URL: <http://hdrstats.undp. org/en/countries/profiles/BEL.html>. (29/04/2012).

   Verbeek, M. (2008). A guide to modern econometrics. Chichester: John Wiley & Sons.

   Verhaest, D. & Omey, E. (2010). The determinants of overeducation: different measures, different outcomes? International Journal of Manpower, 31, 608-625.

   Verhaest, D. & Omey, E. (2012). Overeducation, undereducation and earnings: further evidence on the importance of ability and measurement error bias. Journal of Labor Research, 33 (1), 76-90.

   Verhaest, D. & van der Velden, R. (2012). Cross-country differences in graduate overeducation and its persistence. Forthcoming in ‘The European Sociological Review’.

   White, A.M., Philogene, G.S., Fine, L., & Sinha, S. (2009). Social support and self-reported health status of older adults in the United States. American Journal of Public Health, 99, 1782-1878.

   WHO (World Health Organisation). (2011a). About WHO. URL: <https://apps.who.int/aboutwho/en /definition.html>. (14/07/2012).

   WHO. (2011b). Global Health Observatory Data Repository – Physician density per 1000. URL: <http://apps.who.int/ghodata/?vid=92100&gt;. (08/07/2012).

   Zwinkels, W. (2001). The employment situation of people with disabilities in the European Union. EIM: Business and Policy Research.

Download scriptie (356.26 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2012