Nieuw millennium, nieuwe student? De relatie tussen de millenniumgeneratie en de masterstudent aan de KU Leuven

Marjolein
Moonen

 ‘Nieuw millennium, nieuwe student?

Vandaag de dag zijn de ‘millenniumgeneratie en de ‘millenniumstudent’ niet weg te denken uit de onderwijsmedia. Met de komst van een nieuw millennium zou een nieuwe generatie van studenten, met een geheel ander profiel, het hoger onderwijs zijn ingetreden. Daarnaast wordt een millenniumstudent vaak voorgesteld als zou hij in zijn onderwijscontext gelijkaardige kenmerken vertonen als in zijn alledaagse leven. Wat is geweten over deze generatie en studenten is vaak echter grotendeels afgeleid van anekdotische bevindingen en vooronderstellingen. Afgaande op deze onderwijsmedia beschikt de huidige jongvolwassene over verscheidene kenmerken. Hij is zo onder meer een erg sociaal wezen dat veelvuldig geprikkeld wil worden en vlot overweg kan met moderne communicatiemiddelen en multitasking. Andere kenmerken van de millenniumgeneratie die herhaaldelijk in de media worden aangehaald zijn hun gelijkwaardige relatie met opvoeders, hun voorkeur voor visuele prikkels, hun exploratieve en prestatiegerichte instelling en tenslotte hun positieve, zelfzekere houding. Dezelfde onderwijsmedia dragen evenwel ook bij aan een vorm van ‘moral panic’, een onzekerheid rond de invulling van het hoger onderwijs en een negatieve connotatie rond de huidige student. Het beeld van de millenniumgeneratie lijkt zo suggestief en krachtig te zijn dat het een belangrijke drijfveer vormt in de roep naar verandering in het hoger onderwijs. Is het onderwijs vandaag de dag nog wel uitgerust om aan de noden van de millenniumstudent tegemoet te komen?

De masterproef ‘Nieuw millennium, nieuwe student?’ had als doel om meer klaarheid te scheppen in het speculatieve literatuurlandschap van de millenniumgeneratie en –student. We lieten hierbij eerder dan opiniemakers de studenten zelf aan het woord. Deze masterproef vormde een eerste exploratieve onderzoek naar deze fel bestreden studenten, de millenniumstudenten. Aan de hand van enquêtes werden 535 masterstudenten, uit vier verschillende opleidingen van drie wetenschapsgroepen van de KU Leuven (Humane Wetenschappen, Wetenschap en Technologie en Biomedische Wetenschappen) ondervraagd. De insteek van deze enquêtes richtte zich hoofdzakelijk op het dubbele profiel van de studenten. In hoeverre kunnen de kenmerken van de millenniumgeneratie teruggevonden worden bij jongvolwassenen? In welke mate blijven deze kenmerken relevant wanneer diezelfde jongvolwassenen zichzelf omschrijven als student aan de KU Leuven?

Deze masterproef wees uit dat de ‘moral panic’ als lichtjes overdreven kan afgedaan worden. Studenten lijken in hun alledaagse leven inderdaad vlot aan het opgehangen profiel van de millenniumgeneratie te beantwoorden. In hun onderwijscontext daarentegen is deze generalisatie moeilijk te maken. De studenten vertonen nauwelijks de in de literatuur vaak voorkomende millenniumkenmerken. Meer nog is het opvallend hoe erg de studenten uit verschillende opleidingen van elkaar verschillen. Dit houdt mogelijk verband met de onderwijscontext die voor elke opleiding verschillend en uniek is.

Zullen we de zaken dan maar laten zoals ze zijn? De drang naar verandering in het hoger onderwijs links laten liggen nu blijkt dat de millenniumstudent weinig stand houdt in de praktijk? Door de vanzelfsprekendheid van de millenniumstudent te nuanceren wil deze masterproef het denken over nieuwe werkvormen zeker geen halt toe roepen. Een bedenking die in het discussieluik wordt gemaakt is namelijk dat studenten in hun onderwijscontext mogelijk veel minder millenniumkenmerken vertonen dan in hun alledaagse leven doordat deze kenmerken in hun onderwijscontext momenteel veel minder worden gestimuleerd.

Nieuwe mogelijkheden die studenten in hun alledaagse leven aangeboden krijgen, kunnen mogelijk wel van betekenis zijn, naast de meer klassieke werkvormen, om kwaliteitsvol onderwijs efficiënt en effectief in te richten. Een docent moet kunnen inschatten wat het beste werkt voor zijn specifiek publiek met zijn specifieke inhoud. Een oeroud recept dat vandaag de dag nieuwe invullingen kan krijgen. In de ene opleiding zijn het klassieke hoorcolleges die de ‘holy grail’ vormen, in de andere opleiding vormen moderne clickers een ideale werkvorm voor een bepaalde inhoud. Generalisaties over ‘de‘ millenniumstudent zijn passé, de variatie in studentengroepen moet opnieuw de aandacht trekken. 

 

Bibliografie

Bibliografie

 

Alle studenten 2011-2012. (z.j.). Geraadpleegd op 7 april 2012, via https://webwsp.aps.kuleuven.be/sap(bD1ubCZjPTAwMA==)/public/bsp/sap/z_s…

Annual event: de millenniumstudent. (2011). Vision2, 2(3), 6-7. Geraadpleegd via http://set.kuleuven.be/apps/LESEC/vision/Vision_nr3.pdf

Association K.U.Leuven. (z.j.). Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://www.kahosl.be/site/index.php?p=/en/page/55/association-kuleuven

Baets, P., Cools, S., Debloudts, S., Dumitru, I., Heshof, S., Huybrechts, S. et al. (2007). Zo docent, zo student? Eindrapport van het leeronderzoek (Masterproef). Universiteit Antwerpen, België. Geraadpleegd via http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=karen.meynen&n=45763

 Barone, C. (2005). The New Academy. In D.G. Oblinger & J.L. Oblinger (red.), Educating the Net Generation (pp. 14.1-14.16). Geraadpleegd via http://net.educause.edu

Bennett, S., & Maton, K. (2010). Beyond the ‘digital native’ debate: towards a more nuanced understanding of students’ technology experiences. Journal of Computer Assisted Learning, 26(5), 321-331. doi: 10.1111/j.1365-2729.2010.00360.x

Bennett, S., Maton, K., & Kervin, L. (2008). The ‘digital natives’ debate: a critical review of the evidence. British journal of educational technology, 39(5), 775-786. doi: 10.1111/j.1467-8535.2007.00793.x

Bennink, H. (2009). De generatie Einstein in supervisie. Supervisie en Coaching, 26(3), 125-144. doi: 10.1007/BF03080705

Berk, L. E. (Red.). (2007). Part VII: Early Adulthood. In Development through lifespan (pp. 428-261). Boston: Pearson Education.

Beyers, R. N. (2009). A Five Dimensional Model for Educating the Net Generation. Educational Technology & Society, 12(4), 218-227. Geraadpleegd op 23 januari 2011, via http://www.ifets.info/others

Berg, R. van den (2011, juni). Stuiteren op internet: jongeren & informatieverwerking [Web log post]. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://blog.youngworks.nl/trends/stuiteren-op-internet-jongeren-informa…

Biggs, J., Kember, D., & Leung, D.Y.P. (2001). The revised two-factor study process queastionnaire: R-SPQ-2F. British Journal of Educational Psychologie, 71(1), 133-149. doi: 10.1348/000709901158433

Billiet, J., & Waege, H. (2006). Een samenleving onderzocht. Methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Antwerpen: De Boeck.

Boschma, J., & Groen, I. (2007). Generatie Einstein. Slimmer, sneller en socialer: communiceren met jongeren van de 21ste eeuw (2e ed.). Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Broido, E.M. (2004). Understanding Diversity in Millennial Students. In M.D. Coomes & R. DeBard (ed.), Serving the Millennial Generation: New Directions for Student Services, no. 106 (pp. 73-84) [elektronische versie]. doi: 10.1002/ss.126

Bronneman-Helmers, R. (2006). Duaal als ideaal? Leren en werken in het beroeps- en hoger onderwijs [elektronische versie]. Geraadpleegd via http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2006/Duaal_a…

Brown, J.S. (2000, maart/april). Growing up digital. How the web changes work, education, and the ways people learn. Change, 10-20. Geraadpleegd via http://www.johnseelybrown.com

Brown, M. (2005). Learning Spaces. In D.G. Oblinger & J.L. Oblinger (red.), Educating the Net Generation (pp. 12.1-12.22). Geraadpleegd op 23 januari 2011, via http://net.educause.edu

Brown, C., & Czernicwicz, L. (2010). Debunking the ‘digital native’: beyond digital apartheid, towards digital democracy. Journal of Computer Assisted Learning, 26, 357–369. doi: 10.1111/j.1365-2729.2010.00369.x

Bruff, D. (2009-2010). Multiple-choice questions you wouldn’t put on a test: promoting deep learning using clickers. Essays on Teaching Excellence, 21(3). Geraadpleegd via http://www.podnetwork.org

Bourke, B., & Mechler, H. S. (2010). A New Me Generation? The Increasing Self-Interest Among Millennial College Students. Journal of College & Character, 11(2), 1-9. doi:10.2202/1940-1639.1034

Braeckman, A. (2010, 19 november). Carl Devos roept collega's op actie te ondernemen tegen rumoerige studenten. Proffen eisen meer respect. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://www.nieuwsblad.be

Brumberger, E. (2011). Visual literacy and the digital native: an examination of the millennial learner. Journal of Visual Literacy, 30(1), 19-46. Geraadpleegd via http://www.ohio.edu/visualliteracy

Carrier, L.M., Cheever, N.A., Rosen, L.D., Benitez, S., & Chang, J. (2009). Multitasking across generations: multitasking choices and difficulty ratings in three generations of Americans. Computers in Human Behavior, 25, 483-489. doi: 10.1016/j.chb.2008.10.012

Castells, M. (2000). Materials for an exploratory theory of the network society. British Journal of Sociology, 51(1), 5-24. Geraadpleegd via http://red.pucp.edu.pe/ridei

Clarebout, C. (2012, 5 maart). In-class vragen: ideeën vanuit het onderwijsproject ‘adaptieve hoorcolleges’. PowerPoint-presentatie voor het jaarlijkse evenement van LESEC, Katholieke Universiteit Leuven campus Kortrijk, Leuven. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://set.kuleuven.be/LESEC/ppt_geraldine

Clement, M., & Laga, E. (Red.). (2005). Steekkaarten doceerpraktijk. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Compiet, K. (2011, juli). Van patatgeneratie tot prestatiegeneratie [Web log post]. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://blog.youngworks.nl/specials/van-patatgeneratie-tot-prestatiegene…

Considine, D., Horton, J., & Moorman, G. (2009). Teaching and reaching the millennial generation through media literacy. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 52(6), 471-481. doi:10.1598/JAAL.52.6.2

Coomes, M. D., & DeBard, R. (2004). A generational approach to understanding students. In M.D. Coomes & R. DeBard (red.), Serving the Millennial Generation: New Directions for Student Services, no. 106 (pp. 33-45) [elektronische versie]. doi: 10.1002/ss.121

Corrin, L., Bennett, S., & Lockyer, L. (2010). Digital natives: Everyday life versus academic study (p. 643-650). Geraadpleegd via http://www.lancs.ac.uk/fss/organisations/netlc/past/-nlc2010

Cummings, R.G., & Hsu, M. (2007). The effects of student response systems on performance and satisfaction: an investigation in a tax accounting class. Journal of College Teaching & Learning, 4(12), 21-26. Geraadpleegd via http://journals.cluteonline.com/index.php/TLC/article/view/1508

Dede, C. (2005). Planning for Neomillennial Learning Styles: Implications for Investments in Technology and Faculty. In D.G. Oblinger & J.L. Oblinger (red.), Educating the Net Generation (pp. 15.1-15.22). Geraadpleegd op 23 januari 2011, via http://net.educause.edu

De Haan, J., & Huysmans, F. (2002). E-cultuur: een empirische verkenning [elektronische versie]. Geraadpleegd via http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2002/E_cultu…

De Wit, K. (2007). Universiteiten in Europa in de 21e eeuw: netwerken in een veranderende samenleving. Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Sociale Wetenschappen.

Dienst Universitair Onderwijs (2010). Taakomschrijving. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://www.kuleuven.be/duo/dienst/taakomschrijving.html

Dienst Universitair Onderwijs (2011a). Ondersteuning van een opleidingsonderdeel. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://www.kuleuven.be/duo/actiedomeinen/opleidingsonderdeel.html

Dienst Universitair Onderwijs (2011b, 9 maart). Nota subwerkgroep hoorcollege. Geraadpleegd op 27 april 2012, via https://www.kuleuven.be/duo/_pdf/Studiedag_-Proactiefwerkenaankwaliteit…

Druine, N., & Elen, J. (2002). Flexibilisering van het hoger (universitair) onderwijs: een Vlaams creditsysteem in internationale context. Geraadpleegd via http://www.kuleuven.be/onderwijs/flexibilisering/Flexibilisering_eindra…

Europese Commissie. (2011, 6 juni). Erasmus: Recordaantal studenten krijgt een beurs van de EU om in het buitenland te studeren of een opleiding te volgen. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/675&forma…

Foehr, U.G. (2006). Media multitasking among American youth: prevalence, predictors and pairings [elektronische versie]. Geraadpleegd via http://www.kff.org/entmedia/upload/7592.pdf

Frand, J.L. (2000). The information-age mindset: changes in students and implications for higher education. Educause Review, 35(5), 14-24. Geraadpleegd via http://net.educause.edu

Geertsma, M.I. (2010). De relatieve belangrijkheid van gedragsfactoren voor het succesvol gebruik van een prestatiemanagementsysteem. A further investigation into the relative importance of behavioral factors on performance management systems´ use (Masterproef). Geraadpleegd op 16 maart 2012, via http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/3128/1/MWMIGeertsma%20maart%202010.p…

Generatie positivo. (z.j.). Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://www.fertila-design.nl/images/avantgarde.pdf

Globalization and Youth. (2007). Geraadpleegd op 27 april 2011, via http://www.slideshare.net/stepbystep/globalization-and-youth

Groves, R. M., & Couper, M. (Red.). (1998). Chapter two. A conceptual framework for survey participation. In Nonresponse in household interview surveys (pp. 25 – 45). New York: Wiley. 

Hesper, E., & Eynon, R. (2009). Digital natives: where is the evidence? British educational research journal. pp. 1-18. doi: 10.1080/01411920902989227

Hapje onderwijs 10 november 2011: een reflectie. (z.j.). Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://set.kuleuven.be/hapjeonderwijs/10112011/Reflectie10112011

Hartmann, M. (2003). The Web Generation? The (De)Contruction of Users, Morals and Consumption [elektronische versie]. Geraadpleegd via http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/emtel/reports/hartmann_2003_em…

Hartman, J., Moskal, P., & Dziuban, C. (2005). Preparing the Academy of Today for the Learner of Tomorrow. In D.G. Oblinger & J.L. Oblinger (red.), Educating the Net Generation (pp. 6.1-6.15). Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://net.educause.edu

Holt, L. (z.j.). Educating the Net Generation [Recensie van het boek Educating the Net Generation]. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://ithreads.pbworks.com/f/articlereview.pdf

Howe, N., & Strauss, W. (2000). Millennials Rising : The Next Great Generation. New York: Vintage Books.

Howe, N., & Strauss, W. (2003). Millennials go to college. Samenvatting geraadpleegd via http://eubie.com/millennials.pdf

Immerwahr, J. (2009). Engaging the “thumb generation” with clickers. Teaching Philosophy, 32(3), 233-245. Geraadpleegd via http://www46.homepage.villanova.edu/john.immerwahr

Jones, S. (2002). Pew internet & American life project. The internet goes to college. How students are living in the future with today’s technology. Geraadpleegd via http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2002/PIP_College_Repo…

 

 

Jones, C., & Cross, S. (2009). Is there a Net generation coming to university? In H. Damis & L. Creanor (Eds.), Dreams begins responsibility. Choice evidence and change: The 16th Association for Learning Technology Conference (pp. 10-20). Geraadpleegd via http://oro.open.ac.uk/18468/1/ALT-C_09_proceedings_090806_web_0299.pdf

Jones, C., & Czernicwicz, L. (2010). Describing or debunking? The net generation and digital natives. Journal of computer assisted learning, 26(5), 317-320. doi: 10.1111/j.1365-2729.2010.00379.x

Jones, C., Ramanau, R., Cross, S., & Healing, G. (2009). Net generation or Digital Natives: Is there a distinct new generation entering university? Computers & Education: An International Journal, 54(3), 722-732. doi: 10.1016/j.compedu.2009.09.022

Jones, C., & Shao, B. (2011). The net generation and digital natives: implications for higher education. Geraadpleegd via http://www.heacademy.ac.uk/assets/documents/learningandtech/next-genera…

Jorgensen, B. (2003). Baby boomers, generation X and generation Y? Policy implications for defence forces in the modern era. Foresight, 5(4), 41-49. doi: 10.1108/14636680310494753

Judd, T., & Kennedy, G. (2011). Measurement and evidence of computer-based task switching and multitasking by ‘Net Generation’ students. Computers & Education, 56, 625-631. doi: 10.1016/j.compedu.2010.10.004

Keller, C. (2007). Literature Review on Clickers. Geraadpleegd via http://www.colorado.edu/physics/EducationIssues/papers/keller_clicker_lit_review.pdf

Kennedy, G., Judd, T., Dalgarnot, B., & Waycott, J. (2010). Beyond natives and immigrants: exploring types of net generation students. Journal of Computer Assisted Learning, 26(5), 332-343. doi: 10.1111/j.1365-2729.2010.00371

Kessels, J., & Ehlen, C. (2006). Flexibilisering in het hoger onderwijs. In H. van Hout, G. ten Dam, M. Mirande, C. Terlouw & J. Willems (red.), Vernieuwing in het hoger onderwijs. Onderwijskundig handboek (pp. 36-47) [elektronische versie]. Geraadpleegd via http://www.kessels-smit.nl/files/Flexibilisering_versie_10.pdf

Kharmich, C. (2010, 18 november). Netwerksamenleving & social CRM. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/crm/3660324/2333360/-netwer…

Knight, J.K.,  & Wood, W.B. (2005). Teaching more by lecturing less. Cell Biology Education, 4(4), 298-310. doi: 10.1187/05–06–0082

Kolikant, Y. B.-D. (2010). Digital natives, better learners? Students’ beliefs about how the Internet influenced their ability to learn. Computers in Human Behavior, 26(6), 1384–1391. doi:10.1016/j.chb.2010.04.012

Konstapel, H. (2006). De bewegende grens. Geraadpleegd via http://hans.wyrdweb.eu/wp-content/uploads/2009/10/De-bewegende-grens.pdf

Kusters, W. (2002). Levenslang leren op de voorgrond: maatschappelijke evoluties en wijzigende educatieve verhoudingen. In Baert, H., Dekeyser, L. & Sterck, G. (red.), Levenslang leren en de actieve welvaartsstaat (pp. 35-64). Leuven: acco.

Kvavik, R. B. (2005). Convenience, communications, and control: how students use technology. In D.G. Oblinger & J.L. Oblinger (red.), Educating the Net Generation (pp. 7.1-7.17). Geraadpleegd op 23 januari 2011 via http://net.educause.edu

Leuvense Engineering and Science Education Center. (z.j.a). Leuvense Engineering and Science Education Center (LESEC). Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://set.kuleuven.be/LESEC

Leuvense Engineering and Science Education Center. (z.j.b). LESEC. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://www.biw.kuleuven.be/DOO/info_medewerkers/lesec.aspx

Lieftink, J. (2011, januari). De prestatiegeneratie: van carrièrekids tot keuzestress [Web log post].  Geraadpleegd op 27 april 2012,  via http://blog.youngworks.nl/trends/de-prestatiegeneratie-van-carrierekids…

Lievens, P. (19 april 2012). Onderwijscongres LOKO. Millenniumonderwijs [PowerPoint-presentatie]. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://www.loko.be/sites/loko.be/files/files/Peter%20Lievens%20-%20Mill…

Lippincott, J. (2005). Net Generation Students and Libraries. In D.G. Oblinger & J.L. Oblinger (red.), Educating the Net Generation (pp. 13.1-13.15). Geraadpleegd via http://net.educause.edu

Lizzio, A., Wilson, K., & Simons, R. (2002). University students’ perceptions of the learning environment and academic outcomes: implications for theory and practice. Studies in Higher Education, 27(1), 27-52. doi: 10.1080/03075070120099359.

Martyn, M. (2007). Clickers in the classroom: an active learning approach. Educause quarterly, 30(2), 71-74. Geraadpleegd via http://net.educause.edu

McCrindle, M. (2006). New generations at work: attracting, recruiting, retraining and training ’generation Y’. Geraadpleegd via http://mccrindle.com.au/resources/whitepapers/McCrindle-Research_New-Ge…

McNeely, B. (2005). Using Technology as a Learning Tool, Not Just the Cool New Thing. In D.G. Oblinger & J.L. Oblinger (red.), Educating the Net Generation (pp. 4.1-4.10). Geraadpleegd via http://net.educause.edu

Meyvis, L. (December 2010). Op zoek naar de millenniumstudent. Campuskrant, 22(4), 6-7. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://nieuws.kuleuven.be/files/pdf/ck22-nr04.pdf

Monaco, M., & Martin, M. (2007). The Millennial Student: A New Generation of Learners. Athletic Training Education Journal, 2(4-6), 42-46. Geraadpleegd via http://www.nataej.org/2.2

Myers, K.K., & Sadaghiani, K. (2010). Millennials in the Workplace: A Communication Perspective on Millennials’ Organizational. Relationships and Performance. Journal of Business and Psychology, 25(2), 225-238. doi: 10.1007/s10869-010-9172-7.

Newton, F. B. (2000, november/december). The New Student. About Campus 5(5), 8-15. Geraadpleegd via http://www-personal.ksu.edu/~newtonf/interests/research/newstudent

Nilson, L.B. (2010). Understanding Your Students And How They Learn. In Teaching at Its Best: A Research-Based Resource for College Instructors (3th ed., pp. 36-52). San Francisco: Jossey-Bass.

Nikirk, M. (2009). Today's Millennial generation: A look ahead to the future they create. Techniques: Connecting Education and Careers, 84(5), 20-23. Geraadpleegd via http://www.eric.ed.gov

Oblinger, D. G. (2003). Boomers, Gen-Xers and Millennials: Understanding the new students. Educause Review, 38(7-8), 37-47. Geraadpleegd via http://net.educause.edu

Oblinger, D. G. (2004). The Next Generation of Educational Engagement. Journal of Interactive Media in Education, 8(5), 1-17. Geraadpleegd op 23 januari 2011, via http://jime.open.ac.uk/2004/8/oblinger-2004-8-disc-paper.html

Oblinger, D.G., & Oblinger, J.L. (2005). Is It Age or IT: First Steps Toward Understanding the Net Generation. In D.G. Oblinger & J.L. Oblinger (red.), Educating the Net Generation (pp. 2.1-2.20). Geraadpleegd via http://net.educause.edu

Oigara, J., & Keengwa, J. (2011). Students’ perceptions of clickers as an instructional tool to promote active learning. Journal of Education and Information Technologies, 16, 44-56. Doi: 10.1007/s10639-011-9173-9

Organisation for Economic Co-operation and Development. (Red.). (2010a). Introduction. In Trends shaping education 2010 (pp. 9-15) [elektronische versie]. doi: 10.1787/22187049

Organisation for Economic Co-operation and Development. (Red.). (2010b). The dynamics of globalization. In Trends shaping education 2010 (pp. 17-32) [elektronische versie]. doi: 10.1787/22187049

Organisation for Economic Co-operation and Development. (Red.). (2010d). Transformation of childhood. In Trends shaping education 2010 (pp. 63-74) [elektronische versie]. doi: 10.1787/22187049

Pedró, F. (2009, september). New Millennium Learners in Hihger Education: Evidence and Policy Implications. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://static.ow.ly/docs/NML-in-Higher-Education_5n0.pdf

Peuteman, A., & Pironet, E. (2010, 3 november). De opkomst van de millenniumstudent. Kabaal in de zaal. Knack, 40(44), 24-30.

Portney, L. G., & Watkins, M. P. (2000). Foundations of clinical research. Applications to practice. New Jersey: Prentice-Hall.

Prensky, M. (2001a). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6. Geraadpleegd via http://www.marcprensky.com/writing

Prensky, M. (2001b). Digital natives, digital immigrants, part II: do they really think differently? On the Horizon, 9(6), 1-9. Geraadpleegd via http://www.marcprensky.com/writing

Prensky, M. (2004). The emerging online life of the digital native: what they do differently because of technology, and how they do it. Geraadpleegd via http://www.marcprensky.com/writing

Prensky, M. (2005a, September/oktober). Engage Me or Enrage Me: What today's learners demand. Educause Review, 60-64. Geraadpleegd via http://net.educause.edu

Prensky, M. (2005b). Listen to the natives. Educational Leadership, 63(4), 8-13. Geraadpleegd via http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el200512_prensky.pdf

Ramaley, J., & Zia, L. (2005). The Real Versus the Possible: Closing the Gaps in Engagement and Learning. In D.G. Oblinger & J.L. Oblinger (red.), Educating the Net Generation (pp. 8.1-8.21). Geraadpleegd via http://net.educause.edu

Reis, R. (z.j.). Tomorrow's Teaching and Learning. Teaching the Millennial Generation. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://cgi.stanford.edu/~dept-ctl/tomprof/posting.php?ID=1047

Reiser, R.I. (2010, 27 mei). What are the key messages to be communicated to campus recruiters these days? Part two. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://www.internadvocate.com/?p=202

Rowlands, I., Nicholas, D., Williams, P., Huntington, P., Fieldhouse, M., Gunter, B. et al. (2008). The google generation: the information behavior of the researcher of the future. Aslib Proceedings: New information Perspectives, 60(4), 290-310. Doi: 10.1108/00012530810887953

Rubens, W., de Jong, Y., & Prozee, G. (2006). Trendstudie: Nieuwe vormen van onderwijs voor een nieuwe generatie studenten [elektronische versie]. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/IVLOS/ICT%20Expertise/Nieuwe_s…

Salaway, G., Caruso, J. B., & Nelson, M. R. (2008). The ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology 2008. Geraadpleegd via http://net.educause.edu/ir/library/pdf/EKF/EKF0808.pdf

Sánchez, J., Salinas, A., Contreras, D., & Meyer, E. (2010). Does the New Digital Generation of Learners Exist? A Qualitative Study. British Journal of Educational Technology, 42(4), 543–556. doi:10.1111/j.1467-8535.2010.01069.x

Schnabel, P. (2001). Een maatschappij in beweging. In Sociaal Economische Raad (Ed.), Herijken achter de dijken (pp. 9-23) [elektronische versie]. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://www.ser.nl/~/media/Files/Internet/Publicaties/Overige/2000_2009/…

 

 

Schnabel, P. (2004). Het zestiende sociale en culturele rapport kijkt 16 jaar vooruit. In Sociaal en Cultureel Planbureau, In het zicht van de toekomst. Sociaal en cultureel rapport 2004 (pp.47-89). Geraadpleegd via http://igitur-archive.library.uu.nl/USBO/2007-0427-201442/schnabel_04_h…

Sefton-Green, J. (2004). Literature Review in Informal Learning with Technology Outside School, Report 7. Geraadpleegd via http://www2.futurelab.org.uk/resources/documents/lit_reviews/Informal_L…

Selwyn, N. (2009). The digital native – myth and reality. Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 61(4), 364-379. doi:10.1108/00012530910973776

Serneels, K. (2003, 6 maart). De onrust van de optimistische generatie. De Morgen [elektronische versie]. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://ebookbrowse.com/de-onrust-van-de-optimistische-generatie-doc-d28…

Smits, W., & Elchardus, M. (2009). Vlaanderen sociaal bekabeld. In L. Vanderleyden, M. Callens & J. Noppe (red.), De Sociale Staat van Vlaanderen 2009 (pp. 235-278) [elektronische versie]. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/290448/1/SSV+2009.pdf

Smits,  B., & Geerardyn, I. (2011, 27 september). Professoren, daag ons uit! De standaard. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://www.standaard.be

Tapscott, D. (2008). Introduction. In D. Tapscott (red.), Growing up digital: The rise of the Net generation (pp. 1-9). Geraadpleegd via http://www.grownupdigital.com/downloads/chapter.pdf

Tapscott, D. (2009). Growing Up Digital: How the net generation is changing your world. New York: Mcgraw-Hill.

The net generation and audience response system technology. (z.j.). Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://www.liveclasstech.com/files/The%20Net%20Generation.pdf

Treanor, P. (2005, 2 december). Neoliberalism: origins, theory, definition. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/neoliberalism.html

Ty (2011, 28 september). Verplicht brossen in  Leuven. De Standaard. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://www.standaard.be

Uyttendaele, K. (2008, 15 september). De wereld aan je voeten: paradoxen van de mondialisering. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://www.dewereldaanjevoeten.be/forms/seminarie_script_bij_ppt.pdf

Van Hoof, J., Van Ruysseveldt, J., & Snijders, F. (2008). Sociologie en de moderne samenleving. In J. van Hoof & J. van Ruysseveldt (red.), Sociologie en de moderne samenleving: maatschappelijke veranderingen van de industriële omwenteling tot in de 21ste eeuw (7e ed., pp. 17-50). Heerlen: Open Universiteit.

Van steenbergen, B. (2008a). De toekomst vanuit het onderbouwperspectief (1). In J. van Hoof & J. van Ruysseveldt (red.), Sociologie en de moderne samenleving: maatschappelijke veranderingen van de industriële omwenteling tot in de 21ste eeuw (7e ed., pp. 461-478). Heerlen: Open Universiteit.

Veen, W. (2003, november). A new force for change: homo zappiens. The Learning Citizen, (7), 5-7. Geraadpleegd via http://www.friends-partners.org/GLOSAS/Global_University/Global%20Unive…

Veen, W., & Jacobs, F. (2005). Leren van jongeren: een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid [elektronische versie]. Geraadpleegd via http://igitur-archive.library.uu.nl/DARLIN/2006-1031-200140/Leren_van_j…

Verhoeven, J.C., Kelchtermans, G., & Michielsen, K. (2005). McOnderwijs in Vlaanderen. Internationalisering en commercialisering van het hoger onderwijs. Mechelen: Wolters Plantyn.

Verstrynge, K., & Bauwens, J. (2011, 30 september). Toch liever echte babbel. De Standaard. Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://www.standaard.be

Vlaamse Onderwijsraad. (2011). Advies over studentgecentreerd leren. Geraadpleegd via http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/rho-rho-adv-004.pdf

Wager, J. (2005). Support Services for the Net Generation. In D.G. Oblinger & J.L. Oblinger (red.), Educating the Net Generation (pp. 10.1-10.18). Geraadpleegd op 23 januari 2011, via http://net.educause.edu

Wat is enquêteren. (z.j.). Geraadpleegd op 27 april 2012, via http://www.basisboekenqueteren.noordhoff.nl/sites/7318/_assets/7318d02…

Weiler, A. (2005). Information seeking behavior in ‘Generation Y’ students: motivation, critical thinking, and learning theory. Journal of Academic Librarianship, 31(1), 46-53. doi:10.1016/j.acalib.2004.09.009

Wielemans, W. (Red.). (2000a). Inleiding. In Ingewikkelde ontwikkeling: opvoeding en onderwijs in relatie tot maatschappij en cultuur (pp. 13-15). Leuven: Acco.

Wielemans, W. (Red.). (2000b). Onderwijs en maatschappij. In Ingewikkelde ontwikkeling: opvoeding en onderwijs in relatie tot maatschappij en cultuur (pp. 86-204). Leuven: Acco.

Wielemans, W. (Red.). (2000c). Kritisch inwikkelen. Maatschappij en cultuur als verruimend ‘ik’. Kritiek en toekomstverkenning. In Ingewikkelde ontwikkeling: opvoeding en onderwijs in relatie tot maatschappij en cultuur (pp. 224-244). Leuven: Acco.

Wiersma, W. (1995). Research methods in education: An introduction (7de ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Wildemeersch, D. (2002). Sociaal leren voor duurzaamheid in de risicomaatschappij. In Baert, H., Dekeyser, L. & Sterck, G. (red.), Levenslang leren en de actieve welvaartsstaat (pp. 67-75). Leuven: acco.

Willems, J. (1997). Leren en onderwijs. In G.T.M. ten Dam, J.F.M.J. van Hout, C. Terlouw en J. Willems (Red.), Onderwijskunde hoger onderwijs. Handboek voor docenten (pp. 16-29). Assen: Van Gorcum.

Windham, C. (2005). The Student’s Perspective. In D.G. Oblinger & J.L. Oblinger (red.), Educating the Net Generation (pp. 5.1-5.16). Geraadpleegd op 23 januari 2011, via http://net.educause.edu

Ysebaert, T. (2011, 29 september). Geschrokken KU Leuven trekt online lessen in. De Standaard, p. 19.

 

Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2012
Thema('s)