Psychological dimensions of unemployment: A gender comparison between Belgian and South African unemployed.

Yannick
Griep

 

The Big Issue: werkloosheid in Zuid-Afrika.

In de komende jaren staat er Zuid Afrika een immense uitdaging te wachten als het over werkloosheid gaat. Met een gemiddeld werkloosheidspercentage van 23,8% scoort Zuid Afrika in de top 30 van hoogste werkloosheidspercentages ter wereld. Een top plaats die je liever niet bekleed!

Werkloosheid in Zuid-Afrika: ongelijkheid!

De gemiddelde Zuid Afrikaanse werkloosheidspercentages bedragen 26,6% bij vrouwen en 20,0% bij mannen. Bovendien kampt Zuid Afrika met extreme economische ongelijkheid. In 2008 leefde bijna 48% van de Zuid-Afrikaanse bevolking onder de armoedegrens van 2 dollar per dag of R524 per maand per persoon. Dit is een zeer hoge mate van armoede voor een land dat zich tot de middeninkomen economieën mag rekenen. Bovendien bestaat er nog steeds een wezenlijk verschil in de gemiddelde inkomens per raciale groep. Zo bedroeg in 2008 de gemiddelde uitgave per hoofd R454 per maand voor Afrikanen, terwijl dit R5668 per maand was voor blanken. In deze studie werd onderzocht welke invloed deze ongelijke werkloosheidspercentages in combinatie met economische ongelijkheid en armoede zouden hebben op de verschillen inzake beleving, houding en zoekgedrag bij Zuid Afrikaanse mannelijke en vrouwelijke werklozen?

De stereotypering van werkloze vrouwen

Op basis van sociale normen en traditionele rolpatronen, word verwacht dat vrouwen zorgen voor het gezin en het huishouden garanderen terwijl mannen buitenshuis gaan werken. Dergelijke sociale normen en traditionele rolpatronen creëren een gender gekleurde kijk op werkloosheid. Het wordt algemeen verondersteld dat vrouwen een positievere beleving hebben van hun periode als werkloze, terwijl werkloze mannen zich eenzamer voelen en meer psychologisch en fysische problemen ervaren. Bovendien zouden vrouwen slechts matig betrokken zijn op arbeid vanwege de huishoudelijke en opvoedkundige taken. Voor mannen leidt werkloosheid tot een intensief zoekgedrag naar een nieuwe baan terwijl vrouwen een eerder passieve houdingen zouden aannemen. Gaat deze – nogal – stereotype voorstelling van vrouwen en hun werkloosheid wel op in Zuid Afrika?

Ontrafeling van het stereotype in Zuid Afrika

Verwacht word dat de hoge werkloosheidspercentages, armoede en het onbestaande sociale zekerheid systeem in Zuid Afrika bijdragen tot de creatie van een financiële stressvolle situatie met een hoge economische behoefte aan werk tot gevolg. Door de hoge werkloosheidspercentages is de kans groot dat een of beide partners geen bron van vast inkomen heeft. De financiële onzekerheid die hieruit volgt, lijkt een van de oorzaken te zijn waarom Zuid Afrikaanse vrouwen het zich niet kunnen “veroorloven” om hun werkloosheid positiever te beleven, minder betrokken te zijn op arbeid of minder te zoeken naar een baan simpelweg omdat er geen vervanginkomen voor handen is.  Hoewel Zuid Afrikaanse vrouwen niet onderhevig zijn aan het stereotype, dreigt er voor hun een ander probleem. De combinatie van een sterk betrokkenheid op arbeid en een laag tot zeer laag perspectief op een baan kan leiden tot ontgoocheling en ernstige gezondheids-en welzijn problemen. Kortom, het gevaar dreigt dat Zuid-Afrikaanse werklozen vrouwen vast komen te zitten in een neerwaartse spiraal van armoede, verminderd welzijn en langdurige werkloosheid.

Tips voor de praktijk

Betaald werk is een van de belangrijkste distributiemechanismen in de huidige maatschappij. Het biedt een duurzame basis voor welzijn en fungeert als een sterk instrument om armoede en sociale ongelijkheid te bestrijden. Jobs creëren, een goede inrichting van werkplekken voorzien, een sociaal zekerheid systeem uitbouwen en de ontwikkeling van nieuwe bedrijven stimuleren zijn allemaal maatregelen die de Zuid Afrikaanse regering kan nemen om de negatieve effecten van werkloosheid te ondervangen. Dit zijn echter maatregelen van lange adem die doorzettingsvermogen vereist, maar wat kan er op korte termijn gedaan worden?  

Op een individueel niveau, kan men werklozen aanleren om te gaan met de negatieve gevolgen van langdurige werkloosheid. Dit zou mogelijk zijn via een drietal interventies. Ten eerste, kan men de arbeidsmarkt kennis en vaardigheden van werklozen verbeteren zodat ze zichzelf aantrekkelijker kunnen maken op de arbeidsmarkt. Ten tweede, kunnen er interventies opgericht worden die zich concentreren om de cognitieve vaardigheden en het initiatief nemen van werklozen verder te ontwikkelen. Tot slot, is het mogelijk om via outplacement programma’s diegene die dreigen werkloos te worden, te beschermen en te begeleiden in het ontwikkelen van coping mechanismes. Dergelijke interventies blijken een positief effect te hebben op het psychologisch wel fysisch welzijn en zijn uitermate efficiënt om werklozen te helpen omgaan met langdurige werkloosheid, sociale isolatie en financiële deprivatie.

 

Bibliografie


Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179–211.

Artazcoz, L., Benach, J., Borrell, C., & Cortès, I. (2004). Unemployment and mental health: Understanding the interactions among gender, family roles, and social class. American Journal of Public Health, 94, 82–88.

Atkinson, J. W., & Birch, D. (1970). The dynamics of action. New York, NY: Wiley.

Banerjee, A., Galiani, S., Levinsohn, J., McLaren, Z., & Woolard, I. (2008). Why has unemployment rising in the New South Africa? The Economics of Transition, The European Bank for Reconstruction and Development, 16, 715–740.

Blanchflower, D. G., & Oswald, A. J. (2004). Well-being over time in Britain and the USA. Journal of Public Economics, 88, 1359–1386.

Blau, G. (2007). Partially testing a process model for understanding victim responses to an anticipated worksite closure. Journal of Vocational Behavior, 71, 401–428.

Blau, D. M., & Robins, P. K. (1990). Job search outcomes for the employed and unemployed. The Journal of Political economy, 98, 637–655.

Brislin, R. W. (1970). Back-translation for cross-cultural research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1, 185–216.

Carroll, N. (2007). Unemployment and psychological well-being. Economic Record, 83, 287–302.

Chick, G. (1997). Cultural complexity: The concept and its measurements. Cross-Cultural

Research, 31, 275–307.

Creed, P. A., Muller, J., & Machin, M. A. (2001). The role of satisfaction with employment status, neuroticism, financial strain and categories of experience in predicting mental health in the unemployed. Personality and Individual Differences, 30, 435–447.

Creed, P. A., & Reynolds, J. (2001). Economic deprivation, experiential deprivation and social loneliness in unemployed and employed youth. Journal of Community & Applied Social Psychology, 11, 167–178.

de Beer, P. (1999). Wat is het nut van werken? [What is the point of working?] Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 26, 25–57.

De Witte, H., & Hooge, J. (1999). Psychosociale typering van werklozen in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. [Psychosocial typology of unemployed in the municipality of Sint-Pieters-Leeuw.]  Leuven, Belgium: HIVA.

De Witte, H., Hooge, J., & Vanbelle, E. (2010). Do the long-term unemployed adapt to unemployment? Romanian Journal of Applied Psychology, 12, 8–14.

De Witte, H., Rothmann, S., & Jackson, L. T. B. (2012). The psychological consequences of unemployment in South Africa. South African Journal of Economic and Management Sciences, 15, 235-252.

De Witte, H., & Wets, J. (1993). Over de (heterogeniteit in de) werkloosheidsbeleving van jonge, langdurige werkloze vrouwen. [On the (heterogeneity of the) experience of long-term unemployment among young women.]  In A. Goethals, & J. Groothoff (Eds.), Gezondheid en hulpverlening in sociaal-cultureel perspectief. Amsterdam, The Netherlands: SISWO.

EuroStat (2010). Harmonised unemployment rate by gender – total. Retrieved from http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Evans, S. T., & Haworth, J. T. (1991). Variations in personal activity, access to categories of experience, and the psychological well-being in young adults. Leisure Studies, 10, 249–264.

Feather, N. T. (1990). The Psychological impact of unemployment. New York, NY: Springer-Verlag.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London, United Kingdom: Sage Publications.

Fryer, D. (1986). Employment deprivation and personal agency during unemployment: A critical discussion of Jahoda’s explanation of the psychological effects of unemployment. Social Behavior, 1, 3–23.

Fryer, D. (1997). Agency restriction. In N. Nicholson (Ed.). The Blackwell encyclopedic dictionary of organizational psychology. Oxford, United Kingdom: Blackwell.

Fryer, D., & Fagin, R. (1993). Coping with unemployment. International Journal of Political Economy, 23, 95–120.

Fryer, D., & Payne, R. (1984). Proactive behaviour in unemployment: Findings and implications. Leisure Studies, 3, 273–295.

Gonzo, W., & Plattner, I. E. (2003). Unemployment in an African country: A psychological perspective. Windhoek, Namibia: University of Namibia Press.

Grawe, K. (2004). Psychological therapy. Seattle, WA: Hogrefe & Huber.

Greenhaus, J. H., & Foley, S. (2007). The intersection of work and family lives. In H. Gunz, & M. Peiperl (Eds.), Handbook of career studies (pp. 131–152). Los Angeles, CA: Sage.

Hakim, C. (1991). Grateful slaves and self-made women: Fact and fantasy in women’s work orientation. European Sociological Review, 7, 101–121.

Hakim, C. (1995). Five feminist myths about women’s employment. British Journal of Sociology, 46, 429–452.

Hammarström, A., & Janlert, U. (2005). Health selection in a 14-year follow-up study: a question of gendered discrimination? Social Science Medicine, 61, 2221–2232.

Harnish, J. D., Aseltine, R. H., & Gore, S. (2000). Resolution of stressful experiences as an indicator of coping effectiveness in young adults: An event history analysis. Journal of Health and Social Behavior, 41, 121–136.

Hochschild, A. R., & Machung, A. (2003). The second shift. New York, NY: Viking Penguin.

Hofstede, G., & McCrae, R. R. (2004). Personality and culture revisited: Linking traits and

dimensions of culture. Cross-Cultural Research, 38, 52–88.

International Labour Organisation (2000). Yearbook of labour statistics (58th ed.). Geneva, Switzerland: International Labour Office.

Jahoda, M. (1982). Employment and unemployment. A social-psychological analysis. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

Jenkins, G. D., Mitra, A., Gupta, N., & Shaw, J. D. (1998). Are financial incentives related to performance? A meta-analytic review of empirical research. Journal of Applied Psychology, 83, 777–787.

Kanfer, R., Wanberg, C. R., & Kantrowitz, T. M. (2001). Job search and employment: A personality-motivational analysis and meta-analytic review. Journal of Applied Psychology, 86, 837–855.

Kingdon, G. G., & Knight, J. (1999). Unemployment and wages in South Africa: A spatial approach.  University of Oxford, United Kingdom: Centre for the Study of African Economies.

Kingdon, G. G., & Knight, J. (2001). Unemployment in South Africa: The nature of the beast. University of Oxford, United Kingdom: Centre for the Study of African Economies.

Kingdon, G. G., & Knight, J. (2004). Race and the incidence of unemployment in South Africa. Review of Development Economics, 8, 198–222.

Kingdon, G. G., & Knight, J. (2006). The measurement of unemployment when unemployment is high. Labour Economics, 13, 291-315.

Kong, F., Perrucci, C. C., & Perrucci, R. (1993). The impact of unemployment and economic stress on social support. Community Mental Health Journal, 29, 205–221.

Kuo, B. C. H. (2011). Culture’s consequences on coping: theories, evidences, and dimensionalities. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42, 1084–1100.

Langens, T. A., & Mose, E. (2006). Coping with unemployment: Relationships between duration of unemployment, coping styles, and subjective well-being. Journal of Applied Biobehavioral Research, 11, 189–208.

Leana, C., & Feldman, D. (1988). Individual responses to job loss: Perceptions, reactions, and coping behaviors. Journal of Management, 14, 375–390.

Livingston, B. A., & Judge, T. A. (2008). Emotional responses to work-family conflict: An examination of gender role orientation among working men and women. Journal of Applied Psychology, 93, 207–216.

Machin, M. A., & Creed, P. A. (2003). Understanding the differential benefits of training for the unemployed. Australian Journal of Psychology, 2, 104–113.

Mainiero, L. A., & Sullivan, S. E. (2006). The opt-out revolt: Why people are leaving companies to create kaleidoscope careers. Palo Alto, CA: Davies-Black.

Marshalle, M. I. (2006). Economics of unemployment. New York, NY: Nova Science Publishers, Inc.

Masango, M. (2005). The African concept of caring for life. HTS Theological Studies, 61, 915–925.

McKee-Ryan, F., Song, Z., Wanberg, C. R., & Kinicki, A. J. (2005). Psychological and physical well-being during unemployment: A meta-analytic study. Journal of Applied Psychology, 90, 53–76.

Mohr, G., & Otto, K. (2011). Health effects of unemployment and job insecurity. In A. S. Antoniou, & C. Cooper (Eds.). New directions in organizational psychology and behavioural medicine (pp. 289–311). Surrey, United Kingdom: Gower Publishing.

National Planning Commission (2011). Diagnostic overview. Cape Town, South Africa: Department of the Presidency.

Nding’u, K. (2010). South Africa: Women shut out of the labour market. Women & Gender, Pambazuka News. Retrieved 2012 from http://pambazuka.org/en/category/wgender/64256.

Nordenmark, M. (1999). Employment commitment and psychological well-being among unemployed men and women. Acta Sociologica, 42, 135–146.

Paul, K. I., & Batinic, B. (2010). The need for work: Jahoda’s latent functions of employment in a representative sample of the German population. Journal of Organizational Behavior, 30, 1–19.

Paul, K. I., & Moser, K. (2006). Incongruence as an explanation for the negative mental health effects of unemployment: Meta-analytic evidence. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79, 595–621.

Paul, K. I., & Moser, K. (2009). Unemployment impairs mental health: Meta-analyses. Journal of Vocational Behavior, 74, 264–282.

Podsakoff, P. M., & Organ, D. W. (1986). Self-reports in organizational research: Problems and prospects. Journal of Management, 18, 531–544.

Powdthavee, N. (2007). Are there geographical variations in the psychological cost of unemployment in South Africa? Social Indicators Research, 80, 629–652.

Poortinga, Y. H. (1989). Equivalence of cross-cultural data: An overview of basic issues. International Journal of Psychology, 24, 737–756.

Powell, G. N., & Mainiero, L. A. (1992). Cross-currents in the river of time: Conceptualizing the complexities of women’s careers. Journal of Management, 18, 215–237.

Rantakeisu, U., & Jönsson, L. R. (2003). Unemployment and mental health among white-collar workers – a question of work involvement and financial situation? International Journal of Social Welfare, 12, 31–41.

Ribton-Turner, L., & De Bruin, G. P. (2006). The unemployed mid-career adult: Stressors and support. South African Journal of Industrial Psychology. 32, 31–38.

Rosseel, E. (1982). Werkloosheidsbeleving. Bevindingen van en bemerkingen bij een onderzoek van een representatieve steekproef van Belgische werklozen. [Unemployment experience. Findings and observations in a study of a representative sample of Belgian unemployed.] Tijdschrift voor Sociologie, 3, 117–136.

Sorensen, G., & Verbrugge, L. M. (1987). Women, work, and health. Annual Review of Public Health, 8, 235–251.

SPSS Inc. (2011). SPSS 19.0 for Windows. Chicago, IL: SPSS Inc.

Sullivan, S., & Arthur, M. (2006). The evolution of the boundaryless career concept: Examining physical and psychological mobility. Journal of Vocational Behavior, 69, 19–29.

The World Bank (2011). South Africa economic update: Focus on savings, investment, and inclusive growth. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development.

Triandis, H. C. (1995). Individualism and collectivism. Boulder, CO: Westview Press.

Triandis, H. C., McCusker, C., & Hui, H. C. (1990). Multimethod probes of individualism

and collectivism. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1006–1020.

Van de Vijver, F. J. R., & Leung, K. (1997a). Methods and data analysis of comparative research. In J. W. Berry, Y. H. Poortinga, & J. Pandey (Eds.), Handbook of cross-cultural psychology (2nd ed.) (pp. 257–300). Boston, MA: Allyn & Bacon.

Van de Vijver, F. J. R., & Leung, K. (1997b). Methods and data analysis for cross-cultural research. Newbury Park, CA: Sage.

Van de Vijver, A. J. R., & Rothmann, S. (2004). Assessment in multicultural groups: The South African case. South African Journal of Industrial Psychology, 30, 1–7.

Van Der Merwe, P., & Greef, A. P. (2003). Coping mechanisms of unemployed African men with dependants. The American Journal of Family Therapy, 31, 91–105.

Van Dyk, G. A. J., & De Kock, F. S. (2004). The relevance of the individualism-collectivism (IC) factor for the management of diversity in the South African National Defence Force. South African Journal of Industrial Psychology, 30, 90–95.

Van Hooft, E. A. J., Born, M. Ph., Taris, T. W., Van der Flier, H., & Blonk, R. W. B. (2004). Job search and the theory of planned behavior: Minority-majority group differences in The Netherlands. Journal of Vocational Behavior, 65, 366–390.

Van Loon, F., Pauwels, K. & van Humskerke, H. (1982). Werkloosheid en gezin: een onderzoek naar de gevolgen van werkloosheid. [Unemployment and family: A study of the effects of unemployment.] Antwerpen, Amsterdam: Sikkel, Nederlandsche Boekhandel.

Vansteenkiste, M., Lens, W., Dewitte, S., De Witte, H., & Deci, E. L. (2004). The ‘why’ and ‘why not’ of job search behaviour: Their relation to searching, unemployment experience, and well-being. European Journal of Social Psychology, 34, 345–363.

Vuori, J., & Vesalainen, J. (1999). Labour market interventions as predictors of re-employment, job seeking activity and psychological distress among the unemployed. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 72, 523–538.

Vuori, J., & Silvonen, J. (2005). The benefits of a preventive job search program on re-employment and mental health at 2-year follow-up. Journal of Organizational Psychology, 78, 1–11.

Wanberg, C. R., Glomb, T. M., Song, Z., & Sorenson, S. (2005). Job-search persistence: A time series investigation. Journal of Applied Psychology, 90, 411–430.

Warr, P. B. (1983). Work, jobs and unemployment. Bulletin of the British Psychological Society, 36, 305–311.

Warr, P. B., & Jackson, P. (1987). Adapting to the unemployment role: A longitudinal investigation. Social Science and Medicine, 25, 1219–1224.

Warr, P. B., Cook, J. D., & Wall, T. D. (1979). Scales for the measurement of some work attitudes and aspects of psychological well-being. Journal of Occupational Psychology, 52, 129–148.

Wiener, K. K. K., Oei, T. P. S., & Creed, P. A. (1999). Predicting job seeking frequency and psychological well-being in the unemployed. Journal of Employment Counseling, 36, 67–91.

Winefield, A. H., & Fryer, D. (1996). Some emerging threats to the validity of research on unemployment and mental health. Australian Journal of Social Research, 2, 115–128.

 


 

Download scriptie (276.05 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2012