Reanimatie van de pasgeborene: verschil tusen België en Mali

Sara
Lathouwers

 

REANIMATIE VAN DE PASGEBORENE

Elk jaar sterven er in Sub-Sahara Afrika 1,16 miljoen baby’s in de eerste levensmaand. Daarbij heeft Mali één van de hoogste incidentiecijfers voor neonatale sterfte in heel Afrika (57 per 1000 pasgeborenen). Naar aanleiding van mijn buitenlandse stage in Mali wil ik graag weten of er gestandaardiseerde richtlijnen bestaan. Zo ja, wat is het verschil met de Belgische richtlijnen? Zo niet, zijn de Belgische richtlijnen implementeerbaar? Indien nodig zal ik de reanimatierichtlijnen van België aanpassen aan de regionale noden en mogelijkheden. Op deze manier hoop ik om stap voor stap de bestaande basis omtrent reanimatie van de pasgeborenete versterken en zelfs uit te breiden.

Mijn literatuurstudie zal zich eerst toespitsen op de overgang van het intra- naar het extra-uteriene leven waarbij verschillende foetale organen aanpassingen moeten volbrengen op cardiovasculair, respiratoir en metabool vlak. 
De Belgische reanimatierichtlijnen kunnen omschreven worden volgens het ABC van de reanimatie:
(Airway): maak de luchtwegen vrij d.m.v. een neutrale positie en ev. door aspiratie
(Breathing): starten met vijf inflatiebeademingen. Schakel over op ventilatiebeademingen indien de baby geen adequate ademhaling heeft. 
(Circulation): indien de hartfrequentie < 60 slagen/ minuut bedraagt, zijn thoraxcompressies (drie compressieséén beademing) aangewezen) 
(Drugs): bij een aanhoudend hartritme lager dan 60 slagen/minuut is het gebruik van medicatie noodzakelijk.

De Malinese reanimatierichtlijnen beperken zich tot het vrijmaken van de luchtwegen (eveneens d.m.v. een neutrale positie en door aspiratie) en ventilatiebeademingen die aan 40 keer per minuut gegeven worden. Indien de baby na het krijgen van ventilatiebeademingen niet goed ademt of het hartritme is beneden de 100 slagen per minuut, raden de Malinese richtlijnen aan om de luchtwegen en de positie van de nek te verifiëren, het masker te verplaatsen en te herbeginnen met de ventilatie.
Uit mijn praktijkervaringen kan ik besluiten dat de Malinese reanimatierichtlijnen zelden toegepast worden in Koutienso omdat de matrones van mening zijn dat tactiele stimulatie sneller resultaat geeft en effectiever is.

De Belgische reanimatierichtlijnen kunnen niet geheel uitgevoerd worden in Koutienso (Mali) omwille van de beperkte voorzieningen. De matrones bezitten echter de nodige kennis en doorzettingsvermogen, maar met extra opleiding kunnen ze de reanimatie van de pasgeborene nog meer op punt stellen. Om de reanimatie van de pasgeborene in Koutienso te optimaliseren, kunnen er lessen gegeven worden ev. met behulp van posters, didactisch materiaal,... Tijdens zo’n les mag een kritische blik zeker niet ontbreken opdat het nut van de gehele reanimatieprocedure tot zijn recht komt. We hebben alvast een aanzet gegeven om dit thema bespreekbaar te maken.

 

Bibliografie

 • Ahmed, R.S., Maconochie, I.K. (2010). Review of resuscitation physiology in children. Paediatrics and Childhealth, 21, nr.4, pp. 159-162.
 • American Heart Association. (2010). Special Report- Neonatal Resuscitation: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Pediatrics, 126, nr.5, pp. 1400-1413.
 • Australian Resuscitation Council and New Zealand Resuscitation Council. (2010). Planning for Neonatal Resuscitation and Identification of the Newborn Infant at Risk. ARC and NZRC Guideline 2010. Emergency Medicine Australasia, 23, pp. 424-425.
 • Aziz, K., Chadwick, M., Baker, M., Andrews, W. (2008). Ante- and intra-partum factors that predict increased need for neonatal resuscitation. Resuscitation, 79, pp. 444-452.
 • Berhsin, J., Gibson, A. (2010). Cardiovasculair system adaptation at birth. Paediatrics and Childhealth, 21, nr. 1, pp. 1-6.
 • De Rijck, L., Martens, G. (1998). Perinatale mortaliteit in Europa: Is een vergelijking mogelijk? Tijdschrift voor Vroedvrouwen, 4, nr.4.
 • European Resuscitation Council. (2010). Newborn Life Support ERC guidelines 2010 edition 3, pp. 1-86.
 • Fraser, M.D., Cooper, M.A. (2009). Myles Textbook for midwives. (15de dr.). Churchill Livingstone: Elsevier.
 • Henckens, F. (2011). Cursus neonatalogie. Onuitgegeven cursus Vroedkunde Limburg.
 • Lakshminrusimha, S., Carrion, V.M.D. (2008). Perinatal physiology and principles of neonatal resuscitation. Clinical Pediatrics Emergency Medicin, 9, pp. 131-139.
 • Leone, T.A. & Finer, N.N. (2006). Fœtal adaptation at birth. Current Paediatrics, 16, pp. 373-378.
   
 • Lokesh, L., Kumar, P., Murki, S., Narang, A. (2004). A randomized controlled trial of sodium bicarbonate in neonatal resuscitation- effect on immediate outcome. Resuscitation, 60, pp. 219-223.
 • Madar, J. (2008). Resuscitation of the newborn. Anaesthesia and intensive care medicine, 9, nr. 4, pp. 142-146.
 • Milcic, T. (2008). Neonatal glucose homeostasis. Neonatal Network, 27, nr. 3, pp. 203-207. Samenvatting, bewerking en vertaling door Tony Waterschoot.
 • Moore, M.L. (2003). Perinatologie.(6de dr.). Houten: Bohn Stafleu Loghum.
 • Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad. (2011). Reanimatie van de pasgeborenen, pp. 87-96.
 • Perlman, J.M., Wyllie, J., Kattwinkel, J., et al. (2010). Special Report-Neonatal Resuscitation: 2010 International Concensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations.
 • Platt, M.W., Deshpande, S. (2005). Metabolic adaptation at birth. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine, 10, pp. 341-350.
 • Rabi, Y., Rabi, D., Yee, W. (2007). Room air resuscitation of the depressed newborn: a systematic review and meta-analysis. Resuscitation, 72, pp. 353-363.
 • Republique du Mali. (2009). Manuel de reference : Soins Essentiels du Nouveau-né.
 • Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. (2010). Antenatal Corticosteroids  to reduce Neonatal Morbidity and Mortality. RCOG guideline, nr. 7, pp. 1-13.
 • Richmond, S. & Wyllie, J. (2010). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Section 7. Resuscitation of babies at birth. Resuscitation, 81, pp. 1389-1399.
 • Sharma, A., Ford, S. & Calvert, J. (2010). Adaptation for life : a review of neonatal physiology. Anaesthesia and intensive care medicine, 12, nr. 3, pp. 85-90.
 • Vandenabeele, F. (2010). Cursus foetale fysiologie. Onuitgegeven Cursus Vroedkunde Limburg.
   
 • Van den Brink, G.T.W.J., Hankes, I.J.D., Jurrius, E.A.T., Van Rooijen, A.P.N. (2001). Leerboek intensive-care-verpleegkunde neonatologie. Maarssen: Elsevier.
 • Waterschoot, T., Plaskie, K. (2011). Reanimatie van de pasgeborene: Europese richtlijnen anno 2010. Tijdschrift voor Vroedvrouwen, 17, nr. 3, pp. 165-172.
 • Wyllie, J. (2006a). Applied physiology of newborn resuscitation. Current Paediatrics, 16, pp. 379-385.
 • Wyllie, J. (2006b). Resuscitation of the depressed newborn. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine, 11, pp. 158-165.
 • Wyllie, J., Perlman, M.J., Kattwinkel, J., Atkins, D.L., Chameides, L., Goldsmith, J.P., Guinsburg, R., Hazinski, M.F., Morley, C., Richmond, S., Simon, W.M., Singhal, N., Szyld, E., Tamura, M., Velaphi, S. (2010). Part 11: Neonatal resuscitation 2010 International Consesus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Resuscitation, 81,pp. 260-287.

 

 

 

Download scriptie (995.83 KB)
Universiteit of Hogeschool
UC Leuven-Limburg
Thesis jaar
2012
Thema('s)