Symptomen en dysphonia severity index bij stemvermoeidheid

Stien Lambrecht
Persbericht

Symptomen en dysphonia severity index bij stemvermoeidheid

Als je stem je in de steek laat

We kennen wellicht allemaal het vervelend gevoel in onze benen na een lange fiets- of wandeltocht. Je benen willen niet meer mee, ze zijn moe. Bij onze stem kan zich net hetzelfde probleem voordoen. Na een voordracht, een dag lesgeven of een avondje stappen kan onze stem vermoeid zijn door het vele praten. Op zo’n moment weet je dat je best niets meer zegt, want dit kost teveel energie en moeite. Maar dat is uiteraard gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Stem en stemstoornissenHet geluid van onze stem ontstaat door het bewegen van de stembanden in het strottenhoofd. De stembanden bewegen eerst naar elkaar toe door het samentrekken en ontspannen van spieren. Wanneer je dan uitademt wordt de lucht uit de longen naar de stembanden gebracht en tussen de stembanden door naar buiten geduwd. Hierdoor openen en sluiten de stembanden zich heel snel van boven naar beneden en van voor naar achter. Het is deze trilling van de stembanden die zorgt voor ons stemgeluid.

Wanneer je echter een verkeerde ademtechniek, lichaamshouding en/of stemtechniek toepast kan je een stemstoornis krijgen. Dit is een aandoening aan de stem met als gevolg een afwijkend stemgeluid, zoals heesheid of schorheid. Hierbij kan de stem vermoeid aanvoelen en kan de inspanning die nodig is om te spreken verhoogd zijn. Deze stoornis noemt men stemvermoeidheid.

StemvermoeidheidBij stemvermoeidheid kost het spreken veel moeite en kan je last hebben van een groot aantal klachten. De meest voorkomende zijn heesheid, gebrek aan stemkracht, moeite om luid te spreken en het niet kunnen aanhouden van een bepaalde toonhoogte. Ook ondervind je een verhoogde nood om te hoesten of de keel te schrapen en voel je een droogte in de keel. De stem kan op sommige momenten zelfs volledig wegvallen (afonie). Meestal worden deze klachten erger naar het einde van de dag toe.

Personen met stemvermoeidheid hebben vaak last van stress en er vindt frequent stemmisbruik plaats, zoals roepen, schreeuwen en keelschrapen. Dit alles heeft een negatieve invloed op de stem en zal de reeds aanwezige klachten nog verergeren.

Door de verschillende bouw van het spraakorgaan bij mannen en vrouwen zijn vrouwen vatbaarder voor het ontwikkelen van stemvermoeidheid. Het aantal vrouwen met stemvermoeidheid is dan ook aanzienlijk groter dan het aantal mannen (78,4% vrouwen tegenover 21,6% mannen).

Stemvermoeidheid komt voornamelijk voor bij professionele stemgebruikers zoals leerkrachten, zangers en acteurs. Dit komt doordat zij elke dag veel belasting uitoefenen op hun stem. Door deze stemstoornis kunnen deze personen dan ook gedurende lange tijd werkonbekwaam zijn.

In vele gevallen is er trouwens sprake van een bijkomende organische stemstoornis, zoals stembandknobbeltjes, stembandverlamming of stembandoedeem (vochtophoping).

Wat doe je eraan?Een belangrijke stap in zowel de preventie als behandeling van stemvermoeidheid, en stemstoornissen in het algemeen, is het toepassen van stemhygiënische maatregelen. Enerzijds bedoelt men hiermee het wegwerken van stemmisbruik, zoals roepen, gillen, zeer luid spreken, fluisteren, keelschrapen, kuchen, roken… Anderzijds gaat het over het toepassen van maatregelen die goed zijn voor de stem, zoals veel water drinken, stilte periodes inlassen, duidelijk articuleren, een goede lichaamshouding aannemen…

Daarnaast kan hulp gezocht worden bij een logopedist(e) die je een correcte ademhaling, stemgebruik en lichaamshouding kan aanleren.

Tot slot kunnen de wijze woorden van de Chinese filosoof Confucius je bijstaan als je stem je toch in de steek laat: ‘Een mens heeft twee oren en één mond, om twee keer zoveel te luisteren dan te praten’.

Bibliografie

 

 • Arnold, G.E. (1962). Vocal nodules and polyps: laryngeal tissue reaction to habitual hyperkinetic dysphonia. Journal of Speech and Hearing Disorders, 27, 205-217.
 • Aronson, A.E. (1990). Clinical voice disorders. New York: Thieme.
 • Boone, D.R., McFarlane, S.C. (1988). The voice and voice therapy. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • Boucher, V.J., Ayad, T. (2010). Physiological attributes of vocal fatigue and their acoustic effects: a synthesis of findings for a criterion-based prevention of acquired voice disorders. Journal of Voice, 24, 324-336.
 • Buekers, R. (1998). Are voice endurance tests able to assess vocal fatigue? Clinical Otolaryngology, 23, 533-538.
 • Burzynski, C.M., Titze, I.R. (1986). Assessment of vocal endurance in untrained singers. In V.L. Lawrence (Ed.), Transcripts of the fourteenth symposium: Care of the professional voice (pp. 96-101). New York: The Voice Foundation.
 • Colton, R.H., Casper, J.K. (1990). Understanding voice problems: a physiological perspective for diagnosis and treatment. Baltimore: Williams & Wilkins.
 • Cooper, D.S., Titze, I.R. (1985). Generation and dissipation of heat in vocal fold tissue. Journal of Speech and Hearing Research, 28, 207-215.
 • De Bodt, M., Heylen, L., Mertens, F., Vanderwegen, J., Van de Heyning, P. (2008). Stemstroornissen: Handboek voor de klinische praktijk (pp.462-463, 466). Garant: Antwerpen-Apeldoorn.
 • Enoka, R.M. (1994). Neurochemical basis of kinesiology. Champaign, III: Human Kinetics.
 • Eustace, C.S., Stemple, J.C., Lee, L. (1996). Objective measures of voice production in patients complaining of laryngeal fatigue. Journal of Voice, 10, 146-154.
 • Hammond, T., Zhou, R., Hammond, E., Pawlak, A., Gray, S. (1997). The intermediate layer: a morphologic study of the elastin and hyaluronic acid constituents of normal human vocal folds. Journal of Voice, 11, 59-66.
 • Hirano, M., Koike, Y., Joyner, Y. (1969). Style of phonation: an electromyographic investigation of some laryngeal muscles. Archives of Otolaryngology, 89, 902-907.
 • Hiroto, I., Toyozumi, Y., Tomita, H., Miyagi, T., Kuroki, K., Koike, Y., Matsushita, H. (1969). An experimental study on the hemodynamics of the vocal fold during vibration. Japan Journal of Otolaryngology, 72, 884-888.
 • Gelfer, M.P., Andrews, M.L., Schmidt, C.P. (1991). Effects of prolonged loud reading on selected measures of vocal function in trained and untrained singers. Journal of Voice, 5, 158-167.
 • Gotaas, C., Starr, C.D. (1993). Vocal fatigue among teachers. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 45, 120-129.
 • Gray, S., Titze, I.R., Chan, R.W., Hammond, T. (1999). Vocal fold proteoglycans and their influence on biomechanics. Laryngoscope, 109, 845-854.
 • Greene, M.C.L. (1972). The voice and its disorders. Philadelphia: J.B. Lippincott.
 • Jackson, C. (1940). Myasthenia larynges. Archives of Otolaryngology, 32, 434-463.
 • Kitch, J.A., Oates, J. (1994). The perceptual features of vocal fatigue as self-reported by a group of actors and singers. Journal of Voice, 8, 207-214.
 • Kitch, J.A., Oates, J., Greenwood, K. (1996). Performance effects on the voice of 10 choral tenors: acoustic and perceptual findings. Journal of Voice, 10, 217-227.
 • Kostyk, B.E., Rochet, A.P. (1998). Laryngeal airway resistance in teachers with vocal fatigue: a preliminary study. Journal of Voice, 12, 287-299.
 • Koufman, J.A., Blalock, P.F. (1988). Vocal fatigue and dysphonia in the professional voice users: Bogart-Bacall syndrome. Laryngoscope, 98, 493-498.
 • Koufman, J.A., Isaacson, G. (1991). The spectrum of vocal dysfunction. Otolaryngologic Clinics of North America, 24, 985-988.
 • Leanderson, R., Sundberg, J. (1988). Breathing for singing. Journal of Voice, 2, 2-12.
 • Long, J., Williford, H.N., Olson, M.S., Wolfe, V. (1998). Voice problems and risk factors among aerobics instructors. Journal of Voice, 12, 197-207.
 • Mann, E.A., McClean, M.D., Gurevich-Uvena, J., Barkmeier, J., McKenzie-Garner, P., Paffrath, J., Patow, C. (1999). The effects of excessive vocalization on acoustic and videostroboscopic measures of vocal fold condition. Journal of Voice, 13, 294-302.
 • Matsuo, K., Oda, M., Tomita, M., Machara, N., Umuzaki, T., Shin, T. (1987). An experimental study of the circulation of the vocal fold on phonation. Archives of Otolaryngology: Head & Neck Surgery, 113, 414-417.
 • Moore, G.P. (1971). Organic modifications that influence voice. In G.P. Moore (Ed.), Organic voice disorders (pp. 90-91). Englewoon Cliffs: Prentice-Hall.
 • Neils, L.R., Yairi, E. (1987). Effects of speaking in noise on vocal fatigue and vocal recovery. Folia Phoniatrica, 39, 104-112.
 • Novak, A., Dlouha, O., Capkova, B., Vohradnik, M. (1991). Voice fatigue after theatre performance in actors. Folia Phoniatrica, 43, 74-78.
 • Prater, R.J. (1991). Voice therapy. Otolaryngologis Clinics of North America, 24, 1075-1091.
 • Rantala, L., Paavola, L., Korkko, P., Vilkman, E. (1998). Working-day effects on the spectral characteristics of teaching voice. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 50, 205-211.
 • Sander, E.K., Ripich, D.E. (1983). Vocal fatigue. Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, 92, 141-145.
 • Sataloff, R. (1981). Professional singers: the science and art of clinical care. American Journal of Otolaryngology, 2, 251-266.
 • Scherer, R.C., Titze, I.R. Raphael, B.N., Wood, R.P., Ramig, L.A., Blager, R.F. (1991). Vocal fatigue in a trained and an untrained voice user. In T. Baer, C. Sasaki, K. Harris (Eds.), Laryngeal function in phonation and respiration (pp. 533-555). San Diego, California: Singular Publishing Group.
 • Smith, E., Kirchner, H.L., Taylor, M., Hoffman, H., Lemke, J.H. (1998). Voice problems among teachers: differences by gender and teaching characteristics. Journal of Voice, 12, 328-334.
 • Solomon, N.P. (2008). Vocal fatigue and its relation to vocal hyperfunction. International Journal of Speech-Language Pathology, 10, 254-266.
 • Stemple, J.C. (1984). Clinical voice pathology: theory and management. Columbus: Mervill.
 • Stemple, J.C. (1993). Voice therapy: clinical studies. Chicago: Mosby Yearbook.
 • Stemple, J., Stanley, J., Lee, L. (1995). Objective measures of voice production in normal subjects following prolonged voice use. Journal of Voice, 9, 127-133.
 • Stone, R.E., Sharf, D.J. (1973). Vocal changes associated with the use of atypical pitch and intensity levels. Folia Phoniatrica, 25, 91-103.
 • Titze, I.R. (1994). Principles of voice production. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • Verstraete, J., Forrest, G., Mertens, P., Debruyne, F. (1993). The effect of sustained phonation at high and low pitch on vocal jitter and shimmer. Folia Phoniatrica, 45, 223-228.
 • Vilkman, E., Lauri, E., Alku, P., Sala, E., Shivo, M. (1999). Effects of prolonged oral reading on F0, SPL, subglottal pressure and amplitude characteristics of glottal flow waveforms. Journal of Voice, 13, 303-315.
 • Welham, N.V., Maclagan, M.A. (2003). Vocal fatigue: current knowledge and future directions. Journal of Voice, 17, 21-30.
 • Yiu, E., Chan, R. (2003). Effect of hydration and vocal rest on the vocal fatigue in amateur karaoke singers. Journal of Voice, 17, 216-227.
Universiteit of Hogeschool
Master in de logopedische en audiologische wetenschappen (afstudeerrichting logopedie)
Publicatiejaar
2012
Share this on: