Apps for Mobile Language Learning: A Market Research into English Language Learning Apps

Kim
Bracke

Let the learning game begin!

Digitale revolutie transformeert nu ook hoger onderwijs

Het onderzoeksbureau Gartner voorspelt dat de verkoop van mobiele technologieën, waaronder smartphones en tablets, de kaap van 1 miljard zal overschrijden in 2013. Volgens het Amerikaanse bureau zal minstens twee derden van de beroepsbevolking een smartphone bezitten en 40% digitaal werken tegen 2016. Onze hedendaagse kenniseconomie en de groeiende aanwezigheid van mobiele communicatietechnologieën brachten het afgelopen decennium drastische maatschappelijke veranderingen teweeg, zowel in het beroeps- als privéleven. Nadat bedrijven gretig hebben ingespeeld op deze digitale revolutie, is het nu aan hogeronderwijsinstituten om digitale technologieën in hun curricula te integreren en zo een antwoord te bieden op de noden van de 21e eeuw.

Houdt het hoger onderwijs voldoende rekening met nieuwe leerbehoeftes van onze digital natives, en voorziet het hen van de nodige intellectuele vaardigheden om stand te houden in een digitale kenniseconomie? De scriptie “Apps for Mobile Learning: A Market Research into English Language Learning Apps” brengt recente ontwikkelingen op het vlak van digitaal leren in kaart. Aangezien nieuwe trends in het hoger onderwijs, waaronder tablet computing, om pedagogisch verantwoord onderwijsmateriaal vragen, werd vervolgens via een marktonderzoek de pedagogische waarde van bestaande educatieve taalapps onder de loep genomen. Taaldocenten krijgen een checklist met praktische evaluatiecriteria aangereikt waaraan een educatieve taalapp moet voldoen om een pedagogische meerwaarde te bieden aan studenten. Als kers op de taart stelt de scriptie een eigen app-prototype voor. De “English Irregular Verb”-app poogt hiermee de taaldocenten alvast een duwtje in de juiste richting te geven.

Mobile learning heeft de toekomst

“Blended learning heeft dé toekomst”, aldus Mark Rutte, voormalig Nederlands Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Maar wat houdt deze populaire onderwijsterm precies in? Wikipedia brengt soelaas: Blended learning wordt door diverse  experts genoemd als hét leerconcept voor studenten in onze 21ste digitale eeuw – klik – blended learning combineert de voordelen van afstandsonderwijs, klassikaal onderwijs en e-learning – klik – voortbordurend op de term e-learning wordt met mobile learning gedoeld op digitaal leren via draadloze tablets en smartphones – klik – mobile learning (m-learning) staat studenten toe om op een gemotiveerde, persoonlijke en/of collaboratieve manier leerstof te verwerken.

Volgt u nog? Voor onze digital natives zijn hyperlinks nochtans heel gewoon. In het hedendaagse onderwijs is e-learning zo sterk ingeburgerd dat studenten zich dagelijks een weg door de vele internetpagina’s en hyperlinks heen banen om zo de geschikte informatie te vergaren voor een paper, een moeilijke wiskundeoefening of vertaalopdracht. Via online e-platforms zoals – Chamilo, Minerva of Toledo – verspreiden docenten hun lesslides en worden discussiefora opgestart. Talrijke studies onderschrijven de voordelen van deze interactieve, “blended” onderwijsvorm waarin de digitale wereld een aanvulling vormt op traditionele hoorcolleges. Naast het succes van e-learning, is ook de alomtegenwoordigheid van smartphones en de groeiende aanwezigheid van tablets op campussen niet aan het oog van de alerte pedagoog ontsnapt.

In de literatuur wordt vanuit verscheidene academische hoeken dan ook een “mobile learning”-revolutie aangekondigd. Geavanceerde mobiele technologieën staan de hedendaagse student toe om eender waar en op eender welk moment kennis bij te schaven. Betekent dit dat hoger onderwijsdocenten volledig overbodig worden? Helemaal niet. Digitaal leren biedt net een waardevolle aanvulling op de klassieke hoorcolleges doordat het studenten de kans biedt om op een persoonlijke en gemotiveerde manier leerstof in te oefenen en te verwerken, waar en wanneer dan ook.

Is there an app for that?

De groeiende belangstelling voor digitaal leren in het hoger onderwijs valt samen met de lancering van de iPad in 2010 en de daaropvolgende tablets. In zijn jaarlijkse verslag over digitale trends in het hoger onderwijs uitte het new media consortium (NMC) zich lovend over het potentieel van de nieuwe tablettechnologie: “Dankzij het grote scherm, de intuïtieve aanraaktechnologie en het handige meeneemformaat zijn tablets ideale tools om lesmateriaal op een visueel aantrekkelijke manier voor te stellen en te delen.” De tablet maakte dan ook al gauw zijn intrede in universiteiten wereldwijd. De laatste twee jaar werden verscheidene, succesvolle proefprogramma’s opgestart waarin studenten in plaats van de traditionele stapel handboeken een tablet kregen voorzien van lesmateriaal, digitale handboeken, en enkele andere educatieve apps.

Tablets en smartphones kunnen hun educatieve potentie pas verwezenlijken wanneer ze ook pedagogisch verantwoorde leermiddelen bieden, zoals educatieve apps. Vooral het taalonderwijs zou baat vinden bij apps die studenten toelaten om buiten de schoolomgeving een vreemde taal in te oefenen en zo beter te verwerven. Hoewel er in het taalonderwijs zeker vraag is naar zulke krachtige leermiddelen, is er zowel vanuit pedagogisch als linguïstische hoek nog maar weinig onderzoek gevoerd naar het ontwikkelen van pedagogisch waardevolle taalapps. Volgens Paul Sweeney, onderzoeker aan Eduworlds Knowledge Ltd., wijst deze onderzoeklacune erop dat hogeronderwijsinstituten de educatieve potentie van taalapps nog niet volledig erkend hebben.

Onderzoekprimeur naar Engelse werkwoordapps

“Er is een te grote afstand tussen app-ontwikkelaars met de geschikte technische knowhow maar gebrekkige taal- en pedagogische kennis enerzijds, en linguïsten en pedagogen met weinig verstand van app-ontwikkeling anderzijds. Ontwikkelaars, ondernemers, docenten en linguïsten zouden moeten samenwerken om pedagogisch waardevolle, commercieel haalbare en technisch bruikbare taalapps te introduceren in het hoger onderwijs”, aldus Sweeney. Aan de faculteit Toegepaste Taalkunde van de Hogeschool Gent werd zijn oproep alvast aangehoord en de eerste stap naar de ontwikkeling van pedagogisch waardevolle taalapps gezet.

Via een marktonderzoek naar “English Irregular Verb”-apps en aanvullende enquêtes naar het app-gebruik en de leervoorkeuren van eerstejaarsstudenten kwam de faculteit met een app-prototype voor de dag dat alle functies en vereisten omvat waaraan een pedagogisch waardevolle taalapp moet voldoen. De faculteit doet nu een oproep aan pedagogen en app-ontwikkelaars om mee op de boot te springen voor de effectieve ontwikkeling van de app. Het vakoverschrijdend onderzoek toont aan dat het na de bedrijfswereld, nu ook hoog tijd is voor hogeronderwijsinstituten om in te spelen op de groeiende aanwezigheid van mobiele technologieën in het huidige digitale tijdperk. 

 

Bibliografie

BIBLIOGRAPHY

ABI (11.12.2012). Mobile application storefronts distributed 81 billion apps by end-September. [Online]. http://www.abiresearch.com/press/mobile-application-storefronts-distrib… [24.02.2013].

Al-Fahad, F.N. (2009). Student’s attitudes and perceptions towards the effectiveness of mobile learning in King Saud University, Saudi Arabia. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2), 111-119.

Amprimoz, J.F. (08.03.2012). How Redmon took Windows on the road: What a long, strange, mobile, trip. Bright Hub. [Online]. http://www.brighthub.com/computing/windows-platform/articles/1295.aspx#… [02.03.2013].

Amritapuri (12.11.2012). President launches Amrita’s A-view on Aakash. [Online]. http://www.amritapuri.org/15934/12akash.aum [11.03.2013].

Android (2012a). Open Source Project. [Online]. http://source.android.com/about/index.html#top [04.04.2013]

Android (2012b). Android Compatibility. [Online]. http://developer.android.com/guide/practices/compatibility.html [04.04.2013].

Apple (2012). iOS Human Interface Guidelines (HIG). [Online]. http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/UserExperience/Co… [22.03.2013].

Armitage, J. (08.01.2013). App Store donwloads exploded in 2012, Apple says. Yankee Group. [Online]. http://maps.yankeegroup.com/ygapp/content/53219e11218e45ec9831b297fc6f3… [04.04.2013].

Baya’a, N. & Daher, W. (2009). Learning mathematics in an authentic mobile environment: the perceptions of students. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 3, 6-14.

Block, R. (09.01.2007). The iPhone is not a smartphone. Engadget. [Online]. http://www.engadget.com/2007/01/09/the-iphone-is-not-a-smartphone/ [03.04.2013].

Bloomberg (06.02.2013). Samsung and Houghton Mifflin Harcourt forge strategic partnership for lifelong learning. [Online]. http://www.bloomberg.com/article/2013-02-06/aLa3eA3Ac5.4.html [05.04.2013].

Bowman, D. (24.11.2000). Ericsson R380 Smartphone. Geek. [Online]. http://www.geek.com/hwswrev/pda/ericr380/ [03.04.2013].

Boyatt, R. & Sinclair, J. (2012). Navigating the educational cloud. In L. Uden et al. (Eds.), Workshop on LTEC (pp.179-191). Berlin Heidelberg: Springer.

Britannica (n.d.). Palm OS. [Online]. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1133643/Palm-OS [04.04.2013].

Buchanan, M. (15.02.2010). Windows Phone 7 Series: Everything is different now. Gizmodo. [Online]. http://gizmodo.com/5471805/windows-phone-7-series-everything-is-differe… [02.03.2013].

Castledine, E., Eftos, M. & Vheeler, M. (2012). Build mobile websites and apps for smart devices. Sitepoint. [Online]. http://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=6ZXMDnYShrgC&oi=fnd&pg=PR3&dq… [20.04.2013].

Cavazza, F. (27.09.2011). Mobile web app vs. native app? It's complicated. Forbes. [Online]. http://www.forbes.com/sites/fredcavazza/2011/09/27/mobile-web-app-vs-na… [01.03.2013].

Cheon, J., Lee, S., Crooks, S. & Song, J. (2012). An investigation of mobile learning readiness in higher education based on the theory of planned behavior. Computers & Education, 59, 1054-1064.

Cheung, S.K.S (2012). A study on the use of mobile devices for distance learning. In S.K.S. Cheung (Ed.), Hybrid Learning: Lecture Notes in Computer Science (pp.89-98). Berlin Heidelberg: Springer.

Chitika (2013). A six-month comparison: iPad and Samsung Galaxy Tab Web usage rates. [Online]. http://www.chitika.com/samsung-apple-tablet-study [05.05.2013].

Churches, A. & Dickens, H. (2011). Apps for learning: 40 best iPad, iPod Touch/iPhone apps for high school classrooms. The 21st century fluency series (1st edition). Thousand Oaks, California: SAGE Publications.

Doan, K. (25.08.2012). School in Belgium makes iPad mandatory. VR-Zone. [Online]. http://vr-zone.com/articles/school-in-belgium-makes-ipad-mandatory/1705… [11.03.2012].

Eindhoven University of Technology (01.11.2011). Best practice: Elective package app. [Online]. developmenthttp://connect.newsletters.tue.nl/index.php?id=1150&tx_ttnews%5Btt_news… [02.03.2013].

Etherington, D. (12.10.2012). Study: Users both mostly positive and inconsistent in reviewing iOS App store titles. TechCrunch. [Online]. http://techcrunch.com/2012/10/05/apple-app-store-reviews-reviewers-bias… [10.04.2013].

Evans, J. (26.10.2000). BlackBerry 957. Geek. [Online]. http://www.geek.com/review-rim-blackberry-957/ [03.04.2013].

Evers, J. (06.01.2005). Microsoft to phase out Pocket PC, smartphone brands. Windows Mobile brand takes over as device types merge. Inforworld. [Online]. http://www.infoworld.com/d/hardware/microsoft-phase-out-pocket-pc-smart… [01.03.2013].

Fry, S. (01.04.2010). The iPad launch: Can Steve Jobs do it again? Time. [Online]. http://www.feedmixer.net/scratch/The%20iPad%20Launch.pdf [24.02.2013].

Garrison, D. & Vaughan, N. (2008). Blended learning in higher education. San Francisco: Jossey-Bass. 

Gerritsen, J., Osselton, M.A., Wekker, C. & Zandvoort, Z.W. (1990). Wolters’ handwoordenboek (20e druk). Groningen: Wolters’ Woordenboeken.

Goasduff, L. & Pettey, C. (16.05.2012). Gartner says worldwide sales of mobile phones declined 2 percent in first quarter of 2012. Previous year-over-year decline occurred in second quarter of 2009. Gartner. [Online]. http://www.gartner.com/newsroom/id/2017015 [24.02.2013].

Godwin-Jones, R. (2008). Emerging technologies: Mobile-computing trends: lighter, faster, smarter. Language Learning & Technology, 12(3), 3-9.

Godwin-Jones, R. (2010). Emerging technologies: Mobile apps for language learning. Language Learning & Technology, 15(2), 2-11.

Greenberg, A. (08.02.2013). Evasi0n is the most popular jailbreak ever: Nearly seven million iOS devices hacked in four days. Forbes. [Online]. http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/02/08/evasi0n-is-the-mos… [26.02.2013].

Hashemi, M., Azizinezhad, M, Najafi, V. & Nesari A.J. (2011). What is mobile learning? Challenges and capabilities. Social and Behavioral Sciences, 30, 2477-2481.

Hird, J. (28.06.2011). The fight gets technical: Mobile apps vs. mobile sites. Econsultancy. [Online]. http://econsultancy.com/be/blog/7832-the-fight-gets-technical-mobile-ap… [01.03.2011].

Hosch, W.L. (n.d.). Smartphone. Encyclopedia Britannica. [Online]. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1498102/smartphone [04.04.2013].

Huang, R., Zhang, H., Li, Y. & Yang, J. (2012). A framework of designing learning activities for mobile learning. In Cheung, S.K.S. et al. (Eds.), Hybrid Learning: Lecture Notes in Computer Science (pp. 9-22). Berlijn Heidelberg: Springer.

Hutchison, M., Tin, T. & Cao, Y. (2008). In-your-pocket and on-the-fly: Meeting the needs of today’s new generation of online learners with mobile learning technology. In T. Anderson (Ed.), The theory and practice of online learning (pp.201-220). Edmonton: AU Press.

IDC (01.11.2012). Android marks fourth anniversary since launch with 75.0 percent market share in third quarter, according to IDC. [Online]. http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23771812#.USowmKVhWRY [24.02.2013].

IDC (21.01.2013). IDC Announces Study Highlighting New Roadmap on the Future of Personal Computing. [Online]. http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23911413 [10.04.2013].

Ireland, G. & Woollerton, M. (2010). The impact of the iPad and iPhone on education. Journal of Bunkyo Gakuin University, 10, 31-48. [online]. http://u-bunkyo.ac.jp [22.02.2013].

Janssen, C. (2013). Jailbreak. Techopedia. [Online]. http://www.techopedia.com/definition/25207/jailbreak [04.04.2013].

JISC (2010). Mobile learning infoKit. [Online]. https://mobilelearninginfokit.pbworks.com/w/page/41122430/Home [07.04.2013].

Johnson, L., Adams, S. & Cummins, M. (2012). The NMC Horizon Report: 2012 Higher Education Edition. Texas: The New Media Consortium. [Online]. http://www.nmc.org/pdf/2012-horizon-report-HE.pdf [11.02.2013].

Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., Estrada, V.,  Freeman, A., & Ludgate, H. (2013). NMC Horizon Report: 2013 Higher Education Edition. Texas: The New Media Consortium. [Online]. http://www.nmc.org/pdf/2013-horizon-report-HE.pdf [11.02.2013].

Jones, N. (14.02.2012). Top 10 mobile technologies for 2012 and 2013. Gartner. [Online]. http://my.gartner.com/portal/server.pt?open=512&objID=270&mode=2&PageID… [04.04.2013].

Kaminitz, S. (2011). Native, web or hybrid mobile app development. Scribd. [Online]. http://www.scribd.com/doc/50805466/Native-Web-or-Hybrid-Mobile-App-Deve… [03.04.2013].

Karchmer-Klein, R. & Shinas, V. (2012). Guiding principles for supporting new literacies in your classroom. The Reading Teacher, 65(5), 288-293.

Kendrick, J. (11.02.2013). Feature driving tablet adoption: Battery life. Zdnet. [Online]. http://www.zdnet.com/feature-driving-tablet-adoption-battery-life_p2-70… [04.04.2013].

Keskin, N. & Metcalf, D. (2011). The current perspectives, theories and practices of mobile learning. The Turkish Online Jounal of Educational Technology, 10 (2), pp.202-208.

Kline, E. (11.03.2011). The history of mobile operating systems. Tech40. [Online]. http://www.40tech.com/2011/03/09/the-history-of-mobile-operating-system… [26.02.2013].

Knight, L. & Steed, M. (2012). ICT as a catalyst of a change in pedagogy. ICS Bulletin, 29, pp.30-34. [Online]. http://www.isc.co.uk/Resources/Independent%20Schools%20Council/Research… [05.04.2013].

Koh, D. (18.02.2010). Q&A: Microsoft on Windows Phone 7 series. Cnet. [Online]. http://asia.cnet.com/qanda-microsoft-on-windows-phone-7-series-62061278… [02.03.2013].

Kuh, G.D., Kinzie, J., Schuh, J.H. & Whitt, E.J. (2005). Student success in college: Creating conditions that matter. San Fransisco: Jossey-Bass. [online]. http://books.google.be [03.12.2012].

Kukulska-Hulme, A. (2009). Will mobile learning change language learning? ReCALL 21(2), pp.157-165.

Kukulska-Hulme, A. (2010). Learning cultures on the move: Where are we heading? Educational Technology & Society, 13(4), 4-14.

Kukulska-Hulme, A. & Shield, L. (2008). An overview of mobile assisted language learning: from content delivery to supported collaboration and interaction. ReCall 20(3), 271-289.

Kukulska-Hulme, A. & Traxler, J. (2007). Learning design with mobile and wireless technologies. In H. Beetham & R. Sharpe (Eds.), Rethinking pedagogy for the digital age: Designing and delivering e-learning (pp.180-192). London, UK: Routledge.

Lam, J., Yau, J. & Cheung, S. (2010). A review of mobile learning in the mobile age. In Tsang, P., Cheung, S., Lee, V. & Huang, R. (Eds.), ICHL 2010 (pp.306-315). Berlijn Heidelberg: Springer.

Looi, C., Seow, P., Zhang, B., So, H., Chen, W. & Wong, L. (2010). Leveraging mobile technology for sustainable seamless learning: a research agenda. British Journal of Educational Technology, 41(2), pp.154-169.

Lys, F. (2012). The iPad Project. MMLC. [Online]. http://www.mmlc.northwestern.edu/ipads/ [11.03.2013].

McHugh, M. (13.04.2011). Go to college to become an app developer. Digitaltrends. [Online]. http://www.digitaltrends.com/mobile/go-to-college-to-become-an-app-deve… [02.03.2013].

Merriam-Webster (n.d.) Operating system. [Online]. http://www.merriam-webster.com/dictionary/operating%20system [04.04.2013].

Metcalf, A. (07.01.2013). “App” voted word of the year 2010 by the American Dialect Society. The Guardian. [Online]. http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/9440789 [22.02.2013].

Microsoft (n.d.). Features differences between Silverlight and Silverlight for Windows Phone. Msdn. [Online]. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff426931(v=VS.95).aspx [04.04.2013].

Microsoft (10.02.2011). Nokia and Microsoft announce plans for a broad strategic partnership to build a new global mobile ecosystem. Microsoft News Room. [Online]. http://www.microsoft.com/en-us/news/press/2011/feb11/02-11partnership.a… [02.03.2013].

Miles, S. (20.06.2012). Windows Phone 8: New hardware specs offer a new start. Pocket-lint. [Online]. http://www.pocket-lint.com/news/46178/windows-phone-8-hardware-specs#st… [02.03.2013].

Ngim, R. (04.01.2013). Shared visions: Yale students use iPads to view live microscope images. ITS Yale. [Online]. http://its.yale.edu/news/shared-visions-yale-students-use-ipads-view-li… [11.03.2013].

Nielsen, J. (2011). Mobile usability. Nielson Norman Group. [Online]. http://www.useit.com/alertbox/mobile-usability.html [22.03.2013].

Nooriafshar, M. (2012). Educational applications of the emerging technologies available on handheld devices such as iPad and iPhone. Asian Journal of Management Sciences & Education, 1(1), 5-11.

Paolelli, M. (16.04.2012). Chinese language classes experiment with iPad: The iPad Project seeks to determine if tablet can enhance foreign language studies. [Online]. http://www.northwestern.edu/newscenter/stories/2012/04/ipad-chinese-lan… [06.03.2013].

Patokorpi, R., Tétard, F., Qiao, F. & Sjövall, N. (2007). Learning objects to support constructivist learning. In K. Harman et al. (Eds.), Learning objects: applications, implications, and future directions (pp.187-222). Santa Rosa: Informing Science Press.

Porter, M. (28.03.2012). Mass communications students use iPads for social journalism class. VCU News Centre. [Online]. http://www.news.vcu.edu/news/Mass_Communications_students_use_iPads_for… [11.03.2013].

Priya, G. (11.06.2010). Independent app stores take on Google’s Android Market. Wired News. [Online]. http://www.wired.com/gadgetlab/2010/06/independent-app-stores-take-on-g… [01.03.2013].

Rao, L. (10.01.2012). Apple: 20,000 education iPad apps developed and 1.5 million devices in use at schools. Techcrunch. [Online]. http://techcrunch.com/2012/01/19/apple-20000-education-ipad-apps-develo… [11.03.2013].

Reynolds, R. (2011). Digital textbooks reaching the tipping point in the U.S. higher education: A revised five-year projection. Next is Now. [Online]. http://www.nextisnow.net/blog/digital-textbooks-reach-the-tipping-point… [05.04.2013].

Rismiller, J. (06.02.2013). EverFi partners with digital learning day to promote use of innovative technology in the classroom. PRnewswire. [Online]. http://www.prnewswire.com/news-releases/everfi-partners-with-digital-le… [06.04.2013].

Salisburry, D. (05.03.2012). App turns tablet into math aid for visually impaired students. Vanderbilt News. [Online]. http://news.vanderbilt.edu/2012/03/haptic-tablet/ [11.03.2013].

Salmia, J. (18.02.2013). Mobile learning with a mobile guide: MobiLearn. Mobiilisti. [Online]. http://www.mobiilisti.com/ [03.03.2013].

Sharma, S. & Kitchens, F. (2004). Web services architecture for m-learning. Electronic Journal on e-learning 2(1), 203-216.

Siegler, M.G. (19.01.2012). Some key subtle details from Apple’s textbook event. Techcrunch. [Online]. http://techcrunch.com/2012/01/19/apple-textbook-event/ [03.03.2013].

Statista (2013a). Forecast for global shipments of tablets, laptops and desktop PCs from 2010 to 2017 (in million units). [Online]. http://www.statista.com/statistics/183419/forecast-of-global-sales-of-p… [10.04.2013].

Statista (2013b). Global market share held by the leading smartphone operating systems in sales to end users from 1st quarter 2009 to 4th quarter 2012. [Online]. http://www.statista.com/statistics/73662/quarterly-worldwide-smartphone… [04.04.2013].

Statista (2013c). Global smartphone sales to end users from 1st quarter 2009 to 4th quarter 2012, by operating system (in million units). [Online]. http://www.statista.com/statistics/74592/quarterly-worldwide-smartphone… [04.04.2013].

Steel, C. (2012). Fitting learning into life: Language students’ perspectives on benefits of using mobile apps. Ascilite Wellington: Conference Proceedings. [Online]. http://www.ascilite2012.org/images/custom/steel,_caroline_-_fitting_lea… [20.04.2013].

Stillwell, R. (05.07.2012). iPads for illustration and reflection. TEL. [Online]. http://technologyenhancedlearning.net/ipadsforillustration/ [11.03.2013].

Storz, C., Maillet, K., Brienne, C., Chotel, L. & Dang, C. (2011). Mobile devices increasing opportunities for informal learning and second language acquisition. [Online]. http://www.4nmedia.com [11.11.2012].

Sweeney, P. & Moore, C. (2012). Mobile apps for learning vocabulary: Categories, evaluation and design criteria for teachers and developers. International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching, 2(4), pp.1-16.

Sybase (01.03.2006). Harvard Medical School. [Online]. http://www.sybase.com/detail?id=1027222 [06.03.2013].

Sykes, J. (06.02.2013). EverFi partners with digital learning day to promote use of innovative technology in the classroom. Everfi. [Online]. http://everfi.com/about/news/press-releases/february-6-2013-digital-lea… [11.03.2013].

Taylor, J. (2006). What are the appropriate methods for evaluating learning in mobile environments? Evaluating mobile learning. In M. Sharples (Ed.), Big Issues in Mobile Learning (pp.26-29). Nottingham: Kaleidoscope. [Online]. http://mlearning.neo-kaleidoscope.org/repository/BigIssues.pdf [11.11.2012].

Techterms (21.03.2009). User Interface. [Online]. http://www.techterms.com/definition/user_interface [04.04.2013].

Traxlor, J. (2007). Current state of mobile learning. International Review of Research in Open and Distance Learning, 8(2), 9-24.

Traxlor, J. (2010). Sustaining mobile learning and its institutions. International Journal of Mobile and Blended Learning, 2(4), 58-65.

Twal, R. (11.12.2012). Seton Hall University and Samsung Windows 8 tablet. ePirate. [Online]. http://epirate.shu.edu/?p=2157 [11.03.2013].

Van der Meulen, R. (06.11.2012). Gartner says 821 million smart devices will be purchased worldwide in 2012. Sales rise to 1.2 billion in 2013. [Online]. http://www.gartner.com/newsroom/id/2227215 [24.02.2013].

Van der Meulen, R. & Rivera, J. (13.02.2013). Gartner says worldwide mobile phone sales declined 1.7 percent in 2012. Gartner. [Online]. http://www.gartner.com/newsroom/id/2335616 [04.04.2013].

Vavoula, G. & Karagiannidis, C. (2005). Designing mobile learning experiences. In Bozanis, P. & Houstis, E.N. (Eds.), PLC: Lecture Notes in Computer Science (pp.534-544). Berlin Heidelberg: Springer.

Wang, W., Zhong, S., Zhang, Z., Lv, S. & Wang, L. (2009). Empirical research and design of m-learning system for college English. In M. Chang et al. (Eds.), Edutainment (pp.524-535). Berlin Heidelberg: Springer.

Whibley, A. (20.12.2012). UWS deploys iPads to support IT-enhanced learning. University of Western Sidney. [Online]. http://www.uws.edu.au/newscentre/news_centre/more_news_stories/uws_depl… [06.03.2013].

Winters, N. (2006). What is mobile learning? In M. Sharples (Ed.), Big issues in mobile learning (pp.5-9). Nottingham: Kaleidoscope. [Online]. http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/19/02/54/PDF/Sharples_Big_Issue… [08.02.2012].

Wikipedia (2013a). Android (operating system). [Online]. http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system) [04.04.2013].

Wikipedia (2013b). BlackBerry (company). [Online]. http://en.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_(company) [04.04.2013].

Wikipedia (2013c). Smartphone. [Online]. http://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone#cite_note-20 [04.04.2013].

Wu, W., Wu, Y., Chen, C., Kao, H. & Lin, C. (2012). Review of trends from mobile learning studies: A meta-analysis. Computers & Education, 59, pp.817-827.

Informants

Conversation with Jan Deruyck, Business Developer “In the Pocket”, Notarisstraat 1, 9000 Gent  www.inthepocket.mobi 

Conversation with Joeri Van Steen, Lector Informatica - Cisco CCNA instructeur Hogeschool Gent, Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent
joeri.vansteen@hogent.be

 

Download scriptie (2.25 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2013
Thema('s)