De betekenis van sociale netwerksites bij het informeren en vormen van Vlaamse jongeren omtrent relaties en seksualiteit.

Niki
Desmaele

De rol van sociale netwerksites in de seksuele en relationele opvoeding van Vlaamse jongeren

Sociale netwerksites zoals Facebook kunnen enkel een rol spelen in de seksuele en relationele opvoeding van Vlaamse jongeren, indien ze als middel worden gebruikt en niet als doel op zich.

Slechts de helft van de Vlaamse jongeren gebruikte een condoom bij de eerste keer seks en 1 op 20 meisjes tussen 15 en 24 jaar is besmet met de seksueel overdraagbare aandoening (soa) Chlamydia. Deze verontrustende onthullingen komen uit het jaarverslag van 2011 van SENSOA, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Er is dus duidelijk een grote noodzaak om meer aandacht te schenken aan seksuele opvoeding bij jongeren. Het is immers bewezen dat een goede seksuele en relationele opvoeding leidt tot meer verantwoord seksueel gedrag, een beter condoom- en anticonceptiegebruik, minder ongeplande zwangerschappen en minder soa's. Bovendien verhoogt het de bespreekbaarheid van bovengenoemde thema’s, wat een preventief effect heeft op de hieraan gekoppelde problemen.

Seksuele en relationele opvoeding van jongeren gebeurt via verschillende wegen en communicatiekanalen: via ouders, via vrienden, via onderwijs, maar ook alsmaar meer via een digitale weg. Steeds vaker worden online sites en sociale media ingezet om een breder publiek te bereiken. Echter, er is bitter weinig onderzoek verricht naar de rol van sociale netwerksites (SNSs) in seksuele opvoeding van jongeren. Op basis van wetenschappelijke publicaties en een nieuw onderzoek met interviews met Vlaamse jongeren (15-25 jaar) wordt nagegaan hoe SNSs een rol kunnen spelen in de seksuele en relationele opvoeding van jongeren.

SNSs hebben op korte tijd een prominente rol ingenomen in het dagelijks leven van jongeren. Bijna alle jongeren zijn actief op minstens één SNS. Facebook is de meest populaire, gevolgd door Twitter. Vandaar dat vele (jongeren)organisaties erop actief zijn. SNSs zijn laagdrempelig en bieden de kans om in contact te komen met jongeren die anders veel moeilijker bereikt of betrokken kunnen worden.

In de praktijk zien we dat SNSs niet of amper gebruikt worden als informatiebron voor relaties en seksualiteit. Geen enkele geïnterviewde Vlaamse jongere gebruikte SNSs wanneer ze vragen hadden over relaties of seksualiteit. De oorzaken hiervoor worden hieronder opgesomd.

Ten eerste zien jongeren SNSs hoofdzakelijk als een communicatiemiddel om in contact te blijven met vrienden, kennissen en familie. Bijgevolg worden SNSs slechts zelden gebruikt voor educatieve doeleinden, en amper of niet voor het opzoeken van informatie over seksualiteit en relaties.

Ten tweede is seksualiteit een intiem en delicaat onderwerp waar jongeren zich niet mee willen associëren op SNSs. Omwille van privacyredenen willen jongeren geen fan of  volger worden van een pagina op een SNS die instaat voor informatieverschaffing rond seksualiteit en relaties. Zo heeft de facebookpagina van allesoverseks.be, de jongerenwebsite van SENSOA, slechts een 450-tal vind-ik-leuks verzameld op vijf jaar tijd.

Ten derde worden online bronnen in het algemeen weinig geraadpleegd voor het opzoeken van informatie omtrent seksualiteit. Slechts 10% tot 23% van de Vlaamse jongeren hanteert het internet hiervoor wel eens. Bovendien staan jongeren zeer kritisch tegenover de kwaliteit van de informatie over seks die te vinden is op het web. Daarentegen raadplegen zij het internet wel indien ze met genante vragen zitten en deze niet durven stellen aan hun naasten. Deze vragen gaan meestal over anticonceptie en geslachtsziekten. In dat geval opteren zij voor informatieve, anonieme websites. De jongerenwebsite van SENSOA, allesoverseks.be, is hier een bekend voorbeeld van. In 2011 had deze site meer dan 1 miljoen bezoekers.

Bijgevolg kan gesteld worden dat informatie over seks en relaties eerder wordt vergaard in de offline wereld. Vrienden en ouders blijven de belangrijkste informatiebronnen voor de Vlaamse jongeren, gevolgd door de school.

Dit wil niet zeggen dat SNSs geen meerwaarde kunnen betekenen in een allesomvattende seksuele en relationele opvoeding voor jongeren. Hoewel SNSs in hun pure vorm niet geschikt zijn  voor seksuele opvoeding, kunnen ze hun nut bewijzen in een indirecte vorm. Hierbij worden SNSs geen doel op zich, maar een middel om jongeren te begeleiden naar kwalitatieve en vertrouwelijke informatiebronnen op het internet. Dit kan door op SNSs meer gebruik te maken van url-codes die verwijzen naar anonieme websites en discussiefora waarop kwalitatieve informatie te vinden is. Bovendien is het belangrijk dat deze de privacy van jongeren garanderen. Zo verkrijgen jongeren toegang tot gerichte informatie die ze anders niet of moeilijk krijgen van vrienden, ouders en leerkrachten.

Vervolgens is het raadzaam voor organisaties, die instaan voor seksuele en relationele educatie, om geen seksuele connotatie te geven aan de naam of hun logo die ze gebruiken op hun pagina van een SNS. Het gevaar bestaat er namelijk in dat jongeren er geen fan, volger of lid van willen worden.

Ook dient de inhoud van pagina's op SNSs aangepast te zijn aan de doelgroep die men ermee wil bereiken. Organisaties die instaan voor seksuele opvoeding van jongeren moeten er zich van bewust zijn dat jongeren tussen 15 en 25 jaar verschillende noden en interesses hebben op het gebied van relaties en seksualiteit. Bijgevolg is het vaak moeilijk om via één pagina op een SNS deze brede doelgroep te bereiken en erop in te spelen.

Tot slot moeten organisaties rekening houden met de verschillen die bestaan tussen SNSs onderling. Zo is de werking van Facebook totaal anders dan die van Twitter. Beide SNSs vragen dan ook om een andere en aangepaste communicatiestrategie.

Als besluit wordt aan organisaties die instaan voor de seksuele opvoeding van jongeren aangeraden om van het gebruik van SNSs niet hun hoofdactiviteit te maken. SNSs worden namelijk amper tot niet geraadpleegd door  jongeren als bron voor informatie over seksualiteit en relaties. Traditionele informatiekanalen zoals vrienden, ouders, opvoeders en scholen, maar ook informatieve websites blijven nog steeds de belangrijkste informatiebronnen voor jongeren, dit omwille van de gevoeligheid van het onderwerp. Toch kunnen SNSs een rol spelen in de seksuele opvoeding van jongeren. Ze kunnen dienen als middel om jongeren de weg te tonen naar kwalitatieve en betrouwbare informatie die bijdraagt tot de ontwikkeling van hun seksualiteit, relaties en seksueel gedrag.


Deze scriptie werd gemaakt i.s.m. een non-profit-organisatie via de Wetenschapswinkel

 

Bibliografie

Bibliografie Masterproef Niki Desmaele

Monografieën, artikels uit tijdschriften en artikels uit verzamelwerken:

ABNER (E.), CARLYLE (K.), CUPP (P.), HANSEN (G.), ROBERT (P.A.) & ZIMMERMAN (R.) The effects of a computer-based-pregnancy, STD, and HIV prevention intervention: A nine-school trial. In: Health Communication, 2007, vol. 21, nr. 2, pp. 115-124.

ACQUISTI (A.) & GROSS (R.) Imagined Communities: Awareness, Information Sharing, and Privacy on Facebook. Privacy Enhancing Technologies Workshop, 2006, pp. 36-58.

AGOSTO (D.E.) & HUGHES-HASSEL (S.) People, places and questions: an investigation of the everyday life information-seeking behaviours of urban young adults. In: Library & Information Science Research, 2005, vol. 27, nr. 2, pp. 141-163.

ALBRECHTSLUND (A.) Online Social Networking as Participatory Survaillance. In: Peer-Reviewed Journal on the Internet, 2008, vol. 13, nr. 3, pp. 1-15.

APPADURAI (A.), BERNETT (S.) & CLEMONS (E.K.). The Future of Advertising and the Value of Social Network Websites: Some Preliminary Examinations. In: ICEC '07: Proceedings of the ninth international conference on Electronic commerce, ACM, 2007, pp.267-276.

ASUR (S.), HUBERMAN (B.A.), SZABO (G.) & WANG (C.) Trends in Social Media: Persistence and Decay. California Stanford University, Association for the Advancement of Artificial Intelligence, 2011, pp. 8.

 

BARAN (B.) Facebook as a formal instructional environment. In: British Journal of Eduction Technology, 2010, vol. 41, nr. 6, pp. 146-149.

 

BEER (D.) Social network(ing) sites… Revisiting the story sofar: A response to Danah Boyd & Nicole Ellison. In: Journal of Computer-Mediated Communication, 2008, vol. 13, pp. 516-529.

 

BEER (D.) & BURROWS (R.) Sociology and, of and in Web 2.0: Some Initial Considerations. In: Sociological Research online, 2007, vol. 12, pp. 17.

 

BERNOFF (J.) & CHARLENE (L.) Groundswell. De impact van sociale media: van uitdaging naar zakelijk succes. Boston, Schouten & Nelissen, 2011, pp. 327.

 

BERGLAS (N.F.), BRINDIS (C.D.), RALPH (L.J.) & SCHWARTZ (S.L.) Finding Teens in Their Space: Using Social Networking Sites to Connect Youth to Sexual Health Services. In: Sex Res Soc Policy, 2011, vol. 8, pp. 38-49.

 

BITTANTI (M.), BOYD (H.), HERR-STEPHENSON (B.), HORST (H.), ITO (M.), LANGE (P.G.), PASCOE (C.J.) & ROBINSON (L.) Living and Learning with New Media: Summary of Findings from the Digital Youth Project, MacArthur Foundation, 2008, pp. 58.

 

BOCKLANDT (P.) Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven/Den Haag, Acco, 2011, pp. 370.

 

BOIES (S.C.), COOPER (A.), GORDON (B.L.) & SCHERER (C.R.) Sexuality on the Internet: From Sexual Exploration to Pathological Expression. In: Professional Psychology: Research and Practice, 1999, vol. 30, nr. 2, pp. 154-164. 88

BOND (B.J.), DROGOS (K.L.) & HEFNER (V.) Information-Seeking Practices during the Sexual Development of Lesbian, Gay, and Bisexual Individuals: The Influence and Effects of Coming Out in a Mediated Environment. In: Sexuality & Culture, 2009, vol. 13, nr. 1, pp. 32-50.

 

BOUWMAN (H.), DEN BOER (D.J.), FRISSEN (V.) & HOUBEN (M.) Hoofdstuk 9 uit Methodologie en statistiek voor communicatieonderzoek. Bohn Stafleu Van Loghum, 1994, pp. 145-162.

 

BOYD (D.M.) Social Network Sites: Public, Private, or what? In: Knowledge Tree, 2007, pp. 1-7.

 

BOYD (D.M.) & ELISSON (N.B.) Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. In: Journal of computer-Mediated Communication, 2008, vol. 13, pp. 210-230.

 

BROWN (J.D.), KELLER (S.) & STERN (S.) Sex, Sexuality, Sexting, and SexEd: Adolescents and the Media. In: The Prevention Researcher, 2009, vol.16, nr. 4, pp. 12-16.

 

BROWN (J.D.), KENNEAVY (K.) & LADIN L’ENGLE (K.) The mass media are an important context for adolescents’ sexual behavior. In: Journal of Adolescent Health, 2006, vol. 38, pp. 186-192.

 

BRESLIN (L.T.), BULL (S.S.), LEVINE (D.), SANTELLI (J.S.) & WRIGHT (E.E.) Case Study: An Ethics Case Study of HIV Prevention Research on Facebook: The Just/Us Study. In: Journal of Pediatric Psychology, 2010, vol. 36, nr. 10, pp. 1082-1092.

 

CALZO (J.P.) & SUZUKI (L.K.) The search for peer advice in cyberspace: An examination of online teen bulletin boards about health and sexuality. In: Applied Developmental Psychology, 2004, vol. 4, pp. 685–698.

 

CECCHINO(N.J.) & MORGAN (S.E.) Use of Urban Adolescent Natural Language to Access Sexual Health Information and Education. In: Journal of Consumer Health on the Internet, 2009, vol. 13,pp. 31-41.

 

CHI-YIN YUEN (S.) & HUNG (H.) Educational use of social networking technology in higher education. In: Teaching in Higher Education, 2010, vol. 15, nr. 6, pp. 703-714.

 

CRUYSSAERT (B.) voor SENSOA. Jaarrapport 2011 Sensoa. Lambrechts en Sensoa VZW, 2011, pp. 32.

 

CUSTERS (K.) & MORTELMANS (D.) Jongereninformatie in Vlaanderen: eindrapport. Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 2006, pp. 246.

 

CURRAN (K.), GRAHAM (S.) & TEMPLE (C.) Advertising on Facebook. In: International Journal of E-Business Development (IJED), 2011, vol. 1, nr. 1, pp. 26-33.

 

DAVIES (R.K.), DOUGLAS (M.H.), FIDEL (R.) & HOLDER (J.K.) e.a. A visit to the information mall: Web searching behavior of high school students. In: Journal of the American Society for Information Science, 1999, vol.50, nr. 1, pp. 24-37.

 

DE CLERCK (M.L.), EGGERMONT (S.), OPGENHAFFEN (M.) & VANDENBOSCH (L.) Een onderzoek naar de informatiebehoeften van kinderen, tieners en jongeren Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Informatiepunt Jeugd. Leuven, Leuven school for mass communication research, 2008, pp. 226.

 

DIVECHA (Z.), DIVNEY(A.), ICKOVICS (J.) & KERSHAW (T.) Tweeting about testing: do low-income, parenting adolescents and young adults use new media technologies to communicate about sexual health? In: Perspectives on sexual and reproductive health, 2012, vol. 44, nr. 3, pp. 176 – 183. 89

 

ELLISON (N.B.), LAMPE (C.) & STEINFIELD (C.) The Benefits of Facebook «friends»: Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites. In: Journal of Computer-Mediated Communication, 2007, vol. 12, pp. 1143-1168.

 

GRANT (L.) & SELWYN (N.) Researching the realities of social software use - an introduction. In: Learning, Media and Technology, 2009, vol. 34., nr. 2, pp. 79-86.

 

GRIFFITH (S.) & LIYANAGE (L.) An introduction to the potential of social networking sites in education. In: LEFOE (J.), MANTEI (J.) e.a., Proceedings of the Second Emerging Technologies Conference 2008, University of Wollongong, 2008, pp. 76-81.

 

GRUBBS HOY (M.) & MILNE (G.) Gender Differences in privacy-related measures for Young Adult Facebook Users. In: Journal of Interactive Advertising, 2000, vol. 10, nr. 2, pp. 28-45.

 

GUMMADI (K.P.), KRISHNAMURTHY (B.), LIU (Y.) & MISLOVE (A.) Analyzing Facebook Privacy Settings : Expectations vs. Reality. In: IMC, 2011, pp. 61-70.

 

HASINOFF (A.) Sexting as media production: Rethinking social media and sexuality. In: New Media & Society, 2012, vol. 10, pp.1-17.

 

HERMAN (J.), MCDANIEL (M.), ROBLYER (M.D.), WEBB (M.) & WITTY (J.V.) Findings on Facebook in higher education: A comparison of college faculty and student uses and perceptions of social networking sites. In: Internet and Higher Education, 2010, vol. 13, pp. 134-140.

 

HEW (K.F.) Students’ and teachers’ use of Facebook. In: Computers in Human Behaviour, 2011, vol. 27, pp. 662-676.

 

HOOLEY (T.), MADGE (C.), MEEK (J.) & WELLENS (J.) Facebook, social integration and informal learning at University: it is more for socialising and talking to friends about work than for actually doing work. In: Learning, Media and Technology, 2009, vol. 34, nr. 2, pp. 141-155.

 

HUTCHISON (A.) & WANG (W.) Blogging within a social networking site as a form of literature response in a teacher education course. In: Educational Media International, 2012, vol. 49, nr. 4, pp. 263-275.

 

JAHNKE (I.) Informal Learning via Social Media: Preparing for Didactical Designs. In: TOKAR (A.), BEURSKENS (M.) e.a., Science and the internet, Düsseldorf University Press, 2012, pp. 59-72.

JIN (S.A.A.) & PHUA (J.) Finding a home away from home: The use of social network sites by Asia-Pacific students in the United States for bridging and bonding social capital. In: Asian Journal of Communication, 2011, vol. 21, nr. 5, pp. 52-62.

 

JOINSON (N. A.) ‘Looking at’, ‘Looking up’ or ‘Keeping up with’ People? Motives and uses of Facebook. In: CHI 2008 Proceedings, 2008, pp. 1027-1036.

 

JONKER (M.) & OHLRICHS (Y.) Seksuele moraal en jonge zedendaders: worden grenzen steeds vager? In: Tijdschrift voor Seksuologie, 2009, vol. 33, pp. 121-126.

 

JULIEN (H.) & MCKECHNIE (L.) What we’ve learned about the role of affect in information

behaviour/information retrieval. In: Isko - Congreso, 2005, vol. 7, pp. 342 - 356.

 

KARPINSKI (A.C.) & KIRSCHNER (P.A.) Facebook and academic performance. In: Computers in Human Behavior, 2010, vol. 26, pp. 1237-1245. 90

 

KIRBY (D.) Emerging Answers 2007: Research Findings on Programs to Reduce Teen Pregnancy and Sexually Transmitted Diseases. Washington, The National Campaign to Prevent Teen Pregnancy, 2007, pp. 204.

 

KREPS (D.G.) Performing the discourse of sexuality online. Foucault, Butler, and video-sharing on sexual networking sites. In: Proceedings of the Fifteenth Americas Conference on International Systems, San Francisco, 2009, pp.118-132.

 

KWAK (H.), LEE (C.), PARK (H.) & MOON (S.) What is Twitter, a Social Network or a News Media? Daejeon in Korea, KAIST Department of Computer Science, 2010, pp.10.

 

KYUNG-SUN (K.) & SEI-CHING (J.S.) International students’ everyday life information seeking: the

international value of social networking sites. In: Library and Information Science Research, 2013, vol. 33, pp.107-116.

 

LENHART (A.), PURCELL (K.), SMITH (A.), ZICKUHR (K.) Social Media and Mobile Internet Use Among Teens and Young Adults. Washington, Pew Research Center, 2010, pp. 51.

 

LEWIS (L.), KLEINER (B.) & THOMAS (N.) Educational technology in teacher education programs for initial licensure. Washington, U.S. Department of Education, 2007, pp. 63.

 

LIVINGSTONE (S.) Taking risky opportunities in youthful content creation: teenagers’ use of social networking sites for intimacy, privacy and self-expression. In: New Media Society, 2008, vol. 10, nr. 3, pp. 393-411.

 

LYON (M.), ROGERS (J.) & SUMMERS (D.) Abstinence-only education policies and programs: a position paper of the Society for Adolescent Medicine. In: Journal of Adolescent Health, 2006, vol. 38, pp. 83-87.

 

MAZER (J.P.), MURPHY (E.) & SIMONDS ( J.) I'll See You On "Facebook": The Effects of teacher Self-Disclosure on Student Motivation, Affective Learning, and Classroom Climate. In: Communication Education, 2007, vol. 56, nr. 1, pp. 1-17.

 

MAZER (J.P.), MURPHY (E.) & SIMONDS (J.) The effects of teacher self-disclosure via Facebook on teacher credibility. In: Learning, Media and Technology, 2009, vol. 34, nr. 2, pp. 175-183.

 

MAZMAN (G.) & USLUEL (Y.K.) Gender differences in using social networks. In: Turkish Online Journal of Education Technology, 2011, vol. 10, nr. 2, pp. 133-138.

 

MITCHEL (C.) & WEBER (S.) Imaging, Keyboarding, and Posting Identities: Young People and New Media Technologies. In: BUCKINGHAM (D.), Youth, Identity, and Digital Media, Cambridge, MA, The MIT Press, 2008, pp. 25-48.

 

MITCHEL (C.) & WEBER (S.) Imaging, Keyboarding, and Posting Identities: Young People and New Media Technologies. Montreal, McGill University, pp.23.

 

MORAN (M.), SEAMAN (J.) & TINTI-KANE (H.) Teaching, Learning, and Sharing: How Today's Higher Education Faculty Use Social Media. Boston, Pearson, 2011, pp. 1-27.

 

MORTELMANS (D.) Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven/Den Haag, Acco, 2007, pp. 536.

 

PEETERS (K.) Relationele en seksuele vorming. Handboek voor secundair onderwijs. Antwerpen, Garant, 2011, pp. 300. 91

 

POLLARA (P.) & ZHU (J.) Social Networking and Education: Using Facebook as an Edusocial space. In: Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 2011, pp. 3330-3338.

 

PEW INTERNET & AMERICAN LIFE PROJECT. Social networking sites and our lives. How people’s trust, personal relationships, and civic and political involvement are connected to their use of social networking sites and other Technologies. Washington, 2011.

 

SEELY-BROWN (J.) & THOMAS (D.) A new culture of learning. Charleston, SC, Createspace, 2011, pp. 140.

 

SELWYN (N.) Faceworking: exploring students' education-related use of Facebook. In: Learning, Media and Technology, 2009, vol. 34, nr. 2, pp. 157-174.

 

SELWYN (N.) Sociale Media in Higher Education. The Europa World of Learning, 2012, pp. 10.

 

SENSOA Allesoverseks.be – Een samenvatting van 2012 op basis van het rapport van Artevelde. Antwerpen,

 

SENSOA, 2012, pp. 10.

 

SENSOA Feiten en Cijfers: Jongeren en seksualiteit. Antwerpen, SENSOA, 2011, pp. 416.

 

SENSOA Feiten en Cijfers: Jongeren, seksualiteit en internet. Antwerpen, SENSOA, 2009, pp. 15.

 

SENSOA Het RSV dossier – strenghts & opportunities. Antwerpen, SENSOA, 2013, pp. 26.

 

SENSOA Een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming. Nog niet gepubliceerd, 2013, pp. 21.

 

SENSOA Sensoa 360°. Antwerpen, SENSOA, 2007, pp. 17.

 

TCOCAM. Sexuality, Contraception, and the Media. I: Pediatrics, 2010, pp. 576-582.

 

SHADE (L.R.) Contested spaces: protecting or inhibiting girls online? In: DIXON (S.) & WEBER (S.), Growing Up Online: Young People and Digital Technologies, 2007, pp. 227-244.

 

SUMAN (M.) & YBARRA (M.L.) Reasons, assessments and actions taken: sex and age differences in uses of Internet health information. In: Health Education Research, 2008, vol. 23, nr. 3, pp. 517.

 

TYNES (B.M.) Internet Safety Gone Wild?: Sacrificing the educational and Psychosocial Benefits of Online Social Environments. In: Journal of Adolescent Research, 2007, vol. 22, nr. 575, pp. 574-584.

 

THIEL-STERN (S.) Feminity out of control on the Internet: a critical analysis of media representations of gender, youth, and Myspace.com in international news discourses. In: Girlhood Studies: An Interdisciplinary Journal, 2009, vol. 2, pp. 20-39.

 

VALKENBURG (P.) Beeldschermkinderen: Theorieën over kind en media. Amsterdam, Universiteit Amsterdam, 2002, pp. 198.

 

 

Online bronnen:

APESTAARTJAREN 3 Onderzoeksrapport. http://www.apestaartjaren.be/sites/default/files/Apestaartjaren3_onderz….

 

APESTAARTJAREN 4 Onderzoeksrapport. http://www.apestaartjaren.be/sites/default/files/onderzoeksrapport_apes…. 92

 

DE GRAAF (H.) & VANWESENBEECK (I.) Seks is een game. Gewenst en ongewenst seksueel gedrag van jongeren op internet. http://www.ouders.nl/pdf/rapport_seks_en_internet.pdf.

 

VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL Is seksuele opvoeding passé. Advies relationele en seksuele vorming op school 2010. http://www.scholierenkoepel.be/sites/default/files/wysiwyg/advies_rsv_o….

 

FRAWLEY (T.), MCGARRY WOLF (M.), TORRES, (A.), WOLF (M.) & WOLF (S.) Using Social Media to enhance Learning through Collaboration in Higher Education: A case study 2012, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/124597/2/wolf%20social%20media%20…

 

GREENE (R.L.) Facebook: Like? http://moreintelligentlife.com/content/ideas/robert-lane-greene/faceboo….

 

IN PETTO Relationeel en seksueel welzijn bij maatschappelijk kwetsbare jongeren 1999. http://www.inpetto-jeugddienst.be/LinkClick.aspx?fileticket=552F46756D4…

 

IN PETTO Jeugddienst Informatie en Preventie. Relationeel en seksueel welzijn bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. http://www.inpetto-jeugddienst.be/LinkClick.aspx?fileticket=552F46756D4…

 

JEUGD EN SEKSUALITEIT Noden en behoeften bij jongeren rond relaties en seksualiteit in 2011. http://www.jeugdenseksualiteit.be/dossiers/Verslag%20noden%20en%20behoe…

 

KAGETO (M.), KIRKPATRICK (G.) & SATO (S.) Analysis of Informal Use of Social Media through Formal Project-based Learning 2012 http://ebookbrowse.com/5-analysis-of-informal-use-of-social-media-throu…

 

NATIONAL SCHOOL BOARDS ASSOCIATION Creating and Connecting: Research and Guidelines on Online Social – and Educational – Networking 2007 http://socialnetworking.procon.org/sourcefiles/CreateandConnect.pdf

 

RING (M.) Integrating Facebook Into distance Education and Online Learning Environments: To Promote Interactieve Online Learning Communities. http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/22476

 

SMITH (A.) & ZICKUHR (K.) Digital Differences. http://pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2012/PIP_Digital_differen….

 

VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL. Is seksuele opvoeding passé. Advies relationele en seksuele vorming op school. http://www.scholierenkoepel.be/sites/default/files/wysiwyg/advies_rsv_o…

 

WHO - Regional Office for Europe en het Federal Centre for Health Education. Standards for Sexuality Education in Europe 2010. http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/information-for-the-media/se…

 

Gebruikte websites:

ALLESOVERSEKS http://www.allesoverseks.be 93

BZGA http://www.bzga-whocc.de/?uid=072bde22237db64297daf76b7cb998f0&id=Seite…

E-BUSINESS http://www.ebizmba.com

FACEBOOK http://www.facebook.com

NETLOG http://nl.netlog.com/allesoverseks

SENSOA. http://www.sensoa.be

TWITTER http://twitter.com

SOCIAL BAKERS http://www.socialbakers.com

 

Download scriptie (958.49 KB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2013
Thema('s)