De impact van busy directors en meerderheidsaandeelhouderschap op de werking van de raad van bestuur

Lore Nijs Virginie Van Breedam
Persbericht

De impact van busy directors en meerderheidsaandeelhouderschap op de werking van de raad van bestuur

De impact van drukbezette bestuurders en meerderheidsaandeelhouderschap op de werking van de raad van bestuur

AFI-prijs voor beste meesterproef in de onderzoeksgroep accountancy (KU Leuven)

Door Lore Nijs en Virginie Van Breedam

Deze meesterproef tracht een antwoord te vinden op de volgende vraag: Wat is de impact van bestuurders die meerdere bestuursmandaten in verschillende ondernemingen aanhouden op de werking van de raad van bestuur? Het aanhouden van meerdere mandaten kan immers enerzijds een positieve invloed hebben, wegens een grotere hoeveelheid kennis en ervaring vergaard uit andere mandaten, of kan anderzijds leiden tot tijdsgebrek waardoor een bestuurder minder nauwgezet zijn taken zal uitvoeren.

Deze vraag komt voort uit een bepaling van de Corporate Governance Code, die stelt dat bestuurders ten hoogste 5 bestuursmandaten mogen bekleden in beursgenoteerde ondernemingen. Een gefundeerd onderzoek omtrent het opleggen van deze drempel is van belang, aangezien empirische ondersteuning vooralsnog onduidelijk is. Ook tal van boekhoudschandalen en de daarbij verhoogde aandacht voor deugdelijk bestuur gedurende de laatste decennia, motiveren onze keuze voor dit onderwerp.

Daarnaast betrekken we de impact van aandeelhouderschap in ons onderzoek. Hierbij stellen we ons de vraag of meerderheidsaandeelhouders (minstens 25% van de aandelen) een voorkeur hebben om bestuurders met meerdere mandaten te benoemen. Zo ja, welke beweegredenen gaan hierachter schuil? Werven zij dergelijke bestuurders aan omwille van hun verhoogde kennis en ervaring of omwille van hun tijdsgebrek?

Deze meesterproef onderzoekt echter niet alleen het gedrag van individuele bestuurders, maar kijkt ook naar het vermogen van de raad van bestuur om als groep te functioneren. Er kan immers binnenin een raad van bestuur verdeeldheid ontstaan tussen de verschillende bestuurders. Zo is het mogelijk dat bestuurders met gelijkaardige kenmerken subgroepen vormen. We onderzoeken of deze subgroepen de goede werking van de raad van bestuur in zijn geheel in het gedrang brengen. Bovendien wordt opnieuw een link gelegd met drukbezette bestuurders en meerderheidsaandeelhouders: Hebben drukbezette bestuurders een invloed op de vorming van subgroepen? En wordt de verdeeldheid tussen bestuurders versterkt indien sommige bestuurders benoemd worden door de meerderheidsaandeelhouders en anderen niet?

Om dit alles te onderzoeken wordt een dataset van Belgische, beursgenoteerde ondernemingen met meerderheidsaandeelhouders gehanteerd over een periode van drie jaar. Daarenboven wordt een verbeterde methodologie toegepast ten opzichte van voorgaand onderzoek.

De statistische resultaten wijzen uit dat bestuurders met drie bestuursmandaten een eenduidig positieve invloed hebben op de bedrijfsprestaties. De positieve effecten verwateren desalniettemin wanneer bestuurders teveel mandaten aanhouden. Bovendien hebben ondernemingen met meerderheidsaandeelhouders significant meer bestuurders met 3 tot en met 5 mandaten. Gecombineerd met voorgaand onderzoek dat meerderheidsaandeelhouders het beste belang van de onderneming nastreven en niet hun eigen belang, concluderen we dat enkel deze bestuurders, die beperkt drukbezet zijn, als een aanwinst voor de onderneming beschouwd worden.

Vervolgens wordt aangetoond dat subgroepen, zoals verwacht, een negatieve impact hebben op de efficiënte werking van de raad van bestuur wegens slechtere bedrijfsprestaties. Een benoeming van sommige bestuurders door de meerderheidsaandeelhouders versterkt de vorming van subgroepen echter niet. Tot slot wordt gevonden dat de aanwezigheid van drukbezette bestuurders de vorming van subgroepen vermindert. Drukbezette bestuurders hebben immers minder tijd om zich verbonden te voelen met één van de subgroepen of kunnen dankzij hun ervaring en reputatie een brug vormen tussen de subgroepen.

Dankzij deze meesterproef kan er besloten worden dat drukbezette bestuurders niet steeds een negatieve impact hebben op de resultaten van een onderneming. Het is eveneens raadzaam om niet enkel het individuele gedrag van bestuurders, maar ook hun vermogen om als groep te functioneren op te nemen in toekomstig onderzoek omtrent deugdelijk bestuur. 

Bibliografie

Aggarwal, R., Erel, I., Stulz, R., & Williamson, R. (sd). Differences in governance practices between US and foreign firms: Measurement, causes and consequences. ECGI Finance Working Paper No. 184/2007.

Ahlstrom, D., Bruton, G. D., Jiang, Y., Peng, M. W., & Young, M. N. (2008). Review paper: Corporate Governance in Emerging Economies: A Review of the Principal-Principal Perspective. Journal of Management Studies 45:1, 196-220.

Ahn, S., Jiraporn, P., & Kim, Y. S. (2010). Multiple directorships and acquirer returns. Journal of Banking & Finance 34, 2011-2026.

Bantel, K. A., & Jackson., S. (1989). Top Management and Innovations in Banking: Does the Composition of the Top Team Make a Difference? Strategic Management Journal 10, 107–124.

Beasley, M. S. (1996). An Empirical Analysis of the Relation between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. The Accounting Review, Vol. 71, No. 4, 443-465.

Becker, M. H. (1970). Sociometric Location and Innovativeness: Reformulation and Extension of the Diffusion Model. American Sociological Review 35, 267-282.

Bruynseels, L., & Cardinaels, E. (2013). The Audit Committee: Management Watchdog or Personal Friend of the CEO. Working paper, KU Leuven and Tilburg University.

Byrne, D. E. (1971). The Attraction Paradigm. New York: Academic Press.

Coase, R. (1937). The nature of the firm. Economica 4, 386-405.

Connelly, B. L., Hoskisson, R. E., Tihanyi, L., & Certo, S. T. (2010). Ownership as a Form of Corporate Governance. Journal of Management Studies 47:8, 1561-1589.

Core, J. E., Holthausen, R. W., & Larcker, D. F. (1999). Corporate Governance, Chief Executive Officer Compensation and Firm Performance. Journal of Financial Economics 51, 371-406.

Dadalt, P., Davidson, W. N., Jiraporn, P., & Ning, Y. (2009). Too busy to show up? An analysis of directors' absences. The Quarterly Review of Economics and Finance, 1159-1171.

Daily, C., Dalton, D., & Cannella, A. (2003). Corporate Governance: Decades of Dialogue and Data. Academy of Management Review, Vol.28, No.3, 371-382.

Dalton, D. R., Daily, C. M., Certo, S. T., & Roengpitya, R. (2003). Meta-analysis of financial performance and equity: fusion or confusion? Academy of Management Journal, 46, 13-26.

Dalton, D. R., Daily, C. M., Ellstrand, A. E., & Johnson, J. (1998). Board composition, leadership structure, and financial performance: meta-analytic reviews and research agenda. Strategic Management Journal 19, 269-90.

Davis, G. F. (1991). Agents without principles? The spread of the poison pill through the intercorporate network. Administrative Science Quarterly 36, 736-742.

Davis, G. F. (1996). The Significance of Board Interlocks for Corporate Governance. Scholarly Research and Theory Papers, Vol. 4, No. 3, 154-159.

Demsetz, H., & Lehn, K. (1985). The Structure of Corporate Owernership: causes and Consequences. The Journal of Political Economy, Vol 93, No. 6., 1155-1177.

Eisenhardt, K., Kahwajy, J., & Bourgeois, L. (1997). Conflict and Strategic Choice: How Top Management Teams Disagree. California Management Review 39, 42–62.

Faccio, M. L., Lang, L., & Young, L. (2001). Dividends and Expropriation. American Economic Review 91, 54-78.

Fama, E. (1980). Agency Problems and the Theory of the Firm. Journal of Policital Economy 88, 288-307.

Fama, E., & Jensen, M. (1983a). Separation of ownership and control. Journal of Law and Economics 26, 301-325.

Fama, E., & Jensen, M. (1983b). Agency problems and residuals claims. Journal of Law and Economics 26, 327-349.

Ferris, S., Jagannathan, M., & Pritchard, A. C. (2003). Too Busy to Mind the Business? Monitoring by Directors with Multiple Board Appointments. The Journal of Finance, Vol. 58, No. 3, 1087-1111.

Fich, E. M., & Shivdasani, A. (2006). Are Busy Boards Effective Monitors? The Journal of Finance, Vol. 61, No. 2, 689-724.

Finkelstein, S., & Mooney, A. (2003). Not the usual suspects: How to use board process to make board better. Academy of Management Executive, Vol. 17, No. 2, 101-113.

Gabrielsson, J., & Huse, M. (2004). Context, Behavior, and Evolution: Challenges in Research on Boards and Governance. International Studies of Management and Organizations, Vol. 34, No.2, 11-36.

Gaeremynck, A., Renders, A., & Secru, P. (2010). Corporate-Governance Ratings and Company Performance: A Cross-European Study. Corporate Governance: An International Review, 18(2), 87-106.

Hambrick, D., Cho, T., & Chen, M. (1996). The Influence of Top Management Team Heterogeneity on Firms’ Competitive Moves. Administrative Science Quarterly 41, 659–684.

Harris, I. C., & Shimizu, K. (2004). Too Busy to Serve? An Examination of the Influence of Overboarded Directors. Journal of Management Studies 41:5, 775-798.

Haunschild, P. R., & Beckman, C. M. (1998). When do interlocks matter? Alternative sources of information and interlock influence. Administrative Science Quarterly 43, 815-844.

Holderness, C. G. (2003). A Survey of Blockholders and Corporate Control. FRBNY Economic Policy Review, 51-64.

Holderness, C. G., & Sheehan, D. P. (1988). The Role of Majority Shareholders in Publicly Held Corporations. Journal of Financial Economics 20, 317-346.

Huse, M., Hoskisson, R., Zattoni, A., & Viganò, R. (2011). New Perspectives on Board Research: Changing the Research Agenda. Journal of Management and Governance, 15, 5-28.

Jackson, S., Joshi, A., & Erhardt, N. (2003). Recent research on team and organizational diversity: SWOT analysis and implications. Journal of Management, Vol.29, No.6, 801-830.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics 3, 305.

Jiraporn, P., Lee, C. I., & Singh, M. (2009). Ineffective corporate governance: Director busyness and board committee memberships. Journal of Banking & Finance 33, 819-828.

Kaczmarek, S., Kimino, S., & Pye, A. (2012). Board Task-related Faultline and Firm Performance: A Decade of Evidence. Corporate Governance: An International Review, 20(4), 337-351.

Koenig, T., Gogel, R., & Sonquist, J. (1979). Models of the significance of interlocking corporate directorates. American Journal of Economics and Sociology 38, 173-186.

Lau, D., & Murnighan, J. (1998). Demographic Diversity and Faultlines: The Compositional Dynamics of Organizational Groups. Academy of Management Review, Vol.23, No.2, 325-340.

Lau, D., & Murnighan, J. (2005). Interactions within groups and subgroups: The efects of demographic faultlines. Academy of Management Journal, Vol. 48, No. 4, 645-659.

Lipton, M., & Lorsch, J. W. (1992). A modest Proposal for Improved Corporate Governance. The Business Lawyer 48, 59-77.

Michel, J., & Hambrick, D. (1992). Diversification Posture and the Characteristics of the Top Management Team. Academy of Management Journal 35, 9–37.

Mizruchi, M. S. (1996). What Do Interlocks Do? An Analysis, Critique, and Assessment of Research on Interlocking Directorates. Annual Review of Sociology, Vol. 22, 271-298.

O’Reilly, C. A., Snyder, R., & Boothe, J. (1993). Effects of Executive Team Demography on Organizational Change. in G. Huber, and W. Glick (eds.), Organizational Change and Redesign. New York: Oxford University Press, 147–175.

O’Reilly, C. A., Williams, K., & Barsade, S. (1997). Group Demography and Innovation: Does Diversity Help? Paper Presented at the Annual Meetings of the Academy of Management, Boston, MA.

Roberts, J., McNulty, T., & Stiles, P. (2005). Beyond Agency Conceptions of the Work of the Non-Executive Director: Creating Accountability in the Boardroom. British Journal of Management, Vol. 16, S5-S26.

Shivdasani, A. (1993). Board composition, ownership structure and hostile takeovers. Journal of Accounting and Economics 16, 167-198.

Shivdasani, A., & Yermack, D. (1999). CEO involvement in the selection of new board members: An emperical analysis. Journal of Finance 54, 1829-1853.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). Large Shareholders and Corporate Control. Journal of Political Economy, vol. 94, no. 3, 461-488.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. The Journal of Finance, vol. 52, No. 2, 737-783.

Thatcher, S. (1999). The Contextual Importance of Diversity: The Impact of Relational Demography and Team Diversity on Individual Performance and Satisfaction. Performance Improvement Quarterly, 12 (1), 97-112.

Thatcher, S., Jehn, K., & Zanutto, E. (2003). Cracks in Diversity Research: The Effects of Diversity Faultlines on Conflict and Performance. Group Decision and Negotiation, 12, 217-241.

Vafeas, N. (1999). Board Meeting Frequency and Firm Performance. Journal of Financial Economics 53, 113-142.

Wiersema, M., & Bantel, K. (1992). Top Management Team Demography and Corporate Strategic Change. Academy of Management Journal 35, 91–121, 91–121.

Yermack, D. (1996). Higher market valuation of companies with a small board of directors. Journal of Financial Economics 40, 185-211.

Zajac, E., Golden, B., & Shortell, S. (1991). New Organizational Forms for Enhancing Innovation: The Case of Internal Corporate Joint Ventures. Management Science 37, 170–184.

Zanutto, E., Bezrukova, K., & Jehn, K. (2011). Revisiting faultline conceptualization: Measuring faultline strength and distance. Quality & Quantity 45, 701-714.

Universiteit of Hogeschool
Handelsingenieur
Publicatiejaar
2013
Kernwoorden
Share this on: