“Is de koffie mislukt, dan is de koffie mislukt. Daar is niets aan verloren.” Kwalitatief onderzoek naar adaptatie en coping bij

Anneleen Van de Wiele Patricia De Vriendt Anja Velghe
Persbericht

“Is de koffie mislukt, dan is de koffie mislukt. Daar is niets aan verloren.” Kwalitatief onderzoek naar adaptatie en coping bij

“Is de koffie mislukt, dan is de koffie mislukt. Daar is niets aan verloren.”Kwalitatief onderzoek naar adaptatie en coping bij ouderen met Mild Cognitive Impairment

Introductie

Mild Cognitive Impairment (MCI) treedt binnen het wetenschappelijk onderzoek steeds meer voor het voetlicht. Personen met MCI ervaren subjectieve geheugenklachten, maar daarnaast soms ook functionele problemen binnen aADL- en iADL-activiteiten. Onderzoek naar hoe zij deze problemen ervaren en wat ze er precies aan doen is slechts beperkt tot kwantitatief onderzoek. Naar de specifieke toepassingsvoorbeelden is nog geen bevraging gedaan. Dit is echter wel noodzakelijk om personen met MCI te kunnen begrijpen en hen te kunnen bijstaan. In die zin komt dit onderzoek  tegemoet aan het tekort aan kwalitatieve onderzoeksinformatie omtrent adaptatie bij MCI.

Doelstellingen

Het doel van dit kwalitatief onderzoek was om tegemoet te komen aan het tekort aan de ervaringen van personen met Mild Cognitive Impairment (MCI). Er werd onderzocht welke vormen van adaptatie personen met MCI aanwenden om met hun cognitieve achteruitgang en bijhorende occupationele beperkingen om te gaan.

Methodologie

Er werd gebruik gemaakt van een kwalitatief design. De dataverzameling vond plaats via purposive sampling. Naast het criterium van diagnose van MCI werden een aantal extra in- en exclusiecriteria opgesteld. Semi-gestructureerde interviews (n = 5) werden afgenomen van de onderzoekspersonen in het UZ Gent en UZ Brussel. Deze werden geaudiotaped en letterlijk neergeschreven. De methode van grounded theory werd aangewend om de verzamelde data te onderwerpen aan een grondige analyse.

Resultaten

De interviews zorgden voor het inzicht dat MCI zich bij elke onderzoekspersoon op een andere manier vertoonde. Uit de data werden twee hoofdtakken verzameld: emotionele adaptatie en effectieve adaptatie. Onder deze takken vielen een aantal subcategorieën zoals onder andere probleembesef, bagatelliseren en het gebruik van hulpmiddelen. Binnen de effectieve adaptatie kwam het inschakelen van de hulp van een mantelzorger als meest vernoemde adaptievorm voor. Daarnaast kwam het probleem op een actieve manier aanpakken op de voorgrond binnen de emotionele adaptatie.

Conclusie

Bij elke onderzoekspersoon was een uniek en persoonlijk patroon van adaptatie te zien. Dit onderzoek kan bijdragen tot het tekort dat er heerste rond adaptatie in MCI. Op deze manier kunnen ergotherapeuten inzicht krijgen in de vormen van adaptatie die personen met MCI toepassen om tegemoet te komen aan hun beperkingen.

Bibliografie

- Baltes, P. B., & Baltes, M. M. (1993). Succesful aging: perspectives from the behavioral sciences. Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge.- Bruscoli, M., & Lovestone, S. (2004). Is MCI really just early dementia? A systematic review of conversion studies. International Psychogeriatrics , 129-140.- Carlson, M., Clark, F., & Young, B. (1998). Practical contributions of occupational science to the art of successful ageing: how to sculpt a meaninful life in older adulthood. Journal of Occupational Science , 107-118.- Chertkow, H. (2002). Mild Cognitive Impairment. The Canadian Alzheimer Disease Review , 15-20.- Dröes, R.-M., van der Roest, H. G., van Mierlo, L., & Meiland, F. J. (2011). Memory problems in dementia: adaptation and coping strategies and psychosocial treatments. Expert Review of Neurotherapeutics , 1769-1782.- Goretti, B., E. Portaccio, E., Zipoli, V., Razzolini, L., & Amato, M. P. (2010). Coping strategies, cognitive impairment, psychological variables and their relationship with quality of life in multiple sclerosis. Neurological Sciences , 227-230.- Gregório, G. W., Stapert, S., Brands, I., & Van Heugten, C. (2011). Copingstijlen van patiënten met hersenletsel en familieleden in een revalidatiesetting. Neuropraxis , 67-75.- Janowski, K., Steuden, S., Pietrzak, A., Krasowska, D., Kaczmarek, L., Gradus, I., et al. (2012). Social support and adaptation to the disease in men and women with psoriasis. Archives of Dermatological Research , 421-432.- Kielhofner, G. (1999). Grondbeginselen van de ergotherapie. Leuven: Garant.- Kielhofner, G. (2008). Model of Human Occupation: Theory and application. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.- Lin, F., & Heidrich, S. M. (2012). Role of older adult's illness schemata coping with mild cognitive impairment. Journal of Psychosomatic Research , 357-363.- Mariani, E., Monastero, R., & Mecocci, P. (2007). Mild cognitive impairment: a systematic review. Journal of Alzheimer's Disease , 23-35.- Mc Ilvane, J. M., Popa, M. A., Robinson, B., Houseweart, K., & Haley, W. E. (2008). Perceptions of Illness, Coping, and Well-being in Persons With Mild Cognitive Impairment and Their Care Partners. Alzheimer Disease & Associated Disorders , 284-292.- Perneczky, R., Pohl, C., Sorg, C., Hartmann, J., Tosic, N., Grimmer, T., et al. (2006). Impairment of activities of daily living requiring memory or complex reasoning as part of the MCI syndrome. International Journal of Geriatric Psychiatry , 158-162.- Petersen, R. C., Smith, G. E., Waring, S. C., Ivnik, R. J., Tangalos, E. G., & Kokmen, E. (1999). Mild Cognitive Impairment: Clinical Characterization and Outcome. Archives of Neurology , 303-308.36- Petersen, R. (2004). Mild cognitive impairment as a diagnostic entity. Journal of Internal Medicine , 183-194.- Roy, C. (2011). Research Based on the Roy Adaptation Model: Last 25 Years. Nursing Science Quarterly , 312-320.- Snyder, C. (1999). Coping : The Psychology of What Works. New York: Oxford University Press.- von Glasersfeld, E. (1982). An Interpretation of Piaget’s Constructivism. Revue Internationale de Philosophie , 612-635.- Yaffe, K., Blackwell, T., Gore, R., Sands, L., Reus, V., & Browners, W. S. (1999). Depressive symptoms and cognitive decline in nondemented elderly women. American Medical Association , 425-430.- Zeidner, M., & Endler, N. S. (1996). Handbook of Coping: Theory, Research, Applications. Canada: John Wiley & Sons.

Universiteit of Hogeschool
Ergotherapie
Publicatiejaar
2013
Share this on: